Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Wallin Wictorin, MargaretaORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1639-6180
Publications (10 of 43) Show all publications
Wallin Wictorin, M. (2019). "Kvinnosidan". Värmländsk kultur (3-4), 10-15
Open this publication in new window or tab >>"Kvinnosidan"
2019 (Swedish)In: Värmländsk kultur, ISSN 0349-9545, no 3-4, p. 10-15Article in journal (Other academic) Published
Keywords
Värmlands konstnärsförbund, Anna Sahlström, Anna Palm, Maja Fjaestad, Gunhild Fryklund, Maj Jerndahl, Signe Hallström
National Category
Art History Cultural Studies
Research subject
Cultural studies; Visual Arts
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-72893 (URN)
Available from: 2019-06-23 Created: 2019-06-23 Last updated: 2019-10-28Bibliographically approved
Wallin Wictorin, M. & Nordenstam, A. (2019). Tecknade serier: ett medium för klassrummet (1ed.). In: Ingrid Lindell & Anders Öhman (Ed.), För berättelsens skull: modeller för litteraturundervisningen (pp. 139-167). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Tecknade serier: ett medium för klassrummet
2019 (Swedish)In: För berättelsens skull: modeller för litteraturundervisningen / [ed] Ingrid Lindell & Anders Öhman, Stockholm: Natur och kultur, 2019, 1, p. 139-167Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2019 Edition: 1
Keywords
Tecknade serier, didaktik, svenskämnet, Julia Hansen, Mats Jonsson
National Category
Art History General Literature Studies Cultural Studies Didactics
Research subject
Visual Arts; Comparative Literature; Cultural studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-71603 (URN)9789127824652 (ISBN)
Available from: 2019-03-26 Created: 2019-03-26 Last updated: 2019-03-28Bibliographically approved
Aspenberg, K. & Wallin Wictorin, M. (2018). Bildernas språk, språkets bilder: Transformationer och estetisk-kommunikativa funktioner i Selma Lagerlöfs (serie)roman En herrgårdssägen. In: : . Paper presented at Selma Lagerlöf 2018.
Open this publication in new window or tab >>Bildernas språk, språkets bilder: Transformationer och estetisk-kommunikativa funktioner i Selma Lagerlöfs (serie)roman En herrgårdssägen
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [sv]

Vår kulturella kontext genomkorsas av transfererade berättelser, teman och motiv. I spåren av ökad digi-talisering och teknisk utveckling pågår konstant mediala överföringar av språkliga och bildliga uttryck. Att skriven fiktion överförs till andra medier är numera vanligt. I det avseende var Selma Lagerlöf en föregångare. Redan i början av 1900-talet lät hon flera av sina berättelser bli film. Idag är också den teck-nade serieromanen aktuell. Ett exempel på det är att Lagerlöfs roman En herrgårdssägen, från 1899, över-fördes till serieroman av Marcus Ivarsson och gavs ut 2013. Även i Ivarssons version, i kombinationen av bilder och text, framhävs teman som kärlekens och konstens kraft, avgrundsdjup sorg och själsligt utanförskap. Men hur skildras detta i ord och bild i de två medierna litterär roman respektive tecknad serieroman? Vad är mediespecifikt och vad är medieneutralt? Vad lämnas åt läsaren att själv tolka in eller sakna i berättelsen och hur kan dessa luckor förklaras?

Syftet med detta paper är att studera de två medieringarna av En herrgårdssägen. Teoretiska utgång-spunkter är transmedialitet och adaption (Elleström och Hutcheon). Dessa begrepp är viktiga eftersom studiet av överföringen av ett narrativ från ett medium till ett annat markerar karaktären och funktionen i ett medium jämfört med det andra, och kan ge olika typer av estetisk effekt. En annan utgångspunkt är den receptionsestetiska. Inriktningen hör till den gren av läsarorienterade teorier som har en fenomenol-ogisk inriktning. Den delar uppfattningen att berättelser till sin natur är fulla av luckor eller tomrum som vi som läsare måste/behöver/har möjlighet att fylla i om vi skall kunna skapa mening utifrån vad vi läser eller ser. (Ingarden, Iser, Abbott, Wolff). En litterär text, exempelvis, kräver läsarens aktiva medverkan, eftersom den präglas av en hög grad av obestämbarhet. Samma sak gäller serieromaner, där luckor existerar såväl mellan som inom de tecknade serierutorna.

Keywords
Lagerlöf, estetik, tomrum, läsprocesser
National Category
General Literature Studies
Research subject
Comparative Literature
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-69421 (URN)
Conference
Selma Lagerlöf 2018
Available from: 2018-09-28 Created: 2018-09-28 Last updated: 2018-10-04Bibliographically approved
Wallin Wictorin, M. (2018). Expressionisms in Sweden: Anti-realism, Primitivism, and Politics in Painting and Print (1ed.). In: Wunsche, Isabel (Ed.), The Routledge Companion to Expressionism in a Transnational Context: (pp. 206-221). New York and Oxon: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Expressionisms in Sweden: Anti-realism, Primitivism, and Politics in Painting and Print
2018 (English)In: The Routledge Companion to Expressionism in a Transnational Context / [ed] Wunsche, Isabel, New York and Oxon: Routledge, 2018, 1, p. 206-221Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
New York and Oxon: Routledge, 2018 Edition: 1
Keywords
Expressionism, Swedish, Primitivism, Politics, Print
National Category
Art History Cultural Studies
Research subject
Cultural studies; Visual Arts
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-69136 (URN)978-1-138-71255-3 (ISBN)
Available from: 2018-09-07 Created: 2018-09-07 Last updated: 2018-09-27Bibliographically approved
Wallin Wictorin, M. (2018). Queer visibility and visual resistance against homophobia at Dak’Art, The Biennial Exhibition of Contemporary African Art in Dakar 2014 (1ed.). In: Pemunta, Ngambouk Vitalis (Ed.), Concurrences in Postcolonial Research: Perspectives, Methodologies, and Engagements (pp. 199-216). Hannover: Ibidem-Verlag
Open this publication in new window or tab >>Queer visibility and visual resistance against homophobia at Dak’Art, The Biennial Exhibition of Contemporary African Art in Dakar 2014
2018 (English)In: Concurrences in Postcolonial Research: Perspectives, Methodologies, and Engagements / [ed] Pemunta, Ngambouk Vitalis, Hannover: Ibidem-Verlag, 2018, 1, p. 199-216Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Hannover: Ibidem-Verlag, 2018 Edition: 1
Series
Beyond the Social Sciences ; 6
Keywords
Queer visibility, visual resistance, homophobia, Africa, Dak'Art, contemporary art
National Category
Art History Cultural Studies
Research subject
Visual Arts; Cultural studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-67324 (URN)9783838211541 (ISBN)
Available from: 2018-05-15 Created: 2018-05-15 Last updated: 2018-07-10Bibliographically approved
Wallin Wictorin, M. (2017). Afrika i tecknade serier: Ett postkolonialt perspektiv. In: Andersson, Maria & Druker, Elina (Ed.), Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur: Analyser (pp. 127-144). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Afrika i tecknade serier: Ett postkolonialt perspektiv
2017 (Swedish)In: Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur: Analyser / [ed] Andersson, Maria & Druker, Elina, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 127-144Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2017
Series
Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet, ISSN 0347-5387 ; 138
Keywords
Mångkultur, tecknade serier, Afrika, postkolonialt
National Category
Humanities
Research subject
Visual Arts; Comparative Literature
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-47674 (URN)978-91-44-11181-0 (ISBN)
Available from: 2017-01-19 Created: 2017-01-19 Last updated: 2019-09-26Bibliographically approved
Wallin Wictorin, M. (2017). An African Woman Coming to Voice Through a Multimodal Artwork (1ed.). In: Diana Brydon, Peter Forsgren, and Gunlög Fur (Ed.), Concurrent imaginaries, postcolonial worlds: Toward revised histories (pp. 211-226). Leiden/ Boston: Brill /Rodopi
Open this publication in new window or tab >>An African Woman Coming to Voice Through a Multimodal Artwork
2017 (English)In: Concurrent imaginaries, postcolonial worlds: Toward revised histories / [ed] Diana Brydon, Peter Forsgren, and Gunlög Fur, Leiden/ Boston: Brill /Rodopi , 2017, 1, p. 211-226Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Leiden/ Boston: Brill /Rodopi, 2017 Edition: 1
Series
Cross/Cultures, ISSN 0924-1426 ; 200
Keywords
African art, Contemporary art, Multimodal, Dak'art, Voice, African woman, Concurrences, Postcolonial, Tanzania, Subaltern
National Category
Art History Cultural Studies
Research subject
Visual Arts
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-48694 (URN)9789004347045 (ISBN)9789004347601 (ISBN)
Available from: 2017-05-18 Created: 2017-05-18 Last updated: 2019-09-26Bibliographically approved
Furu, M. & Wallin Wictorin, M. (2017). Byggnaderna och det estetiska uttrycket. In: Olausson, Peter (Ed.), Universitetsfilialen i Karlstad 1967-1977: Glimtar från akademins första år. (pp. 97-106). Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Byggnaderna och det estetiska uttrycket
2017 (Swedish)In: Universitetsfilialen i Karlstad 1967-1977: Glimtar från akademins första år. / [ed] Olausson, Peter, Karlstad: Karlstads universitet , 2017, p. 97-106Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2017
Keywords
Universitetsfilial Karlstad, Kronoparken, Haholi, Älgpasset
National Category
Art History Cultural Studies
Research subject
Cultural studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-63860 (URN)978-91-7063-801-5 (ISBN)
Available from: 2017-09-20 Created: 2017-09-20 Last updated: 2019-10-21Bibliographically approved
Wallin Wictorin, M., Elam, K., Stenhammar, M.-L., Karlsson Häikiö, T., Kupferberg, F. & Nejadmehr, R. (2017). Educating Responsible Citizens: Intercultural Competence and Aesthetic Education (1ed.). In: Lara Rodríguez Sieweke (Ed.), Learning Scenarios for Social and Cultural Change: Bildung Through Academic Teaching (pp. 61-80). Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group
Open this publication in new window or tab >>Educating Responsible Citizens: Intercultural Competence and Aesthetic Education
Show others...
2017 (English)In: Learning Scenarios for Social and Cultural Change: Bildung Through Academic Teaching / [ed] Lara Rodríguez Sieweke, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group, 2017, 1, p. 61-80Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group, 2017 Edition: 1
Series
Erziehungskonzeptionen und Praxis, ISSN 0723-7464 ; 82
Keywords
Intercultural education, Intercultural Competence, Austhetics, Aesthetic Education
National Category
Art History Cultural Studies
Research subject
Visual Arts; Cultural studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-69395 (URN)10.3726/b11497 (DOI)978-3-631-72928-1 (ISBN)978-3-631-72929-8 (ISBN)978-3-631-72930-4 (ISBN)
Available from: 2018-09-26 Created: 2018-09-26 Last updated: 2018-09-27Bibliographically approved
Wallin Wictorin, M. & Nordenstam, A. (2017). ”Högerideologi som dansbandsmelodi”: Politisk satir i svenska feministiska serier. In: Gedin, David (Ed.), De tecknade seriernas språk: Uttryck och form (pp. 167-186). Stockholm: Gedin & Balzamo Förlag
Open this publication in new window or tab >>”Högerideologi som dansbandsmelodi”: Politisk satir i svenska feministiska serier
2017 (Swedish)In: De tecknade seriernas språk: Uttryck och form / [ed] Gedin, David, Stockholm: Gedin & Balzamo Förlag , 2017, p. 167-186Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Gedin & Balzamo Förlag, 2017
Keywords
comics, Swedish, satire, political, feminism, Tecknade serier, svenska, satir, politik, feminism
National Category
Art History Cultural Studies General Literature Studies
Research subject
Visual Arts; Cultural studies; Comparative Literature
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-65421 (URN)978-91-639-4183-2 (ISBN)
Available from: 2017-12-17 Created: 2017-12-17 Last updated: 2019-11-05Bibliographically approved
Projects
A multidisciplinary study of feminist comic art [24/2017_OSS]; Södertörn University
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1639-6180

Search in DiVA

Show all publications