Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Nordberg, Marie
Publications (10 of 113) Show all publications
Saar, T. & Nordberg, M. (2016). Att göras till "riktig" pojke: Maskulinitetsskapanden i skolans praktik. Kapet (elektronisk), 12(2), 5-20
Open this publication in new window or tab >>Att göras till "riktig" pojke: Maskulinitetsskapanden i skolans praktik
2016 (Swedish)In: Kapet (elektronisk), E-ISSN 2002-3979, Vol. 12, no 2, p. 5-20Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

I utbildningsdebatten och i genusforskning framställs ofta pojkar som ointresserade av skolarbete, underpresterande och hur vissa pojkar stör ordningen och tar tid från lärarens undervisning och andra elevers lärande. Syftet med artikeln är att presentera alternativa berättelser och att nyansera den stereotypa bilden av skolpojken som ointresserad av skolan och fångad i en maskulin kultur dominerad av styrka, tävling, rangordnande och motstånd. Det empiriska underlaget utgörs av material från ett längre etnografiskt projekt där ett antal förskoleavdelningar och klasser i grundskolans tidigare år deltog. Utifrån kritisk diskursteori och queerteori analyseras och diskuteras hur maskulinitet och könspositioner produceras i relation till undervisningens organisation och olika lektionspraktiker. Artikeln avslutar med att konstatera att det finns en mängd sätt för pojkar att vara i skolan som inte ansluter till den stereotypa bilden av skolpojken, eller som självklart kopplats till eller artikulerats som maskulinitet. Dessa sätt och individer riskerar dock att osynliggöras och inte igenkännas och förkroppsligas som "riktig" manlighet. 

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2016
Keywords
genus, maskulinitetsskapande, etnografi, förskola och tidiga skolår
National Category
Pedagogical Work Social Anthropology
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-47660 (URN)
Available from: 2017-01-18 Created: 2017-01-18 Last updated: 2018-06-26Bibliographically approved
Saar, T. & Nordberg, M. (2014). Barn, estetik och konstnärliga metoder. In: Löfdahl, Annica, Franzén, Karin & Hjalmarsson, Maria (Ed.), Förskollärarens metod och vetenskapsteori: (pp. 69-80). Liber
Open this publication in new window or tab >>Barn, estetik och konstnärliga metoder
2014 (Swedish)In: Förskollärarens metod och vetenskapsteori / [ed] Löfdahl, Annica, Franzén, Karin & Hjalmarsson, Maria, Liber , 2014, p. 69-80Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Liber, 2014
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-30297 (URN)9789147106585 (ISBN)
Available from: 2013-11-27 Created: 2013-11-27 Last updated: 2020-04-16Bibliographically approved
Nordberg, M. (2013). Garanterat barnfritt?: Segregeringspraktiker, exkluderingar och territorialiseringar i vithetens och vuxenhetens exklusiva lek- och konsumtionsrum. In: : . Paper presented at Barndom, lärande och ämnesdidaktik - Vad säger forskningen? Malmö högskola, 10 april, 2013.
.
Open this publication in new window or tab >>Garanterat barnfritt?: Segregeringspraktiker, exkluderingar och territorialiseringar i vithetens och vuxenhetens exklusiva lek- och konsumtionsrum
2013 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

I  rese- och turistbranschen är barnfria zoner idag ett  marknadskoncept som tagits upp av flera researrangörer. Samtidigt som  resor och hotellkomplex  inriktade på vuxna som önskar koppla av utan att störas av barn, formas också specialutformade resor för barnfamiljer, som erbjuder hotellkoncept med  zoner för såväl generationsgemensamma lek- och upplevelseaktiviteter, som  ålderssegregerade aktiviteter och zoner. I denna presentation analyseras och diskuteras hur figurationen barn, barndom, barnslighet, vithet, klass, och kön formar och formas och materialiseras i några resereklamexempel. Dessutom diskuteras hur materialiseringarna och segregeringarna såväl underbygger som utmanar ålders- och könssegregering.

Keywords
Barn, barndom, genus, vithet, segregering, gatekeeping, klass, privilegier, barnfria charterresor
National Category
Social Sciences
Research subject
Educational Work; Ethnology; Gender Studies; Samhällskunskap
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-30570 (URN)
Conference
Barndom, lärande och ämnesdidaktik - Vad säger forskningen? Malmö högskola, 10 april, 2013.

Available from: 2013-12-02 Created: 2013-12-02 Last updated: 2013-12-17Bibliographically approved
Hearn, J., Nordberg, M., Andersson, K., Balkmar, D., Gottzen, L., Klinth, R., . . . Sandberg, L. (2012). Hegemonic Masculinity and Beyond: 40 Years of Research in Sweden. Men and Masculinities, 15(1), 31-55
Open this publication in new window or tab >>Hegemonic Masculinity and Beyond: 40 Years of Research in Sweden
Show others...
2012 (English)In: Men and Masculinities, ISSN 1097-184X, E-ISSN 1552-6828, Vol. 15, no 1, p. 31-55Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article discusses the status of the concept of hegemonic masculinity in research on men and boys in Sweden, and how it has been used and developed. Sweden has a relatively long history of public debate, research, and policy intervention in gender issues and gender equality. This has meant, in sheer quantitative terms, a relatively sizeable corpus of work on men, masculinities, and gender relations. There is also a rather wide diversity of approaches, theoretically and empirically, to the analysis of men and masculinities. The Swedish national context and gender equality project is outlined. This is followed by discussion of three broad phases in studies on men and masculinities in Sweden: the 1960s and 1970s before the formulation of the concept of hegemonic masculinity; the 1980s and 1990s when the concept was important for a generation of researchers developing studies in more depth; and the 2000s with a younger generation committed to a variety of feminist and gender critiques other than those associated with hegemonic masculinity. The following sections focus specifically on how the concept of hegemonic masculinity has been used, adapted, and indeed not used, in particular areas of study: boys and young men in family and education; violence; and health. The article concludes with review of how hegemonic masculinity has been used in Swedish contexts, as: gender stereotype, often out of the context of legitimation of patriarchal relations; "Other" than dominant, white middle-class "Swedish," equated with outmoded, nonmodern, working-class, failing boy, or minority ethnic masculinities; a new masculinity concept and practice, incorporating some degree of gender equality; and reconceptualized and problematized as a modern, heteronormative, and subject-centered concept.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2012
Keywords
boys, children, health, hegemonic masculinity, men, masculinities, schooling, Sweden, violence
National Category
Gender Studies
Research subject
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-38510 (URN)10.1177/1097184X11432113 (DOI)000302855000003 ()
Available from: 2016-01-26 Created: 2015-11-23 Last updated: 2020-01-29Bibliographically approved
Nordberg, M. (2012). Män som arbetstagare i sjukvård och förskola/skolbarnsomsorg i Sverige: en jämställdhetsfråga och satsning med låg prioritet?. In: : . Paper presented at Nordisk ministerråds seminar Menn i omsorgsyrker, 2013 Voksenåsen 27.-28. nov. 2012.
Open this publication in new window or tab >>Män som arbetstagare i sjukvård och förskola/skolbarnsomsorg i Sverige: en jämställdhetsfråga och satsning med låg prioritet?
2012 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

I Sverige finns för närvarande inga specifika åtgärder med inriktning på att öka antalet män i förskola och i sjukvård. Från att ha under många år pekats ut som en mycket viktig jämställdhetsfråga och getts stor relevans, har frågan om mäns plats i  barnsomsorg och sjukvårdens omsorgsyrken idag hamnat i något av ett vacum.  Till viss del beror detta på de problem som uppstått när de satsningar och projekt som prövats fungerat som tänkt. I detta anförande lyfts några av dessa problem fram och diskuteras. Dessutom presenteras en överblick av de olika insatser och redskap som prövats för intressera män för utbildning och arbete i barnomsorg och i omsorgsinriktade vårdyrken från början av 1970-talet och framåt. Resonemanget och analysen som presenteras kommer till viss del också att konkretiseras med exempel hämtade från den forskning om män och maskulinitet i förskolan och i sjuksköterskeyrket som jag och några andra svenska maskulinitetsforskare bedrivit under 1990 och 2000-talet.

Keywords
Män, arbetsmarknad, könssegregering, omsorgsyrken, genus, maskulinitet, sjukvård, förskola, brytprojekt, kvotering
National Category
Social Sciences Educational Sciences
Research subject
Gender Studies; Educational Work; Samhällskunskap
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-30536 (URN)
Conference
Nordisk ministerråds seminar Menn i omsorgsyrker, 2013 Voksenåsen 27.-28. nov. 2012
Projects
Maskulinitet på schemat
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2013-12-02 Created: 2013-12-02 Last updated: 2015-12-28Bibliographically approved
Nordberg, M. (2012). Räknas ’fröken’ Knut ut när förskolan blir skola?”. In: : . Paper presented at Förskolebiennalen, Norrköping 15-16 oktober, 2012..
Open this publication in new window or tab >>Räknas ’fröken’ Knut ut när förskolan blir skola?”
2012 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Den stora vikt som i förskolan lagt vid barns lek, sagoläsning och träning av barns sociala kompetenser har idag alltmer tonats ned till förmån för en vuxenledd och kunskapsinriktad verksamhet där barn från tidig ålder under förskolepersonalens ledning tränas i matematiskt och naturvetenskapligt tänkande. Utifrån den forskning om pojkar, män, transnationella diskursflöden och maskulinitets- och femininitetskonstruktioner i förskola och skola diskuteras på detta seminarium hur den pågående förskjutningen och närmandet till skolans rationella kunskapssyn påverkar arbetsdelningen och män, kvinnors och pojkars och flickors plats i verksamheten och mäns benägenhet att söka sig till i verksamheten. Kommer förskjutningen mot en mer kognitivt inriktad kunskapsmodell, omvandlingen av lärarutbildningen och den vikt som idag läggs vid didaktik, personalens ämneskunskaper och en kognitivt inriktad oh vuxenledd undervisning och kunskapsträning av förskolebarn i naturvetenskap och matematisk tänkande att locka fler män till yrket? Eller kan den ökade benägenheten bland män att söka sig bort från yrket de senaste åren ses som en konsekvens av den förskjutningen och den hårdare styrningen av verksamheten och den reduceringen av den flexibilitet och inriktning på lek och de anställdas möjlighet att påverka och styra verksamhetens innehåll? På vilka sätt hänger egentligen förskolläraryrkets professionalisering, lärifieringen av verksamheten, maskulinitet och inriktningen på att träna barns kognitiva förmåga samman? Och vem går egentligen i bräschen för och driver den pågående maskuliniseringen av verksamheten? På seminariet utreds och diskuteras också med utgångspunkt från en nyligen publicerad nordisk rapport om varför det idag finns så få män i förskolan och hur det kommer sig att Norge lyckats bättre än Sverige med att öka antalet män  i förskolan. 

Keywords
Män maskulinitet, förskolan, genus, könssegrering
National Category
Social Sciences Educational Sciences
Research subject
Gender Studies; Educational Work; Samhällskunskap
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-30538 (URN)
Conference
Förskolebiennalen, Norrköping 15-16 oktober, 2012.
Projects
Maskulinitet på schemat
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2013-12-02 Created: 2013-12-02 Last updated: 2013-12-30Bibliographically approved
Nordberg, M. (2012). ”The Boy Problem’:: Deconstructing Critical Masculinity Scholars’ and ’Northern’ Masculinity Research’s Part in Contemporary Knowledge Productions on Boys and Schooling”. In: Jeff Hearn & Alp Biricik (Ed.), GEXcel Work in Progress Report Number XVI: : Proceedings from GEXcel Theme 9: Gendered, Sexualed Transnationalisations: Decontructing the Dominant: Transforming Men, ”Centres” and Knowledge/Policy/Practice 2011-2012. (pp. 41-51). Linköping: Tema Genus Report Series
Open this publication in new window or tab >>”The Boy Problem’:: Deconstructing Critical Masculinity Scholars’ and ’Northern’ Masculinity Research’s Part in Contemporary Knowledge Productions on Boys and Schooling”
2012 (English)In: GEXcel Work in Progress Report Number XVI: : Proceedings from GEXcel Theme 9: Gendered, Sexualed Transnationalisations: Decontructing the Dominant: Transforming Men, ”Centres” and Knowledge/Policy/Practice 2011-2012. / [ed] Jeff Hearn & Alp Biricik, Linköping: Tema Genus Report Series , 2012, p. 41-51Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

My GEXcel research in theme 9 includes two parts, one empirical project and a part directed at theoretical deconstruction, reconstruction and development of new analytic models and research tools to be used in Critical Studies on Men and Masculinities. The aim of the empiric part is to examine and compare how transnational discourse flows on boy pupils as a failing and underachieving group today is transformed and intermingles with theories, findings and descriptions produced in critical “Northern” masculinity research, and other discourses in three Nordic education settings – Sweden, Norway and Denmark. The empiric material that will be analysed in the projects that is presented and outlined in this paper consists of ethnographic material from gender equality conferences, political documents on government’s websites and articles in newspapers and teachers’ magazines. The part of my research project which is directed at theoretical development and construction of new analytic models, research tool and combinations of theoretical concepts and new political informed ways to present research is outlined and described in second part of the paper.

 

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Tema Genus Report Series, 2012
Series
GEXcel Work in Progress Report ; XVI
Keywords
Boys, schooling, education, masculinity, gender, hegemonic masculinity, Failing boys, achievement, nordic, discourse
National Category
Educational Sciences Gender Studies
Research subject
Gender Studies; Education; Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-30533 (URN)978-91-7519-853-8 (ISBN)
Projects
GEXcel theme 9: Gendered, Sexualed Transnationalisations: Decontructing the Dominant: Transforming Men, ”Centres” and Knowledge/Policy/Practice 2011-2012Maskulinitet på schemat
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2013-12-02 Created: 2013-12-02 Last updated: 2020-05-04Bibliographically approved
Nordberg, M. (2011). Kvotering och andra metoder för rekrytering av män till barnomsorg och förskollärar- och sjuksköterskeutbildning i Sverige. In: Steen Baagøe Nielsen (Ed.), Nordiske mænd til omsorgsarbjede!:  En forskningsbaseret erfaringsopsamling på initiativer til at rekruttere, uddanne og fastholde  mænd efter finanskrisen. (pp. 110-151). Roskilde: Roskilde universitet, Institut for Psykologi og Uddannelseforskning, VELPRO – Center for Velfærd, Profession og Hverdagsliv samt Minister for Ligestilling og Nordisk Ministrerråd: VELPRO – Center for Velfærd, Profession og Hverdagsliv
Open this publication in new window or tab >>Kvotering och andra metoder för rekrytering av män till barnomsorg och förskollärar- och sjuksköterskeutbildning i Sverige
2011 (Swedish)In: Nordiske mænd til omsorgsarbjede!:  En forskningsbaseret erfaringsopsamling på initiativer til at rekruttere, uddanne og fastholde  mænd efter finanskrisen. / [ed] Steen Baagøe Nielsen, Roskilde: Roskilde universitet, Institut for Psykologi og Uddannelseforskning, VELPRO – Center for Velfærd, Profession og Hverdagsliv samt Minister for Ligestilling og Nordisk Ministrerråd: VELPRO – Center for Velfærd, Profession og Hverdagsliv , 2011, p. 110-151Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Kapitlet tar upp och diskuterar utfallet av projekt som prövats i Sverige från 1970-2000-talet för att öka andelen män i sjuksköterskeyrket och i barnsomsorgen. Tre olika projektinriktningar presenteras: Kvotering, preparandkurser för arbetslösa män samt manliga nätverk för att rekrytera och behålla män i yrket. Analysen visar på intressanta skillnader mellan utvecklingen gällande rekryteringen av män till sjuksköterskeyrket och till förskolläraryrket. Resultatet av genomgången visar att kvotering av män på sjuksköterskeutbildningen varit mer verkningsfullt än på lärarutbildningen, beroende på skillnader i söktryck. Samtliga metoder har till viss del varit framgångsrika och bidragit till ett ökat intresse bland män för yrkena och utbildningarna, även om de inte lyckats förändra den könsuppdelning som finns inom yrkespmrådena. Insatserna har därmed inte utmanat och nämvärt förändrat mäns benägnehet att söka sig till vissa yrkesinriktningar, arbetsuppgifter och avdelningar. Projekten och metoderna som beskrivs i kapitlet har i för tillfället avslutats och statligt prioriterats ned i Sverige eftersom de hamnade i motsättning till likabehandlingslagar och högskolans intagningsförordningar och gav kvinnor sämre möjligheter.  

Place, publisher, year, edition, pages
Roskilde: Roskilde universitet, Institut for Psykologi og Uddannelseforskning, VELPRO – Center for Velfærd, Profession og Hverdagsliv samt Minister for Ligestilling og Nordisk Ministrerråd: VELPRO – Center for Velfærd, Profession og Hverdagsliv, 2011
Keywords
Män, arbetsmarknad, könssegregering, omsorgsyrken, genus, maskulinitet, sjukvård, förskola, brytprojekt, kvotering
National Category
Educational Sciences
Research subject
Gender Studies; Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-30519 (URN)978-87-7349-774-6 (ISBN)
Projects
Maskulinitet på schemat
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2013-12-02 Created: 2013-12-02 Last updated: 2013-12-30Bibliographically approved
Nordberg, M. (2011). 'The Boy Crisis': Moving on by turning analytic focus. Paper presented at Men and Masculinities Moving On Again! Transnationalising Flows, Technologies, Institutions, Theory, 2527 May 2011. Paper presented at Men and Masculinities Moving On Again! Transnationalising Flows, Technologies, Institutions, Theory, 2527 May 2011.
Open this publication in new window or tab >>'The Boy Crisis': Moving on by turning analytic focus
2011 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract

The last decade has boy pupils educational achievements, educational practices and position in school in relation to girl pupils been discussed in many countries. The Boy Crisis, to paraphrase a report by Michael Kimmel (2010), has in Sweden as in many other countries been highlighted as a gender equality problem and a masculinity question. Although, trans-national discourses flows presenting boy pupils as a failing group and masculinity as a cause not are new, some interesting changes can be noticed. For example are boy pupils today not only pointed out as marginalised group, but also described as a problematic group and thereby in need of special treatment and change (Nordberg 2008). In this paper are theoretical and methodological questions raised with relevance for the development of critical research on men and masculinities. The analyse is grounded in a deconstruction of how theories and findings generated in critical Northern masculinity research have been repeated, taken up and articulated together with failing boys discourses and other discourse flows in the contemporary knowledge production on boys, masculinity and schooling in three Nordic educational settings Sweden, Norway and Denmark. The deconstruction has been made as a part of my GEXcel research. Three dominant practices are highlighted and discussed: the fixing of masculinity as a main cause, the drive for generalisation and the focus on specific individuals and groups of individuals. Further is it described how the research practices discussed have come to shape and restrict the masculinity analyses and the knowledge produced on boys and schooling in settings studied.

Keywords
Masculinity, boys, school, achievement, transnational discourses, failing boys, Nordic countries, gender, Educational Work
National Category
Gender Studies
Research subject
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-11564 (URN)
Conference
Men and Masculinities Moving On Again! Transnationalising Flows, Technologies, Institutions, Theory, 2527 May 2011
Projects
Maskulinitet på schemat
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2013-06-12Bibliographically approved
Nordberg, M. (2011). 'The Boy Problem': Deconstructing critical masculinity scholars and Northern masculinity researchs part in the contemporary knowledge production on boys and schooling in three Nordic settings. Paper presented at GEXcel Symposium: Rethinking Transnational Dominance: Men and Other Creatures, 26th January 2011. Paper presented at GEXcel Symposium: Rethinking Transnational Dominance: Men and Other Creatures, 26th January 2011.
Open this publication in new window or tab >>'The Boy Problem': Deconstructing critical masculinity scholars and Northern masculinity researchs part in the contemporary knowledge production on boys and schooling in three Nordic settings
2011 (English)Conference paper, Published paper (Other (popular science, discussion, etc.))
Keywords
Masculinity, school, boys, achievement, failing boys, transnational discourses, Educational Work
National Category
Gender Studies
Research subject
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-11562 (URN)
Conference
GEXcel Symposium: Rethinking Transnational Dominance: Men and Other Creatures, 26th January 2011
Projects
Maskulinitet på schemat
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2013-06-12Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications