Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 82) Show all publications
Blom, T. (2019). Därför blir död och mystik besöksmål.. Värmländsk kultur, 5, 3-5
Open this publication in new window or tab >>Därför blir död och mystik besöksmål.
2019 (Swedish)In: Värmländsk kultur, ISSN 0349-9545, Vol. 5, p. 3-5Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Värmländsk kultur, 2019
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-74871 (URN)
Available from: 2019-09-27 Created: 2019-09-27 Last updated: 2019-10-04Bibliographically approved
Blom, T. & Nilsson, M. (2019). Frusen tid - eller lockelsen av det icke tillrättalagda. Geografiska Notiser, 77(1-2), 59-69
Open this publication in new window or tab >>Frusen tid - eller lockelsen av det icke tillrättalagda
2019 (Swedish)In: Geografiska Notiser, ISSN 0016-724X, Vol. 77, no 1-2, p. 59-69Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Att resa och utifrån den enskilda individens perspektiv besöka och uppleva nya platser och attraktioner är för många en viktig del av livet. Vad är det då som fängslar vår nyfikenhet så att vi bestämmer oss för att genomföra en resa? Vi söker efter platser som över tid blivit en attraktion, men som initialt ur olika perspektiv ansågs vara problematiska och där det offentligas hållning initialt var att platsens attraktion skulle försvunnit alternativt glömts bort. Med denna utgångspunkt är syftet med föreliggande artikel att sätta ljuset på den form av verksamheter som varit föremål för utredningar av det offentliga om att tas bort eller på annat sätt inte ge allmänheten tillgång till platsen, men som efterhand utvecklats till att vara en besöksattraktion och därmed istället ses som en resurs för platsen och regionen.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, SSAG, 2019
Keywords
plats, landskap, attribut, identitet, äkthet
National Category
Human Geography
Research subject
Turismvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-72146 (URN)
Available from: 2019-05-24 Created: 2019-05-24 Last updated: 2019-07-03Bibliographically approved
Nilsson, M. & Blom, T. (2018). Finisterre: Being and becoming a myth-related tourist destination. Leisure Studies, 37(4), 359-370
Open this publication in new window or tab >>Finisterre: Being and becoming a myth-related tourist destination
2018 (English)In: Leisure Studies, ISSN 0261-4367, E-ISSN 1466-4496, Vol. 37, no 4, p. 359-370Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The phenomenon of travelling to myth-related places has had a revival inrecent decades, warranting an investigation of how such places areperceived by today’s tourists. While established myths and the specificplaces they are associated with have been extensively researched, thereis as yet relatively little research on how tourists appropriate and reworkconventional myth-based place meaning and identity. The aim of thisarticle is to contribute to wider debates on place, meaning and identityin tourism studies particularly as regards myth-related tourist destinations.Relying on theories of place and identity, we highlight how mythicalplaces and their identities are appropriated and consumed by andmade part of individual tourists’ experiences. Drawing on qualitativeinterviews with tourists journeying to Finisterre in Spain, this articleshows how tourists rework the classical symbolism surrounding mythicalplaces and imbue these with new meanings and identities. Based onFinisterre as a case, our study found out that myth-related places havebecome tourist-driven attractions: at present it is tourist flows that shapetraditional myth destinations.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2018
Keywords
Myth-related, Place, Finisterre, Tourism, Spirituality
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Human Geography; Turismvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-67389 (URN)10.1080/02614367.2018.1476904 (DOI)000436581800001 ()
Available from: 2018-05-28 Created: 2018-05-28 Last updated: 2019-10-14Bibliographically approved
Blom, T. (2016). Strövtåg: Nors socken i blickpunkten. Karlstad: Nors Hembygdsförening
Open this publication in new window or tab >>Strövtåg: Nors socken i blickpunkten
2016 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Nors Hembygdsförening, 2016. p. 80
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-42100 (URN)978-91-983038-1-0 (ISBN)
Available from: 2016-05-23 Created: 2016-05-23 Last updated: 2016-05-27Bibliographically approved
Blom, T., Nilsson, M. & Santos Solla, X. (2016). The way to Santiago beyond Santiago. Fisterra and the pilgrimage´s post-secular meaning. European Journal of Tourism Research, 12, 133-146
Open this publication in new window or tab >>The way to Santiago beyond Santiago. Fisterra and the pilgrimage´s post-secular meaning
2016 (English)In: European Journal of Tourism Research, ISSN 1994-7658, E-ISSN 1314-0817, Vol. 12, p. 133-146Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

There is a growing demand for pilgrimage, which in turn seems to be linked to the change in content and performance that the practice of pilgrimage is undergoing. This paper examines the emergence of Fisterra as a “new” end destination for the pilgrims. The aim of this study is to shed light on and create understanding of the destination Fisterra and the meaning of the place and the role it plays for the pilgrims. Empirically, the study is partly based on statistics and official documents and partly on interviews with pilgrims at Fisterra. The study concludes that contemporary Fisterra as the end of the journey should be perceived as an effect of the post-secular trend in Europe as well as a response to the fact that the historical goal of Santiago de Compostela is increasing

Place, publisher, year, edition, pages
Varna University of Management, 2016
Keywords
Pilgrim, Santiago de Compostela, Fisterra, Tourism, Post-secular, experientially based approach
National Category
Cultural Studies
Research subject
Human Geography; Turismvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-38910 (URN)000385376600008 ()
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2018-09-06Bibliographically approved
Blom, T. (2015). Utbildningslandskapets regionala och lokala strukturer. Geografiska Notiser, 73(4), 154-163
Open this publication in new window or tab >>Utbildningslandskapets regionala och lokala strukturer
2015 (Swedish)In: Geografiska Notiser, ISSN 0016-724X, Vol. 73, no 4, p. 154-163Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Nyligen presenterade Universitetskanslerämbetet en rapport (2015) som visar på att det alltjämt råder stora skillnader mellan olika län och mellan olika kommuner i landet avseende ungdomars benägenhet att påbörja högskolestudier. Syftet med föreliggande artikel är därför att sätta ljuset på det svenska utbildningslandskapets regionala strukturer utifrån ett utvecklingsperspektiv,med referens till de tre ovannämnda rapporterna som belyser utbildningssituationen från 1980-och 1990-talet. Synen på kunskap och utveckling utifrån ett regionalt perspektiv är således ännu idag ett angeläget område att fokusera, även om vi kan konstatera att intresset bland ungdomarna att skaffa sig en högre utbildning relativt sett ökat. Vi kan samtidigt konstatera att de regionala skillnaderna i många avseenden ännu kvarstår. Mina empiriska exempel är hämtade från Värmland då de tidigare studier genomfördes där och därmed kan en jämförelse övertid ske. Problematiken som här belyses ärdock inte unik för Värmland utan har en relevans i många regioner i landet.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: , 2015
Keywords
utbildningsklimat, perifera kommuner, högskolestudier
National Category
Social and Economic Geography
Research subject
Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-38417 (URN)
Available from: 2015-11-17 Created: 2015-11-17 Last updated: 2017-12-01Bibliographically approved
Blom, T. & Nilsson, M. (2014). Gränsernas mystik: Lockelser av det okända. Geografiska Notiser (3), 111-116
Open this publication in new window or tab >>Gränsernas mystik: Lockelser av det okända
2014 (Swedish)In: Geografiska Notiser, ISSN 0016-724X, no 3, p. 111-116Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: , 2014
Keywords
pilgrimsturism, sakral turism
National Category
Human Geography
Research subject
Turismvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-33651 (URN)
Available from: 2014-09-12 Created: 2014-09-12 Last updated: 2018-02-22Bibliographically approved
Blom, T., Nilsson, M., Ernfridsson, F. & Tengling, M. (2013). Turism – resmål och resvägar. Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Turism – resmål och resvägar
2013 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2013. p. 254
National Category
Human Geography
Research subject
Turismvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-41028 (URN)9789147107728 (ISBN)
Available from: 2016-03-12 Created: 2016-03-12 Last updated: 2019-03-19Bibliographically approved
Blom, T. & Nilsson, M. (2012). Utomhusaktiviteter inomhus - framtidens turism?. Geografiska Notiser, 70(3), 145-149
Open this publication in new window or tab >>Utomhusaktiviteter inomhus - framtidens turism?
2012 (Swedish)In: Geografiska Notiser, ISSN 0016-724X, Vol. 70, no 3, p. 145-149Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Motala: Motala Grafiska AB, 2012
Keywords
turism, trender
National Category
Business Administration Human Geography
Research subject
Turismvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-14965 (URN)
Available from: 2012-09-27 Created: 2012-09-27 Last updated: 2018-08-07Bibliographically approved
Blom, T. & Nilsson, M. (2011). Artificiella landskap. In: Sandell, Klas;Arnegård, Johan;Backman, Erik (Ed.), Friluftssport och äventyrsidrott. Utmaningar för lärare, ledare och miljö i en föränderlig värld: (pp. 136-137). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Artificiella landskap
2011 (Swedish)In: Friluftssport och äventyrsidrott. Utmaningar för lärare, ledare och miljö i en föränderlig värld / [ed] Sandell, Klas;Arnegård, Johan;Backman, Erik, Lund: Studentlitteratur , 2011, p. 136-137Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2011
National Category
Human Geography
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-11538 (URN)978-91-44-06913-5 (ISBN)
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2018-02-22Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1847-6245

Search in DiVA

Show all publications