Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Davoudi, Sara
Publications (5 of 5) Show all publications
Davoudi, S. (2016). Innovative Value Creation in Public Transport: Learning to Structure for Capability. (Licentiate dissertation). Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Innovative Value Creation in Public Transport: Learning to Structure for Capability
2016 (English)Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

Purpose The purpose of this thesis is to explore the capability of Swedish regional public transport authorities (RPTAs) to organize public transport so that it stimulates the intended value creation process needed to increase users’ positive experience.

Design/methodology/approach – This thesis utilizes an interpretative research approach. Two empirical studies, resulting in two papers have been used in this thesis. Study I consists of a quantitative Kano questionnaire with 930 respondents. Study II comprises a qualitative study with 11 semi-structured interviews. Both studies have been equally necessary to the results of this thesis.

Findings – Public transport is one of the few public services with a mandate to attract users, and therefore, this thesis suggests that Swedish public transport organizations must understand how various services in multiple dimensions affect users’ preferences for public transport. With this understanding, public transport organizations can effectively and efficiently allocate resources and increase the appeal of future public transport. Such a focus demands a deep organizational knowledge and understanding of customer needs and detailed awareness of how the achievement of various requirements affects customers. This thesis shows that organizational structures are based on political comprises rather then the needs to solve coordination challenges and facilitate customers’ value creation. It is further argued that the organizational structures and personal or impersonal information processing mechanisms in Swedish public transport influence the search for information and subsequent organizational learning influencing the RPTAs’ capabilities to include and understand public transport users’ needs. This thesis offers insight into how public organizations, such as Swedish public transport authorities, can make decisions in structural design to learn from customer perceptions and adapt organizational policy accordingly.  In addition, I argue that RPTAs must employ both exploitative and exploratory learning to improve their capabilities and increase their efficiency and effectiveness. This thesis also provides a model to describe these relationships.

Originality/value – Unlike previous studies, this thesis shows how organizational structures are decided based on political compromises rather than the need for coordination. This thesis offers insight into how public organizations, such as Swedish public transport authorities, can make decisions in structural design to learn from customer perceptions and adapt organizational policy accordingly.

Abstract [en]

Public transport is one of the few public services with a mandate to attract users, and therefore, this thesis suggests that Swedish public transport organizations must understand how various services in multiple dimensions affect users’ preferences for public transport. With this understanding, public transport organizations can effectively and efficiently allocate resources and increase the appeal of future public transport. Such an approach requires not only a deep organizational knowledge of customer needs, but also a detailed knowledge of how the achievement of the various demands affects users and their value creation. This thesis further shows that organizational structures are based on political comprises rather then the needs to solve coordination challenges and facilitate customers’ value creation. It is here argued that the organizational structures and personal or impersonal information processing mechanisms in Swedish public transport influence the search for information and subsequent organizational learning influencing the RPTAs’ capabilities to include and understand public transport users’ needs. This thesis offers insight into how public organizations, such as Swedish public transport authorities, can make decisions in structural design to learn from customer perceptions and adapt organizational policy accordingly.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2016. p. 68
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2016:6
Keywords
Capability, organizational learning, organizational structure, public transport, theory of attractive quality
National Category
Business Administration
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-39091 (URN)978-91-7063-684-4 (ISBN)
External cooperation:
Presentation
2016-03-11, 11D257, Agardhsalen, Karlstad, 13:15 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2016-02-22 Created: 2016-01-20 Last updated: 2016-08-25Bibliographically approved
Högström, C., Davoudi, S., Löfgren, M. & Johnson, M. (2016). Relevant and Preferred Public Service: A study of user experiences and value creation in public transit. Public Management Review, 18(1), 65-90
Open this publication in new window or tab >>Relevant and Preferred Public Service: A study of user experiences and value creation in public transit
2016 (English)In: Public Management Review, ISSN 1471-9037, E-ISSN 1471-9045, Vol. 18, no 1, p. 65-90Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

When public service success is dependent upon creating value that attracts users, public managers can benefit from adopting private sector principles. This article draws on the theory of attractive quality and strategic management research to focus on the theoretical and managerial implications of how organizations' resource allocations affect user experiences. The present study shows how public transit organizations' achievement of twenty-five different service requirements affected their offerings' relevance and preference among 930 users. This article increases the understanding of how strategic choices and prioritization between various service requirements affect both the effectiveness and efficiency of (public) service offerings.

Keywords
service management, user experiences, public transit, theory of attractive quality, value creation
National Category
Business Administration
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-33395 (URN)10.1080/14719037.2014.957343 (DOI)000363978200004 ()
Available from: 2014-08-15 Created: 2014-08-15 Last updated: 2019-10-14Bibliographically approved
Davoudi, S. & Johnson, M. (2016). Samverkan Trafikförsörjningsprogram.
Open this publication in new window or tab >>Samverkan Trafikförsörjningsprogram
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Med stöd i Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket 2§ punkt 12 utgår vi ifrån att Trafikverket ska vara ett stöd i arbetet att utveckla ett effektivt och hållbart transportsystem utifrån ett trafikslagsövergripande synsätt i nära dialog med RKM för att skapa en långsiktig infrastrukturplanering, i det att Trafikverket ska stödja arbetet med att ta fram trafikförsörjningsprogrammen (TFP). Föreliggande rapport fokuserar på Trafikverkets roll i samverkan med de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

 

För att närmare studera, utveckla och tydliggöra ramarna för trafikverkets stöd och ansvar för kollektivtrafikfrågor, använder vi i denna rapport en förståelseorienterad metod som bygger på att förstå och tolka den kontext som Trafikverket agerar i. Föreliggande text är en inventering av olika utformningar av kollektivtrafikmyndigheter i landet samt Trafikverkets olika Regionkontor. Fokus är i huvudsak riktad mot hur de är organiserade och hur de arbetar för att hantera olika frågor. Syftet är att med denna samlade kunskap se hur samverkansutmaningar har hanterats i olika lösningar och på så sätt öppna upp för ett ömsesidigt lärande och stärka förutsättningarna för samverkan.

 

Föreliggande studie visar att samverkan mellan kollektivtrafikmyndigheterna och Trafikverket inte är statisk utan en del i en dynamisk process som baseras på kunskap, personliga relationer och förtroende. Genom att få kunskap om den andra organisationen och skapa sig en förståelse om hur man kan samverka för att uppnå bättre effekter av sina satsningar skapas en grund för samarbete. Det är sedan genom personliga relationer som ett förtroende skapas mellan parterna och som fördjupar samarbetet. Ett samarbete likt den mellan Trafikverket och Kollektivtrafikmyndigheterna som varken är bundet till hierarkiska eller beroendemässiga parametrar kräver förtroende och relationella band mellan parterna för att fungera. Den kunskapsintegration som uppstår mellan organisationerna när man klarar av att länka och integrera människors kunskaper och färdigheter genom sina personliga relationer och organisatoriska processer bidrar till ökad organisatorisk kapacitet för respektive organisation. Samspelet mellan organisationerna bidrar till att respektive organisation på ett bättre sätt kan anpassa sig till föränderliga samhällsbehov och skapa interna strukturer som följer de förändrade behov som finns i samhället.

Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099
Keywords
Samverkan, kollektivtrafik, trafikverket, trafikförsörjningsprogram
National Category
Humanities
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-39062 (URN)
Funder
Swedish Transport Administration
Available from: 2016-01-18 Created: 2016-01-18 Last updated: 2017-12-06
Löfgren, M., Davoudi, S., Högström, C. & Johnson, M. (2013). Customer satisfaction in public transit. In: : . Paper presented at 22nd Nordic Academy of Management Conference, University of Iceland, Reykjavík, 21-23 August 2013.. Reykjavik
Open this publication in new window or tab >>Customer satisfaction in public transit
2013 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Reykjavik: , 2013
National Category
Business Administration
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-28905 (URN)
Conference
22nd Nordic Academy of Management Conference, University of Iceland, Reykjavík, 21-23 August 2013.
Available from: 2013-09-05 Created: 2013-09-05 Last updated: 2018-01-15Bibliographically approved
Davoudi, S. & Johnson, M.Organizational structure and learning: The case of Swedish public transport authorities.
Open this publication in new window or tab >>Organizational structure and learning: The case of Swedish public transport authorities
(English)Manuscript (preprint) (Other academic)
Abstract [en]

Purpose – The purpose of this article is to explore how organizational structure and information processes frame the abilities of organizations to reach their objectives. 

Design/methodology/approach – This paper uses multiple cases to gain a holistic understanding of the role of organizational structure in learning within public organizations. This study comprises 11 semi-structured phone interviews with 11 respondents each representing a Regional public transport authority (RPTA) in Sweden.

Findings –This article argues that the organizational structures and personal or impersonal information processing mechanisms in Swedish public transport influence the search for information and subsequent organizational learning influencing the RPTAs’ ability to reach their objectives.

Originality/value – Unlike previous studies, this article shows how organizational structures in public organization, such as Swedish public transport, are decided based on political compromises rather the needs to solve coordination problems. 

Keywords
Organizational structure, organizational learning, public transport
National Category
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-39076 (URN)
Available from: 2016-01-22 Created: 2016-01-19 Last updated: 2018-01-15Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications