Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Haraldsson, Anna-Lena
Alternative names
Publications (10 of 12) Show all publications
Haraldsson, A.-L. & Lilja, M. (2017). Resistance against material artefacts: university spaces, administrative online systems and emotions. Journal of Political Power, 10(2), 166-183
Open this publication in new window or tab >>Resistance against material artefacts: university spaces, administrative online systems and emotions
2017 (English)In: Journal of Political Power, ISSN 2158-379X, E-ISSN 2158-3803, Vol. 10, no 2, p. 166-183Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article traces some of the attempts that have been made to analyse time and emotions in order to gain a broader understanding of how power and resistance entangle in online administrative systems in university spaces. Rising levels of Internet usage in the university sector, and society in general, imply a new era for public administration. Online administrative systems have moved into the university sector, creating different reactions, new practices, temporalities and emotions. The administrative online systems, which govern through, as our respondents understand it, various time-consuming scripts (for example, the travel expenses programmes or programmes regulating working hours or duty periods) or through online communication systems (for example, emailing), give rise to a rich and varied resistance against the different systems, which informs the employees' temporalities and spent time (clock time). Among other things, people reacted emotionally with avoidance, time-travel, manipulations, ignorance and by exact rule following.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2017
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Samhällskunskap
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-66415 (URN)10.1080/2158379X.2017.1335836 (DOI)000423969100004 ()
Available from: 2018-02-16 Created: 2018-02-16 Last updated: 2018-06-12Bibliographically approved
Haraldson, A.-L. (2016). Organisering för samverkan: En introduktion. Karlstad: FoU Välfärd Värmland
Open this publication in new window or tab >>Organisering för samverkan: En introduktion
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den här rapportens syfte är att mot bakgrund av tidigare forskning om och utvärderingar av samverkan inom offentliga organisationer, speciellt människobehandlande organisationer, introducera olika former av samverkan samt framförallt lyfta fram några viktiga faktorer vid planering och organisering av samverkan.

Rapporten inleds med en bakgrundsbeskrivning av olika orsaker till ökad samverkan, exempelvis ökade krav på effektivisering och försök att hantera den ökade specialiseringen inom välfärdsstatens organisationer. Därefter behandlas olika former och modeller för samverkan. Samverkan kan omfatta allt från integrering av olika enheter inom olika organisationer till mindre samarbetsprojekt inom en enhet eller mellan olika professionella yrkesgrupper.  

I nästa del lyfts flera faktorer fram som är viktiga att tänka på innan man startar själva samarbetet, exempelvis ledningens ansvar, klargörande av syftesbeskrivningar, legitimitet och avsättande av tid. Flera tidigare studier visar att ledningen bör ha en aktiv roll under hela projekttiden. Ledningen är viktig för att skapa förutsättningar som tid och resurser men framförallt för att klargöra syften och hantera gränsdragningar och anspråk mellan de olika enheter eller huvudmän som ingår i samverkan. Ledningen har också en viktig uppgift i att tillse att målen är tillräckligt tydliga och relevanta samt att se till att samverkan är förankrad och har legitimitet hos samtliga personer som berörs av samverkan. I flera fall var exempelvis inte mellancheferna i respektive organisation involverade i projekten vilket hindrade handläggarna från att kunna samverka på ett effektivt sätt. Om ledningen inte finns tillgänglig för att lösa dessa frågor finns risk att underliggande nivåer tvingas hantera frågor de inte har mandat för.

I kapitlet därefter lyfts faktorer fram som är viktiga vid själva genomförandet, exempelvis formella och informella organisationselement, institutionella logiker och professioners olika kunskaps- och tolkningsramar.  I all samverkan skall ofta flera olika delar av de samverkande enheterna eller organisationerna skapa en ny organisation. För detta krävs ofta både nya rutiner och delegationsordningar där makt, ansvar, befogenheter och hantering av sekretessfrågor är klargjorda. Men det är inte bara formella faktorer som behöver hanteras. Flera studier visar att både kulturella och institutionella element som normer, värderingar, kunskaps- och förklaringsmodeller samt organisations- och beslutslogiker i hög grad påverkar samverkan. Dessa element är ofta svårare att hantera eftersom de ligger inbäddade i organisationerna och ofta är en del av olika professioners identitet och yrkesstolthet.

Rapporten avslutas med några reflektioner om effekter, risker och möjligheter med olika typer av samverkansprojekt. Det finns ganska få utvärderingar som visar effekter av olika samverkansprojekt och de som finns visar ibland motstridiga resultat exempelvis att sjukskrivningar både minskat och ökat som en följd av samverkansprojekten. En del utvärderingar visar också att man lyckats motverka fragmenteringen, ökat helhetssynen och individanpassningen i förhållande till brukarna genom samverkansprojekten. Dessa projekt hade dock ofta externa anställda personer som arbetade direkt mot brukarna.  

Ett annat resultat som framkommer i olika utvärderingar är att professioner utvecklat en större förståelse för varandras verksamhet men också att man haft problem med att kommunala verksamheter underordnats hälso- och sjukvårdens verksamhet. Slutligen nämns i flera studier att samverkansprojekt kan leda till att strukturella problem individualiseras och/eller att omgivningsfaktorernas betydelse för projekten negligeras.

Det kanske viktigaste när det gäller samverkan verkar dock vara att ta hänsyn till lokala förutsättningar, utgå från verkliga problem och tillse att man arbetar utifrån en kollegial jämlikhet med respekt för varandras professioner och uppgifter.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: FoU Välfärd Värmland, 2016. p. 83
Series
FoU-rapport ; 2016:1
Keywords
människobehandlande organisationer, välfärdsstatens organisationer, offentliga organisationer, samverkan, organisering
National Category
Social Work Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Research subject
Sociology; Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-42643 (URN)
Available from: 2016-06-08 Created: 2016-06-08 Last updated: 2016-06-08Bibliographically approved
Karlsson, S.-E., Bladh, G. & Haraldsson, A.-L. (2013). Friluftslivets sociala mönster i ett samhälleligtsammanhang: en beskrivning och ett försök till förklaring.. In: Fredman, Peter; Stenseke, Marie; Sandell, Klas & Mossing, Anders (Ed.), Friluftsliv i förändring: resultat från ett forskningsprogram : slutrapport (pp. 81-96). Stockholm: Naturvårdsverket
Open this publication in new window or tab >>Friluftslivets sociala mönster i ett samhälleligtsammanhang: en beskrivning och ett försök till förklaring.
2013 (Swedish)In: Friluftsliv i förändring: resultat från ett forskningsprogram : slutrapport / [ed] Fredman, Peter; Stenseke, Marie; Sandell, Klas & Mossing, Anders, Stockholm: Naturvårdsverket, 2013, p. 81-96Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Naturvårdsverket, 2013
Series
Rapport / Naturvårdsverket,, ISSN 0282-7298 ; 6547
Keywords
Friluftsliv, Naturturism
National Category
Social Sciences
Research subject
Human Geography; Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-29849 (URN)9789162065478 (ISBN)
Projects
Friluftsliv i förändring
Available from: 2013-10-21 Created: 2013-10-21 Last updated: 2013-10-22Bibliographically approved
Lönnbring, G., Haraldson, A.-L., Lindgren, G., Lundkvist Martinson, K. & Ovlien Säll, B. (2012). En nätverksfälla? Företagande kvinnor i regionalpolitiken. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 18(2), 45-58
Open this publication in new window or tab >>En nätverksfälla? Företagande kvinnor i regionalpolitiken
Show others...
2012 (Swedish)In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 18, no 2, p. 45-58Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Projektet Nya Nätverk handlar om företagande kvinnors organisering. Utifrån institutionell etnografi och en interaktiv forskningsansats analyseras här de mekanismer som marginaliserar kvinnors affärsnätverk i det regionalpolitiska tillväxtarbetet. Organiseringen är på många sätt problematisk. Den blir en nätverksfälla som erbjuder lösningar men inte håller vad den lovar. Trots detta är autonoma nätverk nödvändiga för legitimitet och påverkan men det måste också finnas tydliga mottagande instanser för att krav på jämställd hållbar tillväxt ska omvandlas till praktik.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2012
National Category
Work Sciences
Research subject
Working Life Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-16102 (URN)
Available from: 2012-12-07 Created: 2012-12-07 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
Haraldsson, A.-L. (2012). Fri tid eller tid för arbete. In: Ulla Tebelius (Ed.), Fritid i senmoderna samhällen: (pp. 55-64). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Fri tid eller tid för arbete
2012 (Swedish)In: Fritid i senmoderna samhällen / [ed] Ulla Tebelius, Lund: Studentlitteratur AB, 2012, p. 55-64Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2012
National Category
Social Sciences Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-15813 (URN)978-91-44-07897-7 (ISBN)
Available from: 2012-11-28 Created: 2012-11-28 Last updated: 2017-11-09Bibliographically approved
Haraldson (Haraldsson), A.-L. (2012). Könstraditioner och det "nya" friluftslivet. Östersund
Open this publication in new window or tab >>Könstraditioner och det "nya" friluftslivet
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Östersund: , 2012
Series
Forskningsprogram friluftsliv i förändring ; 22
Keywords
friluftsliv, fritid, genus, kön
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology) Gender Studies
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-16020 (URN)978-91-87103-52-0 (ISBN)
Projects
Friluftsliv i förändring
Available from: 2012-11-30 Created: 2012-11-30 Last updated: 2018-08-07Bibliographically approved
Haraldsson, A.-L. (2011). Frivilligt arbetslösa. In: Tuula Bergqvist, Gunnar Gillberg och Lars Ivarsson (Ed.), Arbete: Passion och exploatering (pp. 51-66). Växjö: Linnéuniversitetet. Institutionen för samhällsvetenskaper
Open this publication in new window or tab >>Frivilligt arbetslösa
2011 (Swedish)In: Arbete: Passion och exploatering / [ed] Tuula Bergqvist, Gunnar Gillberg och Lars Ivarsson, Växjö: Linnéuniversitetet. Institutionen för samhällsvetenskaper , 2011, p. 51-66Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnéuniversitetet. Institutionen för samhällsvetenskaper, 2011
Series
Arbetsliv i omvandling, ISSN 1404-8426 ; 3
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-12308 (URN)978-91-86983-26-0 (ISBN)
Available from: 2012-03-16 Created: 2012-03-16 Last updated: 2018-02-16Bibliographically approved
Haraldsson, A.-L. (2010). Kvinnors nätverk och relationer. In: Gunnel Forsberg & Gerd Lindgren (Ed.), Nätverk och skuggstrukturer i regionalpolitiken: (pp. 95-110). Karlstad: Karlstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Kvinnors nätverk och relationer
2010 (Swedish)In: Nätverk och skuggstrukturer i regionalpolitiken / [ed] Gunnel Forsberg & Gerd Lindgren, Karlstad: Karlstad University Press , 2010, p. 95-110Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstad University Press, 2010
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-10386 (URN)978-91-85335-97-8 (ISBN)
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2013-06-26Bibliographically approved
Haraldsson, A.-L. (2004). Skapande av tid och mening: En socioexestentiellanalys. (Doctoral dissertation). Karlstad: Karlstad University Studies
Open this publication in new window or tab >>Skapande av tid och mening: En socioexestentiellanalys
2004 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [sv]

Denna avhandling handlar om människor som ökat sin fria tid. Syftet med studien är att öka förståelsen förÊvarför människor vill ha mer fri tid, vilka möjligheter de har att förverkliga denna önskan och vilka konsekvenserna blir. Empirin tolkas med hjälp av en socioexistentiell tolkningsram som innebär att människors intentioner förstås i relation till deras faktiska möjligheter och att en existentiell dimension har inkluderats. Studien visar på varierande intentioner som exempelvis en önskan om att söka möjligheter att skapa och friheten att styra sin fria tid. Möjligheterna att öka tiden påverkas av såväl mod som boendekostnader och konsekvenserna av mer fri tid är bland annat en ökad inre och yttre frihet. Människornas önskan om mer fri tid och svårigheterna att öka sin fria tid förstås som en diskrepans mellan individernas önskningar och samhällets faktiska struktur och/eller kulturellt acceptabla värderingssystem

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstad University Studies, 2004
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-23528 (URN)91-85019-92-5 (ISBN)
Available from: 2013-01-22 Created: 2013-01-22 Last updated: 2013-01-22
Haraldsson (Haraldson), A.-L. & Karlsson, S.-E. (2002). Fritidsvärlden - en självständig och manlig sfär, anmeldelse. Kvinder, Kön & Forskning (4)
Open this publication in new window or tab >>Fritidsvärlden - en självständig och manlig sfär, anmeldelse
2002 (Swedish)In: Kvinder, Kön & Forskning, no 4Article in journal (Refereed) Published
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-19498 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-06-26Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications