Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Bengtsson, Bengt
Publications (10 of 12) Show all publications
Bengtsson, B. (2014). Orealiserade värden i resultaträkningen - upplysande eller missvisande?. Ekonomiska samfundets tidskrift, 67(2), 60-73
Open this publication in new window or tab >>Orealiserade värden i resultaträkningen - upplysande eller missvisande?
2014 (Swedish)In: Ekonomiska samfundets tidskrift, ISSN 0013-3183, E-ISSN 2323-1378, Vol. 67, no 2, p. 60-73Article in journal (Refereed) Published
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-33915 (URN)
Available from: 2014-10-01 Created: 2014-10-01 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Bengtsson, B. (2014). Reclaiming Accounting s lost identity (1ed.). In: Gary M Cunningham, PhD, Prof. (Ed.), Reclaiming Accounting`s lost identity: (pp. 139-150). Atremi
Open this publication in new window or tab >>Reclaiming Accounting s lost identity
2014 (English)In: Reclaiming Accounting`s lost identity / [ed] Gary M Cunningham, PhD, Prof., Atremi , 2014, 1, p. 139-150Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Atremi, 2014 Edition: 1
National Category
Social Sciences
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-33911 (URN)978-91-7527-067-8 (ISBN)
Available from: 2014-10-01 Created: 2014-10-01 Last updated: 2014-10-14Bibliographically approved
Bengtsson, B. (2013). Redovisning i ett utvecklingsperspektiv: från fakta till förhoppningar. Ekonomiska samfundets tidskrift (1), 8-22
Open this publication in new window or tab >>Redovisning i ett utvecklingsperspektiv: från fakta till förhoppningar
2013 (Swedish)In: Ekonomiska samfundets tidskrift, ISSN 0013-3183, E-ISSN 2323-1378, no 1, p. 8-22Article in journal (Refereed) Published
National Category
Social Sciences Business Administration
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-31276 (URN)
Available from: 2014-02-07 Created: 2014-02-07 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Bengtsson, B. (2013). Redovisningsmått och börskurs. Ekonomiska samfundets tidskrift (2), 8-21
Open this publication in new window or tab >>Redovisningsmått och börskurs
2013 (Swedish)In: Ekonomiska samfundets tidskrift, ISSN 0013-3183, E-ISSN 2323-1378, no 2, p. 8-21Article in journal (Refereed) Published
National Category
Social Sciences
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-31277 (URN)
Available from: 2014-02-07 Created: 2014-02-07 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Bengtsson, B. (2012). Från värden till pengar - en osäker resa. Ekonomiska samfundets tidskrift (1), 7-17
Open this publication in new window or tab >>Från värden till pengar - en osäker resa
2012 (Swedish)In: Ekonomiska samfundets tidskrift, ISSN 0013-3183, E-ISSN 2323-1378, no 1, p. 7-17Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Ekonomiska Samfundet i Finland, 2012
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology) Business Administration
Research subject
Business Administration; Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-13386 (URN)
Available from: 2012-05-25 Created: 2012-05-25 Last updated: 2018-07-13Bibliographically approved
Bengtsson, B. (2010). Till sist är det bara pengar som räknas. Ekonomiska samfundets tidskrift (3), 149-154
Open this publication in new window or tab >>Till sist är det bara pengar som räknas
2010 (Swedish)In: Ekonomiska samfundets tidskrift, ISSN 0013-3183, E-ISSN 2323-1378, no 3, p. 149-154Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

På vilket sätt marknaden skall använda en kassaflödesanalys som beslutsunderlag harenligt författaren inte behandlats i litteraturen mer än ytligt. Syftet med denna artikel är attkomma med ett förslag på hur kassaflödesanalysen kan användas som ett kritiskt verktygvid bedömningen av den periodiserade redovisningens objektivitet . Om en redovisning inteär objektiv är den subjektiv. Periodiseringar och/eller anteciperingar är det som kan bidratill en subjektiv redovisning, dvs. till en orealistisk värdering. Självklart skall orealistiskavärderingar inte tas in i redovisningen, men vad man får göra och vad man gör är intedetsamma. De som redovisar kan medvetet eller omedvetet ha påverkats av inre eller yttreintressenter vid värderingarna. Frågeställningen är nu mycket aktuell efter tillkomsten avbl.a. regelverket IAS 40 som tillåter redovisning till s.k. verkligt värde i fastighetsbolagensbalansräkningar, en redovisning kan ses som en anticipering eller en redovisning somkomprimerar alla framtida perioder till en enda

Place, publisher, year, edition, pages
Ekonomiska Samfundets Tidskrift, 2010
Keywords
periodiserad redovisning, relevans, tillförlitlighet, kassaflödesanalys
National Category
Business Administration
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-10704 (URN)
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
Bengtsson, B. (2009). Redovisning till verkligt värde eller redovisning till anskaffningsutgift?: Ett val mellan relevans och tillförlitlighet. Ekonomiska samfundets tidskrift (3), 113-118
Open this publication in new window or tab >>Redovisning till verkligt värde eller redovisning till anskaffningsutgift?: Ett val mellan relevans och tillförlitlighet
2009 (Swedish)In: Ekonomiska samfundets tidskrift, ISSN 0013-3183, E-ISSN 2323-1378, no 3, p. 113-118Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Denna artikel hävdar att det finns betydande skillnader i uppfattningar om hur företaget skall värdera och redovi-sa sina tillgångar. Skillnaderna har sin grund i historiska fakta där olika tidsepoker och regioner i världen haft sina speciella problem att lösa. Det ramverk som utarbetats för redovisning har därmed också blivit motsä-gelsefullt. Detta gäller i hög grad för sådana principer som matchningsprincipen i förhållande till försiktig-hetsprincipen samt kravet på relevans i förhållande till kravet på tillförlit-lighet. Det som är temat för denna artikel är att redovisning till verkliga värden är liktydigt med en relevant redovisning. Problemet är dock att en relevant redovisning kan bli kreativ och att relevant redovisning i sämsta fall kan leda till att verkligt blir overkligt

Place, publisher, year, edition, pages
Åbo, Finland: Ekonomiska Samfundets Tidskrift, 2009
Keywords
verkligt värde anskaffningsutgift relevans tillförlitlighet
National Category
Business Administration
Research subject
Business Administration; Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-9799 (URN)
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
Bengtsson, B. (2009). Verkligt värde i praktiken. Mellerud: Redovisningslitteratur i Mellerud
Open this publication in new window or tab >>Verkligt värde i praktiken
2009 (Swedish)Book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Mellerud: Redovisningslitteratur i Mellerud, 2009
National Category
Business Administration
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-10992 (URN)
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2013-06-12Bibliographically approved
Bengtsson, B. (2008). Redovisningens värderelevans i svenska fastighetsbolag före och efter införandet av IAS 40. (Doctoral dissertation). Åbo, Finland: Åbo Akademi Förlag
Open this publication in new window or tab >>Redovisningens värderelevans i svenska fastighetsbolag före och efter införandet av IAS 40
2008 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Åbo, Finland: Åbo Akademi Förlag, 2008
National Category
Business Administration
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-22921 (URN)9789517654371 (ISBN)
Available from: 2013-01-22 Created: 2013-01-22 Last updated: 2014-10-02
Bengtsson, B. (2002). Redovisningens dimensioner: logik och konsekvens. Malmö: Liber
Open this publication in new window or tab >>Redovisningens dimensioner: logik och konsekvens
2002 (Swedish)Book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Liber, 2002
National Category
Business Administration
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-22919 (URN)9789147064908 (ISBN)
Available from: 2013-01-22 Created: 2013-01-22 Last updated: 2013-01-22
Organisations

Search in DiVA

Show all publications