Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Wettergren, Åsa
Publications (10 of 33) Show all publications
Wettergren, Å. & Flam, H. (2010). Rule Breaking and Civil Disobedience. In: Fahlenbrach, Kathrin, Klimke, Martin and Scharloth Joachim (red) (Ed.), Protest Cultures: A companion: . Oxford: Berghahn Books
Open this publication in new window or tab >>Rule Breaking and Civil Disobedience
2010 (English)In: Protest Cultures: A companion / [ed] Fahlenbrach, Kathrin, Klimke, Martin and Scharloth Joachim (red), Oxford: Berghahn Books , 2010Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Oxford: Berghahn Books, 2010
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-11171 (URN)
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2013-06-12Bibliographically approved
Starrin, B. & Wettergren, Å. (2010). The dynamics of shame and psychiatric ill-health. In: I Jackson R (ed) (Ed.), Psychology of Neuroticism and Shame: . New York: Nova Science Publishers
Open this publication in new window or tab >>The dynamics of shame and psychiatric ill-health
2010 (English)In: Psychology of Neuroticism and Shame / [ed] I Jackson R (ed), New York: Nova Science Publishers , 2010Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
New York: Nova Science Publishers, 2010
National Category
Social Work Sociology
Research subject
Social Work; Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-11216 (URN)9781608768707 (ISBN)
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2013-06-12Bibliographically approved
Jansson, A. & Wettergren, Å. (2010). The People of Reality: Cultural Distinctions, Moral Geographies and Emotional Regimes. Paper presented at paper presented at the 17th International Sociological Association World Congress, July 11-17 2010, Gothenburg, Sweden. Paper presented at paper presented at the 17th International Sociological Association World Congress, July 11-17 2010, Gothenburg, Sweden.
Open this publication in new window or tab >>The People of Reality: Cultural Distinctions, Moral Geographies and Emotional Regimes
2010 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Media and Communications
Research subject
Media and Communication Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-10056 (URN)
Conference
paper presented at the 17th International Sociological Association World Congress, July 11-17 2010, Gothenburg, Sweden
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2018-05-08Bibliographically approved
Wettergren, Å. (2009). Fun and Laughter:: Culture Jamming and the Emotional Regime of Late Capitalism. Social Movement Studies, 8(1), 1-15
Open this publication in new window or tab >>Fun and Laughter:: Culture Jamming and the Emotional Regime of Late Capitalism
2009 (English)In: Social Movement Studies, ISSN 1474-2837, E-ISSN 1474-2829, Vol. 8, no 1, p. 1-15Article in journal (Refereed)
Abstract

The fusion of means and ends is a characteristic of new social movements, but the literature on emotions in social movements tends to focus on the way that emotion management constitutes part of the means for protest, leaving out the construction of alternative emotional regimes as a possible goal in it-self. The article addresses this issue through the analysis of the meanings and uses of fun as a core emotion in culture jamming. The data underlying the analysis consist of texts and visuals from the websites of five groups, seven in-depth interviews, two participant observations, and the book Culture Jam.

The emotional regime of late capitalism produces a tension between what may be articulated as a divide between true and fake emotions, reflected in the understanding of real fun in culture jamming. Fun here is strongly reminiscent of the utopian laughter of the medieval carnival, challenging the existing order, offering glimpses of another (possible) world. Fun in culture jamming is used also in a micropolitical play with the feeling rules of late capitalism, where emotional self-discipline and control of anger are pivotal but the provocation of anger in the opponent becomes a small victory. Meanwhile, jammers channel their own anger into fun. Understood as an expression of emotional energy, fun constitutes the instant activist individual reward, yet based on group solidarity and commitment and a loosely defined collective identity. Through all these aspects, fun and pleasure in culture jamming are not only a means of protest but also an end of protest, most evident in the utopian laughter. But fun is also an end when the rules of the emotional regime of late capitalism are used to generate small victories, and when fun as EE fuels individual self-esteem and becomes a protection against activist burnout.

Keywords
Culture jamming, emotions, protest, fun, social movements, emotional energy
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-10967 (URN)
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
Wettergren, Å. (2009). It doesn't feel right: Emotional regime and bureaucratic empathy in the Swedish Migration Board. Paper presented at The 9th Conference of the European Sociological Association, Lissabon, Portugal, 2-5 September, 2009. Paper presented at The 9th Conference of the European Sociological Association, Lissabon, Portugal, 2-5 September, 2009.
Open this publication in new window or tab >>It doesn't feel right: Emotional regime and bureaucratic empathy in the Swedish Migration Board
2009 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-11172 (URN)
Conference
The 9th Conference of the European Sociological Association, Lissabon, Portugal, 2-5 September, 2009
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2013-06-12Bibliographically approved
Wettergren, Å., Starrin, B. & Lindgren, G. (2008). Det sociala livets emotionella grunder. Malmö: LIBER
Open this publication in new window or tab >>Det sociala livets emotionella grunder
2008 (Swedish)Book (Refereed)
Abstract [sv]

Intresset för att studera den betydelse som känslor har för att förstå sociala företeelser och processer har ökat kraftigt under de senaste 25 åren. Det sker på bred front inom alltifrån psykiatri, management teori och organisationsteori, till socialpsykologi, socialt omsorg och socialt arbete, sociologi och statsvetenskap. Man skulle kunna se denna emotionella vändning som en reaktion på 1900-talets ensidiga fokus på kognition och rationellt handlande, men också som ett uttryck för en tilltagande insikt om att människor är kännande varelser och att det vi känner spelar stor roll för hur vi väljer att handla och för vilka konsekvenser våra handlingar får. Inom samhällsvetenskapen bryts tabut mot emotioner som forskningsområde redan på 1970-talet av bl.a. sociologerna Randall Collins, Arlie Russel Hoc¬schild och Thomas Scheff. På var sitt vis lade de grunden för hur man kan närma sig och förstå känslor och känslors betydelse inom ramen för sociala interaktioner. Alla tre har bidragit med texter till antologin Det sociala livets emotionella grunder, där de ger sina perspektiv på olika aktuella fenomen. I antologin får läsaren dessutom stifta bekantskap med några ledande europeiska emotionssociologer som Jack Barbalet, Charlotte Bloch, Helena Flam och Mary Holmes.

Förutom att för första gången på svenska introducera den internationella emotionssociologins ledande namn, syftar boken till att presentera inspirerande exempel på tillämpningar av ett emotionsperspektiv i den samhällsvetenskapliga forskningen. Vi vill visa att forskningen om emotioner fyller ett tomrum såväl i förståelsen av människors hälsa och välfärd som i analyser av socialt kapital, status- och maktrelationer och förtryck, liksom i motstånd och social förändring. Texterna i boken behandlar alla dessa områden och belyser situationer både på arbetsplatsen och i privatlivet samt inte minst där dessa sfärer överlappar varandra. De riktar sig till studenter, lärare och forskare inom hela det samhällsvetenskapliga området, men kan också med fördel läsas av yrkesutövare inom socialt arbete, psykiatri, omsorg och omvårdnad, utbildning och personaladministration.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: LIBER, 2008
National Category
Social Work Sociology
Research subject
Social Work; Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-18231 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Wettergren, Å. & Starrin, B. (2008). Emotioner i rörelse: motstånd, musik och utopiska skratt. Malmö 2008: Liber
Open this publication in new window or tab >>Emotioner i rörelse: motstånd, musik och utopiska skratt
2008 (Swedish)Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö 2008: Liber, 2008
National Category
Social Work Sociology
Research subject
Social Work; Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-18777 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Starrin, B. & Wettergren, Å. (2008). Emotionsforskning. In: Rosmari Eliasson-Lappalainen, Katarina Jacobsson, Anna Meeuwisse, Hans Swärd (Ed.), Forskningsmetodik för socialvetare: . Natur och Kultur
Open this publication in new window or tab >>Emotionsforskning
2008 (Swedish)In: Forskningsmetodik för socialvetare / [ed] Rosmari Eliasson-Lappalainen, Katarina Jacobsson, Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Natur och Kultur , 2008Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Natur och Kultur, 2008
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-18785 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Starrin, B., Wettergren, Å. & Lindgren, G. (2008). Känslornas återkomst i socialvetenskaperna. Malmö 2008: Liber
Open this publication in new window or tab >>Känslornas återkomst i socialvetenskaperna
2008 (Swedish)In: / [ed] Åsa Wettergren, Bengt Starrin och Gerd LIndgren, Malmö 2008: Liber , 2008Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö 2008: Liber, 2008
National Category
Social Work Sociology
Research subject
Social Work; Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-20939 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Wettergren, Å. (2008). You passed the test!: Observations of interactions between asylum seekers and frontline workers in Italy. Paper presented at paper presented in the migration group and in the inclusion/exclusion group at the 24th Conference of the Nordic Sociological Association, Århus, August 14-18, 2008. Paper presented at paper presented in the migration group and in the inclusion/exclusion group at the 24th Conference of the Nordic Sociological Association, Århus, August 14-18, 2008.
Open this publication in new window or tab >>You passed the test!: Observations of interactions between asylum seekers and frontline workers in Italy
2008 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-25813 (URN)
Conference
paper presented in the migration group and in the inclusion/exclusion group at the 24th Conference of the Nordic Sociological Association, Århus, August 14-18, 2008
Available from: 2013-01-22 Created: 2013-01-22 Last updated: 2013-01-22
Organisations

Search in DiVA

Show all publications