Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 23) Show all publications
Aspenberg, K. (2019). Fröken Julie 2.0!. In: Rolf Christerson (Ed.), Grönköping håller stilen: Årsbok 2019 (pp. 36-37). Vikarbyn: Bokförlaget Siljan
Open this publication in new window or tab >>Fröken Julie 2.0!
2019 (Swedish)In: Grönköping håller stilen: Årsbok 2019 / [ed] Rolf Christerson, Vikarbyn: Bokförlaget Siljan , 2019, p. 36-37Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.)) [Artistic work]
Place, publisher, year, edition, pages
Vikarbyn: Bokförlaget Siljan, 2019
Series
Årsbok från Grönköpings veckoblad, ISSN 1650-9692
National Category
Literary Composition
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-74879 (URN)978-91-985605-0-3 (ISBN)
Available from: 2019-09-29 Created: 2019-09-29 Last updated: 2019-10-31Bibliographically approved
Aspenberg, K. & Wallin Wictorin, M. (2018). Bildernas språk, språkets bilder: Transformationer och estetisk-kommunikativa funktioner i Selma Lagerlöfs (serie)roman En herrgårdssägen. In: : . Paper presented at Selma Lagerlöf 2018.
Open this publication in new window or tab >>Bildernas språk, språkets bilder: Transformationer och estetisk-kommunikativa funktioner i Selma Lagerlöfs (serie)roman En herrgårdssägen
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [sv]

Vår kulturella kontext genomkorsas av transfererade berättelser, teman och motiv. I spåren av ökad digi-talisering och teknisk utveckling pågår konstant mediala överföringar av språkliga och bildliga uttryck. Att skriven fiktion överförs till andra medier är numera vanligt. I det avseende var Selma Lagerlöf en föregångare. Redan i början av 1900-talet lät hon flera av sina berättelser bli film. Idag är också den teck-nade serieromanen aktuell. Ett exempel på det är att Lagerlöfs roman En herrgårdssägen, från 1899, över-fördes till serieroman av Marcus Ivarsson och gavs ut 2013. Även i Ivarssons version, i kombinationen av bilder och text, framhävs teman som kärlekens och konstens kraft, avgrundsdjup sorg och själsligt utanförskap. Men hur skildras detta i ord och bild i de två medierna litterär roman respektive tecknad serieroman? Vad är mediespecifikt och vad är medieneutralt? Vad lämnas åt läsaren att själv tolka in eller sakna i berättelsen och hur kan dessa luckor förklaras?

Syftet med detta paper är att studera de två medieringarna av En herrgårdssägen. Teoretiska utgång-spunkter är transmedialitet och adaption (Elleström och Hutcheon). Dessa begrepp är viktiga eftersom studiet av överföringen av ett narrativ från ett medium till ett annat markerar karaktären och funktionen i ett medium jämfört med det andra, och kan ge olika typer av estetisk effekt. En annan utgångspunkt är den receptionsestetiska. Inriktningen hör till den gren av läsarorienterade teorier som har en fenomenol-ogisk inriktning. Den delar uppfattningen att berättelser till sin natur är fulla av luckor eller tomrum som vi som läsare måste/behöver/har möjlighet att fylla i om vi skall kunna skapa mening utifrån vad vi läser eller ser. (Ingarden, Iser, Abbott, Wolff). En litterär text, exempelvis, kräver läsarens aktiva medverkan, eftersom den präglas av en hög grad av obestämbarhet. Samma sak gäller serieromaner, där luckor existerar såväl mellan som inom de tecknade serierutorna.

Keywords
Lagerlöf, estetik, tomrum, läsprocesser
National Category
General Literature Studies
Research subject
Comparative Literature
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-69421 (URN)
Conference
Selma Lagerlöf 2018
Available from: 2018-09-28 Created: 2018-09-28 Last updated: 2018-10-04Bibliographically approved
Aspenberg, K. (2018). Ethics, Aesthetics and Identity in Global Crises: Satire and Discourse in Grönköpings Veckoblad. In: : . Paper presented at Satire as Perspective on the Contemporary, 21 juni 2018 Karlstad.
Open this publication in new window or tab >>Ethics, Aesthetics and Identity in Global Crises: Satire and Discourse in Grönköpings Veckoblad
2018 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [en]

The point of departure of this presentation is how contemporary concerns, hatred and threats are reflected in the Swedish satire journal Grönköpings Veckoblad (Grönköping Weekly Bulletin). GV has been published independently since 1916 and reflects events and trends in Sweden, as well as in the world, as if they had happened in the small fictional town “Grönköping”. Through some breif examples, I discuss how aesthetical and ethical aspects of satire correlates with local and global issues. It will be argued that Grönköpings Veckoblad assumes a double position in a contemporary self-understanding. On the one hand, the mode of satire tends to be threat-reducing and familiarizing. GV presents a world that is home-like, unchangeable, free of crises. On the other hand, GV constantly attacks otherness, i.e. disastrous vices of individuals, institutions and phenomenon. The satire’s embed critique implicates an ideal nation: how Sweden ought to be and how citizens ought to behave. The ideal is, to a large part, governed by a conservative-liberal moral. Yet, GV has no default ideology. The journal deconstructs one fallible society and construct a new prevailing society – that also, of course, is nothing but a chimera. Seemingly, the satirist’s play of negations ends up in a balancing act, also characteristic for a clichéd image of Sweden as a country of moderateness.   

 

Keywords
satir, diskurs, krissamhälle, Grönköpings Veckoblad
National Category
General Literature Studies
Research subject
Comparative Literature
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-74877 (URN)
Conference
Satire as Perspective on the Contemporary, 21 juni 2018 Karlstad
Available from: 2019-09-29 Created: 2019-09-29 Last updated: 2019-11-14Bibliographically approved
Aspenberg, K. (2018). Vad har ni gjort i sommar?. In: Rolf Christerson (Ed.), Grönköping - idyll med skärpa: (pp. 30). Falun: Bokförlaget Siljan
Open this publication in new window or tab >>Vad har ni gjort i sommar?
2018 (Swedish)In: Grönköping - idyll med skärpa / [ed] Rolf Christerson, Falun: Bokförlaget Siljan , 2018, p. 30-Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.)) [Artistic work]
Place, publisher, year, edition, pages
Falun: Bokförlaget Siljan, 2018
Series
Årsbok från Grönköpings veckoblad, ISSN 1650-9692
Keywords
satir; Grönköpings Veckoblad; tidningssatir
National Category
Other Humanities not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-69420 (URN)978-91-980837-8-1 (ISBN)
Available from: 2018-09-28 Created: 2018-09-28 Last updated: 2019-01-17Bibliographically approved
Aspenberg, K. (2017). Klang & jubel å bokmässan. Veckobladet var där!. In: Rolf Christerson (Ed.), Grönköping i trendens framkant: Grönköpings Veckoblad. Årsbok 2017 (pp. 9-9). Falun: Bokförlaget Siljan
Open this publication in new window or tab >>Klang & jubel å bokmässan. Veckobladet var där!
2017 (Swedish)In: Grönköping i trendens framkant: Grönköpings Veckoblad. Årsbok 2017 / [ed] Rolf Christerson, Falun: Bokförlaget Siljan , 2017, p. 9-9Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.)) [Artistic work]
Place, publisher, year, edition, pages
Falun: Bokförlaget Siljan, 2017
Keywords
satir; Grönköpings Veckoblad; tidningssatir
National Category
Other Humanities not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-69419 (URN)978-91-980837-6-7 (ISBN)
Available from: 2018-09-28 Created: 2018-09-28 Last updated: 2018-10-04Bibliographically approved
Aspenberg, K. (2017). Rom, ruiner, revolt: Strindberg och Marinetti. In: : . Paper presented at Nordeuropeiska författare och konstnärer i Rom 1780–1950, Från Sturm und Drang till öppen stad. Svenska och Danska Institutet, Rom, 6-7 april 2017.
Open this publication in new window or tab >>Rom, ruiner, revolt: Strindberg och Marinetti
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Keywords
Rom; ruinfenomen; turistromantik; estetik; Strindberg; Marinetti
National Category
General Literature Studies
Research subject
Comparative Literature
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-69422 (URN)
Conference
Nordeuropeiska författare och konstnärer i Rom 1780–1950, Från Sturm und Drang till öppen stad. Svenska och Danska Institutet, Rom, 6-7 april 2017
Available from: 2018-09-28 Created: 2018-09-28 Last updated: 2018-10-04Bibliographically approved
Aspenberg, K. (2016). The Power of Nothing: On Gaps in Literature and Film. In: : . Paper presented at Transmediations. Linnæus University, 13-15 October 2016.
Open this publication in new window or tab >>The Power of Nothing: On Gaps in Literature and Film
2016 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Keywords
Literature; Film; Adaptations; Gaps; Reader-respons theory
National Category
General Literature Studies
Research subject
Comparative Literature
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-69423 (URN)
Conference
Transmediations. Linnæus University, 13-15 October 2016
Available from: 2018-09-28 Created: 2018-09-28 Last updated: 2019-01-17Bibliographically approved
Aspenberg, K. (2015). Rather the film than the book?: A reception study on gaps in text and film. In: : . Paper presented at NorLit 2015, The book to come, University of Gothenburg, August 20-22, 2015.
Open this publication in new window or tab >>Rather the film than the book?: A reception study on gaps in text and film
2015 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Keywords
Literature; Film; Adaptations; Gaps; Reader-respons theory;
National Category
General Literature Studies
Research subject
Comparative Literature
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-69424 (URN)
Conference
NorLit 2015, The book to come, University of Gothenburg, August 20-22, 2015
Available from: 2018-09-28 Created: 2018-09-28 Last updated: 2018-10-04Bibliographically approved
Aspenberg, K. (2014). A Reader’s Bogey?: the Uncanny and the Reading Process. In: : . Paper presented at Gothic and Uncanny Explorations, Karlstad, 10-12 Sept. 2014.
Open this publication in new window or tab >>A Reader’s Bogey?: the Uncanny and the Reading Process
2014 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
General Literature Studies
Research subject
Comparative Literature
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-35373 (URN)
Conference
Gothic and Uncanny Explorations, Karlstad, 10-12 Sept. 2014
Available from: 2015-03-13 Created: 2015-03-13 Last updated: 2015-07-01Bibliographically approved
Aspenberg, K. (2014). A Reader’s Bogey?: The Uncanny and the Reading Process. In: : . Paper presented at Gothic and Uncanny Explorations, Karlstad University, September 2014.
Open this publication in new window or tab >>A Reader’s Bogey?: The Uncanny and the Reading Process
2014 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Keywords
Literature, Hoffman, Gaps, Reader-respons theory
National Category
General Literature Studies
Research subject
Comparative Literature
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-69425 (URN)
Conference
Gothic and Uncanny Explorations, Karlstad University, September 2014
Available from: 2018-09-28 Created: 2018-09-28 Last updated: 2018-10-04Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3303-4154

Search in DiVA

Show all publications