Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Ekholm, Mats
Publications (10 of 37) Show all publications
Ekholm, M. (2015). Skolledarutbildningen: Fyrtio års tillbakablickande. Karlstad
Open this publication in new window or tab >>Skolledarutbildningen: Fyrtio års tillbakablickande
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[sv]
School Leader Education in Sweden : 40 years looking back
Abstract [en]

From 1930 until 1970 dispersed efforts were made in Sweden to educate school leaders. In 1975 an organisation for a systematic education of school leaders carried by the state was established in the country. A review is presented of the five different editions of school leader education that have existed in Sweden since then. Work of state committees and decisions at national level are described that have influenced the content, the design and the organisational localisation of the Swedish school leader education. The institutionalisation of the educational programme for school leaders in Sweden is clarified. The author of the book participated in the state committee that presented a proposal that was used as the ground for the first edition of the Swedish school leader education. He served for fifteen years as the manager of the Swedish school leader education.

Abstract [sv]

Baksidestext:

Från 1930-talet fram till 1970-talet gjordes spridda utbildningsinsatser som riktade sig till skolledare i Sverige. 1975 etablerades en organisation för en systematisk utbildning av alla skolledare i landet i statlig regi. En tillbakablick ges på de fem olika upplagor som sedan dess funnits av skolledarutbildningen, rektorsutbildningen och rektorsprogrammet som utbildningen av skolledare kommit att kallas under årens lopp. Det spel som förekommit kring utbildningens innehåll, utformning och organisatoriska hemvist under fyrtio år beskrivs. Institutionaliseringen av rektorsutbildningen klargörs. Bokens författare deltog i den utredning som under det tidiga sjuttiotalet låg till grund för den första upplagan av skolledarnas utbildning och var fram till 1990 ledare för Skolledarutbildningen.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: , 2015. p. 81
Series
Arbetsrapport ; Juni
National Category
Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-35899 (URN)978-91-7063-642-4 (ISBN)
Available from: 2015-04-23 Created: 2015-04-23 Last updated: 2016-05-27Bibliographically approved
Ekholm, M., Groth, E. & Lindvall, K. (2011). School Leaders in Sweden: Why do they leave the job and who is appointed?. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>School Leaders in Sweden: Why do they leave the job and who is appointed?
2011 (English)Report (Other academic)
Abstract

Studies of school leader appointments in Sweden from 1981 until 2007 is described and discussed

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2011. p. 82
Keywords
School Leader recruitment, Pedagogy
National Category
Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-10540 (URN)
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2013-06-12Bibliographically approved
Ekholm, M. (2011). Skolors utveckling - ett kunskapsfält i vardande. In: Robert Thornberg & Katina Thelin (red.) (Ed.), Med ansiktet vänt mot Europa. Perspektiv på skolutveckling: (pp. 9-22). Kalmar: Lärarförbundet
Open this publication in new window or tab >>Skolors utveckling - ett kunskapsfält i vardande
2011 (Swedish)In: Med ansiktet vänt mot Europa. Perspektiv på skolutveckling / [ed] Robert Thornberg & Katina Thelin (red.), Kalmar: Lärarförbundet , 2011, p. 9-22Chapter in book (Refereed)
Abstract

Kapitlet ger en översikt över skolutvecklingsforskningen under 1900-talet och in på 2000-talet

Place, publisher, year, edition, pages
Kalmar: Lärarförbundet, 2011
Keywords
Skolutvecklingsforskning
National Category
Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-10538 (URN)
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2013-06-12Bibliographically approved
Ekholm, M. & Granström, K. (2011). Skolutveckling med stöd av inspektion. In: Robert Thornberg & Katina Thelin (red.) (Ed.), Med ansiktet vänt mot Europa. Perspektiv på skolutveckling: (pp. 93-108). Kalmar: Lärarförbundet
Open this publication in new window or tab >>Skolutveckling med stöd av inspektion
2011 (Swedish)In: Med ansiktet vänt mot Europa. Perspektiv på skolutveckling / [ed] Robert Thornberg & Katina Thelin (red.), Kalmar: Lärarförbundet , 2011, p. 93-108Chapter in book (Refereed)
Abstract

Skolinspektionens betydelse för att starta skolutvecklingsarbete diskuteras. Ett konkret förslag på hur skolor ska kunna använda inspektionen som ett bidrag i den egna utvecklingsprocessen ges

Place, publisher, year, edition, pages
Kalmar: Lärarförbundet, 2011
National Category
Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-10539 (URN)
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2013-06-12Bibliographically approved
Ekholm, M. & Moos, L. (2010). Educational Policy Production: Illuminations from Denmark and Sweden. Paper presented at American Educational Research Association, Denver, 30.5-4.5, 2010. Paper presented at American Educational Research Association, Denver, 30.5-4.5, 2010.
Open this publication in new window or tab >>Educational Policy Production: Illuminations from Denmark and Sweden
2010 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract

Produktion av utbildningspolitik i Sverige och Danmark under 1900-talet och 2000-talet beskrivs och jämförs

Keywords
Skapa utbildningspolitik, Other research relevant to Teachers Education
National Category
Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-10325 (URN)
Conference
American Educational Research Association, Denver, 30.5-4.5, 2010
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2013-06-12Bibliographically approved
Ekholm, M. (2010). Learning from development work applications. Paper presented at Paper presented at the 23rd International Congress for School Effectiveness and Improvement, Kuala Lumpur, Malaysia, 2010-01-0508. Paper presented at Paper presented at the 23rd International Congress for School Effectiveness and Improvement, Kuala Lumpur, Malaysia, 2010-01-0508.
Open this publication in new window or tab >>Learning from development work applications
2010 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract

Erfarenheter från granskningar av utvecklingsprojekt i norska kommuner och skolor som samverkar med kompetensmiljöer för utveckling av skolor redovisas. Innehållet i de ansökningar som erhöll och inte erhöll medel diskuteras

Keywords
Skolutvecklingsplaner. Skolors retorik
National Category
Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-10324 (URN)
Conference
Paper presented at the 23rd International Congress for School Effectiveness and Improvement, Kuala Lumpur, Malaysia, 2010-01-0508
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2013-06-12Bibliographically approved
Ekholm, M., Blossing, U. & Scherp, H.-Å. (2010). Schools as Curriculum Agencies in Sweden. In: E. hau-fai Law and N. Nieveen (Eds.) (Ed.), Schools as Curriculum Agencies.Asian and European Perspectives on School-Based Curriculum Development: . Rotterdam, Boston, Taipei: Sense Publishers
Open this publication in new window or tab >>Schools as Curriculum Agencies in Sweden
2010 (English)In: Schools as Curriculum Agencies.Asian and European Perspectives on School-Based Curriculum Development / [ed] E. hau-fai Law and N. Nieveen (Eds.), Rotterdam, Boston, Taipei: Sense Publishers , 2010Chapter in book (Refereed)
Abstract

Svenska skolors sätt att förhålla sig till läroplaner beskrivs och diskuteras. Skolors svar på politikers reformkrav belyses och skolors lärande i nätverk med sikte på förbättringar beskrivs

Place, publisher, year, edition, pages
Rotterdam, Boston, Taipei: Sense Publishers, 2010
Keywords
Läroplansstudier. Skolutvecklingsforskning
National Category
Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-10326 (URN)9789460912795 (ISBN)
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2013-06-12Bibliographically approved
Ekholm, M., Lund, T., Roald, K. & Tislevoll, B. (Eds.). (2010). Skoleutvikling i praksis. Oslo: Universitetsforlaget
Open this publication in new window or tab >>Skoleutvikling i praksis
2010 (Norwegian)Collection (editor) (Other academic)
Abstract

I antologiform presenteras erfarenheter från skolutvecklingsprojekt som bedrivits i norska skolor 2006-2010. Kommuner och skolor tillsammans med forskare redovisar hur i åtta miljöer förbättrat den inre verksamheten efter att ha bedömt den egna kvaliteten och fått bidrag för utvecklingsarbete från staten. Analyser och slutsatser som skapats över de månhga deltagande utvecklingsinsatserna läggs fram

Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Universitetsforlaget, 2010. p. 218
Keywords
Skolutveckling. Pedagogiskt utvecklingsarbete
National Category
Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-10327 (URN)9788215015965 (ISBN)
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2013-06-12Bibliographically approved
Ekholm, M., Groth, E. & Lindvall, K. (2009). Skolledare i Sverige: varför slutar de och vilka tillsätts?. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Skolledare i Sverige: varför slutar de och vilka tillsätts?
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract

En mindre undersökning av vilka som slutat som skolledare 2007-2008 i Värmlandsregionen presenteras. Få slutar på grund av stress eller otrevnad, flest på grund av pension eller andra förändrade omständigheter. Rekryteringen av nya skolledare speglas genom att samma frågor ställts till de som svarar för anställning av skolledare 1981, 1985, 1988, 1994 samt 2007 inom det kommunala skolväsendet. Kvinnor dominerar nu som nya skolledare medan män dominerade för trettio år sedan. Fler icke-lärare anställs som skolledare och det har blivit regel att välja personer som skolledare som inte kommer från den skola där ledarskapet ska utövas vilket inte var vanligt för trettio år sedan

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2009. p. 61
Keywords
Skolledarrekrytering. Skolledararbete
National Category
Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-11330 (URN)
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2013-06-12Bibliographically approved
Blossing, U. & Ekholm, M. (2008). A Central School Reform Programme in Sweden and the Local Response: Taking the Long Term View Works. Urban Education
Open this publication in new window or tab >>A Central School Reform Programme in Sweden and the Local Response: Taking the Long Term View Works
2008 (English)In: Urban EducationArticle in journal (Refereed)
National Category
Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-16492 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Organisations

Search in DiVA

Show all publications