Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Bekkengen, Lisbeth
Publications (10 of 13) Show all publications
Bekkengen, L. (2011). Kärnfamiljen som social praktik: Om stabilitet och förändring i strukturer och diskurser. In: Bergman, Helena, Eriksson, Maria & Klinth, Roger (Ed.), Föräldraskapets politik: från 1900- till 2000-tal (pp. 245-272). Stockholm: Dialogos Förlag
Open this publication in new window or tab >>Kärnfamiljen som social praktik: Om stabilitet och förändring i strukturer och diskurser
2011 (Swedish)In: Föräldraskapets politik: från 1900- till 2000-tal / [ed] Bergman, Helena, Eriksson, Maria & Klinth, Roger, Stockholm: Dialogos Förlag, 2011, p. 245-272Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Dialogos Förlag, 2011
National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-11641 (URN)978-91-7504-238-1 (ISBN)
Available from: 2012-02-14 Created: 2012-02-14 Last updated: 2012-08-03Bibliographically approved
Bekkengen, L. (2007). Förändrad organisation - förändrat arbetssätt: Processutvärdering av ett förändringsarbete inom vård- och omsorgsavdelningarna i Arvika och Årjängs kommuner. Karlstad: Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete, Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Förändrad organisation - förändrat arbetssätt: Processutvärdering av ett förändringsarbete inom vård- och omsorgsavdelningarna i Arvika och Årjängs kommuner
2007 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

Frågor om organisering, styrning och kompetens är centrala i all organisationsutveckling, inte minst i stora organisationer med komplexa uppgifter. Om arbetsuppgifterna är sådana att de utförs med en stor grad av autonomi och det dessutom finns flera uppdragsgivare kompliceras styrningsfrågorna ytterligare. Socialtjänstens verksamheter inom vård och omsorg är exempel på sådana organisationer.I denna rapport redovisas en processutvärdering av organisationsförändringar i kombination med kompetensutveckling vid avdelningarna för vård och omsorg i två Värmlandskommuner. Ett lösningsfokuserat arbetssätt infördes, samtidigt som organisationerna förändrades genom tydligare ledningsfunktioner och genom att i en av kommunerna ytterligare en chefsnivå inrättades.Rapporten beskriver, analyserar och diskuterar de olika förändringarna sammantaget och var för sig. Att samtidigt genomföra flera förändringar visar sig kunna innebära att de delvis motverkar varandra. Ett centralt analystema i utvärderingen är frågor om närhet och distans i tid och rum. En förändring till det bättre i ett avseende visar sig ofta leda till problem och försämring i andra. De personliga relationerna på arbetsplatsen, liksom inställningen till arbetet, får stor betydelse för hur organisationsförändring och kompetensutveckling tas emot och hanteras.Rapportens analyserande och diskuterande form gör den aktuell långt utöver de utvärderade organisationerna. Den vänder sig till alla som har intresse för organisationsförändringar i komplexa organisationer.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete, Karlstads universitet, 2007
Keywords
Organisationsförändringar, vård- och omsorg, kompetensutveckling, lösningsfokuserat arbettsätt, närhet och distans, tid och rum, inställning till arbetet
National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-19691 (URN)
Note

Distrubution: marika.jonsson@kau.se

Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Bekkengen, L. (2005). Mäns föräldraledighet ' kvinnans beslut eller anpassning. In: Forsberg, Gunnel & Christina Grenholm (Ed.), Och likväl rör det på sig: . Karlstad: Karlstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Mäns föräldraledighet ' kvinnans beslut eller anpassning
2005 (Swedish)In: Och likväl rör det på sig / [ed] Forsberg, Gunnel & Christina Grenholm, Karlstad: Karlstad University Press , 2005Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstad University Press, 2005
National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-21693 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Grinups, B. S., Bekkengen, L., Lundberg, B. & Höijer, C. (2004). Den bortglömda hälsans folk. Karlstad: Karlstad University Studies
Open this publication in new window or tab >>Den bortglömda hälsans folk
2004 (Swedish)Report (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstad University Studies, 2004
National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-18117 (URN)
Projects
Långtidsfrisk i Värmland - ett vardagsbaserat hälsoarbete.
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Grinups, B. S., Bekkengen, L., Lundberg, B. & Höijer, C. (2004). Den bortglömda hälsans folk: Rapport från projekt "Långtidsfrisk i Värmland - ett vardagsbaserat hälsoarbete". Karlstad: Karlstad University Studies
Open this publication in new window or tab >>Den bortglömda hälsans folk: Rapport från projekt "Långtidsfrisk i Värmland - ett vardagsbaserat hälsoarbete"
2004 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

Projekt Långtidsfrisk i Värmland ett vardagsbaserat hälsoarbete har skett i samarbete mellan LO, Försäkringskassan i Värmland och Karlstads universitet och finansierades av Regeringen och försäkringskassan i Värmland. Projektet pågick från våren 2002 t.o.m. sommaren 2004. Forskningscirklar på åtta arbetsplatser inom offentlig sektor har kartlagt hälsovillkoren för de anställda, och med det som utgångspunkt formulerat förslag till åtgärder på arbetsplatsen för att främja de anställdas hälsa. Projektet har således haft dubbla syften, dels ett handlingsinriktat inåt de deltagande organisationerna och dels ett forskningsinriktat i syfte att ta fram mer generell kunskap. En utgångspunkt har varit att hela livet påverkar en individs hälsa. Teoretiskt har krav-kontroll-modellen (Karasek & Theorell) använts och utvecklats i en ambition att förutom arbetslivet studera hem- och familjeliv, fritidsliv och samhällsliv i övrigt. Höga sammanlagda krav liksom många förändringar samtidigt i livet är ogynnsamt för hälsan. I rapporten konstateras att livet självt inte längre ges utrymme i arbetslivet, utan kvar är bara arbete. Det framgår vidare att skevheter i arbetsfördelningen mellan könen både på arbetsmarknaden och i hem och familjelivet är faktorer med betydelse för sjukskrivningslängd och rehabiliteringsprocess. Den avslutande diskussionen utmynnar i ett antal förslag till ett friskare arbetsliv

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstad University Studies, 2004
National Category
Gender Studies
Research subject
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-18118 (URN)9185335193 (ISBN)
Note

Distrubution: Karlstads universitet, genusvetenskap, Helena Thyr 054-700 1540, helena.thyr@kau.se

Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Bekkengen, L. (2003). Familj och jämställdhet - en generationsfråga. In: Ungdomsstyrelsen (Ed.), De kallar oss unga. Ungdomsstyrelsens attityd och värderingsstudie 2003: .
Open this publication in new window or tab >>Familj och jämställdhet - en generationsfråga
2003 (Swedish)In: De kallar oss unga. Ungdomsstyrelsens attityd och värderingsstudie 2003 / [ed] Ungdomsstyrelsen, 2003Chapter in book (Other academic)
National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-19215 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Bekkengen, L. (2002). Equal Rights, Different Practices: the Gendered Parental Leave in Sweden. Paper presented at Women, Work and Health, Stockholm 2-5 juni 2002. Paper presented at Women, Work and Health, Stockholm 2-5 juni 2002.
Open this publication in new window or tab >>Equal Rights, Different Practices: the Gendered Parental Leave in Sweden
2002 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-18949 (URN)
Conference
Women, Work and Health, Stockholm 2-5 juni 2002
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Bekkengen, L. (2002). Man får välja - om föräldraskap och föräldraledighet i arbetsliv och familjeliv. (Doctoral dissertation). Malmö: Liber
Open this publication in new window or tab >>Man får välja - om föräldraskap och föräldraledighet i arbetsliv och familjeliv
2002 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Liber, 2002
National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-21247 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Bekkengen, L. (1999). Män som 'pappor' och kvinnor som 'föräldrar'. Kvinnovetenskaplig tidsskrift, vol 20:1
Open this publication in new window or tab >>Män som 'pappor' och kvinnor som 'föräldrar'
1999 (Swedish)In: Kvinnovetenskaplig tidsskrift, vol 20:1Article in journal (Refereed)
National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-21682 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Bekkengen, L. (1997). Flexibel och förhandlingsbar eller ett faktum?- Ett genusperspektiv på föräldraledighet inom arbetsorganisationer. Karlstad: Arbetsrapport 97:6
Open this publication in new window or tab >>Flexibel och förhandlingsbar eller ett faktum?- Ett genusperspektiv på föräldraledighet inom arbetsorganisationer
1997 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Arbetsrapport 97:6, 1997
National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-19328 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Organisations

Search in DiVA

Show all publications