Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (2 of 2) Show all publications
Aho, E., Henriksson Persson, A. & Larsson, M. (2016). Skolnära – ett skolnära begrepp?. Paper presented at Andra nationella konferensen i Pedagogiskt arbete 2015. Kapet (avslutad tryckt version), 12(1), 116-134
Open this publication in new window or tab >>Skolnära – ett skolnära begrepp?
2016 (Swedish)In: Kapet (avslutad tryckt version), ISSN 1653-4743, Vol. 12, no 1, p. 116-134Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Skolnära kan beskrivas som ett relativt nytt begrepp inom utbildning och forskning med skolanknytning. Det förekommer ofta i sammanhang där det tycks finnas en ambition att knyta skola och forskning närmare varandra. Det kan till exempel handla om olika forskarskolor, skolforskning och skolutvecklingsprojekt. Dock finns ingen enhetlig definition av begreppet utan det används parallellt med och i vissa fall synonymt med begreppen praktiknära och praxisnära. Syftet med denna artikel är att bidra till en problematisering av begreppet skolnära med fokus på såväl innebörder som användningsområden. Utifrån studier av olika typer av texter belyses hur begreppet skolnära används inom skolforskning och i andra utbildningsvetenskapliga sammanhang idag. Begreppet skolnära ser ut att uppkomma i samband med framväxten av forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete men återfinns idag även inom andra forskarutbildningsämnen. Till exempel kan en ”skolnära avhandling” vara skriven inom pedagogik eller något ämnesdidaktiskt ämne. Vad det innebär att forskningen är skolnära tycks ha skiftande innebörd och avgränsning i olika sammanhang. Det kan till exempel handla om huruvida forskningen bedrivs av eller för lärare. Begreppet används också inom skolvärlden i ett vidare perspektiv.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2016
Keywords
Praktiknära, praxisnära, skolforskning, skolnära
National Category
Pedagogical Work Pedagogy
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-43712 (URN)
Conference
Andra nationella konferensen i Pedagogiskt arbete 2015
Available from: 2016-06-28 Created: 2016-06-28 Last updated: 2018-11-27Bibliographically approved
Larsson, M. (2015). Bildning, performativitet och teaching to the test - kulturkollision i svensk skolvardag?. KAPET, 11(1), 45-59
Open this publication in new window or tab >>Bildning, performativitet och teaching to the test - kulturkollision i svensk skolvardag?
2015 (Swedish)In: KAPET, ISSN 1653-4743, Vol. 11, no 1, p. 45-59Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Vad har bildningsbegreppet tillskrivits för innehåll under olika tider? Vad innebär performativitet i en skolkontext? Vad kan konsekvenserna bli av ett allt för stort fokus på undervisning mot standardiserade prov, så kallat teaching to the test? Syftet med utbildning och bildning i ett individ- och samhällsperspektiv har varierat i takt med samhällsutvecklingen liksom synen på hur kunskap ska värderas och bedömas. I en tid av ett allt starkare fokus på vad som är mätbart i skolans värld har lärarens uppdrag förändrat inte bara vad lärare gör utan även vad lärare är.

Syftet med föreliggande essä är att problematisera hur bildningsbegreppet kan sättas i relation till dagens svenska skolkultur där resultatfokusering och ökad måluppfyllelse har blivit en dominerande diskurs. Några nedslag i bildningsbegreppets historia görs, liksom några reflektioner kring dess plats i de senaste två utbildningsreformerna, Lpf 94 och Gy11. Bildningsbegreppet ställs även mot begrepp som performativitet och teaching to the test i en diskussion om vilka konsekvenser som kan uppstå när de kolliderar med varandra i svensk skolvardag. Diskussionen avslutas med ett konkret exempel på denna kulturkollision hämtad ur författarens egen svensklärarvardag på gymnasiet.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2015
Keywords
bildning, bildningsbegreppet, performativitet, teaching to the test, skolform
National Category
Educational Sciences
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-38296 (URN)
Available from: 2015-11-03 Created: 2015-11-03Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9854-517X

Search in DiVA

Show all publications