Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Lundberg, Bertil
Publications (10 of 16) Show all publications
Lundberg, B. & Starrin, B. (2006). Participatory research - Some characteristics features. I Wingård, B (red) Livslång nyfikenhet. Stockholm. HLS förlag, 2006. Stockholm: HLS förlag
Open this publication in new window or tab >>Participatory research - Some characteristics features. I Wingård, B (red) Livslång nyfikenhet. Stockholm. HLS förlag, 2006
2006 (English)Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: HLS förlag, 2006
National Category
Social Work Human Geography
Research subject
Social Work; Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-22254 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Lundberg, B., Gustafsson, G. & Andersson, L. (2002). Arvegods och nyodlingar - Kulturgeografi i Karlstad vid millennieskiftet. Karlstad: Karlstad University Studies
Open this publication in new window or tab >>Arvegods och nyodlingar - Kulturgeografi i Karlstad vid millennieskiftet
2002 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

Denna bok har formen av en antologi och är en dokumentation av vad som skett sedan 1990 inom kulturgeografisk utbildning och forskning vid högskolan och sedermera universitetet i Karlstad, men framförallt är den också en fyllig provkarta på den forskning som idag bedrivs vid ämnet.

Boken omfattar nitton artiklar i vilka sammantaget sjutton författare medverkar. De inledande artiklarna har karaktären av krönikor över ämnets utveckling, över framlagda doktorsavhandlingar, över det internationella forskningssamarbetet inom det s.k. PIMA-nätverket och över den regionala utvecklingen i Värmland. De därpå följande artiklarna behandlar ett brett spektrum av kulturgeografiska forskningsfält och ämnesvetenskapliga reflektioner och speglar därmed den mångfald av forskningsinriktningar och forskningsansatser som finns representerade bland kulturgeograferna i Karlstad. I den avslutande artikeln riktas blickarna och tankarna framåt mot det som kan komma ut av nuet.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstad University Studies, 2002
National Category
Human Geography
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-17061 (URN)91-85019-14-3 (ISBN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Lundberg, B. & Starrin, B. (2001). Participatory Research - Tradition, Theory and Practice. Karlstad: Karlstad University Studies
Open this publication in new window or tab >>Participatory Research - Tradition, Theory and Practice
2001 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstad University Studies, 2001
National Category
Social Work Human Geography
Research subject
Social Work; Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-22255 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Andersson, L., Lejonhud, K. & Lundberg, B. (1998). Evaluating Marginal Development. Local Views on Modernization in an Indian and Swedish Context. Jussila H., Majoral R. and Mutambirwa C. (eds.), Marginality in Space - Past, Present and Future. Ashgate Publishing, Aldershot (UK)
Open this publication in new window or tab >>Evaluating Marginal Development. Local Views on Modernization in an Indian and Swedish Context
1998 (English)In: Jussila H., Majoral R. and Mutambirwa C. (eds.), Marginality in Space - Past, Present and Future. Ashgate Publishing, Aldershot (UK)Article in journal (Refereed)
National Category
Human Geography
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-19045 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Brattén, K. & Lundberg, B. (1997). Delaktighet och dialog: Översiktsplanering i Kils kommun på annorlunda vis.
Open this publication in new window or tab >>Delaktighet och dialog: Översiktsplanering i Kils kommun på annorlunda vis
1997 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I den planeringsprocess som lett fram till ett förslag till ny översiktsplan för Kils kommun (ÖP95) har nya former för medborgarinflytande prövats. Studiecirklar och dialogkonferenser har varit viktiga inslag i denna process. I rapporten återfinns dels en bakgrundsdiskussion om medborgarinflytande i planeringen, dels en dokumentation av hur arbetet med ÖP95 gått till och dels en utvärdering av i första hand studiecirkelverksamheten och hur den följts upp i den fortsatta processen.

I samråd bl a med länsstyrelsen i Värmland beslöt Kils kommun att försöka utarbeta en ny översiktsplan på mänskligt vis, genom att låta arbetet inledas med en studiecirkelfas där vanliga medborgare skulle uttrycka sina önskemål och synpunkter. Fem cirkelgrupper sattes samman efter speciella kriterier: en kvinnogrupp, en mansgrupp, en ungdomsgrupp, en äldregrupp och en grupp med småbarnsföräldrar. Studiecirklarnas arbete och cirkeldeltagarnas upplevelser redovisas tämligen ingående i rapporten.

Cirklarnas resultat överlämnades så småningom vid en s k dialogkonferens till en kommunal arbetgrupp bestående av politiker och tjänstemän, hälften män och hälften kvinnor. Tillsammans med kommunens planeringsansvariga utformade arbetsgruppen ett planförslag, som diskuterades vid en andra dialogkonferens med studiecirkeldeltagarna. Därefter lämnades förslaget till kommunstyrelsen för den fortsatta formella behandlingen.

I rapporten konstateras bland annat att det i processen finns ett antal kritiska skeden, där kontinuiteten i medborgarinflytandet sätts på prov och där följsamhet och lyhördhet är viktigt. Det konstateras också att det slutliga planförslaget inte kom att bli dramatiskt annorlunda än en traditionell plan, men att det viktigaste kanske ändå är att medborgarna genom sitt deltagande i processen känner sig delaktiga i planen. Ett tecken på att man därvid lyckats väl är att cirkeldeltagarna vid den andra dialogkonferensen uppgav att de kände igen sig i arbetsgruppens planförslag.

National Category
Human Geography
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-18085 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Blom, T., Andersson, L. & Lundberg, B. (1997). Evaluating Development in Marginal regions. Experiences from Studies in a Swedish County. Paper presented at G. Jones and A. Morris (Eds.) Issues of Environmental, Economic and Social Stability in the Development of Marginal Regions: Practices and Evaluation. Dept of Geography, Univ of Strathclyde and Univ of Glasgow, Scotland, Presenterad vid: Paper presented i. Paper presented at G. Jones and A. Morris (Eds.) Issues of Environmental, Economic and Social Stability in the Development of Marginal Regions: Practices and Evaluation. Dept of Geography, Univ of Strathclyde and Univ of Glasgow, Scotland, Presenterad vid: Paper presented i. Glasgow
Open this publication in new window or tab >>Evaluating Development in Marginal regions. Experiences from Studies in a Swedish County
1997 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Glasgow: , 1997
National Category
Human Geography
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-19041 (URN)
Conference
G. Jones and A. Morris (Eds.) Issues of Environmental, Economic and Social Stability in the Development of Marginal Regions: Practices and Evaluation. Dept of Geography, Univ of Strathclyde and Univ of Glasgow, Scotland, Presenterad vid: Paper presented i
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2015-01-29
Grinups, B. S., Holmer, J. & Lundberg, B. (1996). Barcelona/Karlstads-projektet: En dokumentation av ansatser och resultat. Karlstad
Open this publication in new window or tab >>Barcelona/Karlstads-projektet: En dokumentation av ansatser och resultat
1996 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten är en beskrivning av hur Barcelona/Karlstad-studien tillkom och hur arbetet fortskridit fram till och med 1995. Rapporten innehåller också en sammanfattning av resultaten i den enkätundersökning som genomfördes på ett sjukhus i Barcelona och ett i Karlstad. Jämförbara grupper av anställda i Barcelona och Karlstad har svarat på frågor inom områdena arbete, hälsa, välfärd och jämställdhet

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: , 1996
National Category
Gender Studies Human Geography
Research subject
Gender Studies; Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-17244 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Starrin, B. & Lundberg, B. (1993). Forska tillsammans!: En introduktion till participatory research. Socialmedicinsk tidskrift, 1993, 70, 4, 152-160
Open this publication in new window or tab >>Forska tillsammans!: En introduktion till participatory research
1993 (Swedish)In: Socialmedicinsk tidskrift, 1993, 70, 4, 152-160Article in journal (Refereed)
National Category
Social Work Human Geography
Research subject
Social Work; Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-19415 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Starrin, B. & Lundberg, B. (1993). Uppsagt från järnverket: En studie av ekonomisk stress och ohälsa. Socialmedicinsk tidsskrift
Open this publication in new window or tab >>Uppsagt från järnverket: En studie av ekonomisk stress och ohälsa
1993 (Swedish)In: Socialmedicinsk tidsskriftArticle in journal (Refereed)
National Category
Social Work Human Geography
Research subject
Social Work; Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-25254 (URN)
Available from: 2013-01-22 Created: 2013-01-22 Last updated: 2013-01-22
Starrin, B. & Lundberg, B. (1991). Participatory Research - A 1990s challenge for the emancipation of workinglife research. In: Enander. A, Gustavsson. B-o, Karlsson. J & Starrin. B. Research Report 91:7Presenterad vid: the Second Karlstad Symposium. University of Karlstad: .
Open this publication in new window or tab >>Participatory Research - A 1990s challenge for the emancipation of workinglife research
1991 (English)In: Enander. A, Gustavsson. B-o, Karlsson. J & Starrin. B. Research Report 91:7Presenterad vid: the Second Karlstad Symposium. University of Karlstad, 1991Chapter in book (Refereed)
National Category
Social Work Human Geography
Research subject
Social Work; Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-22252 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Organisations

Search in DiVA

Show all publications