Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (7 of 7) Show all publications
Parsberg, C. (2016). Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige?: en undersökning av tiggandets och givandets bilder 2011 till 2016. (Doctoral dissertation). Umeå; Lund: Umeå University; Lund University
Open this publication in new window or tab >>Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige?: en undersökning av tiggandets och givandets bilder 2011 till 2016
2016 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
How do you become a successful beggar in Sweden? : an inquiry into the images of begging and giving 2011 to 2016
Abstract [sv]

Mitt första möte med en tiggande föranledde mig att under fem år undersöka den nya situationen för tiggeriet och giveriet i Sverige. Förutsättningen är att vardagliga handlingar och reaktioner gentemot en annan människa kan synliggöras estetiskt med en etisk klangbotten. Min undersökning utspelar sig i första hand i gaturummet och i medierna. Det är hela tiden bilderna som är utgångspunkten för resonemangen och de gestaltande verken. Bilder som både separerar och länkar samman kroppar. Vilka bilder är i spel i tiggeriets och giveriets sociala koreografi? Hur kan bilder i detta sammanhang aktiveras på nya sätt? Hur kan nya genereras? Tiggandet är en uppmaning till social interaktion, och vare sig givaren socialt interagerar eller inte med den tiggande människan på gatan så involveras givaren i det europeiska samfundets asymmetriska värdesystem. I min första gestaltning anlitas en professionell marknadsundersökare för att ta reda på hur en tiggare i Sverige skulle kunna göra för att bli framgångsrik. Det blir en film som jag sedan visar mittemot en film där tiggande pratar om hur givare ger. Ur detta verk följer så en rad gestaltningar och en interdisciplinär teoretisk diskussion med bland andra Judith Butler, Sara Ahmed och Hannah Arendt, samt med en rad konstnärers arbeten, kring hur bilder – och kroppsliga handlingar – är kopplade till samhällsbilden och samhällskroppen? Körernas uppställning i gestaltningen Tiggandets kör och Givandets kör anger ett utrymme för social interaktion och demonstrerar därmed en annan ordning som kräver andra insatser, i språk, rörelse och attityd gentemot varandra. Det är en social koreografi: när körerna tränade och sjöng tillsammans uppstod en politisk form. Min förhoppning är att estetiskt synliggöra ett politiskt handlingsutrymme mellan tiggandet och givandet som kan utnyttjas för fortsatta etiska förhandlingar, och nya gestaltningar. 

Abstract [en]

My first encounter with a begging person led me to spend five years investigating the new situation regarding begging and giving in Sweden. The premise is that every-day actions and reactions to another person can be made visible through aesthetics with ethical underpinnings. My investigation takes place mainly in the urban landscape and in the media. The images always constitute the point of departure for the reasoning and for the staged works. Images that separate as well as connect bodies. Which images are at play in the social choreography of begging and giving? In this context, how can images be activated in new ways? How can new images be generated? Begging is a call to social interaction, and regardless of whether the giver interacts socially with the begging person on the street, the giver is implicated in the asymmetrical value systems of the European Union. In my first staged work I hire a professional market researcher to find out how a beggar in Sweden should behave to be successful. This becomes a film that I then show opposite another film in which begging people talk about how givers give. This is followed by a number of staged works and an interdisciplinary theoretical discussion involving, among others, Judith Butler, Sara Ahmed, and Hannah Arendt, as well as a number of artistic works concerning how images – and bodily actions – are linked to the social image and the body politics. The arrangement of the choirs in the staged work The Chorus of Begging and The Chorus of Giving, indicates a space for social interaction and thus demonstrates a different order that demands different actions in terms of language, movement, and attitude toward each other. It’s a social choreography: when the choirs rehearsed and sung together a political form emerged. My hope is to make visible a space for action between the begging and the giving that can be used for continued ethical negotiations and new staged works. 

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå; Lund: Umeå University; Lund University, 2016
Series
Dissertations from Academy of Fine Arts at Umeå University ; 1
Keywords
fine arts, images, begging, giving, beggar, giver, successful, solidarity, empathy, affect, space of action, free movement, borders, politics of waiting, gestures, urban life, participating art, filminstallation, asymmetry, symmetry, place, house, co-presence, framing, social choreography, power, activate the image, ethics, aesthetics, ethics, video documentation, artistic research, phronesis, Hannah Arendt, Judith Butler, Sara Ahmed, Sven-Eric Liedman, fri konst, bilder, tiggande, givande, tiggare, givare, framgångsrik, solidaritet, empati, affekt, förhandlingsutrymme, den fria rörligheten, gränser, politiskt väntrum, gester, urbant liv, deltagande konst, filminstallation, asymmetri, symmetri, plats, hus, co-presence, framing, social koreografi, makt, aktivera bilden, etik, estetik, videodokumentation, konstnärlig forskning, fronesis, Hannah Arendt, Judith Butler, Sara Ahmed, Sven-Eric Liedman
National Category
Visual Arts
Research subject
Fine arts
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-70872 (URN)978-91-7623-977-3 (ISBN)
Public defence
2016-11-14, Flexhallen, Östra strandgatan 30B, Umeå, 12:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Note

Föreliggande doktorsarbete har genomförts och handletts i forskarutbildningen i Fri konst vid Konsthögskolan, Umeå universitet. Doktorsarbetet läggs fram vid Lunds universitet inom ramen för samverkansavtalet mellan Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet och Konsthögskolan Umeå angående utbildning på forskarnivå i ämnet Fri konst inom ramen för Konstnärliga forskarskolan.

This dissertation has been carried out and supervised within the graduate programme in Fine Arts at Umeå Academy of Fine Arts, Umeå University. The dissertation is presented at Lund University in the framework of the cooperation agreement between the Malmö Faculty of Fine and Performing Arts, Lund University, and Umeå Academy of Fine Arts regarding doctoral education in the subject Fine Arts in the context of Konstnärliga forskarskolan.

Avhandlingen är även utgiven i serien: Malmö Faculty of Fine and Performing Arts, Lund University: Doctoral Studies and Research in Fine and Performing Arts, 14. ISSN: 1653-8617

Available from: 2019-02-01 Created: 2019-02-01
Parsberg, C. (2015). Om att tigga – ett tidsdokument med komplikationer: [Review]. Feministiskt perspektiv
Open this publication in new window or tab >>Om att tigga – ett tidsdokument med komplikationer:
2015 (Swedish)In: Feministiskt perspektiv, ISSN 2002-1542Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Stefan Gurts bok Ni inger dessa människor hopp får vi följa Sven Hovmöller, vice ordförande i HEM, föreningen för hemlösa EU-migranter och hur en verksamhet byggs upp som efter två år ger 4,5 miljoner kronor till de försäljare som förut var tiggare. Men det är inte utan komplikationer, konstaterar Cecilia Parsberg som rekommenderar boken. ”Den är skriven med undran, öppenhet och intresse att förstå mer”.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Feministiskt perspektiv, 2015
Keywords
tigga, ge, välgörenhet, Rumänien, fattigdom
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-70874 (URN)
Note

Recension av boken ”Ni inger dessa människor hoppEn berättelse om tiggarna och om några som hjälper dem", skriven av Stefan Gurt, Wahlström & Widstrand, 2015. Publicerad 2015-11-20.

Available from: 2019-02-01 Created: 2019-02-01 Last updated: 2019-02-01Bibliographically approved
Parsberg, C. (2015). Om handlingsutrymme mellan givande och tiggande. Socialmedicinsk Tidskrift, 92(3), 335-342
Open this publication in new window or tab >>Om handlingsutrymme mellan givande och tiggande
2015 (Swedish)In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 92, no 3, p. 335-342Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Ett drama pågår på gatorna mellan de som tigger och de som ger eller inte ger. Hindren tycks vara både känslomässiga och språkliga. Det finns dessutom kulturella koder i spel. De bilder vi har av varandra behöver förhandlas, särskilt de som fördomar och okunskap genererar, eftersom de idag skapar ett våld mot människor. Det gör Givandets kör och Tiggandets kör. Här deltar människor som tigger på gatorna och givare. Det är en filminstallation för två filmdukar, där betraktaren står emellan.

         Processen att skapa ett körverk tillsammans dessa tre dagar filmades också och blev en produktionsfilm med en tillhörande text där bland annat etik, estetik och arbetsförhållanden beskrivs. Verket har visats på en rad offentliga platser och på seminarier. Det är en gestaltning av hur det är möjligt att skapa utrymme för handling. Det visar både metod och resultat.

         Det finns ett handlingsutrymme mellan oss. Konst är ett sätt att utnyttja detta utrymme för att uttrycka det sinnliga, det där också det politiska grundas: i affekter och reaktioner hos människor. Om konsten handlar om att synliggöra detta handlingsutrymme så handlar det politiska om hur det är möjligt att se vilka bilder som är relevanta i detta utrymme, och att aktivera det. 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2015
Keywords
gestaltning, handlingsutrymme, tiggare, givare, tiggande, givande, mellanrum, körverk, körsång, dialog, utbyte, kreativitet, drama, känslor, språk, makt, jämlikhet, ojämlikhet, film, installation, bilder
National Category
Visual Arts
Research subject
Aesthetics; Ethics
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-70875 (URN)
Projects
Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige?
Note

Denna publicerade artikel är ej med i avhandlingen ”Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige?” men den ingår i projektet med samma namn.

Temanummer: Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri

Available from: 2019-02-01 Created: 2019-02-01 Last updated: 2019-02-01Bibliographically approved
Parsberg, C. (2015). Sverige-Rumänien t/r. Feministiskt perspektiv, Article ID 2015-11-13.
Open this publication in new window or tab >>Sverige-Rumänien t/r
2015 (Swedish)In: Feministiskt perspektiv, ISSN 2002-1542, article id 2015-11-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Filmarna Tova Kurkiala Medbo och Caroline Kernen har under ett år följt tre kvinnor som reser mellan Stockholm och Rumänien för att tjäna pengar till sina familjer. De har fått många svar på sina frågor, men vilka var frågorna? Det undrar Feministiskt perspektivs recensent Cecilia Parsberg. Hon har sett dokumentären I jakt på ett bättre liv som har premiär ikväll på Stockholms filmfestival.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2015
Keywords
Romer, rumäner, tiggare, nöd, nåd, EU
National Category
Visual Arts
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-70876 (URN)
Available from: 2019-02-01 Created: 2019-02-01
Parsberg, C. (2014). Giveriet i den fria rörlighetens Europa. Global Mental Health (1)
Open this publication in new window or tab >>Giveriet i den fria rörlighetens Europa
2014 (Swedish)In: Global Mental Health, ISSN 1104-5205, E-ISSN 1769-7425, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Gatans informella fördelningspolitik synliggör den europeiska välfärdens systemfel. Samtidigt bidrar den till människors akuta överlevnad. Genom att genomföra en marknadsundersökning, fotografera, läsa rapporter och ställa frågor till folk på gatorna undersöker Cecilia Parsberg giveriets och tiggeriets europeiska koreografier.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Glänta produktion, 2014
Keywords
tiggeri giveri solidaritet välgörenhet
National Category
Visual Arts
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-70870 (URN)
Projects
Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige?
Note

Även publicerad på www.eurozine.com (engelsk version), med titeln "Giving in free movement Europe" 2014-08-06.

Available from: 2019-02-01 Created: 2019-02-01
Parsberg, C. (2014). Giving in free movement Europe. Eurozine, Article ID 2014-08-06.
Open this publication in new window or tab >>Giving in free movement Europe
2014 (English)In: Eurozine, ISSN 1684-4637, article id 2014-08-06Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [en]

The informal politics of distribution on the streets, of begging and of giving, makes visible the faults inherent in European welfare systems, writes Cecilia Parsberg. And the rules and statutes that aim to prevent poverty-stricken EU citizens from enjoying free movement add insult to injury.

National Category
Visual Arts
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-70871 (URN)
Projects
How Do You become a Successful Beggar in Sweden?
Note

First published in Glänta 1/2014 (Swedish version), med titeln "Giveriet i den fria rörlighetens Europa".

Available from: 2019-02-01 Created: 2019-02-01
Parsberg, C. (2014). Konsten kan skapa ett nytt handlingsutrymme. Sydsvenskan
Open this publication in new window or tab >>Konsten kan skapa ett nytt handlingsutrymme
2014 (Swedish)In: Sydsvenskan, ISSN 1652-814XArticle in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Konstnären Cecilia Parsberg menar att konsten kan skapa ett handlingsutrymme mellan den som ber om pengar på gatan och den som ger. 

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Sydsvenska dagbladets aktiebolag, 2014
Keywords
tiggande givande handlingsutrymme
National Category
Visual Arts
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-70873 (URN)
Projects
Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige?
Note

Publicerad 2014-11-28.

Available from: 2019-02-01 Created: 2019-02-01 Last updated: 2019-02-01Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7441-1580

Search in DiVA

Show all publications