Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Beiron, Jens
Publications (4 of 4) Show all publications
Beiron, J. (2010). Drifterfarenheter från en energieffektiv skola: Vargbroskolan i Storfors. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Drifterfarenheter från en energieffektiv skola: Vargbroskolan i Storfors
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

Vargbroskolan i Storfors kommun har byggts med ambitionen att minimera energianvändningen utan att ge avkall på inneklimatet. Byggnaden är mycket välisolerad och har ett hybridventilationssystem. Denna rapport redovisar erfarenheter från de inledande två driftåren med fokus på energianvändning och inneklimat.

Rapporten ingår som del i redovisningen av Demonstrationsprojekt 2006:05,Vargbroskolan, vilket är finansierat inom ramen för Energimyndighetensprogram för Passivhus och Lågenergihus.

Vargbroskolan är en grundskola för årskurs 4-9 med ca 270 elever. Totala golvytan är ca 4030 m2. Byggnaden togs i drift januari 2008.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2010. p. 30 + bilagor
Series
Arbetsrapport ; januari 2010
Keywords
Skola, energieffektiv, drifterfarenheter, hybridventilation
National Category
Environmental Analysis and Construction Information Technology
Research subject
Environmental and Energy Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-5124 (URN)
Available from: 2010-02-17 Created: 2010-01-27 Last updated: 2015-12-29Bibliographically approved
Beiron, J., Frodeson, S. & Wikström, F. (2010). Drifterfarenheter från ett superisolerat flerbostadshus: Kv SEGLET, Karlstad. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Drifterfarenheter från ett superisolerat flerbostadshus: Kv SEGLET, Karlstad
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

Seglet är ett 12-vånings punkthus med 44 lägenheter beläget i Karlstad. Byggherre är Karlstads Bostads AB. Huset är byggt med mycket höga ambitioner när det gäller kvalitet och resurshushållning och togs i drift i börjanav 2007.

Denna rapport redovisar klimatskalets egenskaper och funktion samt utformningen av installationssystemen för värme, ventilation och tappvatten.Rapporten beskriver också drifterfarenheterna från de första årens drift samt de förbättringsåtgärder som utförts.

Seglets lösningar visar att energieffektivisering och inneklimat kan gå hand ihand. Konceptet med en enkel förvärmning av tilluften löser två problem. Dels kan tilluften tillföras lägenheten utan risk för drag och dels saknar det FTX-systemets nackdelar med utökat servicebehov för filterbyten och ökad elanvändning för tilluftsfläkten. Det välisolerade och täta klimatskalet ger en komfortabel inomhusmiljö. Den befarade risken med höga rumstemperaturer sommartid har inte besannats. Tack vare genomtänkta fönsterplaceringar med solskyddsglas där så är befogat samt goda möjligheter till effektiv vädring har lägenheterna samma temperaturnivå sommartid som motsvarande lägenheter i normalisolerade byggnader. Byggnaden är mycket resurseffektiv med låga förbrukningstal på både energi och vatten. Då största delen av värmebehovet täcks med fjärrvärme står sig byggnaden mycket väl i en jämförande miljöbedömning.

Nyckeltal för klimatskal och energianvändning

Medelvärde för klimatskalets värmeisolering, Um, W/m2,K ca 0,21

Luftläckage, läckflöde vid provtryckning till 50 Pa, l/s,m2Aomg 0,13

Specifik energianvändning, kWh/m2,år 58

 

 

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2010. p. 40
Series
Arbetsrapport ; januari 2010
Keywords
flerbostadshus, energieffektivitet, drifterfarenheter
National Category
Environmental Analysis and Construction Information Technology
Research subject
Energy Technology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-5375 (URN)
Available from: 2010-02-24 Created: 2010-02-24 Last updated: 2018-04-16
Berghel, J., Beiron, J., Olin, M. & Renström, R. (2000). Individuell Examination i en Projektbaserad Kurs. Paper presented at Högskoleverkets kvalitetskonferens. Paper presented at Högskoleverkets kvalitetskonferens.
Open this publication in new window or tab >>Individuell Examination i en Projektbaserad Kurs
2000 (English)Conference paper, Published paper (Other (popular science, discussion, etc.))
National Category
Energy Systems
Research subject
Environmental and Energy Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-20291 (URN)
Conference
Högskoleverkets kvalitetskonferens
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2017-12-06
Beiron, J. (1997). Drifteffektivisering av installationssystem i fastigheter: Förstudie.
Open this publication in new window or tab >>Drifteffektivisering av installationssystem i fastigheter: Förstudie
1997 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

It is possible to improve the energy efficiency of HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) systems with the help of building energy management systems. Through deeper knowledge of the dynamics of the system the staff is able to choose a more effective management strategy. Statistics from the energy management system will inform about the system behaviour. It is possible to collect and present the statistics needed thanks to the fast development of information technology and the introduction of computer based building management system.

A research project will investigate methods for creation of individual models of HVAC systems based on measurement data. Each system will then be simulated for different operating conditions. As a result of the simulation an optimal management strategy can be chosen. Different performance ratios will be used to evaluate the level of energy efficiency. The performance ratios should be defined so that they can be calculated from measurement data.

This pilot study presents the background, purpose and method of the project. Some examples will be given to illustrate ineffective use due to a badly chosen management strategy.SammanfattningInstallationssystem kan drifteffektiviseras genom utnyttjande av driftstatistik. Genom att lära känna sin anläggning kan driftteknikern lättare fatta beslut om optimalaste driftstrategi. Med en förbättrad driftstatistik får teknikern många viktiga upplysningar om anläggningens dynamik och beteende. Som konsekvens av den snabba utvecklingen inom informationsteknologin samt införandet av datorstödda styr- och övervakningssystem finns möjligheter till omfattande datainsamling.

Ett forskningsprojektet skall undersöka metoder att utifrån insamlad driftstatistik skapa individuella modeller av installationssystem. Modellen skall för varje enskild anläggning senare kunna utnyttjas för att simulera olika driftfall och därmed kunna optimera valet av driftstrategi. Olika nyckeltal kommer att användas för att utvärdera och följa upp effektiviseringsarbetet. Nyckeltalen skall definieras så att de kan beräknas utifrån insamlad driftstatistik.

Denna förstudie beskriver bakgrund, syfte och metodval för projektet. Ett par exempel från utförda mätningar visar på typiska fall av energiineffektivitet som konsekvens av felaktigt vald driftstrategi.

National Category
Energy Systems
Research subject
Environmental and Energy Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-18455 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Organisations

Search in DiVA

Show all publications