Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Johansson, Annelie
Publications (7 of 7) Show all publications
Johansson, A. (2019). "Jag tyckte i alla fall att eleverna var duktiga": Teoribildning i lärarstudenters didaktiska reflektioner i ämnet svenska. (Student paper).
Open this publication in new window or tab >>"Jag tyckte i alla fall att eleverna var duktiga": Teoribildning i lärarstudenters didaktiska reflektioner i ämnet svenska
2019 (Swedish)Student thesis
Alternative title[en]
“At least I thought the pupils were good”: : Theorisation in education students’ didactic reflections on teaching Swedish
Abstract [sv]

Sammanfattning

Det här är en kvalitativ studie i syfte att undersöka hur vetenskapliga teorier synliggörs i lärarstudenters reflektioner över sin undervisning i ämnet svenska på lågstadiet. Materialet är insamlat i samband med lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning och består av intervjuer, observationer av undervisning och texter i form av pedagogiska planeringar. Resultatet visar att lärarkandidaters reflektioner håller en låg nivå när det gäller skoldidaktisk reflektion och att grunda sina resonemang i teorier om lärande och i professionella ämneskunskaper i svenska, även om deras undervisning håller god kvalitet.

                      Sammantaget är min slutsats att olika metoder eller förklaringsmodeller som används inom forskning skulle kunna synliggöras i större utsträckning inom ramen för svenskkurser i lärarutbildningen. De kan dessutom användas som redskap för dokumentation av elevers kunskaper samt studenters egna skoldidaktiska reflektioner men även för det systematiska arbetet med att dokumentera elevers lärande som en förutsättning och utgångspunkt för planering av kommande undervisning, det vill säga formativ undervisning. Det skulle kunna vara ett sätt att överbrygga teori-praktikproblemet i lärarutbildningen såväl som att höja nivån av hur studenter relaterar till vetenskapliga modeller som stöd för skoldidaktisk reflektion.

Abstract [en]

Title: “At least I thought the pupils were good”: Theorisation in education students’ didactic reflections on teaching Swedish

 

This qualitative study aimed to investigate the role of theory in education students’ reflections on their teaching of Swedish in lower primary school. The material was collected in connection with the students’ practical placements and comprises of interviews and observations. Although these prospective teachers performed well in the classroom, the study shows that the students’ didactic reflections were generally below par and inadequately founded in theories of learning or Swedish subject knowledge.

       The overall conclusion is that different methods or models used in research can be highlighted to a greater extent in the Swedish subject courses on the primary education program. Students may not only use such theoretical tools to document pupils’ knowledge and formulate their own didactic reflections, but these tools could also prove useful in formative teaching, that is, in systematically documenting pupils’ learning in order to plan future teaching. This could therefore be a way to bridge the theory-practice gap in teacher training as well as improve education students’ use of theoretical models in their didactic reflections.

Publisher
p. 59
Keywords
Theory-practice gap; education; subject-specific teaching methodology; pedagogical reflection; teacher training; theories of learning; subject knowledge; the subject of Swedish; practical placements; education students., Teori-praktikproblemet, didaktik, ämnesdidaktik, skoldidaktisk reflektion, lärarutbildning, teorier för lärande, ämneskunskap, svenskämnet, verksamhetsförlagd utbildning (vfu), lärarstudenter.
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-75402 (URN)
Thesis level
Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE credits
Supervisors
Examiners
Available from: 2019-10-17 Created: 2019-10-17 Last updated: 2019-10-17Bibliographically approved
Duek, S., Grönvall, C., Johansson, A. K. & Olin-Scheller, C. (2018). Den tibetanska argumentationstekniken – en alternativ retorik. Kapet (elektronisk), 1, 7-19
Open this publication in new window or tab >>Den tibetanska argumentationstekniken – en alternativ retorik
2018 (Swedish)In: Kapet (elektronisk), E-ISSN 2002-3979, Vol. 1, p. 7-19Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Tibetanska buddhistiska munkar har i tusentals år ägnat sig åt att fördjupa sitt vetande och sin visdom i sitt sökande att befria sig från oönskade tankar och handlingar. En aktivitet som de, i tät kontakt med indisk, hinduisk logik, har utvecklat under århundradena, är att, enligt ett visst mönster, föra filosofiska debatter med varandra. Denna debatt är också en del av undervisningen i skolor för tibetanska barn och unga och kan ses som ett sätt att bevara kulturella och språkliga traditioner. I vår artikel utvecklar vi aspekter av denna argumentationsteknik som har relevans för vår svenska utbildningskontext och kontrasterar den mot den antika retorik, som fått ny aktualitet i västerländsk skola och samhälle de senaste decennierna. Syftet med denna artikel är därför att belysa den tibetanska argumentationstekniken i relation till klassisk retorik och ett svenskt utbildningssammanhang. Vi diskuterar också i vilken mån den tibetanska argumentationstekniken kan inspirera i ett arbete för ökad respekt och ömsesidig förståelse – inte polarisering – i både klassrum och samhälle i dagens Sverige. Det empiriska materialet till artikeln består av observationer och intervjuer med studenter och lärare i Dharamsala, observationer i klassrum i Dharamsala, analys av läroplanen och fältanteckningar. Våra resultat pekar på att debatterna tycks engagera eleverna och en del debatter blir inte bara levande utan också känslomässigt engagerande. Resultaten visar också att debatternas avsikt är att skärpa tanken och kräver att man är kunnig, påläst på sitt ämne, och nyttjar källorna som argument.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2018
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-71637 (URN)
Available from: 2019-03-28 Created: 2019-03-28 Last updated: 2019-03-28Bibliographically approved
Johansson, A., Grönvall, C. & Eriksson, J. (2018). Språkstruktur (2ed.). In: Sofia Norén (Ed.), Lära barn att läsa: Vägen från fonologisk medvetenhet till god läsförståelse (pp. 121-139). Stockholm: LegiLexi Stiftelse
Open this publication in new window or tab >>Språkstruktur
2018 (Swedish)In: Lära barn att läsa: Vägen från fonologisk medvetenhet till god läsförståelse / [ed] Sofia Norén, Stockholm: LegiLexi Stiftelse , 2018, 2, p. 121-139Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: LegiLexi Stiftelse, 2018 Edition: 2
Keywords
Språk, språkutveckling, grammatik, kreativ grammatikundervisning, didaktik, språkstruktur, morfologi, syntax
National Category
Languages and Literature Didactics
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-74823 (URN)9789198426434 (ISBN)
Available from: 2019-09-20 Created: 2019-09-20 Last updated: 2019-10-18Bibliographically approved
Johansson, A. K. & Grönvall Fransson, C. (2017). Ett redskap för språkutveckling. Svenskläraren, 61(4), 13-15
Open this publication in new window or tab >>Ett redskap för språkutveckling
2017 (Swedish)In: Svenskläraren, ISSN 0346-2412, Vol. 61, no 4, p. 13-15Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Kungsängen: Svensklärarföreningen, 2017
Keywords
Didaktik, språkutveckling, grammatikundervisning, kreativ grammatikundervisning
National Category
Languages and Literature Didactics
Research subject
Education; Swedish
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-75403 (URN)
Available from: 2019-10-17 Created: 2019-10-17 Last updated: 2019-10-18Bibliographically approved
Eriksson, J., Grönvall, C. & Johansson, A. (2017). Kreativ grammatikundervisning: från förskoleklass till åk 6 (2ed.). Ingarö: Columbus förlag
Open this publication in new window or tab >>Kreativ grammatikundervisning: från förskoleklass till åk 6
2017 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Huvudsyftet med Kreativ Grammatikundervisning är att både ge studenter på förskollärar- och lärarprogrammen (F-6) samt verksamma pedagoger nödvändiga ämneskunskaper och samtidigt visa hur man kan arbeta med grammatik på ett kreativt och inspirerande sätt. 

Place, publisher, year, edition, pages
Ingarö: Columbus förlag, 2017. p. 247 Edition: 2
Keywords
Språk, språkutveckling, grammatik, kreativ grammatikundervisning, didaktik
National Category
Languages and Literature
Research subject
Swedish
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-74820 (URN)9789185617340 (ISBN)
Available from: 2019-09-20 Created: 2019-09-20 Last updated: 2019-10-17Bibliographically approved
Eriksson, J., Grönvall, C. & Johansson, A. (2013). Grammatik i teori och lärande praktik: Från förskoleklass till åk 3 (1ed.). Ingarö: Columbus förlag
Open this publication in new window or tab >>Grammatik i teori och lärande praktik: Från förskoleklass till åk 3
2013 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Ingarö: Columbus förlag, 2013. p. 247 Edition: 1
Keywords
Grammatik, didaktik, föreskoleklass, undervisning
National Category
Languages and Literature
Research subject
Swedish
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-30521 (URN)978-91-856-1719-7 (ISBN)
Available from: 2013-12-02 Created: 2013-12-02 Last updated: 2019-10-17Bibliographically approved
Johansson, A. (2011). Bedömning av elevtext.: En fallstudie i årskurs fem.. (Student paper).
Open this publication in new window or tab >>Bedömning av elevtext.: En fallstudie i årskurs fem.
2011 (Swedish)Student thesis
Alternative title[en]
Assesment of learner texts. : A case study in the fifth grade.
Abstract [sv]

Sammandrag

 

Den här undersökningen är en fallstudie som handlar om bedömning av elevtexter. Syftet med studien är att undersöka vad som karaktäriserar elevtexter som lärare bedömer som starka respektive svaga. De texter som analyseras är skrivna av elever i årskurs fem och ingår i en skrivuppgift som genomförts inom den ordinarie undervisningens ramar. Lärarens analys av sluttexterna jämförs med språkteoretiska modeller. 

     Undersökningens resultat visar att det finns ett starkt samband mellan lärarens bedömning och de språkteoretiska modeller som används i undersökningen. Läraren i fallstudien ligger nära de språkteoretiska modellerna i sina definitioner av kvaliteterna och i värderingen av elevtexterna, men det finns en osäkerhet i lärarens definition av de kvaliteter som mäts särskilt vad det gäller den röda tråden och hur textlängd samt sammanbindningssignaler påverkar texten.

Publisher
p. 48
Keywords
bedömarkompetens, bedömning, elevers skrivande, kvalitet i elevtext, textanalys
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-75401 (URN)
Thesis level
Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits
Uppsok:
Humanities, Theology
Supervisors
Examiners
Available from: 2019-10-17 Created: 2019-10-17 Last updated: 2019-10-17Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications