Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 152) Show all publications
Kristianssen, A.-C., Andersson, R., Belin, M.-A. & Nilsen, P. (2018). Swedisch Vision Zero Policies For Safety: A Comparative Policy Content Analysis. Injury Prevention, 24, A74-A74, Article ID PW 1702.
Open this publication in new window or tab >>Swedisch Vision Zero Policies For Safety: A Comparative Policy Content Analysis
2018 (English)In: Injury Prevention, ISSN 1353-8047, E-ISSN 1475-5785, Vol. 24, p. A74-A74, article id PW 1702Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
BMJ Publishing Group Ltd, 2018
National Category
Work Sciences
Research subject
Risk and Environmental Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-70255 (URN)10.1136/injuryprevention-2018-safety.205 (DOI)000446617400206 ()
Available from: 2018-11-22 Created: 2018-11-22 Last updated: 2020-01-29Bibliographically approved
Kristianssen, A.-C., Andersson, R., Belin, M.-Å. & Nilsen, P. (2018). Swedish Vision Zero Policies for Safety: A Comparative Policy Content Analysis. Safety Science, 103, 260-269
Open this publication in new window or tab >>Swedish Vision Zero Policies for Safety: A Comparative Policy Content Analysis
2018 (English)In: Safety Science, ISSN 0925-7535, E-ISSN 1879-1042, Vol. 103, p. 260-269Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2018
Keywords
Vision Zero, road traffic safety, workplace safety, patient safety, suicide, fire safety, comparative policy analysis
National Category
Social Sciences Interdisciplinary Political Science Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Public Health Science; Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-57093 (URN)10.1016/j.ssci.2017.11.005 (DOI)000424722000024 ()
Funder
Swedish Transport Administration
Available from: 2017-07-12 Created: 2017-07-12 Last updated: 2020-01-29Bibliographically approved
Jonsson, A., Lundqvist, M., Gell, T. & Andersson, R. (2017). Identifying schools at risk of fire-setting. Security Journal, 30(1), 153-161
Open this publication in new window or tab >>Identifying schools at risk of fire-setting
2017 (English)In: Security Journal, ISSN 0955-1662, E-ISSN 1743-4645, Vol. 30, no 1, p. 153-161Article in journal (Refereed) Published
Keywords
school fires; juvenile fire-setting; arson
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
Risk and Environmental Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-30293 (URN)10.1057/sj.2014.40 (DOI)000394522800010 ()
Available from: 2013-11-27 Created: 2013-11-27 Last updated: 2017-10-19Bibliographically approved
Jonsson, A., Bergqvist, A. & Andersson, R. (2016). Assessing the number of fire fatalities in a defined population. Injury Prevention, 22, A41-A41
Open this publication in new window or tab >>Assessing the number of fire fatalities in a defined population
2016 (English)In: Injury Prevention, ISSN 1353-8047, E-ISSN 1475-5785, Vol. 22, p. A41-A41Article in journal, Meeting abstract (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
BMJ Publishing Group Ltd, 2016
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-65083 (URN)10.1136/injuryprev-2016-042156.109 (DOI)000405066800110 ()
Available from: 2017-11-02 Created: 2017-11-02 Last updated: 2020-01-15Bibliographically approved
Jönsson, M., Persson, E. & Andersson, R. (2016). "Har man kanelbullens dag så kan man väl ha en dag för individanpassat brandskydd också?": En kvalitativ kartläggning av individanpassat brandskyddsarbete i Skåne och Värmland.
Open this publication in new window or tab >>"Har man kanelbullens dag så kan man väl ha en dag för individanpassat brandskydd också?": En kvalitativ kartläggning av individanpassat brandskyddsarbete i Skåne och Värmland
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Sammanfattning

Inledning: Sverige strävar sedan 2010 mot en nollvision där ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand (MSB, 2009). Detta till trots omkommer varje år drygt 100 människor som ett resultat av just bränder, där framförallt äldre och personer med funktionsnedsättning är särskilt riskutsatta. För att främja arbetet mot nollvisionen publicerade MSB vägledningen Brandsäker bostad för alla, under 2013. Vägledningens tilltänkta syfte är att fungera som en metodhandbok för hur en individanpassad brandskyddsverksamhet kan bedrivas på kommunnivå. I vilken utsträckning som ett sådant arbete bedrivs samt vilket genomslagskraft vägledningen har fått är emellertid oklart. Avsikten med denna studie är därmed att undersöka just detta.  

Metod: Studien har en kvalitativ ansats där sammanlagt tio semistrukturerade intervjuer har utförts i Skåne och Värmland. Därefter har data analyserats med hjälp av en manifest innehållsanalys.

Resultat: Totalt har följande tre kategorier genererats: Den första kategorin, Individanpassat brandskydd är utmanande, konkretiserar problematiken kring individanpassat brandskydd och identifierar riskgrupper och huvudaktörer. Andra kategorin, Kommunerna antar utmaningen, presenterar hur de utvalda kommunerna arbetar med individanpassat brandskydd, och vilka aktörer som är verksamhetsutövare. Avslutningsvis beskriver Saker och ting kan förbättras hur MSBs roll i sammanhanget ser ut samt hur vägledningen har tagits emot på kommunnivå.

Slutsats: Sammantaget visar resultatet att de granskade kommunerna arbetar med individanpassat brandskydd, om än i olika utsträckning. Det påtalas även att det uteslutande är vård- och omsorgsförvaltningen samt räddningstjänsten som är verksamhetsutövare på lokal nivå. Detta medför att identifieringsprocessen av riskindivider är begränsad till ovan nämnda förvaltningars verksamheter. Det nuvarande individanpassade brandskyddsarbetet är därmed initierat, men har ännu inte uppnått sin fulla potential. Ett antal övriga aktörer, däribland socialförvaltningen, har identifierats som nödvändiga för att verksamheten ska kunna utvecklas och bli mer effektiv, men de tycks inte inbegripas i den nuvarande arbetsprocessen.  

Publisher
p. 53
Keywords
individanpassat brandskydd, kommunal samverkan, räddningstjänst, ordinära boenden, vård och omsorg
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Risk and Environmental Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-39242 (URN)
Funder
Swedish Civil Contingencies Agency
Note

Denna rapport är en förstudie inom området Individanpassat brandskydd. Projektet har gjorts på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) i syfte att få fram ett underlag för en mer omfattande kartläggning av hur Sveriges kommuner arbetar med individanpassat brandskydd.

Available from: 2016-02-05 Created: 2016-02-05 Last updated: 2019-07-12
Nilson, F., Moniruzzaman, S. & Andersson, R. (2016). Hospitalized fall-related injury trends in Sweden between 2001 and 2010. International Journal of Injury Control and Safety Promotion, 23(3), 277-283
Open this publication in new window or tab >>Hospitalized fall-related injury trends in Sweden between 2001 and 2010
2016 (English)In: International Journal of Injury Control and Safety Promotion, ISSN 1745-7300, E-ISSN 1745-7319, Vol. 23, no 3, p. 277-283Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Previous studies have indicated increasing trends of hospitalized fall-related injuries amongst elderly. Whether this is true also in Sweden is unknown though it is important to study considering the potential societal impact. Data were obtained regarding hospitalized injuries with falls as external cause among those aged 65 years and above with information on injury type, gender and age, on a yearly basis, from 2001 to 2010. Age- and sex-specific incidence rates were calculated (per 100,000 population) for all fall-related injuries, and for each injury type and trend lines were drawn. Linear regression analyses and percentage change were calculated for the types of fall-related injuries. A decreasing incidence was observed in the younger age groups (65-79 years) with greater decreases amongst women (women: -14.6%, men 65-79 years: -10.5%). However, increasing rates were observed in the older age group (80 years and above), with greater increases amongst men (women: 4.3%, men: 11.4%). Superficial injuries showed greater increases than fractures amongst those aged 80 years and above. This study indicates that older elderly in Sweden are increasingly being hospitalized for less serious injuries. This changing injury panorama is important to include in the future planning of both health care and fall-related prevention.

Keywords
elderly; epidemiology; falls; injury
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Public Health Science; Risk and Environmental Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-13206 (URN)10.1080/17457300.2015.1032980 (DOI)000379757400007 ()25952682 (PubMedID)
Note

Titel i avhandlingen: Hospitalized fall-related injury trends among elderly in Sweden between 2001 and 2010

Available from: 2012-05-04 Created: 2012-05-04 Last updated: 2018-05-22Bibliographically approved
Lexomboon, D., Carlson, C., Andersson, R., von Bultzingslowen, I. & Mensah, T. (2016). Incidence and causes of dental trauma in children living in the county of Varmland, Sweden. Dental Traumatology, 32(1), 58-64
Open this publication in new window or tab >>Incidence and causes of dental trauma in children living in the county of Varmland, Sweden
Show others...
2016 (English)In: Dental Traumatology, ISSN 1600-4469, E-ISSN 1600-9657, Vol. 32, no 1, p. 58-64Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

AimThe aims of this study were to determine the incidence of injuries to permanent incisors in 2011-2013 in children aged 8-10years living in the county of Varmland, Sweden, and to compare it with the incidence rates in 1989/1990 in the county of Vastmanland, as well as to determine the cause of dental trauma in relation to time and place. MethodThe study analysed the patient records from dental visits (2011-2013) of trauma to the permanent incisors in children aged 8-10years. The incidence rates were the incidence per 1000 children at risk. Standardized incidence rates were calculated for the comparison between different years. Information about month, location where the trauma occurred as well as cause of trauma was recorded. ResultsA total of 2.2% of 21721 children aged 8-10years had experienced at least one trauma. The incidence rate in Varmland increased from 18.9 in 2011 to 21.3 in 2012 to 28.5 in 2013. The standardized incidence rate in Varmland in 2011 and 2012 was not significantly different than in Vastmanland in 1989/1990 (P>0.05), but the standardized rates in 2013 were significantly higher than in 1989/90 (P<0.001). Dental trauma occurred most often outdoors, followed by sports arenas/sports fields, and more often at school than at home. Falling and slipping was the most common cause of trauma, followed by accidents during leisure activities, playing and sports. ConclusionThe incidence rate for dental trauma has not decreased in the past 20years, and there is an indication that parents and teachers should be more aware of the risks of dental trauma at leisure times and at school as well as during sports and exercise.

Keywords
dental trauma, trauma incidence, facial trauma, playground safety, school safety, sports accident
National Category
Health Sciences
Research subject
Dental Hygiene; Risk and Environmental Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-41124 (URN)10.1111/edt.12218 (DOI)000369186300011 ()26351260 (PubMedID)
Available from: 2016-03-23 Created: 2016-03-23 Last updated: 2019-07-12Bibliographically approved
Belin, M.-Å., Andersson, R. & Nilsen, P. (2016). Nollvisioner – från idé till genomförande: Program för implementeringsforskning inom transportområdet. Trafikverket
Open this publication in new window or tab >>Nollvisioner – från idé till genomförande: Program för implementeringsforskning inom transportområdet
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Med sina färre än 2.6 dödade/100,000 invånare är Sverige världsledande inom vägtrafiksäkerhet. Sverige har, genom riksdagens antagande av Nollvisionen år 1997, tydligt bundit sig för ett ambitiöst och framåtsträvande inriktat trafiksäkerhetsarbete (Trafikanalys 2015). Nollvisionen är inte bara ett långsiktigt mål som innebär att antalet dödade och allvarligt skadade till följd av trafikolyckor på sikt ska elimineras, utan även ett förhållningssätt angående hur trafiksäkerheten ska ökas. Nollvisionen skiljer sig i förhållande till ett mer traditionell trafiksäkerhetsarbete bland annat i sin holistiska systemsyn på trafiksäkerhetsproblemet, där samhället, industrin och akademin i samverkan spelar en väsentlig roll i möjligheten att åstadkomma långsiktigt hållbara förbättringar.

Place, publisher, year, edition, pages
Trafikverket, 2016
National Category
Social Sciences Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-46127 (URN)
Available from: 2016-09-15 Created: 2016-09-15 Last updated: 2019-10-28
Andersson, R. & Nilsen, P. (2016). TOWARDS AN EVIDENCE-BASED ZERO VISION ON RESIDENTIAL FIRES. Injury Prevention, 22, A302-A302
Open this publication in new window or tab >>TOWARDS AN EVIDENCE-BASED ZERO VISION ON RESIDENTIAL FIRES
2016 (English)In: Injury Prevention, ISSN 1353-8047, E-ISSN 1475-5785, Vol. 22, p. A302-A302Article in journal, Meeting abstract (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
London, UK: BMJ PUBLISHING GROUP, 2016
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Public Health Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-65079 (URN)10.1136/injuryprev-2016-042156.846 (DOI)000405066802162 ()
Available from: 2017-11-02 Created: 2017-11-02 Last updated: 2020-01-15Bibliographically approved
Strömgren, M., Bergqvist, A., Andersson, R. & Harms-Ringdahl, L. (2015). A process-oriented evaluation of nine accident investigation methods. Safety Science Monitor, 19(1), Article ID 2.
Open this publication in new window or tab >>A process-oriented evaluation of nine accident investigation methods
2015 (English)In: Safety Science Monitor, ISSN 1443-8844, Vol. 19, no 1, article id 2Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

A range of methods for accident investigation have been published. They focus on different aspects and provide support in various respects to the entire investigation process. Previous research has examined strengths and weaknesses of methods in analytical terms, but few or none so far have studied their capability to support the accident investigation process. During a number of training courses on advanced accident investigation methodology, held annually at Karlstad University since 2003, systematic tests of nine accident investigation methods were performed. The methods' process supporting properties were qualitatively evaluated against a general model of the investigation process. The results show that none of the methods provide strong support for all steps of the investigation process. A few methods, including STEP and Deviation analysis, however, provide a relatively strong support for certain key elements of the process. Most methods are supportive to the analysis phase, but less supportive to the planning and concluding phases. This in turn implies that several methods should be termed accident analysis methods rather than accident investigation methods. The results also point to differences in analytical principles and output formats, which also affect their usefulness.

Place, publisher, year, edition, pages
IPSO AUSTRALIA, 2015
Keywords
accident investigation, method evaluation, investigation process
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Public Health Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-27189 (URN)000362104500002 ()
Available from: 2013-05-08 Created: 2013-05-08 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0293-1795

Search in DiVA

Show all publications