Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Karlsson-Tuula, MarieORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9072-9193
Alternative names
Publications (10 of 69) Show all publications
Karlsson-Tuula, M. (Ed.). (2021). Några insolvensrättsliga spörsmål tillägnat Insolvensrättslig tidskrifts femårsjubileum (1ed.). Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Några insolvensrättsliga spörsmål tillägnat Insolvensrättslig tidskrifts femårsjubileum
2021 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Abstract [sv]

Denna antologi har titeln Några aktuella insolvensrättsliga spörsmål, tillägnat Insolvensrättslig tidskrifts fem års jubileum. Det första numret utkom under 2016. Insolvensrättslig Tidskrift (InraTi) är ett forum för forskning och debatt för de insolvensrättsliga frågorna i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Tidskriftens syften är bland annat att sprida kunskap om aktuella insolvensrättsliga frågor och vänder sig till en vid läsekrets. Med insolvensrätten som utgångspunkt behandlas även ämnesområden såsom bland annat avtals-, köp-, arbets- och skatterätt samt brott mot borgenärer och andra därtill hörande brott. Förutom vetenskapliga artiklar publiceras artiklar författade av praktiskt verksamma jurister och ekonomer, rättsfallsanalyser, bokanmälningar, debatt- och studentartiklar samt litteraturbevakning. Hittills har artikelförfattarna företrädesvis bestått av såväl jurister som företagsekonomer, men vi välkomnar även bidrag från andra discipliner. Under åren har denna tidskrift berikats med mycket intressanta artiklar. I boken publiceras några av dem som har varit särskilt efterfrågade. Bland annat frågan om värdering av tillgångar i en insolvensrättslig och företagsekonomisk kontext. Antologin är den fjärde boken som är utgiven i skriftserien, Skrifter utgivna av Akademien för insolvensrätt. Ett syfte med Akademin är bland annat att samla kompetens från juridik, ekonomi och andra ämnen för att utveckla och stärka forskning, utbildning och samverkan kring området insolvensrätt. Akademien anordnar konferenser, temadagar och seminarier för att främja nydisputerades, doktoranders och studenternas intressen av ämnet juridik med särskild inriktning på insolvensrätt. 

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2021. p. 260 Edition: 1
Series
Skrifter utgivna av Akademien för insolvensrätt ; 4
National Category
Law
Research subject
Law - Civil law
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-87810 (URN)9789178672547 (ISBN)
Projects
Insolvensrättslig tidskrift
Available from: 2021-12-10 Created: 2021-12-10 Last updated: 2023-04-25Bibliographically approved
Karlsson-Tuula, M. (Ed.). (2021). Vad har högre utbildning med hedersrelaterat våld och förtryck att göra?. Karlstads universitet: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Vad har högre utbildning med hedersrelaterat våld och förtryck att göra?
2021 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Inom ramen för undertecknads uppdrag som goodwill-ambassadör för Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF) under året 2020 påbörjades ett tvärvetenskapligt samarbete vid Karlstads universitet som fokuserar på frågeställningen – Vad har högre utbildning med hedersrelaterat våld och förtryck att göra? Samverkande ämnesdiscipliner är folkhälsovetenskap, juridik, lärarutbildningen och socialt arbete. Forskarsamarbetet har under denna relativt korta tid utmynnat i en antologi.

Syftet med denna antologi är bland annat att uppmärksamma och bidra med kunskapsstöd om det nya examensmålet i högskoleförordningen gällande mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Fokus är att ge en övergripande bild av hedersrelaterat våld och förtryck, samt att bidra med kunskaper om våldets uttryckssätt och dess konsekvenser. Antologin utgår från de drabbades perspektiv.

I boken ges handfasta råd till de universitetslärare som ansvarar för undervisning och examination rörande mäns våld mot kvinnor i nära relationer i högre professionsutbildning. Exempelvis lärare, jurister, sjuksköterskor, psykologer, tandhygienister och socionomer. Boken vänder sig till studenter i högre utbildning. Boken vänder sig också till yrkesverksamma som möter utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Boken är även lämplig för beslutsfattare, för forskare och de som ansvarar för att utarbeta riktlinjer och handlingsplaner på området för mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Redaktör för antologin är Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt. Övriga författare är Helén Olsson, universitetslektor i socialt arbete, Carolina Jernbro, universitetslektor i folkhälsovetenskap och Nina Thelander, universitetslektor i pedagogiskt arbete och prodekan för lärarutbildningen, samtliga verksamma vid Karlstads universitet, samt universitetslektor Annika Norée, docent i straffrätt vid Stockholms universitet.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstads universitet: Karlstads universitet, 2021. p. 179
National Category
Law Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology Educational Sciences Social Work
Research subject
Law; Public Health Science; Educational Work; Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-82785 (URN)978-91-7867-187-8 (ISBN)978-91-7867-186-1 (ISBN)
Note

1 uppl., 2:a tryckningen med vissa redaktionella korrigeringar. Följande har ändrats:

Sidan 101. Fotnot 2 har ej varit synlig.

Sidan 121. Fotnot 2-4 har ej varit synliga.

Sidan 122. Fotnot 5 har ej varit synlig.

Sidan 129. Fotnot 2 har ej varit synlig.

Available from: 2021-02-10 Created: 2021-02-10 Last updated: 2023-10-09Bibliographically approved
Karlsson-Tuula, M. & Persson, A. (2020). Festskrift till Anders Lagerstedt (1ed.). In: Festskrift till Anders Lagerstedt: Avtalsvillkor vid kreditgivning– om förtäckt företagsrekonstruktion och skötselborgen (pp. 121-137). Stockholm: Jure
Open this publication in new window or tab >>Festskrift till Anders Lagerstedt
2020 (Swedish)In: Festskrift till Anders Lagerstedt: Avtalsvillkor vid kreditgivning– om förtäckt företagsrekonstruktion och skötselborgen, Stockholm: Jure, 2020, 1, p. 121-137Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Jure, 2020 Edition: 1
National Category
Law
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-77897 (URN)978-91-7223-806-0 (ISBN)
Available from: 2020-05-29 Created: 2020-05-29 Last updated: 2022-05-25Bibliographically approved
Karlsson-Tuula, M. & Persson, A. H. (2020). Några aktuella fastighetsrättsliga spörmål i svensk rätt (1ed.). Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Några aktuella fastighetsrättsliga spörmål i svensk rätt
2020 (Swedish)Book (Refereed)
Abstract [sv]

Denna tredje bok i Skrifter utgivna av Akademien för insolvensrätt är ett resultat av ett samarbete mellan Karlstads- och Örebro universitet samt Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Boken bär namnet: Några aktuella fastighetsrättsliga spörsmål i svensk rätt.

Antologin har bl.a. som ändamål att beskriva olika forskningsprojekt som rör fastighetsrätt i vid mening. Men den syftar också till att publicera examensarbeten som håller hög kvalitet. Det som behandlas i boken är frågor som delvis är oreglerade på fastighetsmarknadens område och dessa behandlas i sju fristående artiklar av såväl två professorer, en nybliven doktor, en doktorand och två studenter en som har skrivit sitt examensarbete och en student som skrivit sin C-uppsats.

- Den första artikeln behandlar ansvarsfördelningen mellan en bostadsrätts- förening och en medlem i föreningen vid en händelse av en skada orsakad av vatten.

- Den andra artikeln belyser fastighetsmäklarbranschen. Artikeln omfattar en kartläggning av ett antal mäklarföretag såväl stora som små.

- Den tredje artikeln beskriver rollen som hyresförmedlare och de brister i regelverket som rör hyresförmedling.

- Den fjärde artikeln bär titeln ”Fastighetsmäklare - om behoven av utbildning och tillsyn”.

- Den femte artikeln rör vem som är behörig att ansöka om att en bostadsrättsförening ska försättas i konkurs.

- Den sjätte artikeln har titeln ’I Sverige har vi bruksvärdeshyra’. Artikeln behandlar vad som avses med skälig hyra på bostadsmarknaden.

- Den sjunde och sista artikeln diskuterar s.k. flippers, dvs. en person som köper en bostad i syfte att renovera denna och snabbt sälja den vidare med vinst. Artikeln diskuterar hur sådana personer agerar vid bostadstransaktioner på den svenska bostadsmarknaden.

Boken lämpar sig för alla som är intresserade av fastighetsrättsliga frågor men kanske också för studenter på landets juristprogram och för de som läser till fastighetsmäklare. 

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2020. p. 200 Edition: 1
Series
Skrifter utgivna av Akademien för insolvensrätt ; 3
National Category
Law
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-87825 (URN)9789178671243 (ISBN)
Available from: 2021-12-13 Created: 2021-12-13 Last updated: 2021-12-16Bibliographically approved
Karlsson-Tuula, M. (Ed.). (2020). Temanummer till Gertrud Lennander: Insolvensrättslig tidskrift. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Temanummer till Gertrud Lennander: Insolvensrättslig tidskrift
2020 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2020. p. 196
Series
Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014 ; 2
National Category
Law
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-77899 (URN)
Available from: 2020-05-29 Created: 2020-05-29 Last updated: 2020-10-13Bibliographically approved
Karlsson-Tuula, M., Persson, A. & Lambertz, G. (Eds.). (2020). Vänbok till Mikael Mellqvist (1ed.). Stockholm: Jure
Open this publication in new window or tab >>Vänbok till Mikael Mellqvist
2020 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Jure, 2020 Edition: 1
National Category
Social Sciences Law
Research subject
Law; Law - Civil law
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-77316 (URN)978-91-7223-805-3 (ISBN)
Available from: 2020-03-17 Created: 2020-03-17 Last updated: 2020-04-22Bibliographically approved
Karlsson-Tuula, M. (2020). Vänbok till Mikael Mellqvist: EU-direktivet om förebyggande rekonstruktion – inledning av ett insolvensförfarande;ett spörsmål de lege ferenda (1ed.). In: Marie Karlsson-Tuula Annina H persson Göran Lambertz (Ed.), Festskrift till Mikael Mellqvist: EU-direktivet om förebyggande rekonstruktion – inledning av ett insolvensförfarande;ett spörsmål de lege ferenda (pp. 105-118). Stockholm: Jure förlag
Open this publication in new window or tab >>Vänbok till Mikael Mellqvist: EU-direktivet om förebyggande rekonstruktion – inledning av ett insolvensförfarande;ett spörsmål de lege ferenda
2020 (Swedish)In: Festskrift till Mikael Mellqvist: EU-direktivet om förebyggande rekonstruktion – inledning av ett insolvensförfarande;ett spörsmål de lege ferenda / [ed] Marie Karlsson-Tuula Annina H persson Göran Lambertz, Stockholm: Jure förlag , 2020, 1, p. 105-118Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Jure förlag, 2020 Edition: 1
National Category
Law
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-77898 (URN)978-91-7223-805-3 (ISBN)
Available from: 2020-05-29 Created: 2020-05-29 Last updated: 2020-06-10Bibliographically approved
Karlsson-Tuula, M. (2019). Betydelsen av värdering av tillgångar vid ett offenligt ackord (1ed.). In: Marie Karlsson-Tuula (Ed.), Värdering av tillgångar vid insolvens: (pp. 47-59). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Betydelsen av värdering av tillgångar vid ett offenligt ackord
2019 (Swedish)In: Värdering av tillgångar vid insolvens / [ed] Marie Karlsson-Tuula, Lund: Studentlitteratur AB , 2019, 1, p. 47-59Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 1
National Category
Law
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-71884 (URN)9789144124285 (ISBN)
Available from: 2019-04-22 Created: 2019-04-22 Last updated: 2020-04-16Bibliographically approved
Karlsson-Tuula, M. (2019). Det nya insolvensregistret. Insolvensrättslig tidskrift, 4(3), 80-83
Open this publication in new window or tab >>Det nya insolvensregistret
2019 (Swedish)In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, Vol. 4, no 3, p. 80-83Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2019
National Category
Law
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-75894 (URN)
Available from: 2019-12-08 Created: 2019-12-08 Last updated: 2020-04-15Bibliographically approved
Karlsson-Tuula, M. (2019). Ekonomisk brottslighet: några tankar om kontraproduktiv lagstiftning (1ed.). In: Annina H. Persson (Ed.), Rättsvetenskap - nu och i framtiden: En antologi från ämnet rättsvetenskap (pp. 45-52). Örebro: Örebro university
Open this publication in new window or tab >>Ekonomisk brottslighet: några tankar om kontraproduktiv lagstiftning
2019 (Swedish)In: Rättsvetenskap - nu och i framtiden: En antologi från ämnet rättsvetenskap / [ed] Annina H. Persson, Örebro: Örebro university , 2019, 1, p. 45-52Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: Örebro university, 2019 Edition: 1
Series
Örebro Studies in Law ; 12
National Category
Law
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-75954 (URN)978-91-87789-35-9 (ISBN)
Available from: 2019-12-12 Created: 2019-12-12 Last updated: 2020-08-07Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9072-9193

Search in DiVA

Show all publications