Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Karlsson, Sven-Erik
Publications (10 of 46) Show all publications
Karlsson, S.-E., Bladh, G. & Haraldsson, A.-L. (2013). Friluftslivets sociala mönster i ett samhälleligtsammanhang: en beskrivning och ett försök till förklaring.. In: Fredman, Peter; Stenseke, Marie; Sandell, Klas & Mossing, Anders (Ed.), Friluftsliv i förändring: resultat från ett forskningsprogram : slutrapport (pp. 81-96). Stockholm: Naturvårdsverket
Open this publication in new window or tab >>Friluftslivets sociala mönster i ett samhälleligtsammanhang: en beskrivning och ett försök till förklaring.
2013 (Swedish)In: Friluftsliv i förändring: resultat från ett forskningsprogram : slutrapport / [ed] Fredman, Peter; Stenseke, Marie; Sandell, Klas & Mossing, Anders, Stockholm: Naturvårdsverket, 2013, p. 81-96Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Naturvårdsverket, 2013
Series
Rapport / Naturvårdsverket,, ISSN 0282-7298 ; 6547
Keywords
Friluftsliv, Naturturism
National Category
Social Sciences
Research subject
Human Geography; Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-29849 (URN)9789162065478 (ISBN)
Projects
Friluftsliv i förändring
Available from: 2013-10-21 Created: 2013-10-21 Last updated: 2013-10-22Bibliographically approved
Lönnbring, G. & Karlsson, S.-E. (2011). Entreprenören, kreativiteten och samhället. In: Aronsson, Lars; Braunerhielm, Lotta (Ed.), Kreativitet på plats: (pp. 73-92). Karlstad: Karlstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Entreprenören, kreativiteten och samhället
2011 (Swedish)In: Kreativitet på plats / [ed] Aronsson, Lars; Braunerhielm, Lotta, Karlstad: Karlstad University Press , 2011, p. 73-92Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstad University Press, 2011
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-11563 (URN)9789186637026 (ISBN)
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2013-06-12Bibliographically approved
Karlsson, S.-E. (2011). Invandrare och friluftsliv – mångfald och komplexitet: En reflektiv analys. Paper presented at Friluftsforskning 2011: En kreativ mötesplats om aktuell forskning kring friluftsliv och naturturism, Umeå, 9-10 november.
Open this publication in new window or tab >>Invandrare och friluftsliv – mångfald och komplexitet: En reflektiv analys
2011 (Swedish)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [sv]

Med utgångspunkt från Friluftsliv i förändrings enkätstudie, andra studier, egna informantintervjuer samt samhällsvetenskapliga teoretiska arbeten analyseras relationen mellan invandrare och friluftsliv. Inledningsvis analyseras likheter och skillnader mellan olika invandrargrupper utifrån de olika begreppen i friluftsliv, "fri" (exempelvis fri tid och/eller existentiell frihet), "lufts" (exempelvis parkens doft och/eller vildmarkens väsen) och "liv" (exempelvis fiskelycka och/eller motionerande som hälsokraft). Därefter behandlas den konstaterande mångfalden utifrån olika etniska tillhörigheter där särskilt olika kulturella innebörder tas som utgångspunkt för att förstå skillnader i aktiviteter och främlingskap inför vårt friluftsliv.

Några förklarande faktorer som uppmärksammas är olikartade natursyner samt skillnader i relationer mellan könen. Avslutningsvis behandlas även invandrares generationstillhörighet och klasstillhörighet som förklaringar till skillnader i sina relationer till det svenska friluftslivet.

Syftet med analysen är inte bara att visa på den mångfald och komplexitet som präglar invandrares förhållande till svenskt friluftsliv utan att detta även karakteriserar de sociala mönster som framträder när det gäller andra sociala kategoriers mönster som generationsskillnader, genusskillnader samt klasskillnader.

National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-11643 (URN)
Conference
Friluftsforskning 2011: En kreativ mötesplats om aktuell forskning kring friluftsliv och naturturism, Umeå, 9-10 november
Available from: 2012-02-14 Created: 2012-02-14 Last updated: 2012-08-02Bibliographically approved
Lönnbring, G. & Karlsson, S.-E. (2011). Platsers sociala kapital och viljan att driva företag. In: Bengt Starrin och Rolf Rönning (Ed.), Socialt kapital - i ett välfärdsperspektiv: (pp. 239-250). Malmö: Liber
Open this publication in new window or tab >>Platsers sociala kapital och viljan att driva företag
2011 (Swedish)In: Socialt kapital - i ett välfärdsperspektiv / [ed] Bengt Starrin och Rolf Rönning, Malmö: Liber, 2011, p. 239-250Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Liber, 2011
National Category
Sociology Social Work
Research subject
Sociology; Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-10429 (URN)978-91-47-09518-6 (ISBN)
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2016-08-12Bibliographically approved
Karlsson, S.-E., Bladh, G. & Jonsson, R. (2010). Outdoor recreation patterns and views of nature - differences between inhabitants in rural and urban areas. Paper presented at Nordic Rural Futures: Pressures and Possibilities, Tammsvik, maj 2010. Paper presented at Nordic Rural Futures: Pressures and Possibilities, Tammsvik, maj 2010.
Open this publication in new window or tab >>Outdoor recreation patterns and views of nature - differences between inhabitants in rural and urban areas
2010 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-10383 (URN)
Conference
Nordic Rural Futures: Pressures and Possibilities, Tammsvik, maj 2010
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2013-06-12Bibliographically approved
Lönnbring, G. & Karlsson, S.-E. (2010). The Entrepreneur, Creativity and Society 2010. In: : . Paper presented at The 19th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Akureiyri, Island 22-24 Sep 2010.
Open this publication in new window or tab >>The Entrepreneur, Creativity and Society 2010
2010 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Social Sciences
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-27876 (URN)
Conference
The 19th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Akureiyri, Island 22-24 Sep 2010
Available from: 2013-06-14 Created: 2013-06-14 Last updated: 2013-07-02Bibliographically approved
Lönnbring, G. & Karlsson, S.-E. (2010). The Entrepreneur, Creativity and the Tourism Industry. Paper presented at The 19th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Akureiyri, Island 22-24 sep 2010. Paper presented at The 19th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Akureiyri, Island 22-24 sep 2010.
Open this publication in new window or tab >>The Entrepreneur, Creativity and the Tourism Industry
2010 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-10100 (URN)
Conference
The 19th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Akureiyri, Island 22-24 sep 2010
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2013-06-12Bibliographically approved
Karlsson, S.-E. & Lönnbring, G. (2009). Det är den här friheten - om företagande, lärande och kreativitet på den svenska landsbygden. In: Ann-Kristin Högman & Martin Stolare (Ed.), I lärandets gränsland. Formella, icke-formella och informella studier igår och idag: (pp. 33-56). Hedemora: Gidlunds Förlag
Open this publication in new window or tab >>Det är den här friheten - om företagande, lärande och kreativitet på den svenska landsbygden
2009 (English)In: I lärandets gränsland. Formella, icke-formella och informella studier igår och idag / [ed] Ann-Kristin Högman & Martin Stolare, Hedemora: Gidlunds Förlag , 2009, p. 33-56Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Hedemora: Gidlunds Förlag, 2009
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-11134 (URN)978-91-7844-788-6 (ISBN)
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2013-06-12Bibliographically approved
Karlsson, S.-E. (2009). Fiske - en spegel av övrigt friluftsliv. Paper presented at Konferensen Friluftsforskning 2009, Mittuniversitetet. Paper presented at Konferensen Friluftsforskning 2009, Mittuniversitetet.
Open this publication in new window or tab >>Fiske - en spegel av övrigt friluftsliv
2009 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-9900 (URN)
Conference
Konferensen Friluftsforskning 2009, Mittuniversitetet
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2013-06-12Bibliographically approved
Lönnbring, G. & Karlsson, S.-E. (2009). Steders betydning for sosial kapital og viljen til gründervirksomhet. In: Rolf Rönning, Bengt Starrin (red) (Ed.), Sosial kapital i et velferdsperspektiv: . Oslo: Gyldendal Akademisk
Open this publication in new window or tab >>Steders betydning for sosial kapital og viljen til gründervirksomhet
2009 (Norwegian)In: Sosial kapital i et velferdsperspektiv / [ed] Rolf Rönning, Bengt Starrin (red), Oslo: Gyldendal Akademisk , 2009Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-11205 (URN)9788205392489 (ISBN)
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2013-06-12Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications