Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 29) Show all publications
Magnusson, M., Pettersson, J. S., Bellström, P. & Andersson, H. (2019). Developing Crisis Training Software for Local Governments: From User Needs to Generic Requirements.. In: ndersson B., Johansson B., Barry C., Lang M., Linger H., Schneider C (Ed.), Advances in Information Systems Development: Lecture Notes in Information Systems and Organisation (pp. 79-96). Cham: Springer
Open this publication in new window or tab >>Developing Crisis Training Software for Local Governments: From User Needs to Generic Requirements.
2019 (English)In: Advances in Information Systems Development: Lecture Notes in Information Systems and Organisation / [ed] ndersson B., Johansson B., Barry C., Lang M., Linger H., Schneider C, Cham: Springer, 2019, p. 79-96Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

In this paper, we identify, analyze and propose generic requirements for software aiming at supporting crisis management training in local governments. The study builds on a Swedish-Norwegian R&D project based on a quadruple helix model. A design science approach was applied and the artifact presented in this paper is a list of generic requirements. The generic requirements are divided into overall requirements, requirements connected to the trainer’s role and requirements connected to the trainee’s role. The requirements are also mapped to the problems and opportunities identified in the project. Finally, we present examples of elaborations of the addressed requirements based on software design considerations. The presented requirements and the systems development process that was used provide guidelines for systems analysts and developers in future systems development projects aiming at constructing new software for crisis management training.

Place, publisher, year, edition, pages
Cham: Springer, 2019
Series
Lecture Notes in Information Systems and Organisation
Keywords
Crisis Management Training · Crisis Exercises · Design Science Research · Re-quirements Engineering · User Needs Analysis
National Category
Information Systems, Social aspects
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-74875 (URN)10.1007/978-3-030-22993-1_5 (DOI)
Funder
Interreg Sweden-Norway, 20200721
Available from: 2019-09-27 Created: 2019-09-27 Last updated: 2019-09-27
Magnusson, M., Pettersson, J. S., Bellström, P. & Andersson, H. (2018). Developing crisis training software for local governments: From user needs to generic requirements. In: B. Andersson, B. Johansson, S. Carlsson, C. Barry, M. Lang, H. Linger, & C. Schneider (Ed.), Information Systems Development: Designing Digitalization (ISD2018 Proceedings). Paper presented at The 27th International Conference on Information Systems Development (ISD2018)Lund 22-24 Augusti. Lunds universiet
Open this publication in new window or tab >>Developing crisis training software for local governments: From user needs to generic requirements
2018 (English)In: Information Systems Development: Designing Digitalization (ISD2018 Proceedings) / [ed] B. Andersson, B. Johansson, S. Carlsson, C. Barry, M. Lang, H. Linger, & C. Schneider, Lunds universiet , 2018, p. -12Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In this paper we analyze and present the generic requirements identified for a software aiming at supporting crisis management training in local governments. The generic requirements are divided into overall requirements, requirements connected to the trainer’s role and requirements connected to the trainee’s role. Moreover, the requirements are mapped to problems as well as opportunities. Finally, we present examples of elaborations of the addressed requirements based on software design considerations. In our work we applied a design science approach and the artifact presented in this paper is a list of generic requirement. The presented requirements and the systems development process used, provide guidelines for systems analysts and developers in future systems development projects aiming at constructing new software for crisis management training

Place, publisher, year, edition, pages
Lunds universiet, 2018
Keywords
Crisis Training, Crisis Exercises, Design Science Research, Requirements Engineering, Needs Analysis
National Category
Information Systems, Social aspects
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-69314 (URN)978-91-7753-876-9 (ISBN)
Conference
The 27th International Conference on Information Systems Development (ISD2018)Lund 22-24 Augusti
Funder
Interreg Sweden-Norway, 20200721
Available from: 2018-09-19 Created: 2018-09-19 Last updated: 2019-07-12Bibliographically approved
Magnusson, M., Nyberg, L. & Wik, M. (2018). Information Systems for Disaster Management Training: Investigating User Needs with a Design Science Research Approach. In: F.K. Boersma & B. Tomaszewski (Ed.), Proceedings of the 15th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management ISCRAM2018: . Paper presented at ISCRAM2018 - the 15th Annual Conference for Information Systems for Crisis Response and Management, Rochester, USA, May 20 - 23 2018 (pp. 841-850). ISCRAM
Open this publication in new window or tab >>Information Systems for Disaster Management Training: Investigating User Needs with a Design Science Research Approach
2018 (English)In: Proceedings of the 15th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management ISCRAM2018 / [ed] F.K. Boersma & B. Tomaszewski, ISCRAM , 2018, p. 841-850Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Societal threats such as global warming and terror attacks make crisis preparedness and crisis training a major priority in governments worldwide. Unfortunately, training is limited, partly due to complex and resource-demanding planning of traditional exercises. Several crisis training software have been developed as a complement. However, reports in research on their usage are rare, which indicates that the diffusion is limited. A potential explanation is that the systems fail to meet important needs in the organizations and/or sound information systems (IS) design principles. This paper describes the first phase of a design science research (DSR) project aiming at developing information systems for disaster management (ISDM) training, and accompanying training methods in local and regional governments. The purpose of this paper is to investigate perceived problems in current crisis training and identify opportunities for ISDM training in the application domain. Another purpose is to outline expected artifacts in the project.

Place, publisher, year, edition, pages
ISCRAM, 2018
Keywords
Crisis management training, information systems for disaster management, user need analysis, design science research.
National Category
Information Systems, Social aspects
Research subject
Information Systems; Risk and Environmental Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-67418 (URN)9780692127605 (ISBN)
Conference
ISCRAM2018 - the 15th Annual Conference for Information Systems for Crisis Response and Management, Rochester, USA, May 20 - 23 2018
Projects
CriseIT - Preparing for Future Crisis Management
Funder
Interreg Sweden-Norway, 20200721
Available from: 2018-05-31 Created: 2018-05-31 Last updated: 2018-07-11Bibliographically approved
Wik, M., Nyberg, L. & Magnusson, M. (2017). Behov av datorbaserade metoder och verktyg för krisövning: Intervjustudie i Inre Skandinavien. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Behov av datorbaserade metoder och verktyg för krisövning: Intervjustudie i Inre Skandinavien
2017 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

Inom ramen för projektet CriseIT (www.criseit.org) har en intervjustudie genomförts med norska och svenska krisberedskapsaktörer. 19 respondenter från totalt 16 aktörer intervjuades om deras syn på behovet av krisövning, vad som fungerar bra och dåligt med de övningsmetoder som vanligtvis används, och vilken nytta de kunde se med datorbaserade övningsverktyg. Svaren visar på ett stort behov av att öva mer, gärna i form av mindre och kortare övningar. Det finns en rörelse bort från scenariobaserade övningar till övningar där olika förmågor står i centrum. Flertalet aktörer anser att de planerar och genomför övningar med gott resultat men att det saknas en systematik i hur utvärderingar leds vidare i ett förbättringsarbete. Det finns intresse men också tveksamhet inför att involvera allmänheten i krisövning, men ett sätt att hantera bland annat säkerhetsaspekter vore att gå via frivilligorganisationer som kan bistå med organisering och viss utbildning.

Respondenterna visar stort intresse för datorbaserade övningsverktyg som ett medel för att öka krismedvetenheten och kunskapen som stödjer den egna rollen. De kan också se potentiella problem, t ex att vissa personer har svårt att ta till sig ny teknik och att det kan finnas risk att resurser till andra övningsformer minskas. Bland de fördelar som nämndes var möjlighet att öva oftare, med fler aktörer, och att öva på olika platser vid olika tidpunkter. Man ser också förbättrade möjligheter att öva utdragna kriser. Den målgrupp som lyfts fram som särskild intressant fördatorbaserade övningsverktyg är krisledningsorganisationen, dvs. den strategiskan ivån. Flera nämner också behovet av bättre planeringsstöd för säkerhets-/beredskapssamordnarna.

En slutsats vi dragit är att det är viktigt att digitala krisövningsverktyg är webbaserade och bygger på standarder. Detta för att möjliggöra att verktygen kan användas distribuerat, i samarbete mellan olika organisationer och inte kräver lokala installationer i de olika hårt styrda IT-miljöerna. Det bör också vara verktyg som fungerar på såväl smartphone som surfplatta och PC. I stort bör de system som används under verkliga kriser användas även under övning.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2017. p. 21
Series
Arbetsrapport
Keywords
CriseIT, kris, krisövning, övning, verktyg, datorbaserade verktyg
National Category
Social Sciences Interdisciplinary Other Social Sciences not elsewhere specified Information Systems, Social aspects
Research subject
Risk and Environmental Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-54911 (URN)978-91-7063-799-5 (ISBN)978-91-7063-800-8 (ISBN)
Projects
CriseIT
Funder
Interreg Sweden-Norway
Available from: 2017-06-12 Created: 2017-06-12 Last updated: 2019-03-06Bibliographically approved
Magnusson, M. (2016). Facebook Usage During a Flood: a Content Analysis of Two Local Governments’ Facebook Pages. In: Proceedings of the 27th Australasian Conference on Information Systems (ACIS2016): . Paper presented at ACIS2016 - The 27th Australasian Conference on Information Systems, 5-7 December 2016. Wollongong: University of Wollongong Faculty of Business
Open this publication in new window or tab >>Facebook Usage During a Flood: a Content Analysis of Two Local Governments’ Facebook Pages
2016 (English)In: Proceedings of the 27th Australasian Conference on Information Systems (ACIS2016), Wollongong: University of Wollongong Faculty of Business , 2016Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

During a disaster it is vital that government agencies provide timely and accurate information to the public. Lately, social media such as Facebook have become important channels for crisis communication. The purpose of this study is to identify the types of usage and topics in which users of a local governments’ Facebook page engage, during a flood. A content analysis was carried out on two local governments’ Facebook pages during two floods in 2013; The Bundaberg Regional Council’s (BRC) and the City of Calgary’s (CC). The results show that Facebook is an important channel for spreading information. Users’ engagement is especially high in real-time operational information concerning road or school closures and drinking water. Also, the coordination of relief efforts such as volunteering raises a lot of interest. Important usage types and topics to communicate through a local government’s Facebook page are proposed.

Place, publisher, year, edition, pages
Wollongong: University of Wollongong Faculty of Business, 2016
Keywords
Facebook, Social Media, Crisis Communications, Content Analysis, Flood
National Category
Information Systems, Social aspects
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-47568 (URN)978-1-74128-267-2 (ISBN)
Conference
ACIS2016 - The 27th Australasian Conference on Information Systems, 5-7 December 2016
Available from: 2017-01-03 Created: 2017-01-03 Last updated: 2019-10-21Bibliographically approved
Bellström, P., Magnusson, M., Pettersson, J. S. & Thorén, C. (2016). Facebook Usage in a Local Government: A Content Analysis of Page Owner Posts and User Posts. Transforming Government: People, Process and Policy, 10(4), 548-567
Open this publication in new window or tab >>Facebook Usage in a Local Government: A Content Analysis of Page Owner Posts and User Posts
2016 (English)In: Transforming Government: People, Process and Policy, ISSN 1750-6166, E-ISSN 1750-6174, Vol. 10, no 4, p. 548-567Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Emerald Group Publishing Limited, 2016
Keywords
Social media, Facebook, Case Study, Content Analysis
National Category
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-45772 (URN)10.1108/TG-12-2015-0061 (DOI)000392195700004 ()
Available from: 2016-09-06 Created: 2016-09-06 Last updated: 2019-10-21Bibliographically approved
Gustiené, P. & Magnusson, M. (2015). Best Practices for E-learning on On-campus and Distance Education: A case Study of Karlstad University. In: G.Dregvaite, R. Damasevicius (Ed.), Information and Software Technologies: 21st International Conference, ICIST 2015, Druskininkai, Lithuania, October 15-16, 2015, Proceedings. Paper presented at ICIST 2015 - The 21st International Conference on Information and Software Technologies, Druskininkai, Lithuania, October 15-16, 2015 (pp. 93-103). Springer Science+Business Media B.V., 538
Open this publication in new window or tab >>Best Practices for E-learning on On-campus and Distance Education: A case Study of Karlstad University
2015 (English)In: Information and Software Technologies: 21st International Conference, ICIST 2015, Druskininkai, Lithuania, October 15-16, 2015, Proceedings / [ed] G.Dregvaite, R. Damasevicius, Springer Science+Business Media B.V., 2015, Vol. 538, p. 93-103Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Springer Science+Business Media B.V., 2015
Series
Communications in Computer and Information Science, ISSN 1865-0929 ; 538
Keywords
e-Learning; Distance education; On-campus education; Flexible learning; Blended learning; Higher education
National Category
Information Systems, Social aspects
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-38237 (URN)10.1007/978-3-319-24770-0 (DOI)000369179100009 ()978-3-319-24769-4 (ISBN)
Conference
ICIST 2015 - The 21st International Conference on Information and Software Technologies, Druskininkai, Lithuania, October 15-16, 2015
Available from: 2015-10-23 Created: 2015-10-23 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Magnusson, M. & Öberg, L.-M. (2015). Crisis Training Software and User Needs: Research Directions. In: Palen, Büscher, Comes & Hughes (Ed.), ISCRAM2015 Conference Proceedings: 12th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management. Paper presented at The 12th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM), Kristiansand, May 24-27. ISCRAM, 1
Open this publication in new window or tab >>Crisis Training Software and User Needs: Research Directions
2015 (English)In: ISCRAM2015 Conference Proceedings: 12th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management / [ed] Palen, Büscher, Comes & Hughes, ISCRAM, 2015, Vol. 1Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Crisis management training software is gaining researchers’ as well as practitioners’ interest. In order to truly support organizations it is important that such software responds to actual user needs. The aim of this study is to compare existing initiative described in research with the needs of the users and to identify possible research directions for forthcoming studies. The literature review shows that discussions on users’ needs are superficial at best. The software described in research mainly focus on co-located execution of exercises, often in the form of simulations. Furthermore, a “right or wrong” behavior is usually built-in. Empirical data from a web survey indicate that flexibility in time and space during training is a fundamental user need. This is not particularly acknowledged in earlier research. Neither is the users’ wish for better support in designing exercises. We propose that system flexibility, modularity and pedagogy for computer based crisis training are urgent issues for future research.

Place, publisher, year, edition, pages
ISCRAM, 2015
Series
Proceedings of the International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management, ISSN 2411-3387 ; 12
Keywords
Crisis Training Software, Computer Based Training, Crisis Management, Emergency Management, User Needs
National Category
Information Systems, Social aspects
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-38265 (URN)978-82-7117-788-1 (ISBN)
Conference
The 12th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM), Kristiansand, May 24-27
Available from: 2015-10-28 Created: 2015-10-28 Last updated: 2016-09-30
Magnusson, M. (2014). Information Seeking and Sharing During a Flood: A Content Analysis of a Local Government’s Facebook Page. In: A. Rospigliosi, S. Greener (Ed.), European Conference on Social Media (ECSM 2014): . Paper presented at European Conference on Social Media (ECSM 2014), Brighton, United Kingdom, 10 – 11 July 2014 (pp. 305-311). UK: Academic Conferences Limited, 1
Open this publication in new window or tab >>Information Seeking and Sharing During a Flood: A Content Analysis of a Local Government’s Facebook Page
2014 (English)In: European Conference on Social Media (ECSM 2014) / [ed] A. Rospigliosi, S. Greener, UK: Academic Conferences Limited, 2014, Vol. 1, p. 305-311Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In times of floodings and other natural disasters, timely and adequate information to the concerned public is vital to delimit damages, avoid panic, or sometimes even to save human lives. Lately, social media, such as Facebook, have become a vital and powerful channel for crisis communication, as a result of its remarkable diffusion. Recent disasters have shown that people turn to local government’s Facebook pages for information in a time of crisis. So far, few studies exist about what kind of information citizens seek and share on Facebook when a flood occurs. The purpose of this study is therefore to identify both the citizens’ requests for information from local government during a flooding event as well as the information that they share. An exploratory study of the communication on the City of Calgary’s Facebook page during the flood in June 2013 was performed. Content analysis of user posting was applied in order to identify recurrent topics. The results show that people in the early (acute) phase search for instructive information that would help them decide how, when, and where to evacuate. Information on road closures, preferably in the form of maps, was also a common request. Moreover, there were frequent requests for adjusting and reassuring information on the quality of the drinking water. Throughout the event, many also displayed an altruistic behavior as they wanted to know how they could volunteer or donate utilities to the victims. This was the most predominant theme in the user postings along with expressions of gratitude to the city’s mayor, emergency workers and volunteers. It is also apparent from the number of user postings that people turned to the Facebook page to seek for and share information in the initial stage of the flood.

Place, publisher, year, edition, pages
UK: Academic Conferences Limited, 2014
Keywords
Social media, Facebook, Disaster management, Flood, Crisis Communication, Content analysis
National Category
Information Systems, Social aspects
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-38264 (URN)978-1-63266-832-5 (ISBN)
Conference
European Conference on Social Media (ECSM 2014), Brighton, United Kingdom, 10 – 11 July 2014
Available from: 2015-10-28 Created: 2015-10-28 Last updated: 2017-10-06Bibliographically approved
Magnusson, M., Bellström, P. & Thorén, C. (2012). Facebook usage in government: A case study of information content. In: AMCIS 2012 Proceedings. Paper 11: . Paper presented at 18th Americas Conference on Information Systems, Seattle, Washington August 9-11, 2012. Atlanta: Association for Information Systems
Open this publication in new window or tab >>Facebook usage in government: A case study of information content
2012 (English)In: AMCIS 2012 Proceedings. Paper 11, Atlanta: Association for Information Systems , 2012Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Social media is making its way into government agencies as a medium for citizen communication. A recent survey suggests that almost half of the population in Sweden uses Facebook. Consequently, government agencies such as municipalities have started adopting Facebook to ‘be where the users are’. Facebook offers new opportunities for rapid dissemination of information and dialogue with the public that may lead to greater transparency and increased e-democracy. However, relatively few studies exist that have examined the actual content in governments’ Facebook pages. In this exploratory case study of a Swedish municipality’s Facebook page, several categories of information posted on the Facebook wall are identified. While the municipality uses the wall primarily for marketing events, the public members display a diverse usage including requests for information or services, reports of service failure, and making complaints. Both parties also use the wall for community building.

Place, publisher, year, edition, pages
Atlanta: Association for Information Systems, 2012
Keywords
social networking services (SNSs), Facebook usage, government, Government 2.0, information content
National Category
Information Systems, Social aspects
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-14801 (URN)978-0-615-66346-3 (ISBN)
Conference
18th Americas Conference on Information Systems, Seattle, Washington August 9-11, 2012
Available from: 2012-09-14 Created: 2012-09-14 Last updated: 2019-07-12Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6227-1784

Search in DiVA

Show all publications