Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (9 of 9) Show all publications
Secker, J., Morrison, C. & Nilsson, I.-L. (2019). Copyright literacy and the role of librarians as educators and advocates: an international symposium. Journal of Copyright in Education and Librarianship, 3(2), 1-19
Open this publication in new window or tab >>Copyright literacy and the role of librarians as educators and advocates: an international symposium
2019 (English)In: Journal of Copyright in Education and Librarianship, E-ISSN 2473-8336, Vol. 3, no 2, p. 1-19Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The paper is inspired by the opening panel of the International Federation of Library Associations’ (IFLA) World Library and Information Congress off-site meeting held in Poland in August 2017 on models for copyright education. The panel was made up of researchers from the United Kingdom, Sweden, Turkey, Romania, and Norway and reflected on findings from a multinational study on levels of copyright literacy of librarians and those in the cultural heritage sector (Todorova et al., 2017). Themembers of the panel considered the rationale for copyright education, why it might be viewed as part of wider information literacy initiatives, and the specific challenges and opportunities that it presents. The paper recognizes the value in national library associations and international organizations such as IFLA and Electronic Information for Libraries (EIFL) taking a lead in promoting copyright education initiatives to strengthen their advocacy role. The paper also argues for a more critical and universal approach to copyright education so that this work is extended beyond the library sector.

Place, publisher, year, edition, pages
Clemson: Clemson University Digital Press, 2019
Keywords
Copyright literacy, copyright education, information literacy, education, advocacy
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-71683 (URN)10.17161/jcel.v3i2.6927 (DOI)
Available from: 2019-07-03 Created: 2019-07-03 Last updated: 2019-08-15Bibliographically approved
Eriksson, M.-L. & Nilsson, I.-L. (2018). All inclusive: Ett utvecklingsarbete för att stödja studenters akademiska informationskompetens (1ed.). In: Johansson, M. & Johansson L.E. (Ed.), Studentaktiva lärande- och examinationsformer: Bidrag från universitespedagogisk konferens 2017 (pp. 65-91). Karlstad: Karlstad University Press
Open this publication in new window or tab >>All inclusive: Ett utvecklingsarbete för att stödja studenters akademiska informationskompetens
2018 (Swedish)In: Studentaktiva lärande- och examinationsformer: Bidrag från universitespedagogisk konferens 2017 / [ed] Johansson, M. & Johansson L.E., Karlstad: Karlstad University Press, 2018, 1, p. 65-91Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Dagens digitala medielandskap har dramatiskt ökat betydelsen av studenters medie- och informationskompetens (MIK), inte minst vad gäller vetenskaplig information och det sammanhang den publiceras i. Detta är också ett grundläggande mål för högre utbildning enligt Högskoleförordningen. Begreppet MIK innefattar flera av de kompetenser som biblioteken undervisar i och som krävs för att använda och kommunicera information i de akademiska studierna. För att säkerställa att alla grundstudenter har samma möjlighet att träna dessa färdigheter har Karlstads universitetsbibliotek under året startat ett utvecklingsarbete som bland annat mynnat ut i en webbkurs i akademisk informationskompetens. Kursen kommer att finnas tillgänglig i lärplattformen Canvas och innehålla moduler som kan användas separat men även som en del av ett mer studentaktivt och flexibelt lärande för att komplettera övrig undervisning. Förutom de färdigheter som traditionellt kopplas till begreppet informationskompetens: informationssökning, referenshantering och källkritik, kommer kursen även att omfatta nya akademiska informationskompetenser som upphovsrätt och akademiskt skrivande. En förutsättning för en lyckad implementering av kursen är ett ökat samarbete mellan bibliotek och lärare kring behov, utformning och integrering i studenternas ämneskurser.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstad University Press, 2018 Edition: 1
Series
Utveckling av undervisning och examination i högre utbildning: utgiven av Universitetspedagogiska enheten vid Karlstads universitet ; 2018:1
Keywords
Information literacy, metaliteracy, copyright literacy, copyright education, Medie- och informationskompetens, informationskompetens, upphovsrättsundervisning
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-69492 (URN)978-91-7063-869-5 (ISBN)978-91-7063-964-7 (ISBN)
Available from: 2018-10-05 Created: 2018-10-05 Last updated: 2019-09-26
Nilsson, I.-L. (2018). Sweden: Extended collective licenses in higher education. In: Ariadna Matas (Ed.), Background paper on extended collective licensing: By IFLA Copyright and Other Legal Matters Advisory Committee Network (pp. 29-31). Haag: International Federation of Library Associations and Institutions
Open this publication in new window or tab >>Sweden: Extended collective licenses in higher education
2018 (English)In: Background paper on extended collective licensing: By IFLA Copyright and Other Legal Matters Advisory Committee Network / [ed] Ariadna Matas, Haag: International Federation of Library Associations and Institutions , 2018, p. 29-31Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Haag: International Federation of Library Associations and Institutions, 2018
Keywords
copyright, extended collective licensing, ECL, academic libraries, Sweden, upphovsrätt, avtalslicenser, forskningsbibliotek
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-71615 (URN)
Available from: 2019-06-17 Created: 2019-06-17 Last updated: 2019-06-17Bibliographically approved
Nilsson, I.-L. (2016). Developing new copyright services in academic libraries. Insights, 29(1), 78-83
Open this publication in new window or tab >>Developing new copyright services in academic libraries
2016 (English)In: Insights, ISSN 2048-7754, Vol. 29, no 1, p. 78-83Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article discusses the role of academic librarians in handling copyright-related issues, including their required skills and knowledge about copyright. IP (intellectual property) issues have become more important in publishing and in accessing and reusing scientific research, and new technology and delivery mechanisms have increased copyright issues. Due to the complications and general confusion about copyright, there is a growing need for official support. Academic librarians often have only an informal mandate to work in this area and therefore lack confidence, sufficient knowledge and training. They seldom have the authority to work with copyright education in a formalized way. Legitimacy can be achieved by collaborating with other university units with an interest in copyright. Co-operation with other libraries and library organizations is also an important way to share experiences and increase knowledge about copyright. Libraries can contribute to improved IP services once they have established that copyright is a library matter, found tools for copyright education and embedded these activities into library routines. 

Place, publisher, year, edition, pages
Burford: , 2016
Keywords
copyright, academic libraries, copyright guidance, professional development, copyright education, information literacy
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-38938 (URN)10.1629/uksg.276 (DOI)
Available from: 2016-03-07 Created: 2015-12-22 Last updated: 2017-08-09Bibliographically approved
Nilsson, I.-L. (2016). Upphovsrätt: forskningsbibliotekens nya kompetensområde. In: Alex Amnéus (Ed.), Röster om bibliotek och upphovsrätt: en antologi (pp. 33-45). Stockholm: Svensk biblioteksförening
Open this publication in new window or tab >>Upphovsrätt: forskningsbibliotekens nya kompetensområde
2016 (Swedish)In: Röster om bibliotek och upphovsrätt: en antologi / [ed] Alex Amnéus, Stockholm: Svensk biblioteksförening , 2016, p. 33-45Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Svensk biblioteksförening, 2016
Keywords
Upphovsrätt, bibliotek, kompetensfrågor
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-47316 (URN)978-91-976012-9-0 (ISBN)
Available from: 2016-11-28 Created: 2016-11-28 Last updated: 2019-06-17Bibliographically approved
Nilsson, I.-L. (2015). Conference report, Copyright and beyond: Libraries in the public sphere. INFOtrend, 67(1)
Open this publication in new window or tab >>Conference report, Copyright and beyond: Libraries in the public sphere
2015 (English)In: INFOtrend, ISSN 1653-0225, Vol. 67, no 1Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Svensk förening för informationsspecialister, 2015
Keywords
Copyright, legislation, reforms, libraries
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-34848 (URN)
Available from: 2014-12-23 Created: 2014-12-23 Last updated: 2015-10-05Bibliographically approved
Nilsson, I.-L. (2015). Copyright information and librarian´s new role. In: : . Paper presented at Towards open science, London, 24-26 June 2015.
Open this publication in new window or tab >>Copyright information and librarian´s new role
2015 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Other academic)
Abstract [en]

The purpose of this presentation is to share thoughts and ideas with librarians about how to increase interest and knowledge about intellectual property issues.

Copyright is seen as a difficult area in society with problems in balancing author´s rights and the community use of research and cultural works. Intellectual property issues have become more important in publishing, access and reuse of scientific research. Rapid changes in technology as well as in research and scholarly communications are profoundly changing the role of libraries.

Libraries promote institutional repositories and help authors to understand and retain their rights as well as advocating for open access and increase the visibility of research. The complex nature of digital publications presents various problems regarding licenses and regulations. These new services require a range of new skills and expertise within libraries. A general knowledge in copyright and how to use copyrighted material is needed to support teaching and research. Even if there is a growing collaboration between lawyers and libraries, questions are often very complex and urgent to handle. It is necessary to provide a wider understanding of copyright and not only focus on legal aspects.

The importance of law reformation and the librarian´s role has been highlighted during 2014. Several European studies have been made to investigate copyright literacy among librarians. These studies have shown lack of knowledge and a need for copyright education in Library & Information Science. There are some web resources available, for example the EIFL-course, Copyright for Librarians or the MOOC, Copyright for Educators & Librarians as well as national courses in LIS education. Librarians have to acquire skills, confidence and legitimacy to work with copyright guidance. Librarians need to stay informed and by sharing experiences and embrace these activities in our daily routines we can build knowledge and confidence.

Karlstad University Library has been working with copyright guidance over a long period of time. Every copyright question is unique and rather complex that is why we try to foster close cooperation between both librarians and the faculty. Subject librarians play an important role in managing academic scholarship.  We believe intellectual property issues in libraries have received too little attention and have established a network of Swedish librarians to increase the interest in copyright issues. Several of the copyright resources mentioned above have been studied thoroughly, identifying many existing and future needs.

The poster will give a report on the findings concerning staff skills, roles and required competencies. We hope to inspire librarians to discuss their roles in the pursuit of intellectual property and copyright enforcement.

Keywords
Copyright guidance, Academic libraries, Information literacy, Partnerships
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-37479 (URN)
Conference
Towards open science, London, 24-26 June 2015
Available from: 2015-08-13 Created: 2015-08-13 Last updated: 2015-08-13Bibliographically approved
Nilsson, I.-L. (2015). Towards Open Science: LIBERs 44: e konferens i London 2015. Paper presented at LIBER Annual Conference 2015, London, 24-26 juni 2015. InfoTrend: nordisk tidskrift för informationsspecialister, 68(2), 39-43
Open this publication in new window or tab >>Towards Open Science: LIBERs 44: e konferens i London 2015
2015 (Swedish)In: InfoTrend: nordisk tidskrift för informationsspecialister, ISSN 1653-0225, Vol. 68, no 2, p. 39-43Article in journal (Other academic) Published
Keywords
Open Science, Intellectual properties, Copyright
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-38099 (URN)
Conference
LIBER Annual Conference 2015, London, 24-26 juni 2015
Available from: 2015-10-05 Created: 2015-10-05 Last updated: 2016-01-04Bibliographically approved
Nilsson, I.-L. (2014). Upphovsrätt i praktiken - en biblioteksfråga. In: : . Paper presented at Mötesplats Borås Profession - Forskning, Borås, 23 oktober 2014. Borås: Högskolan i Borås: Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap
Open this publication in new window or tab >>Upphovsrätt i praktiken - en biblioteksfråga
2014 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

This paper outlines the aims and strategy for the work with copyright guidance at Karlstad University Library.

New technology and delivery mechanisms increase copyright and intellectual property considerations. Due to the complications and general confusion about copyright there is a growing need for official support in copyright issues.

There are weaknesses and gaps or even incorrect knowledge of many key issues. There is also a need of further education about the complicated use of copyrighted works in education. Libraries have an important role as we already interact with all sectors of the university. We are working on multiple fronts with course reserves, interlibrary loans, databases, e-journals etc. Library employees have in general a good understanding of copyright relevant to higher education uses and can improve services related to copyright.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås: Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap, 2014
Keywords
Upphovsrätt, bibliotek, kompetensfrågor
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-34522 (URN)
Conference
Mötesplats Borås Profession - Forskning, Borås, 23 oktober 2014
Available from: 2014-10-31 Created: 2014-10-31 Last updated: 2015-08-13
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6501-0053

Search in DiVA

Show all publications