Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Blom, Thomas, ProfessorORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1847-6245
Publications (10 of 94) Show all publications
Blom, T. (2023). Fika as a place-based attraction with identity?. In: : . Paper presented at Stockholm Gastronomy Conference, 23– 25 November 2023, Stockholm University.
Open this publication in new window or tab >>Fika as a place-based attraction with identity?
2023 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [en]

Fika and its importance for both social interaction and the development of a place cannot be overestimated. From a hospitality industry perspective, both private and public actors are continuously working to highlight their own location or the region's advantages in various ways in order to attract visitors. This work is often characterized by an ambition to highlight the identity and authenticity of the place from a producer perspective. At the same time, there is a demand from consumers to experience what they personally feel is unique and has a strong connection to the place. Food and drink loaded with identity through its place- and regionspecific profile has therefore become increasingly important in attracting visitors. Fika as a social institution with its long tradition in Sweden is particularly important in this context. At the same time, there is a risk that the tourist product is overused and risks losing its genuine attraction value by being perceived as a stereotypical "tourist trap", which weakens both its place-related attraction value and its social value. The purpose of this article is to discuss, from a fika perspective, to what extent it can be the place that constitutes the primary attraction and lure for visitors or whether it is instead the concrete fika experience with its underlying ceremonial factors that is central, or whether it is both factors in interaction.

National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
Turismvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-97494 (URN)
Conference
Stockholm Gastronomy Conference, 23– 25 November 2023, Stockholm University
Available from: 2023-11-24 Created: 2023-11-24 Last updated: 2023-11-24
Blom, T. & Nilsson, M. (2023). Tactile Tourism: Tourist Attractions to Touch. Tourism, 71(3), 553-567
Open this publication in new window or tab >>Tactile Tourism: Tourist Attractions to Touch
2023 (English)In: Tourism, ISSN 1332-7461, E-ISSN 1849-1545, Vol. 71, no 3, p. 553-567Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The present article explores tourist attractions that include touch as a significant component of the tourist’splace-related experience. We have chosen to label this phenomenon “tactile tourism”. The tradition of touchingattractions is not new but has been a central part of the experience of specific place-related interests for a longtime. However, despite its frequent and often significant presence in tourist destinations, few studies in tourismresearch study the phenomenon. The article is based on a theoretical line of reasoning which starts from a fewconcrete examples of different places in Europe where we have identified tactile features relevant to tourism.The empirical material for our discussion has been collected partly through e-mail correspondence with touristorganizations in the places selected for the study and partly through articles in social media and other relevantsecondary data. This tactile experience contributes a substantial share of the primary enticement of the attractionand simultaneously invests the place with meaning, which in turn attracts tourists.

Place, publisher, year, edition, pages
Zagreb: Croatian National Tourist Board, 2023
Keywords
tourism, tactile tourism, attraction, destination
National Category
Human Geography
Research subject
Turismvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-96098 (URN)10.37741/t.71.3.8 (DOI)2-s2.0-85170545833 (Scopus ID)
Available from: 2023-07-13 Created: 2023-07-13 Last updated: 2023-10-02Bibliographically approved
Blom, T. (2023). Turistprofessorns syn på fika & vikten av ett utifrånperspektiv. In: Kajsa Hult, Henrik Scander, Joachim Sundqvist och Lotte Wellton (Ed.), Tore Wretman symposiet: Svensk måltidsforskning i ett internationellt perspektiv. Paper presented at Tore Wretman symposiet 2022. Svensk Måltidsforskning i ett internationellt perspektiv. Stockholm, 1-2 November 2022 (pp. 109-110). Örebro: Örebro universitet
Open this publication in new window or tab >>Turistprofessorns syn på fika & vikten av ett utifrånperspektiv
2023 (Swedish)In: Tore Wretman symposiet: Svensk måltidsforskning i ett internationellt perspektiv / [ed] Kajsa Hult, Henrik Scander, Joachim Sundqvist och Lotte Wellton, Örebro: Örebro universitet , 2023, p. 109-110Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Fika har visserligen en lång och djupt rotad tradition i vårt land, men det finns ännu en betydande potential att kunna utveckla fikakulturen med dess mångfacetterade undertoner betydligt mera än vad som idag görs. Vi skulle därför kunna säga att fika är som en oslipad diamant som på olika sätt går att vidareförädla utifrån inte minst lokala och regionala förutsättningar. ”Slipningarna” i diamanten kan, också bör, ha olika texturer. Det gäller dels att lyfta fram lokalt och regionalt skapade bakverk, dels att ta utgångs-punkt i traditioner som bygger på en identitet genom berättelser. Detta sam-mantaget kan, särskilt utifrån ett besöksnäringsperspektiv, utgöra incita-ment för besök som också innebär möten mellan människor där samtal och erfarenhetsutbyte utgör centrala ingredienser. De narrativa inslagen i sam-verkan med plats, miljö och mötet med andra människor är därmed viktiga ingredienser för att vi ska få en helhetsupplevelse där i detta fall fika utgör det sammanhållande kittet. Sett utifrån ett lokalt eller regionalt förädlings-värdesperspektiv av fika kanske vi i ökad utsträckning behöver få ett uti-frånperspektiv för att på det sättet få idéer om vad som kan vidareutvecklas? I många fall blir vi tyvärr ”hemmablinda” och vi följer ”gamla hjulspår” och ser inte alltid värdet i den potential som de facto ofta är närvarande för att vidareutveckla institutionen fika. Fika som upplevelse och attraktion-sattribut har, vill jag hävda, kommit i skymundan av den fokusering som idag finns kring måltiden och dess kulturella och sociala betydelse. Fikakul-turen utgör en minst lika viktig del för gemenskap och välbefinnande. Sett utifrån ett besöksnäringsperspektiv är fikakulturen en viktig faktor såtill-vida att allt oftare utgör ett konditori eller enbart möjligheten till en fika på en trivsam plats anledningen till att företa en resa. Särskilt under pandemin kunde vi se hur såväl utflykter i naturen, med en fikakorg i bagaget, eller att enbart ta en fika med någon bekant på en parkbänk i en stadsmiljö blev allt mera vanligt förekommande. Fika är således en viktig intermediär fak-tor för social samvaro, vilket också har en betydande hälsofrämjande effekt.Fika, med dess olika praktiker är därför en viktig faktor i demokratiproces-sen då den skapar förutsättningar för samtal mellan människor. En kopp kaffe och därtill också kanske en hembakad kaka kan vara den faktor som kan sänka den tröskel som kan upplevas finnas när människor träffas för såväl medarbetarsamtal, svåra förhandlingar eller diplomatiska spörsmål? Därav bör fika, med dess olika texturer i beaktande, ägnas mera intresse för att därigenom kunna vidareutveckla dess potential utifrån såväl ett socialt, besöksnärings- som utifrån ett demokratiperspektiv.

Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: Örebro universitet, 2023
Series
Måltidskunskap, ISSN 1652-2656 ; 9
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
Turismvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-94031 (URN)978-91-87789-80-9 (ISBN)978-91-87789-81-6 (ISBN)
Conference
Tore Wretman symposiet 2022. Svensk Måltidsforskning i ett internationellt perspektiv. Stockholm, 1-2 November 2022
Available from: 2023-03-27 Created: 2023-03-27 Last updated: 2023-03-29Bibliographically approved
Blom, T. & Nilsson, P. (2022). Emerging Destinations for New Generations of Swedish Students Studying Abroad. In: Chris R. Glass and Krishna Bista (Ed.), Reimagining Mobility in Higher Education: For The Future Generations of International Students (pp. 101-112). Switzerland: Springer
Open this publication in new window or tab >>Emerging Destinations for New Generations of Swedish Students Studying Abroad
2022 (English)In: Reimagining Mobility in Higher Education: For The Future Generations of International Students / [ed] Chris R. Glass and Krishna Bista, Switzerland: Springer, 2022, p. 101-112Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

The number of Swedish students temporarily studying in another countryto receive a post-secondary education amounts annually to approximately 22,000students. The study aims to give some indications of where outbound Swedishstudents have spent their time and money studying abroad since the turn of themillennium. What are the popular study destinations? What are students looking for?Will their interest in studying abroad change post-COVID-19? The results show that

English-speaking countries are attractive to Swedish outbound students. Top desti-nations are the UK and US. Countries such as Poland, Canada, Switzerland, Japan,

the Netherlands, Latvia, South Korea and Singapore are growing in popularity. Itis noticeable that big cities attract Swedish outbound students. Large metropolescan offer many prestigious Higher Education Institutions (HEI). Popular cities forSwedish outbound students are London, Copenhagen, Riga, Singapore and Sydney.

Place, publisher, year, edition, pages
Switzerland: Springer, 2022
Keywords
Outbound Students, Sweden, Studying-abroad tourism
National Category
Human Geography
Research subject
Turismvetenskap; Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-88639 (URN)10.1007/978-3-030-93865-9_7 (DOI)2-s2.0-85158966886 (Scopus ID)978-3-030-93864-2 (ISBN)
Available from: 2022-02-18 Created: 2022-02-18 Last updated: 2023-06-12Bibliographically approved
Blom, T. (2022). Taste-scape: geografiska smakupplevelser med platsidentitet. Geografiska Notiser, 80(1), 8-15
Open this publication in new window or tab >>Taste-scape: geografiska smakupplevelser med platsidentitet
2022 (Swedish)In: Geografiska Notiser, ISSN 0016-724X, Vol. 80, no 1, p. 8-15Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Utifrån ett turismgeografiskt perspektiv diskuteras och exemplifieras hur mat och dryck kan utgöra en viktig del i att ladda platser med identitet och därmed stärka den geografiska profilen och dess attraktionsvärde.

Abstract [en]

The article discusses and exemplifies from a tourism-geographical perspective how food and drink can form an important part in loading places with identity and thereby strengthen the geographical profile and its attraction value.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Geografilärarnas riksförening, 2022
Keywords
plats, identitet, mat
National Category
Human Geography
Research subject
Turismvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-91185 (URN)
Available from: 2022-07-05 Created: 2022-07-05 Last updated: 2022-08-16Bibliographically approved
Blom, T. & Karlsson, S. (2022). Varumärkesgeografi – en marknadsnisch mellan trender och traditioner inom livsmedelsbranschen.. Geografiska Notiser, 80(4), 96-104
Open this publication in new window or tab >>Varumärkesgeografi – en marknadsnisch mellan trender och traditioner inom livsmedelsbranschen.
2022 (Swedish)In: Geografiska Notiser, ISSN 0016-724X, Vol. 80, no 4, p. 96-104Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Geografilärarnas riksförening, 2022
National Category
Economic Geography
Research subject
Human Geography; Turismvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-93922 (URN)
Available from: 2023-03-13 Created: 2023-03-13 Last updated: 2023-03-22Bibliographically approved
Blom, T. & Nilsson, M. (2021). Båstnäs car graveyard: A place that seems to live in its own “time and space bubble”. European Journal of Tourism Research, 27(2702)
Open this publication in new window or tab >>Båstnäs car graveyard: A place that seems to live in its own “time and space bubble”
2021 (English)In: European Journal of Tourism Research, ISSN 1994-7658, E-ISSN 1314-0817, Vol. 27, no 2702Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The article serves to highlight the growing trend to visit abandoned places, presently existing without purpose and external actor, but with remnants of previous activity which was ongoing for a limited time. There is a research gap regarding abandoned places which have fallen into oblivion and which have therefore become a tourist attraction. It is therefore important to discuss how non-planned tourist places are expressed and challenged in the process of gradually ceasing to exist. The aim of this article is to discuss how former activity in rural places expected to disappear can develop from being a problem to becoming a tourist attraction, without a clear producer perspective driving the process. Our overall focus is to highlight visitors' experience of place that involves a transition from the expected disappearance to a "legal", non-planned attraction with a preservation tourist value. The article is based on qualitative interviews with key individuals because they were expected to be able to summarise and represent various perspectives. The article concludes that this form of tourism represents a substantial deviation from the traditional relationships that constitute the tourism industry but is perceived to have a potential in the tourism industry.

Place, publisher, year, edition, pages
Varna: Varna University of Management, 2021
Keywords
Tourism, landscape, place, authenticity, last-chance tourism, non-planned attraction and memories
National Category
Human Geography
Research subject
Turismvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-82188 (URN)000624942200002 ()2-s2.0-85100150142 (Scopus ID)
Available from: 2021-01-03 Created: 2021-01-03 Last updated: 2021-04-09Bibliographically approved
Nilsson, P. A. & Blom, T. (2020). Swedes Studying Abroad – as Tourists?. World Journal of Education, 10(5), 98-107
Open this publication in new window or tab >>Swedes Studying Abroad – as Tourists?
2020 (English)In: World Journal of Education, ISSN 1925-0746, E-ISSN 1925-0754, Vol. 10, no 5, p. 98-107Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The number of students temporarily studying in another country to receive a post-secondary education has grown significantly since the 1970s. This study aims to learn more about what attracts Swedish outbound students when studying abroad. What are the popular study destinations? Can data reveal touristic preferences? Descriptive statistics from the Swedish Board of Student Finance are used, making it possible to scrutinize studying abroad on an aggregate level over a period of two decades. The results show that English-speaking countries are attractive to Swedish outbound students. Places growing in popularity are the countries of Poland, Japan, the Netherlands, South Korea, Singapore, and China, as well as the region of Hong Kong in particular. However, more than 50 percent of outbound students study in Europe. In these troubling and uncertain times, we are living in, with COVID-19 and other crises hampering worldwide travel, it is difficult to predict the long-term effects on mobility.

Place, publisher, year, edition, pages
Canada: Sciedu Press, 2020
Keywords
outbound students, Sweden, studying-abroad tourism
National Category
Human Geography
Research subject
Turismvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-81111 (URN)10.5430/wje.v10n5p98 (DOI)
Available from: 2020-10-27 Created: 2020-10-27 Last updated: 2020-11-19Bibliographically approved
Blom, T. (2019). Därför blir död och mystik besöksmål.. Värmländsk kultur, 5, 3-5
Open this publication in new window or tab >>Därför blir död och mystik besöksmål.
2019 (Swedish)In: Värmländsk kultur, ISSN 0349-9545, Vol. 5, p. 3-5Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Värmländsk kultur, 2019
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-74871 (URN)
Available from: 2019-09-27 Created: 2019-09-27 Last updated: 2020-05-27Bibliographically approved
Blom, T. & Nilsson, M. (2019). Frusen tid - eller lockelsen av det icke tillrättalagda. Geografiska Notiser, 77(1-2), 59-69
Open this publication in new window or tab >>Frusen tid - eller lockelsen av det icke tillrättalagda
2019 (Swedish)In: Geografiska Notiser, ISSN 0016-724X, Vol. 77, no 1-2, p. 59-69Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Att resa och utifrån den enskilda individens perspektiv besöka och uppleva nya platser och attraktioner är för många en viktig del av livet. Vad är det då som fängslar vår nyfikenhet så att vi bestämmer oss för att genomföra en resa? Vi söker efter platser som över tid blivit en attraktion, men som initialt ur olika perspektiv ansågs vara problematiska och där det offentligas hållning initialt var att platsens attraktion skulle försvunnit alternativt glömts bort. Med denna utgångspunkt är syftet med föreliggande artikel att sätta ljuset på den form av verksamheter som varit föremål för utredningar av det offentliga om att tas bort eller på annat sätt inte ge allmänheten tillgång till platsen, men som efterhand utvecklats till att vara en besöksattraktion och därmed istället ses som en resurs för platsen och regionen.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, SSAG, 2019
Keywords
plats, landskap, attribut, identitet, äkthet
National Category
Human Geography
Research subject
Turismvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-72146 (URN)
Available from: 2019-05-24 Created: 2019-05-24 Last updated: 2019-07-03Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1847-6245

Search in DiVA

Show all publications