Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Naeser, Monica
Publications (5 of 5) Show all publications
Bengtsson, K., Bladini, K. & Naeser, M. (2015). Att utveckla yrkeskunnande genom att bli berörd och beröra - erfarenheter av dialogseminarier. KAPET, 11(1), 1-22
Open this publication in new window or tab >>Att utveckla yrkeskunnande genom att bli berörd och beröra - erfarenheter av dialogseminarier
2015 (Swedish)In: KAPET, ISSN 1653-4743, Vol. 11, no 1, p. 1-22Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Det övergripande syftet med denna artikel är att bidra till samtalet om handledning som form för yrkeskunnandets utveckling. Artikeln beskriver en studie vars huvudsakliga syfte var att pröva dialogseminarieformen som ett alternativ till handledning. Dialogseminariemetoden utvecklades vid KTH i Stockholm för att bidra till att fördjupa yrkeskunnande. I metoden är texter, både egna och andras, ett viktigt inslag. Texterna utgör underlag för reflekterande samtal.

Under ett halvårs tid genomfördes en serie på fyra dialogseminarier tillsammans med två grupper yrkesverksamma skolsköterskor. Studiens empiriska underlag består av texter producerade av deltagande skolsköterskor samt anteckningar (idéprotokoll) från genomförda dialogseminarier.

Vår slutsats är att dialogseminaret kan fungera väl som ett komplement till handledning. I resultatredovisningen beskrivs två sammansmältningsprocesser, en över tid och en mellan person och profession. Dialogseminariet ger möjlighet för deltagarna att bli berörda och beröra. Dialogseminariet kan utifrån vårt resultat beskrivas som ett tillåtande rum, där den styrda formen skapar trygga ramar för fria och fördjupande reflektioner.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2015
Keywords
yrkeskunnande, dialogseminarier, handledning
National Category
Educational Sciences
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-38299 (URN)
Available from: 2015-11-03 Created: 2015-11-03Bibliographically approved
Bladini, K. & Naeser, M. (2013). Att kvalificera ett samtalsuppdrag: Om ett utvecklingsarbete i speciallärarprogrammet. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Att kvalificera ett samtalsuppdrag: Om ett utvecklingsarbete i speciallärarprogrammet
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I denna rapport redovisas ett utvecklingsarbete som genomfördes vid speciallärarprogrammet vid Karlstads universitet läsåret 2010/2011. Enligt examensordningen är en av speciallärarens arbetsuppgifter att vara en kvalificerad samtalspartner. Vad som menas med kvalificerad samtalspartner är upp till varje lärosäte/ varje speciallärare att själv fylla med innehåll.

Syftet med rapporten är att beskriva ett utvecklingsarbete och de erfarenheter som gjordes och därmed sätta ord på delar av speciallärarens yrkeskunnande som kvalificerade samtalspartners. Utvecklingsarbetets övergripande syfte var att pröva dialogseminarieformen för att fördjupa speciallärarnas yrkeskunnande i deras uppdrag som kvalificerade samtalspartners. Eller uttryckt med andra ord kvalificera ett samtalsuppdrag.

I arbetet med dialogseminarier lyfts andra värden än de i utbildningssammanhang så vanliga; effektivitet, snabbhet, mätbarhet till förmån för långsamhet, eftertänksamhet och kanske ett gott omdöme. Efter en termins arbete med dialogseminarier kan vi nu dra slutsatsen att deltagande i dialogseminerier tycks ha bidragit till att:

  • öka studenternas reflektionsförmåga
  • öka deras förmåga att lyssna både inåt och utåt
  • knyta förbindelser mellan det personliga och det professionella
  • utveckla deras yrkesspråk och kanske deras omdömesförmåga.
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2013
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2013:27
Keywords
speciallärarutbildning, samtal, dialogseminarium, utvecklingsarbete, yrkeskunnande
National Category
Educational Sciences
Research subject
Special Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-27119 (URN)978-91-7063-504-5 (ISBN)
Available from: 2013-04-29 Created: 2013-04-29 Last updated: 2016-05-23Bibliographically approved
Bladini, K. & Naeser, M. (Eds.). (2012). Det handlar om samtal: en essäsamling om ett kvalificerat samtalsuppdrag. Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Det handlar om samtal: en essäsamling om ett kvalificerat samtalsuppdrag
2012 (Swedish)Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Dessa essäer är skrivna av deltagarna i en kurs med namnet Specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner vid Karlstads universitet. Antologin utgör ett bidrag till det gemensamma kunskapsbygget kring det kvalificerade samtalsuppdraget. I varje essä har författaren formulerat en tes som hon argumenterar för. De olika essäerna kommer på så sätt att belysa olika aspekter av det kvalificerade samtalet. Essäerna handlar om samtalets möjligheter att bidra till utveckling av deltagarnas sätt att tänka om och förstå pedagogiska situationer i förskola och skola. Vi menar att dessa samtal kan vara betydelsefulla och ha en stor potential för utveckling av den pedagogiska verksamheten för en inkluderande förskola och skola. Samtidigt pekar några av författarna på att mötas i samtal kan förstås som både skört och komplext.

Essäerna i denna antologi fyller ett tomrum i diskussionen om det kvalificerade samtalsuppdraget och vår förhoppning är att texterna ska visa på variation och stimulera till fortsatta samtal och framskrivande av texter om det kvalificerade samtalsuppdraget.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstads universitet, 2012. p. 131
Series
Skriftserie / Regionalt utvecklingscentrum, ISSN 1404-9171
National Category
Pedagogy
Research subject
Special Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-12249 (URN)
Available from: 2012-03-14 Created: 2012-03-14 Last updated: 2018-08-07Bibliographically approved
S Portfelt, I., Wester Jansson, K. & Naeser, M. (2012). Jag trodde jag lärde mig bäst genom att läsa inför prov, men så var det tydligen inte: En belysande studie om studenters uppfattningar om sitt lärande i de två första delkurserna på lärarutbildningen vid Karlstad Universitet ht 2011..
Open this publication in new window or tab >>Jag trodde jag lärde mig bäst genom att läsa inför prov, men så var det tydligen inte: En belysande studie om studenters uppfattningar om sitt lärande i de två första delkurserna på lärarutbildningen vid Karlstad Universitet ht 2011.
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 15
National Category
Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-15091 (URN)
Available from: 2012-10-03 Created: 2012-10-03 Last updated: 2018-08-01Bibliographically approved
Liljeroth, I., Naeser, M. & Dahlin, B. (2006). Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder.
Open this publication in new window or tab >>Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder
2006 (Swedish)Report (Other academic)
National Category
Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-25667 (URN)
Note

Distrubution: Kontakta Bo.Dahlin@kau.se

Available from: 2013-01-22 Created: 2013-01-22 Last updated: 2013-01-22
Organisations

Search in DiVA

Show all publications