Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Wallin Wictorin, MargaretaORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1639-6180
Publications (10 of 15) Show all publications
Wallin Wictorin, M. & Nordenstam, A. (2019). Tecknade serier: ett medium för klassrummet (1ed.). In: Ingrid Lindell & Anders Öhman (Ed.), För berättelsens skull: modeller för litteraturundervisningen (pp. 139-167). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Tecknade serier: ett medium för klassrummet
2019 (Swedish)In: För berättelsens skull: modeller för litteraturundervisningen / [ed] Ingrid Lindell & Anders Öhman, Stockholm: Natur och kultur, 2019, 1, p. 139-167Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2019 Edition: 1
Keywords
Tecknade serier, didaktik, svenskämnet, Julia Hansen, Mats Jonsson
National Category
Art History General Literature Studies Cultural Studies Didactics
Research subject
Visual Arts; Comparative Literature; Cultural studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-71603 (URN)9789127824652 (ISBN)
Available from: 2019-03-26 Created: 2019-03-26 Last updated: 2019-03-28Bibliographically approved
Aspenberg, K. & Wallin Wictorin, M. (2018). Bildernas språk, språkets bilder: Transformationer och estetisk-kommunikativa funktioner i Selma Lagerlöfs (serie)roman En herrgårdssägen. In: : . Paper presented at Selma Lagerlöf 2018.
Open this publication in new window or tab >>Bildernas språk, språkets bilder: Transformationer och estetisk-kommunikativa funktioner i Selma Lagerlöfs (serie)roman En herrgårdssägen
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [sv]

Vår kulturella kontext genomkorsas av transfererade berättelser, teman och motiv. I spåren av ökad digi-talisering och teknisk utveckling pågår konstant mediala överföringar av språkliga och bildliga uttryck. Att skriven fiktion överförs till andra medier är numera vanligt. I det avseende var Selma Lagerlöf en föregångare. Redan i början av 1900-talet lät hon flera av sina berättelser bli film. Idag är också den teck-nade serieromanen aktuell. Ett exempel på det är att Lagerlöfs roman En herrgårdssägen, från 1899, över-fördes till serieroman av Marcus Ivarsson och gavs ut 2013. Även i Ivarssons version, i kombinationen av bilder och text, framhävs teman som kärlekens och konstens kraft, avgrundsdjup sorg och själsligt utanförskap. Men hur skildras detta i ord och bild i de två medierna litterär roman respektive tecknad serieroman? Vad är mediespecifikt och vad är medieneutralt? Vad lämnas åt läsaren att själv tolka in eller sakna i berättelsen och hur kan dessa luckor förklaras?

Syftet med detta paper är att studera de två medieringarna av En herrgårdssägen. Teoretiska utgång-spunkter är transmedialitet och adaption (Elleström och Hutcheon). Dessa begrepp är viktiga eftersom studiet av överföringen av ett narrativ från ett medium till ett annat markerar karaktären och funktionen i ett medium jämfört med det andra, och kan ge olika typer av estetisk effekt. En annan utgångspunkt är den receptionsestetiska. Inriktningen hör till den gren av läsarorienterade teorier som har en fenomenol-ogisk inriktning. Den delar uppfattningen att berättelser till sin natur är fulla av luckor eller tomrum som vi som läsare måste/behöver/har möjlighet att fylla i om vi skall kunna skapa mening utifrån vad vi läser eller ser. (Ingarden, Iser, Abbott, Wolff). En litterär text, exempelvis, kräver läsarens aktiva medverkan, eftersom den präglas av en hög grad av obestämbarhet. Samma sak gäller serieromaner, där luckor existerar såväl mellan som inom de tecknade serierutorna.

Keywords
Lagerlöf, estetik, tomrum, läsprocesser
National Category
General Literature Studies
Research subject
Comparative Literature
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-69421 (URN)
Conference
Selma Lagerlöf 2018
Available from: 2018-09-28 Created: 2018-09-28 Last updated: 2018-10-04Bibliographically approved
Wallin Wictorin, M. (2018). Expressionisms in Sweden: Anti-realism, Primitivism, and Politics in Painting and Print (1ed.). In: Wunsche, Isabel (Ed.), The Routledge Companion to Expressionism in a Transnational Context: (pp. 206-221). New York and Oxon: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Expressionisms in Sweden: Anti-realism, Primitivism, and Politics in Painting and Print
2018 (English)In: The Routledge Companion to Expressionism in a Transnational Context / [ed] Wunsche, Isabel, New York and Oxon: Routledge, 2018, 1, p. 206-221Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
New York and Oxon: Routledge, 2018 Edition: 1
Keywords
Expressionism, Swedish, Primitivism, Politics, Print
National Category
Art History Cultural Studies
Research subject
Cultural studies; Visual Arts
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-69136 (URN)978-1-138-71255-3 (ISBN)
Available from: 2018-09-07 Created: 2018-09-07 Last updated: 2018-09-27Bibliographically approved
Wallin Wictorin, M. (2018). Queer visibility and visual resistance against homophobia at Dak’Art, The Biennial Exhibition of Contemporary African Art in Dakar 2014 (1ed.). In: Pemunta, Ngambouk Vitalis (Ed.), Concurrences in Postcolonial Research: Perspectives, Methodologies, and Engagements (pp. 199-216). Hannover: Ibidem-Verlag
Open this publication in new window or tab >>Queer visibility and visual resistance against homophobia at Dak’Art, The Biennial Exhibition of Contemporary African Art in Dakar 2014
2018 (English)In: Concurrences in Postcolonial Research: Perspectives, Methodologies, and Engagements / [ed] Pemunta, Ngambouk Vitalis, Hannover: Ibidem-Verlag, 2018, 1, p. 199-216Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Hannover: Ibidem-Verlag, 2018 Edition: 1
Series
Beyond the Social Sciences ; 6
Keywords
Queer visibility, visual resistance, homophobia, Africa, Dak'Art, contemporary art
National Category
Art History Cultural Studies
Research subject
Visual Arts; Cultural studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-67324 (URN)9783838211541 (ISBN)
Available from: 2018-05-15 Created: 2018-05-15 Last updated: 2018-07-10Bibliographically approved
Wallin Wictorin, M., Elam, K., Stenhammar, M.-L., Karlsson Häikiö, T., Kupferberg, F. & Nejadmehr, R. (2017). Educating Responsible Citizens: Intercultural Competence and Aesthetic Education (1ed.). In: Lara Rodríguez Sieweke (Ed.), Learning Scenarios for Social and Cultural Change: Bildung Through Academic Teaching (pp. 61-80). Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group
Open this publication in new window or tab >>Educating Responsible Citizens: Intercultural Competence and Aesthetic Education
Show others...
2017 (English)In: Learning Scenarios for Social and Cultural Change: Bildung Through Academic Teaching / [ed] Lara Rodríguez Sieweke, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group, 2017, 1, p. 61-80Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group, 2017 Edition: 1
Series
Erziehungskonzeptionen und Praxis, ISSN 0723-7464 ; 82
Keywords
Intercultural education, Intercultural Competence, Austhetics, Aesthetic Education
National Category
Art History Cultural Studies
Research subject
Visual Arts; Cultural studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-69395 (URN)10.3726/b11497 (DOI)978-3-631-72928-1 (ISBN)978-3-631-72929-8 (ISBN)978-3-631-72930-4 (ISBN)
Available from: 2018-09-26 Created: 2018-09-26 Last updated: 2018-09-27Bibliographically approved
Wallin Wictorin, M. & Nordenstam, A. (2017). ”Högerideologi som dansbandsmelodi”. Politisk satir i svenska feministiska serier. In: Gedin, David (Ed.), De tecknade seriernas språk: Uttryck och form (pp. 167-186). Stockholm: Gedin & Balzamo Förlag
Open this publication in new window or tab >>”Högerideologi som dansbandsmelodi”. Politisk satir i svenska feministiska serier
2017 (Swedish)In: De tecknade seriernas språk: Uttryck och form / [ed] Gedin, David, Stockholm: Gedin & Balzamo Förlag , 2017, p. 167-186Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Gedin & Balzamo Förlag, 2017
Keywords
comics, Swedish, satire, political, feminism, Tecknade serier, svenska, satir, politik, feminism
National Category
Art History Cultural Studies General Literature Studies
Research subject
Visual Arts; Cultural studies; Comparative Literature
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-65421 (URN)978-91-639-4183-2 (ISBN)
Available from: 2017-12-17 Created: 2017-12-17 Last updated: 2018-06-27Bibliographically approved
Wallin Wictorin, M. (2017). Integration och inkludering genom berättande - exemplet tecknade serier.. In: Vem får vara med? Perspektiv på inkludering och integration i kulturlivet i de Nordiska länderna.: (pp. 205-215). Stockholm: Nordisk Kulturanalys
Open this publication in new window or tab >>Integration och inkludering genom berättande - exemplet tecknade serier.
2017 (Swedish)In: Vem får vara med? Perspektiv på inkludering och integration i kulturlivet i de Nordiska länderna., Stockholm: Nordisk Kulturanalys , 2017, p. 205-215Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Nordisk Kulturanalys, 2017
Keywords
Integration, Interkultur, Inkludering, Tecknade serier, Tusen serier
National Category
Art History Cultural Studies
Research subject
Cultural studies; Visual Arts
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-65442 (URN)978-91-87046-46-9 (ISBN)
Available from: 2017-12-19 Created: 2017-12-19 Last updated: 2018-06-28Bibliographically approved
Wallin Wictorin, M. (2017). Tecknade serier som multimodalt medium för interkulturellt lärande (1:1ed.). In: Häggström, Margaretha & Örtegren, Hans (Ed.), Visuell kunskap för multimodalt lärande: (pp. 131-148). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Tecknade serier som multimodalt medium för interkulturellt lärande
2017 (Swedish)In: Visuell kunskap för multimodalt lärande / [ed] Häggström, Margaretha & Örtegren, Hans, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, 1:1, p. 131-148Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2017 Edition: 1:1
Keywords
tecknade serier, interkultur, lärande, multimodal, Hej Sverige, visuell kunskap
National Category
Art History Pedagogical Work Visual Arts
Research subject
Visual Arts; Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-55094 (URN)978-91-44-11469-9 (ISBN)
Available from: 2017-06-16 Created: 2017-06-16 Last updated: 2018-11-07Bibliographically approved
Wallin Wictorin, M. (2015). Contesting homophobia at Dak’Art, The Biennial Exhibition of Contemporary African Art in Dakar 2014. In: : . Paper presented at Present’s disjunctive unity. Constructing and deconstructing histories of contemporary cultural and aesthetic practices. Haus der Kulturen der Welt, Berlin, November 26th – 28th, 2015..
Open this publication in new window or tab >>Contesting homophobia at Dak’Art, The Biennial Exhibition of Contemporary African Art in Dakar 2014
2015 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [en]

Homophobia rather than homosexuality came to Africa from the West through colonisation (Mbaye, 2013:110). Today globalisation both fuels homophobic reactions and supports contestations and resistance against it. At Dak’Art 2014, there were several works that contested homophobia and discussed same-sex sexualities. Some of these works were selected by the curators for the international exhibition, and some were part of so called Off-exhibitions, arranged by independent galleries related to, but outside, the actual Biennial. At the independent gallery Raw Material Company there was an Off-exhibition called Precarious Imaging: Visibility and Media Surrounding African Queerness. This exhibition was closed for security reasons, after having been attacked, on May 12, by a group of religious fundamentalists. The leader of a Senegal-based Islamic organization went on TV to demand the closure of all exhibitions related to homosexuality. However, the artworks at the main exhibition of Dak'Art were left in peace. In my presentation I describe and interpret the works in question and discuss how art at the biennial exhibition was protected by the international attention attributed to this global arena.

Keywords
Dak'Art, Homophobia, African Art
National Category
Art History
Research subject
Visual Arts
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-38981 (URN)
Conference
Present’s disjunctive unity. Constructing and deconstructing histories of contemporary cultural and aesthetic practices. Haus der Kulturen der Welt, Berlin, November 26th – 28th, 2015.
Available from: 2016-01-08 Created: 2016-01-08 Last updated: 2016-11-23Bibliographically approved
Wallin Wictorin, M. (2015). Hello Sweden!  Comics as an educational medium for stories about migration.. In: : . Paper presented at Comics Forum 2015. Politics. A Conference on comics, Leeds Central Library, UK, 12th - 13th November 2015.. http://comicsforum.org/comics-forum-archives/comics-forum-2015/
Open this publication in new window or tab >>Hello Sweden!  Comics as an educational medium for stories about migration.
2015 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

Comics about migration is an expanding phenomenon (Marie & Ollivier, 2013:6). One example of this is the Swedish Comics album Vi skall ses igen, Sanam, i.e. We shall see each other again, Sanam. This album was part of a campaign in Swedish schools during 2013 and 2014, called Hej Sverige!, Hello Sweden!. The campaign was organized by a non governmental organization called Friends, in cooperation with UNHCR, United Nations refugee agency, and the aim of the campaign was to expand knowledge about exclusion, change negative attitudes among young people in Sweden towards immigrants and to work against xenophobia and bullying. Almost 2/3 of all the secondary schools in Sweden responded positively to this optional campaign, and about 66000 pupils have read the album.

Place, publisher, year, edition, pages
http://comicsforum.org/comics-forum-archives/comics-forum-2015/: , 2015
Keywords
Comics, Migration
National Category
Art History
Research subject
Visual Arts
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-38980 (URN)
Conference
Comics Forum 2015. Politics. A Conference on comics, Leeds Central Library, UK, 12th - 13th November 2015.
Available from: 2016-01-08 Created: 2016-01-08 Last updated: 2016-11-23Bibliographically approved
Projects
A multidisciplinary study of feminist comic art [24/2017_OSS]; Södertörn University
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1639-6180

Search in DiVA

Show all publications