Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Bladini, Kerstin
Alternative names
Publications (10 of 14) Show all publications
Bengtsson, K., Bladini, K. & Naeser, M. (2015). Att utveckla yrkeskunnande genom att bli berörd och beröra - erfarenheter av dialogseminarier. KAPET, 11(1), 1-22
Open this publication in new window or tab >>Att utveckla yrkeskunnande genom att bli berörd och beröra - erfarenheter av dialogseminarier
2015 (Swedish)In: KAPET, ISSN 1653-4743, Vol. 11, no 1, p. 1-22Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Det övergripande syftet med denna artikel är att bidra till samtalet om handledning som form för yrkeskunnandets utveckling. Artikeln beskriver en studie vars huvudsakliga syfte var att pröva dialogseminarieformen som ett alternativ till handledning. Dialogseminariemetoden utvecklades vid KTH i Stockholm för att bidra till att fördjupa yrkeskunnande. I metoden är texter, både egna och andras, ett viktigt inslag. Texterna utgör underlag för reflekterande samtal.

Under ett halvårs tid genomfördes en serie på fyra dialogseminarier tillsammans med två grupper yrkesverksamma skolsköterskor. Studiens empiriska underlag består av texter producerade av deltagande skolsköterskor samt anteckningar (idéprotokoll) från genomförda dialogseminarier.

Vår slutsats är att dialogseminaret kan fungera väl som ett komplement till handledning. I resultatredovisningen beskrivs två sammansmältningsprocesser, en över tid och en mellan person och profession. Dialogseminariet ger möjlighet för deltagarna att bli berörda och beröra. Dialogseminariet kan utifrån vårt resultat beskrivas som ett tillåtande rum, där den styrda formen skapar trygga ramar för fria och fördjupande reflektioner.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2015
Keywords
yrkeskunnande, dialogseminarier, handledning
National Category
Educational Sciences
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-38299 (URN)
Available from: 2015-11-03 Created: 2015-11-03Bibliographically approved
Kerstin, B., Dahlqvist, E. & Åberg, K. (2014). Grupphandledning: en forskningsstudie. In: Tomas Kroksmark (Ed.), Modellskolan: En skola på vetenskaplig grund med forskande lärare (pp. 121-142). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Grupphandledning: en forskningsstudie
2014 (Swedish)In: Modellskolan: En skola på vetenskaplig grund med forskande lärare / [ed] Tomas Kroksmark, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, , p. s 121-142p. 121-142Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2014. p. s 121-142
Keywords
Skolan, lärare, fortbildning, Forsknings- och utvecklingsverksamhet, kunskapsöverföring
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-34070 (URN)9789144102955 (ISBN)
Available from: 2014-10-07 Created: 2014-10-07 Last updated: 2020-04-21Bibliographically approved
Bladini, K. & Naeser, M. (2013). Att kvalificera ett samtalsuppdrag: Om ett utvecklingsarbete i speciallärarprogrammet. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Att kvalificera ett samtalsuppdrag: Om ett utvecklingsarbete i speciallärarprogrammet
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I denna rapport redovisas ett utvecklingsarbete som genomfördes vid speciallärarprogrammet vid Karlstads universitet läsåret 2010/2011. Enligt examensordningen är en av speciallärarens arbetsuppgifter att vara en kvalificerad samtalspartner. Vad som menas med kvalificerad samtalspartner är upp till varje lärosäte/ varje speciallärare att själv fylla med innehåll.

Syftet med rapporten är att beskriva ett utvecklingsarbete och de erfarenheter som gjordes och därmed sätta ord på delar av speciallärarens yrkeskunnande som kvalificerade samtalspartners. Utvecklingsarbetets övergripande syfte var att pröva dialogseminarieformen för att fördjupa speciallärarnas yrkeskunnande i deras uppdrag som kvalificerade samtalspartners. Eller uttryckt med andra ord kvalificera ett samtalsuppdrag.

I arbetet med dialogseminarier lyfts andra värden än de i utbildningssammanhang så vanliga; effektivitet, snabbhet, mätbarhet till förmån för långsamhet, eftertänksamhet och kanske ett gott omdöme. Efter en termins arbete med dialogseminarier kan vi nu dra slutsatsen att deltagande i dialogseminerier tycks ha bidragit till att:

  • öka studenternas reflektionsförmåga
  • öka deras förmåga att lyssna både inåt och utåt
  • knyta förbindelser mellan det personliga och det professionella
  • utveckla deras yrkesspråk och kanske deras omdömesförmåga.
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2013
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2013:27
Keywords
speciallärarutbildning, samtal, dialogseminarium, utvecklingsarbete, yrkeskunnande
National Category
Educational Sciences
Research subject
Special Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-27119 (URN)978-91-7063-504-5 (ISBN)
Available from: 2013-04-29 Created: 2013-04-29 Last updated: 2016-05-23Bibliographically approved
Bladini, K. (2013). "Handledning måste beröra": - några handledares erfarenheter av handledning. ESF projekt 2011- 2012
Open this publication in new window or tab >>"Handledning måste beröra": - några handledares erfarenheter av handledning
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
ESF projekt 2011- 2012, 2013. p. 26
National Category
Social Sciences
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-30502 (URN)
Projects
en skola på vetenskaplig grund
Funder
EU, European Research Council
Available from: 2013-12-01 Created: 2013-12-01 Last updated: 2013-12-02Bibliographically approved
Bladini, K. & Naeser, M. (Eds.). (2012). Det handlar om samtal: en essäsamling om ett kvalificerat samtalsuppdrag. Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Det handlar om samtal: en essäsamling om ett kvalificerat samtalsuppdrag
2012 (Swedish)Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Dessa essäer är skrivna av deltagarna i en kurs med namnet Specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner vid Karlstads universitet. Antologin utgör ett bidrag till det gemensamma kunskapsbygget kring det kvalificerade samtalsuppdraget. I varje essä har författaren formulerat en tes som hon argumenterar för. De olika essäerna kommer på så sätt att belysa olika aspekter av det kvalificerade samtalet. Essäerna handlar om samtalets möjligheter att bidra till utveckling av deltagarnas sätt att tänka om och förstå pedagogiska situationer i förskola och skola. Vi menar att dessa samtal kan vara betydelsefulla och ha en stor potential för utveckling av den pedagogiska verksamheten för en inkluderande förskola och skola. Samtidigt pekar några av författarna på att mötas i samtal kan förstås som både skört och komplext.

Essäerna i denna antologi fyller ett tomrum i diskussionen om det kvalificerade samtalsuppdraget och vår förhoppning är att texterna ska visa på variation och stimulera till fortsatta samtal och framskrivande av texter om det kvalificerade samtalsuppdraget.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstads universitet, 2012. p. 131
Series
Skriftserie / Regionalt utvecklingscentrum, ISSN 1404-9171
National Category
Pedagogy
Research subject
Special Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-12249 (URN)
Available from: 2012-03-14 Created: 2012-03-14 Last updated: 2018-08-07Bibliographically approved
Bengtsson, K. & Bladini, K. (2012). Specialpedagogik som kompetens och komplexitet: Förskolebarns erfarenheter av delaktighet (13ed.). In: Annica Löfdahl & Héctor Pérez (Ed.), Barn, barndomar, rättigheter och utbildningar: Vänbok till Solveig Hägglund (pp. 1-12). Karlstad: Karlstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Specialpedagogik som kompetens och komplexitet: Förskolebarns erfarenheter av delaktighet
2012 (Swedish)In: Barn, barndomar, rättigheter och utbildningar: Vänbok till Solveig Hägglund / [ed] Annica Löfdahl & Héctor Pérez, Karlstad: Karlstad University Press, 2012, 13, p. 1-12Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstad University Press, 2012 Edition: 13
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2012:13
Keywords
barn, barns rättigheter
National Category
Educational Sciences
Research subject
Education; Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-26758 (URN)978-91-7063-417-8 (ISBN)
Available from: 2013-03-25 Created: 2013-03-25 Last updated: 2013-04-24Bibliographically approved
Bladini, K. (2011). Att tillsammans ta ett steg tillbaka. In: Eriksson Gustavsson, A-L., Göransson, K. & Nilholm, C (red.) (Ed.), Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan (pp. 55-72). Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Att tillsammans ta ett steg tillbaka
2011 (Swedish)In: Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan / [ed] Eriksson Gustavsson, A-L., Göransson, K. & Nilholm, C (red.), Studentlitteratur, 2011, p. 55-72Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur, 2011
National Category
Educational Sciences
Research subject
Special Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-12246 (URN)
Available from: 2012-03-14 Created: 2012-03-14 Last updated: 2012-03-21Bibliographically approved
Eriksson Gustavsson, A.-L., Göransson, K., Nilholm, C., Bladini, K. & Samuelsson, J. (Eds.). (2011). Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan. Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan
Show others...
2011 (English)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2011. p. 176
National Category
Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-40939 (URN)9789144068909 (ISBN)
Available from: 2016-03-10 Created: 2016-03-03 Last updated: 2019-07-11Bibliographically approved
Bladini, K. & Bengtsson, K. (2010). The language of participation: Pre-school children's experiences. Paper presented at NERA conference in Malmö.
Open this publication in new window or tab >>The language of participation: Pre-school children's experiences
2010 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Educational Sciences
Research subject
Special Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-12245 (URN)
Conference
NERA conference in Malmö
Available from: 2012-03-14 Created: 2012-03-14 Last updated: 2012-03-21Bibliographically approved
Bladini, K. (2007). About the question of responsibility. Paper presented at Paper presesented at the NERA conference in Åbo, March 2007. Paper presented at Paper presesented at the NERA conference in Åbo, March 2007.
Open this publication in new window or tab >>About the question of responsibility
2007 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Keywords
Specialpedagogik, Special Education
National Category
Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-16693 (URN)
Conference
Paper presesented at the NERA conference in Åbo, March 2007
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Organisations

Search in DiVA

Show all publications