Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 12) Show all publications
Bellström, P., Persson, E. & Magnusson, M. (2019). Elaborating requirements for a digital crisis training tool: Findings from a pilot study. In: Proceedings of ISD2019: . Paper presented at International Conference of Information Systems Development 28-30 August Toulon, Frankrike.
Open this publication in new window or tab >>Elaborating requirements for a digital crisis training tool: Findings from a pilot study
2019 (English)In: Proceedings of ISD2019, 2019Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Crisis preparedness is of great importance to many actors in society. Maintaining crisis preparedness is an arduous task that requires frequent exercises. However, many actors have trouble accomplishing this because planning and conducting exercises are time consuming and involve high costs. Digitalization of crisis training has been suggested as a way to partly overcome these obstacles. In this paper, we present the results of a pilot study on an exercise in a digital crisis training tool. Trainees were interviewed and a content analysis was performed on the data. The analytical categories consisted of requirements for a crisis training tool, developed in our previous work. The results of the analysis show that the pace of an exercise, the number of trainees and the number of asynchronous and synchronous modules are all related to boundaries of digital crisis training. These boundaries need to be further explored.

Keywords
Digital Crisis Training, Boundaries, Requirements, Qualitative Content Analysis
National Category
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-74630 (URN)
Conference
International Conference of Information Systems Development 28-30 August Toulon, Frankrike
Funder
Interreg Sweden-Norway, 20201866
Available from: 2019-09-04 Created: 2019-09-04 Last updated: 2020-01-09Bibliographically approved
Christenson, N., Koivisto, J., Persson, E., Hindersson, E., Gustafsson, K. & Pettersson, A. (2018). Riskville – A game for learning about disaster risks and urban planning. International Journal of Mass Emergencies and Disasters, 36(3), 238-246
Open this publication in new window or tab >>Riskville – A game for learning about disaster risks and urban planning
Show others...
2018 (English)In: International Journal of Mass Emergencies and Disasters, ISSN 0280-7270, Vol. 36, no 3, p. 238-246Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Education plays a key role in disaster risk reduction (DRR) and in creating resilient societies worldwide by disseminating information about risks and in improving people’s risk awareness. This, in turn, helps them to prepare, cope with and recover from possible disaster events, hence making the societies more resilient. This paper shortly presents the theoretical background and the rules of the game Riskville where the participants get to experience in a hands-on manner the connections and conflicts between urban planning, different interests and climate related risks. We conclude that Riskville promotes discussions on different perspectives on disaster risk and resilience and approaches in including them into urban planning.

Place, publisher, year, edition, pages
Colorado Springs, CO: International Research Committee on Sociology of Disasters; International Sociological Association, 2018
Keywords
Risk, urban planning, higher education, disaster risk reduction, resilience
National Category
Social and Economic Geography
Research subject
Risk and Environmental Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-71825 (URN)
Available from: 2019-04-12 Created: 2019-04-12 Last updated: 2019-04-29Bibliographically approved
Persson, E. (2016). Flood response using complementary early warning information. Journal of Contingencies and Crisis Management, 24(4), 253-263
Open this publication in new window or tab >>Flood response using complementary early warning information
2016 (English)In: Journal of Contingencies and Crisis Management, ISSN 0966-0879, E-ISSN 1468-5973, Vol. 24, no 4, p. 253-263Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The objective of this comparative case study was to investigate and compare how Swedish municipalities gather and use warning information from official and unofficial sources at the municipal level, as well as the circumstances under which that process has a chance to succeed. The overall conclusions of the study are that official and unofficial warnings have the potential to play complementary roles for municipalities making decisions about flood response, giving the municipalities a wider perspective and better opportunity to assess risk and to act appropriately. The required resources for using official warnings and getting access to unofficial warning sources are not evenly distributed among municipalities, and a lack of systematization of access to warning information hinders the flood response potential.

Place, publisher, year, edition, pages
Wiley-Blackwell, 2016
Keywords
Flood Risk Management, Early Warning, Natural Hazard
National Category
Climate Research
Research subject
Risk and Environmental Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-35290 (URN)10.1111/1468-5973.12121 (DOI)000387793600006 ()
Funder
VINNOVA
Available from: 2015-02-27 Created: 2015-02-27 Last updated: 2017-06-08Bibliographically approved
Jönsson, M., Persson, E. & Andersson, R. (2016). "Har man kanelbullens dag så kan man väl ha en dag för individanpassat brandskydd också?": En kvalitativ kartläggning av individanpassat brandskyddsarbete i Skåne och Värmland.
Open this publication in new window or tab >>"Har man kanelbullens dag så kan man väl ha en dag för individanpassat brandskydd också?": En kvalitativ kartläggning av individanpassat brandskyddsarbete i Skåne och Värmland
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Sammanfattning

Inledning: Sverige strävar sedan 2010 mot en nollvision där ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand (MSB, 2009). Detta till trots omkommer varje år drygt 100 människor som ett resultat av just bränder, där framförallt äldre och personer med funktionsnedsättning är särskilt riskutsatta. För att främja arbetet mot nollvisionen publicerade MSB vägledningen Brandsäker bostad för alla, under 2013. Vägledningens tilltänkta syfte är att fungera som en metodhandbok för hur en individanpassad brandskyddsverksamhet kan bedrivas på kommunnivå. I vilken utsträckning som ett sådant arbete bedrivs samt vilket genomslagskraft vägledningen har fått är emellertid oklart. Avsikten med denna studie är därmed att undersöka just detta.  

Metod: Studien har en kvalitativ ansats där sammanlagt tio semistrukturerade intervjuer har utförts i Skåne och Värmland. Därefter har data analyserats med hjälp av en manifest innehållsanalys.

Resultat: Totalt har följande tre kategorier genererats: Den första kategorin, Individanpassat brandskydd är utmanande, konkretiserar problematiken kring individanpassat brandskydd och identifierar riskgrupper och huvudaktörer. Andra kategorin, Kommunerna antar utmaningen, presenterar hur de utvalda kommunerna arbetar med individanpassat brandskydd, och vilka aktörer som är verksamhetsutövare. Avslutningsvis beskriver Saker och ting kan förbättras hur MSBs roll i sammanhanget ser ut samt hur vägledningen har tagits emot på kommunnivå.

Slutsats: Sammantaget visar resultatet att de granskade kommunerna arbetar med individanpassat brandskydd, om än i olika utsträckning. Det påtalas även att det uteslutande är vård- och omsorgsförvaltningen samt räddningstjänsten som är verksamhetsutövare på lokal nivå. Detta medför att identifieringsprocessen av riskindivider är begränsad till ovan nämnda förvaltningars verksamheter. Det nuvarande individanpassade brandskyddsarbetet är därmed initierat, men har ännu inte uppnått sin fulla potential. Ett antal övriga aktörer, däribland socialförvaltningen, har identifierats som nödvändiga för att verksamheten ska kunna utvecklas och bli mer effektiv, men de tycks inte inbegripas i den nuvarande arbetsprocessen.  

Publisher
p. 53
Keywords
individanpassat brandskydd, kommunal samverkan, räddningstjänst, ordinära boenden, vård och omsorg
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Risk and Environmental Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-39242 (URN)
Funder
Swedish Civil Contingencies Agency
Note

Denna rapport är en förstudie inom området Individanpassat brandskydd. Projektet har gjorts på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) i syfte att få fram ett underlag för en mer omfattande kartläggning av hur Sveriges kommuner arbetar med individanpassat brandskydd.

Available from: 2016-02-05 Created: 2016-02-05 Last updated: 2019-07-12
Persson, E., Nyberg, L. & Svedung, I. (2015). Flood Warning in a Swedish Local Risk Management Context. Disaster Prevention and Management, 24(3), 383-396
Open this publication in new window or tab >>Flood Warning in a Swedish Local Risk Management Context
2015 (English)In: Disaster Prevention and Management, ISSN 0965-3562, E-ISSN 1758-6100, Vol. 24, no 3, p. 383-396Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper aims to explore how local early warning systems (EWS) for floods are established at the municipality level in Sweden. The study also aims to analyse the role of EWSs in a risk management context. The overall purpose of this study is to elucidate how and to what extent the adoption of local EWSs can generate value added benefits throughout the wider risk management process.

Semi-structured interviews have been conducted with supervisors at each municipality in order to depict how local EWS are established at the municipality level in Sweden. The interviews went through a content analysis with respect to theory on EWS and theory on the risk management process.

The possible effects from an EWS is not only reduced flood losses but also potential spinoff. The possibility of spinoff effects from the system, but also the mitigating effectiveness in case of a flood is largely dependent on the well-being of the organization and its risk management processes.

This study widens the understanding of the value of an EWS and that the organizational culture and state of risk management system has influence on the availability of such value. Identifying the potential added value from EWSs is important from a more general disaster risk reduction perspective, as it helps to further motivate implementation of proactive risk management measures. This knowledge can be of help to others who investigate the possibilities of investing in EWSs.

Place, publisher, year, edition, pages
Emerald Group Publishing Limited, 2015
Keywords
Flood Warning, Early Warning System, Risk Management, Natural Hazard
National Category
Social Sciences
Research subject
Risk and Environmental Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-35289 (URN)10.1108/DPM-07-2014-0140 (DOI)000356436200007 ()
Funder
VINNOVA
Available from: 2015-02-27 Created: 2015-02-27 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
Persson, E. (2015). Flood Warnings in a Risk Management Context: A Case of Swedish Municipalities. (Licentiate dissertation). Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Flood Warnings in a Risk Management Context: A Case of Swedish Municipalities
2015 (English)Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

As a result of the United Nations’ International Decade for Natural Disaster Reduction (1990-2000), and recent high profile disasters, disaster risk reduction has climbed high on the international political agenda. There has been a paradigm shift from reacting to disasters towards preparing for and mitigating effects of disasters. Among the measures that have been highlighted on the disaster risk reduction agenda are early warning systems. In a Swedish context, there are needs for early warnings for various flood risk types. Municipalities carry big responsibilities for managing flood risks, and early warnings have a potential to facilitate decision-making and ultimately reduce flood losses.

The aim of this thesis is to describe how a variety of flood warning signals are used in the risk management process of Swedish municipalities, how they can contribute to the flood risk reducing process, and which factors influence the success of this. The thesis is based on two papers.

Paper I is based on interviews with three respondents from Swedish municipalities that have invested in and established local early warning systems. The paper shows that the possible effects from a local early warning system are not only reduced flood losses but also potential spinoff, the occurrence of which is dependent on the well-being of the organisation and its risk management processes.

Paper II is based on interviews with 23 respondents at 18 Swedish municipalities, who have responsibilities related to flood risk management, and one respondent who works at SMHI with hydrological warning. The paper shows that municipalities can use a variety of complementary flood warning signals to facilitate decision-making for a proactive flood response. This is however not systematically the case, and is dependent on available resources.

The theoretical contribution of this thesis is a development of existing conceptual models of early warning systems with respect to risk management and system contexts, and the use of complementary warning signals.

Abstract [en]

Following the United Nations’ International Decade for Natural Disaster Reduction (1990-2000), and recent high profile disasters, disaster risk reduction has climbed high on the international political agenda. Among the measures that have been highlighted are early warning systems – for Swedish municipalities who are responsible for managing flood risks, early warnings have a potential to facilitate decision-making and ultimately reduce flood losses. This licentiate thesis, based on two articles, aims to describe how a variety of flood warning signals are used in the risk management process of Swedish municipalities, how they can contribute to the flood risk reducing process, and which factors influence the success of this. The articles show that the possible effects from a local early warning system are not only reduced flood losses but also potential spin-off benefits, the occurrence of which is dependent on factors such as organisational culture and the functioning of the wider risk management system, and that municipalities can use a variety of complementary flood warning signals to facilitate decision-making for a proactive flood response which, however, is not systematically the case as benefits are dependent on available resources.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2015. p. 50
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2015:19
Keywords
Early warning systems, floods, natural hazards, municipality, risk management, preparedness, disaster risk reduction.
National Category
Social Sciences
Research subject
Risk and Environmental Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-35336 (URN)978-91-7063-633-2 (ISBN)
Presentation
2015-04-24, 1B 306, Universitetsgatan 2, Karlstad, 10:00 (English)
Opponent
Supervisors
Funder
VINNOVA
Available from: 2015-04-07 Created: 2015-03-06 Last updated: 2015-04-13Bibliographically approved
Andersson-Sköld, Y., Bergman, R., Johansson, M., Persson, E. & Nyberg, L. (2013). Landslide risk management — A brief overview and example from Sweden of current situation and climate change. International Journal of Disaster Risk Reduction, 3(March), 44-61
Open this publication in new window or tab >>Landslide risk management — A brief overview and example from Sweden of current situation and climate change
Show others...
2013 (English)In: International Journal of Disaster Risk Reduction, ISSN 2212-4209, Vol. 3, no March, p. 44-61Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Landslide risk is a function of the probability of the event and its consequences. Previous research has shown that preventive measures to reduce the risk are preferred over reactive measures but, especially in developing countries, rarely undertaken. A contributing factor is the lack of evidence that preventive measures pay. This study includes a brief overview of landslide risk management in general and an investigation of the present risk management situation in Sweden based on interviews in 11 municipalities complemented with interviews in Norway. The result shows that climate change has become part of the general awareness and started to be taken into account in the municipal spatial planning. Landslide susceptibility maps and databases are useful tools in the complex spatial planning. The results indicate that the application of landslide susceptibility and risk maps as previously applied for preventive measures and spatial planning in the landslide prone area Gota alv river valley have been cost effective. Improved documentation and more active communication among different stakeholders would, however, contribute to more effective landslide management.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2013
Keywords
Landslide, risk management, climate change adaptation, efficiency of measures
National Category
Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-26358 (URN)10.1016/j.ijdrr.2012.11.002 (DOI)000209431100005 ()
Projects
ESS
Available from: 2013-02-15 Created: 2013-02-15 Last updated: 2020-01-17Bibliographically approved
Persson, E. & Johansson, M. (2012). Den upplevda nyttan av den norska skreddatabasen Skrednett: Intervjuer med brukare. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Den upplevda nyttan av den norska skreddatabasen Skrednett: Intervjuer med brukare
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

There is an increasing demand for more compatible and complete information to support evidence based risk management at the international level. At the moment, development in this direction occurs more successfully at the national level. In Europe, StorMe (Switzerland), AVI (Italy), the Swedish Natural Hazards Information System (Sweden), NSMES (Romania) and Skrednett (Norway) are good examples of natural hazard information systems where data on past events, frequency of events, hazard mapping of retrospective and potential endangered areas, multi-risk assessments, risk maps, etc., are compiled in user-friendly web solutions. The creation of integrated systems aim towards increased effectiveness in societal contingency planning at regional or local levels. Weather this goal is attained or not in society, or if the system is cost effective, is more or less impossible to measure quantitatively for free internet systems due to system owners lack of control on how their data is used. Qualitative measures from interviews with known end users can serve as indicators of success or failure. In this study, interviews were conducted with 11 recurrent users of the Norwegian database “Skrednett” (www.skrednett.no). Their answers show consensus around the database significance for societal needs in general, but also around a call for more compatible data to be used in other external map tools, or a development towards a more integrated, standalone, risk tool.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2012. p. 31
Series
Centrum för klimat och säkerhet, Rapport ; 2012:2
Keywords
Database, landslide, prevention, risk management, Databas, skred, förebyggande, riskhantering
National Category
Environmental Sciences Social Sciences Interdisciplinary Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
Environmental Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-16215 (URN)978-91-7063-458-1 (ISBN)
Projects
Effekter av samhällets säkerhetsåtgärder (ESS)
Available from: 2012-12-20 Created: 2012-12-19 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Andersson-Sköld, Y., Bergman, R., Nyberg, L., Johansson, M. & Persson, E. (2012). Effekter av samhällets säkerhetsåtgärder (ESS) - en kartering av arbetet idag med fokus på översvämningar, ras och skred. Linköping: Statens Geotekniska Institut
Open this publication in new window or tab >>Effekter av samhällets säkerhetsåtgärder (ESS) - en kartering av arbetet idag med fokus på översvämningar, ras och skred
Show others...
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens Geotekniska Institut, 2012. p. 72
Series
SGI Varia, ISSN 1100-6692 ; 632
National Category
Climate Research Geosciences, Multidisciplinary
Research subject
Geo-Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-15449 (URN)
Available from: 2012-11-06 Created: 2012-11-06 Last updated: 2018-07-16Bibliographically approved
Johansson, M., Jaldell, H., Andersson-Sköld, Y., Nyberg, L., Bergman, R. & Persson, E. (2012). How to measure efficiency in risk prevention?. In: : . Paper presented at 4th International Disaster and Risk Conference, IDRC, Davos, Switzerland, 2012.
Open this publication in new window or tab >>How to measure efficiency in risk prevention?
Show others...
2012 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
Abstract [en]

Risk assessment methods form corner stones in the striving to reduce risks and threats to human life and society. Proposed actions can be physical or non-physical and adopted or declined after political evaluation, with consideration taken to available resources and estimated effect on risk. To optimize and avoid regrettable actions, decision-makers are in need of well-founded analyses of how efficient different options might be. Analytically, there are several possible steps that can contribute. Firstly, the correlation between a measure and its effect should be based on causality, which often is difficult to establish quantitatively. High frequent accidents (e.g. traffic) can normally be treated statistically , while low frequent accidents with severe consequences (e.g. natural hazards) are more restricted to qualitative descriptions of correlation. Systematic monitoring of injury and damage data and gathering into databases, are a crucial activity for causality valuation. Secondly, economic valuation of effect is an important contribution in a cost-benefit perspective. Thirdly, a measure often brings several different effects and some may fall outside the actual purpose. An additional problem is how to handle effects that exert varied influence on different stakeholders or social groups in society. Fourthly, certain criteria are required for final prioritization. For instance, in analysis of goal fulfillment, effects are compared with politically decided quantified goals. In cases where basic data from steps 1-3 are incomplete, alternative criteria like “acceptable risk” might be necessary to agree about politically. To use similar approaches on how to describe and quantify effect correlations, promote gathered efforts at local level where risk reducing measures are decided upon by different actors and with regard to diverse local conditions. Tests of suitable methods and approaches to measure efficiency of planned or accomplished actions in gain for risk prevention, are described and discussed.

National Category
Social Sciences Climate Research Social Sciences Interdisciplinary Political Science
Research subject
Risk and Environmental Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-33959 (URN)
Conference
4th International Disaster and Risk Conference, IDRC, Davos, Switzerland, 2012
Projects
ESS-projektet, MSB-finansierat
Available from: 2014-10-03 Created: 2014-10-03 Last updated: 2018-08-07Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5420-4330

Search in DiVA

Show all publications