Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Sundqvist, Martin
Publications (10 of 22) Show all publications
Sundqvist, M. (2018). Med en doktorsexamenfrån Karlstads universitet: Alumner om forskarstudier och arbete 2018. Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Med en doktorsexamenfrån Karlstads universitet: Alumner om forskarstudier och arbete 2018
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstads universitet, 2018. p. 44
National Category
Cultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-71432 (URN)
Available from: 2019-03-05 Created: 2019-03-05 Last updated: 2019-03-08Bibliographically approved
Sundqvist, M. (2017). Med en examen från Karlstads universitet: Alumner inom hälsa, natur- och teknikvetenskap Examen 2011-2013. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Med en examen från Karlstads universitet: Alumner inom hälsa, natur- och teknikvetenskap Examen 2011-2013
2017 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

En alumnstudie inom fakultetens område genomfördes hösten 2016. I rapporten redovisas resultaten av de enkäter till alumner som tagit examen från följande program under åren 2011-2013:

 • Biologiprogrammet
 • Biovetenskapligt program: Biomedicinsk analytiker och Receptarie
 • Samtliga sex civilingenjörsprogram
 • Samtliga sju högskoleingenjörsprogram
 • Mät- och kartteknikprogrammet
 • Miljövetenskap
 • Matematikprogrammet
 • Tandhygienistprogrammet
 • Idrottsvetenskapligt program
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Kandidatprogram i fysik
 • Specialistsjuksköterska

Arbetslösheten bland de svarande alumnerna är nästan noll. Dessutom anger de flesta alumner att man är nöjd med sin nuvarande sysselsättning och att man har stor användning för sin utbildning i jobbet. Alumnerna har verkligen trivts under sin studietid och är dessutom mycket nöjda med sin utbildning, nästan utan undantag. Det måste sägas vara ett gott betyg till verksamheten på fakulteten. Liksom tidigare, lyfter många alumner fram lärarna som en framgångsfaktor. Givetvis finns det även enstaka kritiska synpunkter. De flesta kommentarer är dock väldigt konstruktiva och intressanta.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2017. p. 58
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2017:29
Keywords
Alumner, Karlstads universitet
National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-56541 (URN)978-91-7063-802-2 (ISBN)978-91-7063-803-9 (ISBN)
Available from: 2017-07-12 Created: 2017-06-28 Last updated: 2019-10-14Bibliographically approved
Sundqvist, M. (2015). Med en doktorsexamen från Karlstads universitet: Alumner om forskarstudier och arbete 2015. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Med en doktorsexamen från Karlstads universitet: Alumner om forskarstudier och arbete 2015
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2015. p. 43
National Category
Other Humanities not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-36142 (URN)978-91-7063-649-3 (ISBN)
Available from: 2015-06-01 Created: 2015-06-01 Last updated: 2019-06-03Bibliographically approved
Sundqvist, M. (2014). Utresande studenter från Fakulteten för Hälsa, Natur- och Teknikvetenskap 2008-2013: Varför valde de att studera utomlands?. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Utresande studenter från Fakulteten för Hälsa, Natur- och Teknikvetenskap 2008-2013: Varför valde de att studera utomlands?
2014 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

En enkätundersökning genomfördes under VT2014 bland studenter som tidigare deltagit i någon form av internationellt utbyte under åren 2008-2013. Undersökningen omfattade de studenter som bedrivit huvudelen av sina studier vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Det betyder att studenter från följande program kom att ingå i undersökningen: Samtliga Ingenjörsprogram, Sjuksköterskeutbildningen, Tandhygienistutbildningen, Lärarutbildning, Biovetenskapligt program, Miljövetenskapligt program och Matematikekonomiprogrammet.

Svarsfrekvensen blev på ett utskick, utan påminnelse, 159 av 429, d.v.s. 37 %. Det kan visserligen sägas vara i underkant för att göra säkra statistiska analyser. Men det var ju inte heller det vi var ute efter. Vi ville ju inte jämföra grupper med varandra utan bara få veta varför studenter valt att resa utomlands under sin studietid och därför var alla svar lika värdefulla.

 

De viktigaste slutsatserna blev att

 • Drivkraften för att delta i internationella utbyten under studietiden är sökandet efter bra upplevelser och personlig utveckling snarare än efter sådant som direkt gynnar den framtida karriären.
 • Etablerade och organiserade utbyten med bra stöd och bra ”service” genererar stora volymer utbyte under förutsättning att information och ”marknadsföring” är tillräcklig.
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2014. p. 21
Keywords
Utresande, internationalisering, studenter
National Category
Learning
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-33383 (URN)978-91-7063-586-1 (ISBN)
Available from: 2014-08-14 Created: 2014-08-14 Last updated: 2018-01-03Bibliographically approved
Sundqvist, M. & Haglund, L. (2013). Med en examen från Karlstads universitet: Alumner inom hälsa, natur- och teknikvetenskap  Examen 2007–2010. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Med en examen från Karlstads universitet: Alumner inom hälsa, natur- och teknikvetenskap  Examen 2007–2010
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

En alumnstudie inom fakultetens område genomfördes hösten 2013. I rapporten redovisas resultaten av de enkäter till alumner som tagit examen från följande program under åren 2007-2010:

 • Biologiprogrammet
 • Biovetenskapligt program: Biomedicinsk analytiker och Receptarie
 • Civilingenjörsprogrammet Datateknik
 • Civilingenjörsprogrammet Energi- och Miljöteknik
 • Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi
 • Civilingenjörsprogrammet Kemiteknik
 • Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik
 • Civilingenjörsprogrammet Teknisk fysik
 • Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik
 • Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad
 • Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik
 • Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design
 • Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik
 • Dataingenjör
 • Miljövetarprogrammet

Alumnerna har jobb (98,5 %), och nästan alltid inom det område som man utbildat sig.

Alumnerna är i huvudsak nöjda med Kau och med sin utbildning

Den viktigaste framgångsfaktorn som nämns av många alumner är lärarnas kompentens, engagemang, hjälpsamhet och tillgänglighet.

Universitetets studiemiljö i vid bemärkelse lyfts fram. Det vill säga, lokaler, gruppstorlekar, gemenskap, bemötande, administration och campus.

Samverkan med arbetslivet i form av praktik, studiebesök, skarpa ”case-jobb” finns med både som en styrka och som något det borde finnas mer av. Detta är uppenbarligen ett område som engagerar många.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2013. p. 61
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2014:7
National Category
Other Engineering and Technologies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-30847 (URN)978-91-7063-536-6 (ISBN)
Available from: 2014-01-09 Created: 2014-01-09 Last updated: 2014-03-24
Sundqvist, M., Bergström, J., Björk, T. & Westergård, R. (1997). Corrosive Wear of duplex coatings in die casting of aluminum.
Open this publication in new window or tab >>Corrosive Wear of duplex coatings in die casting of aluminum
1997 (English)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Series
the 19th International Die Casting Congress & Exposition, November, 1997, Minneapolis
National Category
Materials Engineering
Research subject
Materials Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-17899 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2019-07-10
Sundqvist, M. (1997). Erosion, corrosion and soldering of die casting dies as related to surface coatings.
Open this publication in new window or tab >>Erosion, corrosion and soldering of die casting dies as related to surface coatings
1997 (English)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Series
the Symposium on Surfaces of Forming Tools, May 1997, Karlstad
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-18958 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Bergström, J. & Sundqvist, M. (1995). Surface damage in extrusion and die casting.
Open this publication in new window or tab >>Surface damage in extrusion and die casting
1995 (English)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Series
WCTM-Seminar "L'usure des applications à chaud: quelles solutions?", Hasselt, Belgium, 22 september 1995
National Category
Materials Engineering
Research subject
Materials Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-23956 (URN)
Available from: 2013-01-22 Created: 2013-01-22 Last updated: 2019-07-10
Sundqvist, M., Hogmark, S. & Carlsson, L. (1994). Computer Controlled hot wear testing as simulation of Tool wear in Al-extrusion.
Open this publication in new window or tab >>Computer Controlled hot wear testing as simulation of Tool wear in Al-extrusion
1994 (English)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Series
the 6th Nordic symposium on tribology, Uppsala, May 1994
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-17789 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Vingsbo, O., Venkatachalam, M., Sundqvist, M. & Schouterden, K. (1994). Fretting of TiN, Diamond-like carbon and polycrystalline coatings in the partial slip regime.
Open this publication in new window or tab >>Fretting of TiN, Diamond-like carbon and polycrystalline coatings in the partial slip regime
1994 (English)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Series
the ASTM symposium on Effect of surface coatings and treatment on wear, Phoenix, December 1994
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-19473 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Organisations

Search in DiVA

Show all publications