Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (7 of 7) Show all publications
Duek, S., Grönvall, C., Johansson, A. K. & Olin-Scheller, C. (2018). Den tibetanska argumentationstekniken – en alternativ retorik. Kapet (elektronisk), 1, 7-19
Open this publication in new window or tab >>Den tibetanska argumentationstekniken – en alternativ retorik
2018 (Swedish)In: Kapet (elektronisk), E-ISSN 2002-3979, Vol. 1, p. 7-19Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Tibetanska buddhistiska munkar har i tusentals år ägnat sig åt att fördjupa sitt vetande och sin visdom i sitt sökande att befria sig från oönskade tankar och handlingar. En aktivitet som de, i tät kontakt med indisk, hinduisk logik, har utvecklat under århundradena, är att, enligt ett visst mönster, föra filosofiska debatter med varandra. Denna debatt är också en del av undervisningen i skolor för tibetanska barn och unga och kan ses som ett sätt att bevara kulturella och språkliga traditioner. I vår artikel utvecklar vi aspekter av denna argumentationsteknik som har relevans för vår svenska utbildningskontext och kontrasterar den mot den antika retorik, som fått ny aktualitet i västerländsk skola och samhälle de senaste decennierna. Syftet med denna artikel är därför att belysa den tibetanska argumentationstekniken i relation till klassisk retorik och ett svenskt utbildningssammanhang. Vi diskuterar också i vilken mån den tibetanska argumentationstekniken kan inspirera i ett arbete för ökad respekt och ömsesidig förståelse – inte polarisering – i både klassrum och samhälle i dagens Sverige. Det empiriska materialet till artikeln består av observationer och intervjuer med studenter och lärare i Dharamsala, observationer i klassrum i Dharamsala, analys av läroplanen och fältanteckningar. Våra resultat pekar på att debatterna tycks engagera eleverna och en del debatter blir inte bara levande utan också känslomässigt engagerande. Resultaten visar också att debatternas avsikt är att skärpa tanken och kräver att man är kunnig, påläst på sitt ämne, och nyttjar källorna som argument.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2018
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-71637 (URN)
Available from: 2019-03-28 Created: 2019-03-28 Last updated: 2019-03-28Bibliographically approved
Johansson, A., Grönvall, C. & Eriksson, J. (2018). Språkstruktur (2ed.). In: Sofia Norén (Ed.), Lära barn att läsa: Vägen från fonologisk medvetenhet till god läsförståelse (pp. 121-139). Stockholm: LegiLexi Stiftelse
Open this publication in new window or tab >>Språkstruktur
2018 (Swedish)In: Lära barn att läsa: Vägen från fonologisk medvetenhet till god läsförståelse / [ed] Sofia Norén, Stockholm: LegiLexi Stiftelse , 2018, 2, p. 121-139Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: LegiLexi Stiftelse, 2018 Edition: 2
Keywords
Språk, språkutveckling, grammatik, kreativ grammatikundervisning, didaktik, språkstruktur, morfologi, syntax
National Category
Languages and Literature Didactics
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-74823 (URN)9789198426434 (ISBN)
Available from: 2019-09-20 Created: 2019-09-20 Last updated: 2019-10-18Bibliographically approved
Bihl, B. & Grönvall, C. (2017). Dialektala uppdateringar på Facebook. In: Jan-Ola Östman, Caroline Sandström, Pamela Gustavsson, Lisa Södergård (Ed.), Ideologi, identitet, intervention: Nordisk dialektologi 10. Paper presented at Nordiska dialektologkonferensen, Åland, 20-23 Augusti 2017 (pp. 133-145). Helsingfors: Helsingfors universitet och Nordica vid Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Open this publication in new window or tab >>Dialektala uppdateringar på Facebook
2017 (Swedish)In: Ideologi, identitet, intervention: Nordisk dialektologi 10 / [ed] Jan-Ola Östman, Caroline Sandström, Pamela Gustavsson, Lisa Södergård, Helsingfors: Helsingfors universitet och Nordica vid Finska, finskugriska och nordiska institutionen , 2017, p. 133-145Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Helsingfors: Helsingfors universitet och Nordica vid Finska, finskugriska och nordiska institutionen, 2017
Series
Nordica Helsingiensia, ISSN 1795-4428 ; 48
Keywords
Dialekter, nordiska språk
National Category
Specific Languages
Research subject
Swedish
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-69167 (URN)978-951-51-2997-0 (ISBN)
Conference
Nordiska dialektologkonferensen, Åland, 20-23 Augusti 2017
Available from: 2018-09-13 Created: 2018-09-13 Last updated: 2018-11-08Bibliographically approved
Johansson, A. K. & Grönvall Fransson, C. (2017). Ett redskap för språkutveckling. Svenskläraren, 61(4), 13-15
Open this publication in new window or tab >>Ett redskap för språkutveckling
2017 (Swedish)In: Svenskläraren, ISSN 0346-2412, Vol. 61, no 4, p. 13-15Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Kungsängen: Svensklärarföreningen, 2017
Keywords
Didaktik, språkutveckling, grammatikundervisning, kreativ grammatikundervisning
National Category
Languages and Literature Didactics
Research subject
Education; Swedish
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-75403 (URN)
Available from: 2019-10-17 Created: 2019-10-17 Last updated: 2019-10-18Bibliographically approved
Eriksson, J., Grönvall, C. & Johansson, A. (2017). Kreativ grammatikundervisning: från förskoleklass till åk 6 (2ed.). Ingarö: Columbus förlag
Open this publication in new window or tab >>Kreativ grammatikundervisning: från förskoleklass till åk 6
2017 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Huvudsyftet med Kreativ Grammatikundervisning är att både ge studenter på förskollärar- och lärarprogrammen (F-6) samt verksamma pedagoger nödvändiga ämneskunskaper och samtidigt visa hur man kan arbeta med grammatik på ett kreativt och inspirerande sätt. 

Place, publisher, year, edition, pages
Ingarö: Columbus förlag, 2017. p. 247 Edition: 2
Keywords
Språk, språkutveckling, grammatik, kreativ grammatikundervisning, didaktik
National Category
Languages and Literature
Research subject
Swedish
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-74820 (URN)9789185617340 (ISBN)
Available from: 2019-09-20 Created: 2019-09-20 Last updated: 2019-10-17Bibliographically approved
Grönvall, C. (2015). Skrivhandledning och akademiskt skrivande: Språkdebatt och forskningslucka. KAPET, 11(1), 60-71
Open this publication in new window or tab >>Skrivhandledning och akademiskt skrivande: Språkdebatt och forskningslucka
2015 (Swedish)In: KAPET, ISSN 1653-4743, Vol. 11, no 1, p. 60-71Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Som de flesta andra svenska lärosäten har Karlstads universitet under 2000-talet haft en växande skrivhandledningsverksamhet. Denna typ av språk- och skrivhandledning, som på vissa andra håll kallas studie- eller textverkstad, har etablerats med syftet att erbjuda studenter stöd, främst i studiernas skriftliga moment. Verksamheternas framväxt kan förstås mot bakgrund av direktiven om breddad rekrytering till högre studier. Farhågor finns att otillräcklig skriftspråkskompetens i sig är en orsak till studiemisslyckanden.

Än så länge finns en ganska begränsad kunskap om de behov och de studenter som de svenska lärosätenas text- och språkhandledningar möter. Studier som gjorts av studenters skrivande i Sverige (Ask, 2007; Blåsjö, 2004; Blückert, 2010) har ofta ett socialiseringsperspektiv, snarare än ett verksamhetsperspektiv. I mycket få fall har det fokuserats på de mest utsatta studenterna.

Detta är det angeläget att få veta mer om. Under våren 2015 gjorde jag därför en pilotstudie bland de studenter som kontaktade skrivhandledningen vid KAU. I enkätform ombads studenterna besvara dels en rad bakgrundsfrågor, dels ett antal frågor om sina specifika behov och önskemål. Dessutom gjordes intervjuer med verksamma skrivhandledare vid Karlstads universitet. De ger sin – kompletterande – bild av de behov, de utmaningar och möjligheter som hänger samman med de skriftspråkliga krav som studenter möter i det akademiska skrivandet.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2015
Keywords
akademiskt skrivande, skrivhandledning, studenters skrivande, academic literacy, språkverkstad, breddad rekrytering
National Category
Educational Sciences
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-38298 (URN)
Available from: 2015-11-03 Created: 2015-11-03Bibliographically approved
Eriksson, J., Grönvall, C. & Johansson, A. (2013). Grammatik i teori och lärande praktik: Från förskoleklass till åk 3 (1ed.). Ingarö: Columbus förlag
Open this publication in new window or tab >>Grammatik i teori och lärande praktik: Från förskoleklass till åk 3
2013 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Ingarö: Columbus förlag, 2013. p. 247 Edition: 1
Keywords
Grammatik, didaktik, föreskoleklass, undervisning
National Category
Languages and Literature
Research subject
Swedish
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-30521 (URN)978-91-856-1719-7 (ISBN)
Available from: 2013-12-02 Created: 2013-12-02 Last updated: 2019-10-17Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6662-0964

Search in DiVA

Show all publications