Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 19) Show all publications
Nordgren, K., Kristiansson, M., Liljekvist, Y. & Bergh, D. (2019). Lärares planering och efterarbete av lektioner: Infrastrukturer för kollegialt samarbete och forskningssamverkan. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Lärares planering och efterarbete av lektioner: Infrastrukturer för kollegialt samarbete och forskningssamverkan
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I denna rapport beskrivs de huvudsakliga resultaten från en enkätstudie om hur lärare i svensk skola uppfattar sina förutsättningar att planeraoch efterarbeta sina lektioner. Studien visar för det första att de flesta lärare inte har organiserad tid för kollegialt samarbete runt planering och efterarbete av lektioner. För det andra visar studien att när det finns organiserat samarbete så är lärarna betydligt mer positiva till sin arbetsmiljö och sina möjligheter att planera och efterarbeta sina lektioner. För det tredje visar studien att skolor i liten utsträckning arbetar med formativ undervisning. Detta även på skolor med tid för organiserat samarbete. Sammantaget tyder resultaten på att vissa grundläggande förutsättningar för en skola på vetenskaplig grund saknas.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2019
Series
Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik ; 2019:35Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2019:11
Keywords
Enkät, Planering, Efterarbete, Lärare, Infrastruktur, Skola
National Category
Educational Sciences
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-71597 (URN)978-91-7867-011-6 (ISBN)978-91-7867-016-1 (ISBN)
Projects
Utbildning, Lärande, Forskning
Available from: 2019-03-22 Created: 2019-03-22 Last updated: 2019-04-12
Nordgren, K. (2018). Att organisera undervisningen i de samhällsorienterande ämnena (1ed.). In: Eva Insulander, Staffan Selander (Ed.), Att bli lärare: (pp. 38-45). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Att organisera undervisningen i de samhällsorienterande ämnena
2018 (Swedish)In: Att bli lärare / [ed] Eva Insulander, Staffan Selander, Stockholm: Liber, 2018, 1, p. 38-45Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2018 Edition: 1
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-69585 (URN)9789147122851 (ISBN)
Available from: 2018-10-11 Created: 2018-10-11 Last updated: 2019-02-07Bibliographically approved
Nordgren, K. (2018). Historiemedvetande och undervisningen. In: Martin Stolare; Joakim Wendell (Ed.), Historiedidaktik i praktiken: För lärare 4-6 (pp. 41-52). Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Historiemedvetande och undervisningen
2018 (Swedish)In: Historiedidaktik i praktiken: För lärare 4-6 / [ed] Martin Stolare; Joakim Wendell, Gleerups Utbildning AB, 2018, p. 41-52Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Gleerups Utbildning AB, 2018
Keywords
Historieundervisning, historiedidaktik
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-69582 (URN)9789140697141 (ISBN)
Available from: 2018-10-11 Created: 2018-10-11 Last updated: 2019-02-07Bibliographically approved
Nordgren, K., Liljekvist, Y., Kristiansson, M. & Bergh, D. (2018). Reformer verkningslösa om lärare inte får tid att planera [Review]. Dagens nyheter
Open this publication in new window or tab >>Reformer verkningslösa om lärare inte får tid att planera
2018 (Swedish)In: Dagens nyheterArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Dagens nyheter, 2018
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-69586 (URN)
Available from: 2018-10-11 Created: 2018-10-11 Last updated: 2019-03-07Bibliographically approved
Nordgren, K. (2017). Powerful knowledge, intercultural learning and history education. Journal of Curriculum Studies, 49(5), 663-682
Open this publication in new window or tab >>Powerful knowledge, intercultural learning and history education
2017 (English)In: Journal of Curriculum Studies, ISSN 0022-0272, E-ISSN 1366-5839, Vol. 49, no 5, p. 663-682Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article theorizes on the role of school subjects, especially history, in multicultural and intercultural education, arguing that to ensure intercultural learning there is a need to integrate these curricular intentions in subject teaching. However, the epistemological reorganization that such integration involves will challenge both a traditional structured content knowledge, and the multicultural research focused on deconstructing these traditions. This article investigates Michael Young’s concept of ‘powerful knowledge’ as a way to incorporate knowledge in the discourses of intercultural education. While proponents of the intercultural perspective emphasise educational policies and socialisation, advocates of powerful knowledge tend to dismiss such political interference. In order to use powerful knowledge in this context the concept is reconceptualised by relating it to curriculum theory and Gert Biesta’s conceptual distinction between educational purposes. Finally, this intersection is pursued through the example of history education. When acknowledging that societal needs, policy and disciplinary boundaries are interrelated, the perspective of ‘powerful knowledge’ can bring the potential of subject knowledge to intercultural research, and thus prove useful in identifying the guidelines necessary to develop History as a contemporary relevant subject.

Place, publisher, year, edition, pages
London: Taylor & Francis Group, 2017
Keywords
Powerful knowledge, intercultural learning, history, historical consciousness, curriculum
National Category
Educational Sciences
Research subject
History
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-48497 (URN)10.1080/00220272.2017.1320430 (DOI)000416590200005 ()
Projects
Historieundervisningens processer i det mångkulturella Sverige
Funder
Swedish Research Council, 721-2009-6095
Available from: 2017-05-05 Created: 2017-05-05 Last updated: 2018-08-20Bibliographically approved
Nordgren, K. & Johansson, M. (2015). Intercultural historical learning: A conceptual framework. Journal of Curriculum Studies, 47(1), 1-25
Open this publication in new window or tab >>Intercultural historical learning: A conceptual framework
2015 (English)In: Journal of Curriculum Studies, ISSN 0022-0272, E-ISSN 1366-5839, Vol. 47, no 1, p. 1-25Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper outlines a conceptual framework in order to systematically discuss themeaning of intercultural learning in history education and how it could be advanced. Wedo so by bringing together theories of historical consciousness, intercultural competenceand postcolonial thinking. By combining these theories into one framework, we identifysome specific and critical aspects of historical learning that are relevant for today. Wehave constructed a matrix with three rows of narrative abilities intersecting with threecolumns of intercultural dimensions. This generates a matrix that consists of nine cells.By formulating a set of questions and answers for each cell, we outline learning applica-tions and demonstrate how the historical and intercultural concepts are mutually enrich-ing. The framework addresses two issues: firstly, the intercultural historical competencethat may result; and secondly, how it can be developed. This can be used by researchersto analyse the intercultural elements of historical learning, in schools and in society, andby educators to construct relevant learning activities.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2015
Keywords
history instruction, intercultural competence, multicultural education, cultural diversity, school history
National Category
Social Sciences History
Research subject
History
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-38209 (URN)10.1080/00220272.2014.956795 (DOI)000346845700001 ()
Projects
Historieundervisningens processer i det mångkulturella samhället
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2015-10-19 Created: 2015-10-19 Last updated: 2017-12-01Bibliographically approved
Nordgren, K., Ludvigsson, D., Karlsson, K.-G., Ahonen, S., Kvande, L. & Nielsen, C. T. (2015). Rundabordsdiskussion: Var står historiedidaktiken idag?: Ett rundabordssamtal fört i samband med den Nionde årliga konferensen inom det nationella nätverket för historiedidaktik, Karlstads universitet den 28 april 2015. Scandia, 81(2), 14-35
Open this publication in new window or tab >>Rundabordsdiskussion: Var står historiedidaktiken idag?: Ett rundabordssamtal fört i samband med den Nionde årliga konferensen inom det nationella nätverket för historiedidaktik, Karlstads universitet den 28 april 2015
Show others...
2015 (Swedish)In: Scandia, ISSN 0036-5483, Vol. 81, no 2, p. 14-35Article in journal, Editorial material (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Scandia, 2015
Keywords
historiedidaktik, Norden, historiemedvetande, historiskt tänkande, licentiatforskarskolor
National Category
History and Archaeology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-41793 (URN)000371845500003 ()
Available from: 2016-04-22 Created: 2016-04-22 Last updated: 2018-11-15Bibliographically approved
Nordgren, K., Odenstad, C. & Johan, S. (Eds.). (2012). Betyg i teori och praktik: Ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium (2ed.). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Betyg i teori och praktik: Ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium
2012 (Swedish)Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Betygsättning är en stor och omdiskuterad del av läraryrket. I den här boken ges en stabil teoretisk grund för blivande och verksamma lärare. Med hjälp av praktiska och ämnesspecifika exempel omsätts teorin i vardagsnära resonemang kring hur lärare sätter betyg.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2012. p. 206 Edition: 2
National Category
Didactics
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-16056 (URN)978-91-40-67604-7 (ISBN)
Available from: 2012-12-03 Created: 2012-12-03 Last updated: 2016-09-27Bibliographically approved
Nordgren, K. (2011). Historical conciusness and September 11 2001 (1ed.). In: Kenneth Nordgren, Per Eliasson, Carina Rönnqvist (Ed.), The Processes of history teaching: An international symposium held att Malmö University, Seden, March 5th-7th 2009 (pp. 141-162). Karlstad: Karlstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Historical conciusness and September 11 2001
2011 (English)In: The Processes of history teaching: An international symposium held att Malmö University, Seden, March 5th-7th 2009 / [ed] Kenneth Nordgren, Per Eliasson, Carina Rönnqvist, Karlstad: Karlstad University Press, 2011, 1, p. 141-162Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstad University Press, 2011 Edition: 1
Series
Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik ; 15
Keywords
history education, historical conciusness
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-41792 (URN)978-91-7063-400-0 (ISBN)
Projects
The processes of history teaching in the multicultural society
Funder
Swedish Research Council, 721-2009-6095
Available from: 2016-04-22 Created: 2016-04-22 Last updated: 2016-06-09Bibliographically approved
Nordgren, K., Eliasson, P. & Rönnqvist, C. (Eds.). (2011). The processes of history teaching: an international symposium held at Malmö University, Sweden, March 5th-7th 2009 (1ed.). Karlstad: Karlstad University Press
Open this publication in new window or tab >>The processes of history teaching: an international symposium held at Malmö University, Sweden, March 5th-7th 2009
2011 (English)Collection (editor) (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstad University Press, 2011. p. 162 Edition: 1
Series
Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik ; 15
Keywords
History didactics, multicultural, education, intercultural
National Category
Educational Sciences
Research subject
History
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-29584 (URN)9789170634000 (ISBN)
Projects
The Processes of History Teaching in a Multicultural society
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2013-10-17 Created: 2013-10-17 Last updated: 2016-06-09Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1168-8608

Search in DiVA

Show all publications