Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Nilsson, Nils-Erik
Publications (10 of 14) Show all publications
Nilsson, N.-E. (2002). Skriv med egna ord. En studie av läroprocesser när elever i grundskolans senare år skriver 'forskningsrapporter'. (Doctoral dissertation).
Open this publication in new window or tab >>Skriv med egna ord. En studie av läroprocesser när elever i grundskolans senare år skriver 'forskningsrapporter'
2002 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-23592 (URN)
Available from: 2013-01-22 Created: 2013-01-22 Last updated: 2013-01-22
Nilsson, N.-E. & Ullström, S.-O. (2000). Läsares läsning: Ämnesdidaktiska perspektiv på meningsskapande. Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Läsares läsning: Ämnesdidaktiska perspektiv på meningsskapande
2000 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Vad sker egentligen när läsare läser och vad kan avses med själva begreppet läsning? I fyra olika artiklar diskuterar Nils-Erik Nilsson och Sten-Olof Ullström, verksamma som lärarutbildare inom avdelningarna för Svenska språket respektive Litteraturvetenskap vid Karlstads universitet och tillika doktorander i Svenska med diaktisk inriktning vid Malmö högskola/Lunds universitet, denna frågeställning och andra problem som hänger samman med läsarens och läsningens roll och funktion i undervisningen.

Läsningen betraktas i rapporten som en komplex process. För at förstås fordrar den att många olika komponenter relateras till varandra i stället för att betraktas isolerat. Därför betraktar författarna läsningen som en relation mellan text och läsare. De lyfter från denna utgångspunkt fram några av de processer som kan utspela sig i detta möte.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstads universitet, 2000
National Category
General Literature Studies
Research subject
Comparative Literature
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-21204 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Nilsson, N.-E. (2000). Retoriken kring grammatiken: Didaktiska perspektiv på skolgrammatik.
Open this publication in new window or tab >>Retoriken kring grammatiken: Didaktiska perspektiv på skolgrammatik
2000 (Swedish)Article in journal (Refereed)
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-23083 (URN)
Available from: 2013-01-22 Created: 2013-01-22 Last updated: 2013-01-22
Nilsson, N.-E. (1999). Läsares läsning. Ämnesdidaktiska perspektiv på meningsskapande.
Open this publication in new window or tab >>Läsares läsning. Ämnesdidaktiska perspektiv på meningsskapande
1999 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-21205 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Nilsson, N.-E. (1998). Några synpunkter på de lokala kursplanerna i svenska.
Open this publication in new window or tab >>Några synpunkter på de lokala kursplanerna i svenska
1998 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-21924 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Nilsson, N.-E. & Ullström, S.-O. (1998). Vygotskij i skolan?. Svenska i skolan. En tidskrift för kompetensutveckling i språk, litteratur och kultur i skolan 1998: 2, s. 47-51
Open this publication in new window or tab >>Vygotskij i skolan?
1998 (Swedish)In: Svenska i skolan. En tidskrift för kompetensutveckling i språk, litteratur och kultur i skolan 1998: 2, s. 47-51Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 1998
National Category
General Literature Studies
Research subject
Comparative Literature
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-25588 (URN)
Available from: 2013-01-22 Created: 2013-01-22 Last updated: 2016-08-15Bibliographically approved
Nilsson, N.-E. (1998). Vygotskij i skolan?.
Open this publication in new window or tab >>Vygotskij i skolan?
1998 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-25589 (URN)
Available from: 2013-01-22 Created: 2013-01-22 Last updated: 2013-01-22
Nilsson, N.-E. (1997). Lokala kursplaner i svenska.
Open this publication in new window or tab >>Lokala kursplaner i svenska
1997 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-21129 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Nilsson, N.-E. & Ullström, S.-O. (1997). Skolgrammatik i fokus: Om skolgrammatik i läromedel vid grundskola och gymnasieskola.
Open this publication in new window or tab >>Skolgrammatik i fokus: Om skolgrammatik i läromedel vid grundskola och gymnasieskola
1997 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Föreliggande arbetsrapport utgör en kritisk granskning av exempel på skolgrammatik i grundskolans högre klasser respektive gymnasieskolan. En utgångspunkt bildar skriften Grammatik på villovägar som utgavs för tio år sedan av Svenska språknämnden med Ulf Teleman som huvudredaktör. Anledningen var då en besvärande skillnad mellan skolan, i varje fall dess läromedel, och språkvetenskapen i deras respektive sätt att beskriva och analysera mänskligt språk.

I föreliggande rapport konstateras att bilden tio år senare tycks ha förändrats högst obetydligt. Utifrån punktvisa studier av några grammatiska företeelser i representativa läromedel för grundskolans högre årskurser och för gymnasiet belyser författarna hur skolgrammatikens språkbeskrivning är ofullständig eller felaktig och problematiserar samtidigt de föreställningar om skolgrammatikens allmänna nytta och förhållande till språkutvecklingen som inte minst skolelever i allmänhet är bärare av.

Avslutningsvis konstaterar författarna att de möjligheter för skolans elever att utveckla ett mer medvetet förhållningssätt till sitt skrivande som föreligger, ännu inte utnyttjats och hänvisar bl a till processorienterat skrivande samt textlingvistik och pragmatik

National Category
General Literature Studies
Research subject
Comparative Literature
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-23571 (URN)
Available from: 2013-01-22 Created: 2013-01-22 Last updated: 2013-01-22
Fjällsby, P.-O., Löthman, A. & Nilsson, N.-E. (1996). Att lägga didaktiken till rätta: Kamratgranskning av didaktiken inom GL åk 4-9 vid Uppsala universitet. Karlstad: Högskolan i Karlstad
Open this publication in new window or tab >>Att lägga didaktiken till rätta: Kamratgranskning av didaktiken inom GL åk 4-9 vid Uppsala universitet
1996 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Högskolan i Karlstad, 1996. p. 29
Series
Arbetsrapport, Högskolan i Karlstad. Samhällsvetenskap, ISSN 1103-8314 ; 96:4
National Category
Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-20674 (URN)992-229898-8 (ISBN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2015-11-12Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications