Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Rådbo, Helena
Publications (10 of 25) Show all publications
Rådbo, H. & Andersson, R. (2012). Patterns of suicide and other trespassing fatalities on state-owned railways in greater Stockholm; implications for prevention.. International Journal of Environmental Research and Public Health, 9(3), 772-780
Open this publication in new window or tab >>Patterns of suicide and other trespassing fatalities on state-owned railways in greater Stockholm; implications for prevention.
2012 (English)In: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, Vol. 9, no 3, p. 772-780Article in journal (Refereed) Published
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Public Health Science; Public Health Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-13219 (URN)10.3390/ijerph9030772 (DOI)000302175400009 ()
Available from: 2012-05-04 Created: 2012-05-04 Last updated: 2015-01-29Bibliographically approved
Rådbo, H., Svedung, I. & Andersson, R. (2012). Suicide and the potential for suicide prevention on the Swedish railnetwork: A qualitative multiple case study. Paper presented at European Safety & Reliability Conference - ESREL 2011 - Troyes, France -. London
Open this publication in new window or tab >>Suicide and the potential for suicide prevention on the Swedish railnetwork: A qualitative multiple case study
2012 (English)In: / [ed] Bérenguer, Grall & Guedes Soares, London, 2012, p. 51-56Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Acts of suicide on railways represent a serious public health and railway safety problem. Suicides constitute about 75% of all deaths in person-train collisions in Sweden. The aim of the study is to evaluate existing police and rail administration reports on railway suicide incidents from a preventive perspective, and to identify and categorize additional preventive-oriented information. Twenty-two cases of railway suicide have been reviewed, based on regular police and rail administration reports plus observations from complementary site visits. Findings: Neither police nor rail administration reports include sufficient information to guide future safety work. Findings from site visits show that structured preventive-oriented investigation routines may add important complementary details. Relevant data on behavioural, technical and environmental circumstances facilitating railway suicide need to be collected and analyzed by those responsible on a regular basis as an integral part of their safety work.

Place, publisher, year, edition, pages
London: , 2012
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Public Health Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-16054 (URN)
Conference
European Safety & Reliability Conference - ESREL 2011 - Troyes, France -
Available from: 2012-12-03 Created: 2012-12-03 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Rådbo, H., Renck, B. & Andersson, R. (2011). Feasibility of railway suicide prevention strategies: a focus group study. In: C. Guedes Soares (Ed.), Advances in Safety, Reliability and Risk Management: (pp. 25-32). CRC Press
Open this publication in new window or tab >>Feasibility of railway suicide prevention strategies: a focus group study
2011 (English)In: Advances in Safety, Reliability and Risk Management / [ed] C. Guedes Soares, CRC Press, 2011, p. 25-32Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
CRC Press, 2011
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Public Health Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-2870 (URN)10.1201/b11433-7 (DOI)978-0-415-68379-1 (ISBN)978-0-203-13510-5 (ISBN)
Available from: 2008-10-16 Created: 2008-10-16 Last updated: 2017-07-04Bibliographically approved
Rådbo, H., Svedung, I. & Andersson, R. (2011). Suicide and the Potential for Suicide Prevention on the Swedish Rail Network: a Qualitative Multiple Case Study. In: C. Guedes Soares (Ed.), Advances in Safety, Reliability and Risk Management: (pp. 51-56). CRC Press
Open this publication in new window or tab >>Suicide and the Potential for Suicide Prevention on the Swedish Rail Network: a Qualitative Multiple Case Study
2011 (English)In: Advances in Safety, Reliability and Risk Management / [ed] C. Guedes Soares, CRC Press, 2011, p. 51-56Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
CRC Press, 2011
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Public Health Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-2869 (URN)10.1201/b11433-10 (DOI)978-0-415-68379-1 (ISBN)978-0-203-13510-5 (ISBN)
Available from: 2008-10-16 Created: 2008-10-16 Last updated: 2017-07-04Bibliographically approved
Rådbo, H. (2010). Personpåkörningar med tåg inom Stockholmsområdet 2005-2008: kartläggning och analys. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Personpåkörningar med tåg inom Stockholmsområdet 2005-2008: kartläggning och analys
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract

Inom järnvägstrafiken i Sverige dör årligen 80-100 personer på grund av påkörningar mellan tåg och människa. De bakomliggande orsakerna kan vara både avsiktliga (suicid) och oavsiktliga (olycksfall). Följderna är allvarliga och innebär stora konsekvenser för offer och dess anhöriga, vittnen till påkörning, operatörer som kör tåg samt de som förvaltar bansträckning. Inom tidigare nationell forskning har framkommit att flest påkörningar sker i storstadsområden och av den anledningen har fokus på aktuellt arbete lagts inom Stockholmsområdet. Avsikten med studien är att analysera påkörningar mellan person och tåg som dokumenterats av Banverket (nuvarande Trafikverket) inom Stockholms storstadsregion år 2005 2008, detta för att klargöra om särskilda mönster och geografiska problemområden framträder och utifrån den informationen diskutera preventiva åtgärder. Syftet är också att diskutera hur BV belyser problemet i sin dokumentation av olycks- och suicidhändelser. Datainsamling har skett via Banverkets rapporteringssystem Synergi samt genom att studera STRIX-film som gjorts av spårmiljön inom aktuellt område. Tydliga resultat visar att: flest påkörningar sker på och omkring stationer (trafikplatser) inom Stockholmsområdet, de flesta händelserna har blivit bevittnade av andra resenärer, flertalet som omkommit är män med suicidala avsikter och av offren är närmare 70 % i åldrarna 15-44 år, händelsen inträffar oftare fram mot sen eftermiddag, tågtrafikstag som varit inblandad i flest händelser är pendeltåg och Arlanda express och för systemägare innebär händelsen att tågtrafiken blir påverkad/stoppad i 1 2 timmar. I många fall råder en tillfredställande dokumentation och utredning av händelsen och om den kan läsas ihop med polisrapport ges en tydlig bild av vad som inträffat. Utifrån var flest påkörningar sker, bör preventionssatsningar i första hand utvecklas vid plattformen inom trafikplatserna

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2010. p. 50
Series
Arbetsrapport ; 2010:3
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Public Health Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-10743 (URN)
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2013-06-12Bibliographically approved
Andersson, R., Rådbo, H. & Schönbacher Gillå, M. (2010). Skadehandlingar inom svenska järnvägsanläggningar: En förstudie baserad på inträffade händelser under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Skadehandlingar inom svenska järnvägsanläggningar: En förstudie baserad på inträffade händelser under perioden 2010-01-01 2010-06-30
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2010. p. 62
Series
Arbetsrapport ; 2010:4
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Public Health Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-10626 (URN)
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2015-01-29Bibliographically approved
Rådbo, H., Svedung, I., Renck, B. & Andersson, R. (2009). Railway and raílway suicide prevention in a Swedish context. Paper presented at Internationell Railway Safety Conference. Paper presented at Internationell Railway Safety Conference. Båstad
Open this publication in new window or tab >>Railway and raílway suicide prevention in a Swedish context
2009 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Båstad: , 2009
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Public Health Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-11264 (URN)
Conference
Internationell Railway Safety Conference
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2015-01-29Bibliographically approved
Andersson, R. & Rådbo, H. (2009). Suicid och suicidprevention inom järnvägstrafik. Socialmedicinsk Tidskrift (4), 332-341
Open this publication in new window or tab >>Suicid och suicidprevention inom järnvägstrafik
2009 (Swedish)In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, no 4, p. 332-341Article in journal (Refereed)
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Public Health Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-11230 (URN)
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
Rådbo, H., Svedung, I., Renck, B. & Andersson, R. (2008). Railway suicide analysis and Prevention in a Swedish context. In: : . Paper presented at Trespassers on railway lines and suicide ERA seminar.
Open this publication in new window or tab >>Railway suicide analysis and Prevention in a Swedish context
2008 (English)Conference paper, Published paper (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [en]

Suicide is a dominating, although hidden, safety problem on Swedish railroads. The aim of my first paper (Rådbo et al, 2005) is to describe the epidemiology of fatal train-person collisions as a basis for systems-oriented prevention. Data on collision circumstances were collected from narrative reports at the Swedish National Rail Administration. Results shows how the events were evenly distributed by months and weekdays, however most suicides occur in day-time while unintentional events usually occur at night. Most train-person collisions happened in densely populated areas, and 75 % of the suicide victims were waiting on or close to the track before the collision. Significance test between types of injury event (suicide, accident or unknown intent) showed small or no differences, and one conclusion is that traditional approaches to accident prevention by systems modification seem largely applicable to combat railroad suicide as well. Our findings show promising preventive potentials. The aim of my second paper (Rådbo et al, 2007) is to theoretically derive and categorise a set of railway suicide prevention strategies with special regard to measures under the potential control of the railway system-owners. The methodological approach departs from synthesizing generic accident and suicide prevention models. Secondly, potential barriers are identified by means of fault tree analysis (FTA), and thirdly results from this analysis are validated against Haddons ten energy-based injury prevention strategies.Our results include 20 separate preventive strategies, of which most are in reach of railway system-owners themselves. Four of them aim to reduce perceived attractiveness and availability, nine aim to influence accessibility to track areas and the potential of collision, five strategies aim to mitigate consequences of collision, and three encompass medical survival and recovery strategies.To evaluate the barriers practical feasibility, etc., is beyond the aim of this study. However, technological development and innovations may turn less realistic alternatives today into more realistic possibilities tomorrow, as has been proven in other fields.Further researchAt the ERA seminar I also will tell you about further research and my two not yet publicized studies that includes in my theses. The aim of my third paper Suicide and potentials for suicide prevention on the Swedish Rail Network; a qualitative multiple case study is to evaluate the content of existing reports on railway suicide incidents from a preventive perspective and to identify and categorise additional preventive-oriented information from independent site investigations. The overall goal of my fourth study Feasibility of railway suicide prevention strategies; a focus group study is to explore preferences for preventative strategies against railway suicide among relevant professional groups. More specifically, this study aims are to analyze the acceptance and understanding of theoretically and empirically derived preventative strategies among selected professional groups, and to validate and further develop these strategies.

National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Public Health Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-22839 (URN)
Conference
Trespassers on railway lines and suicide ERA seminar
Available from: 2013-01-22 Created: 2013-01-22 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
Rådbo, H., Svedung, I. & Andersson, R. (2008). Suicide prevention in railway systems: Application of a barrier approach. Safety Science, 46(5), 729-737
Open this publication in new window or tab >>Suicide prevention in railway systems: Application of a barrier approach
2008 (English)In: Safety Science, ISSN 0925-7535, E-ISSN 1879-1042, Vol. 46, no 5, p. 729-737Article in journal (Refereed) Published
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Public Health Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-2868 (URN)10.1016/j.ssci.2006.12.003 (DOI)
Available from: 2008-10-16 Created: 2008-10-16 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications