Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Karlsson-Tuula, MarieORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9072-9193
Alternative names
Publications (10 of 62) Show all publications
Karlsson-Tuula, M. (2019). Betydelsen av värdering av tillgångar vid ett offenligt ackord (1ed.). In: Marie Karlsson-Tuula (Ed.), Värdering av tillgångar vid insolvens: (pp. 47-59). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Betydelsen av värdering av tillgångar vid ett offenligt ackord
2019 (Swedish)In: Värdering av tillgångar vid insolvens / [ed] Marie Karlsson-Tuula, Lund: Studentlitteratur AB , 2019, 1, p. 47-59Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 1
National Category
Social Sciences
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-71884 (URN)9789144124285 (ISBN)
Available from: 2019-04-22 Created: 2019-04-22 Last updated: 2019-04-29Bibliographically approved
Karlsson-Tuula, M. (2019). Det nya insolvensregistret. Insolvensrättslig tidskrift, 4(3), 80-83
Open this publication in new window or tab >>Det nya insolvensregistret
2019 (Swedish)In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, Vol. 4, no 3, p. 80-83Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2019
National Category
Law
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-75894 (URN)
Available from: 2019-12-08 Created: 2019-12-08 Last updated: 2020-01-16Bibliographically approved
Karlsson-Tuula, M. (2019). Ekonomisk brottslighet: några tankar om kontraproduktiv  lagstiftning (1ed.). In: Annina H. Persson (Ed.), Rättsvetenskap - nu och i framtiden.: En antalogi från ämnet rättsvetenskap (pp. 45-52). Örebro: Orebro university
Open this publication in new window or tab >>Ekonomisk brottslighet: några tankar om kontraproduktiv  lagstiftning
2019 (Swedish)In: Rättsvetenskap - nu och i framtiden.: En antalogi från ämnet rättsvetenskap / [ed] Annina H. Persson, Örebro: Orebro university , 2019, 1, p. 45-52Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: Orebro university, 2019 Edition: 1
National Category
Law
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-75954 (URN)
Available from: 2019-12-12 Created: 2019-12-12 Last updated: 2020-01-16
Berglund, M., Elgebrant, E., Karlsson-Tuula, M., Persson, A. & Östling, L. (Eds.). (2019). Författningssamling i kredit- och obeståndsrätt, EU-rät och Associationsrätt (2ed.). Stockholm: Wolters Kluwer
Open this publication in new window or tab >>Författningssamling i kredit- och obeståndsrätt, EU-rät och Associationsrätt
Show others...
2019 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Wolters Kluwer, 2019 Edition: 2
National Category
Social Sciences Law and Society
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-74416 (URN)9789139208754 (ISBN)
Available from: 2019-08-19 Created: 2019-08-19 Last updated: 2019-09-05Bibliographically approved
Karlsson-Tuula, M. (2019). Gäldenärens avtal i insolvensförfarande, särskilt om överlåtelse av avtal och ipso-facto klausuler vid insolvens de lege ferenda (1ed.). In: Marie Karlsson-Tuula, Annina H. Persson (Ed.), Skrifter till Jan Rambergs minne.: (pp. 145-155). Stockholm: Jure
Open this publication in new window or tab >>Gäldenärens avtal i insolvensförfarande, särskilt om överlåtelse av avtal och ipso-facto klausuler vid insolvens de lege ferenda
2019 (Swedish)In: Skrifter till Jan Rambergs minne. / [ed] Marie Karlsson-Tuula, Annina H. Persson, Stockholm: Jure, 2019, 1, p. 145-155Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Jure, 2019 Edition: 1
Keywords
Minnesskrift
National Category
Law and Society
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-70689 (URN)978-91-7223-753-7 (ISBN)
Available from: 2019-01-08 Created: 2019-01-08 Last updated: 2019-11-28Bibliographically approved
Karlsson-Tuula, M. (2019). Målvakterna måste sparkas ut -det behövs effektivare lagstiftning och strängare straff. Insolvensrättslig tidskrift, 4(1), 103-105
Open this publication in new window or tab >>Målvakterna måste sparkas ut -det behövs effektivare lagstiftning och strängare straff
2019 (Swedish)In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, ISSN 2002-3014, Vol. 4, no 1, p. 103-105Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2019
National Category
Law
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-75892 (URN)
Available from: 2019-12-08 Created: 2019-12-08 Last updated: 2020-01-14Bibliographically approved
Höglund, M., Karlsson-Tuula, M., Larsson, Y. & Morgell, N.-B. (2019). Preskription av skattefordringar (1ed.). Stockholm: Norstedts Förlag
Open this publication in new window or tab >>Preskription av skattefordringar
2019 (Swedish)Book (Refereed)
Abstract [sv]

Preskription av skattefordran innebär att staten förlorar sin rätt att kräva ut sin fordran och att någon åtgärd för att få betalt för denna inte får göras. Detta är av stort intresse för såväl staten som den skattskyldige. Staten riskerar att förlora stora skatteintäkter om preskriptionsreglerna är alltför generöst utformade. Men om reglerna verkar alltför ensidigt till statens fördel riskerar den skattskyldige att drabbas av oproportionerligt hårda ekonomiska påföljder som i värsta fall kan försätta honom i konkurs eller medföra andra irreparabla skador. Boken behandlar framför allt preskription av skattefordringar, men även andra viktiga näraliggande områden som misstagsbetalning (condictio indebiti) till skattekonton och preklusion tas upp. Boken vänder sig såväl till praktiskt verksamma ekonomer och jurister som till studenter.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Norstedts Förlag, 2019 Edition: 1
Series
Ackordscentralens skriftserie
National Category
Law and Society
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-71885 (URN)9789139020356 (ISBN)
Available from: 2019-04-22 Created: 2019-04-22 Last updated: 2019-04-23Bibliographically approved
Berglund, M., Elgebrant, E., Karlsson-Tuula, M., Nerep, E., Persson, A. & Östling, L. (Eds.). (2019). Rättsfallsamling i kredit- och obeståndsrätt (3ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB
Open this publication in new window or tab >>Rättsfallsamling i kredit- och obeståndsrätt
Show others...
2019 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2019 Edition: 3
National Category
Social Sciences Law and Society
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-74415 (URN)9789139208754 (ISBN)
Available from: 2019-08-19 Created: 2019-08-19 Last updated: 2019-09-05Bibliographically approved
Karlsson-Tuula, M. (2019). Straffrätten i EU och dess betydelse för svensk rättstillämpning (1ed.). In: Lars Gorton, Lars Heuman, Annina H. Persson och Gustaf Sjöberg (Ed.), Festskrift till Göran Millqvist: (pp. 339-350). Stockholm: Jure
Open this publication in new window or tab >>Straffrätten i EU och dess betydelse för svensk rättstillämpning
2019 (Swedish)In: Festskrift till Göran Millqvist / [ed] Lars Gorton, Lars Heuman, Annina H. Persson och Gustaf Sjöberg, Stockholm: Jure, 2019, 1, p. 339-350Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Jure, 2019 Edition: 1
Series
Skriftserien vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL)
National Category
Law and Society
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-70376 (URN)9789172237476 (ISBN)
Available from: 2018-11-30 Created: 2018-11-30 Last updated: 2019-02-07Bibliographically approved
Karlsson-Tuula, M., Lorentzon, J., Nordlund, B. & Persson, A. (2019). Värdering av tillgångar i det nya insolvensdirektivet. Insolvensrättslig tidskrift, 4(4), 58-66
Open this publication in new window or tab >>Värdering av tillgångar i det nya insolvensdirektivet
2019 (Swedish)In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, ISSN ISSN 2002-3014,, Vol. 4, no 4, p. 58-66Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2019
National Category
Law
Research subject
Economics; Law
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-75984 (URN)
Available from: 2019-12-13 Created: 2019-12-13 Last updated: 2020-01-14Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9072-9193

Search in DiVA

Show all publications