Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Pérez Prieto, HéctorORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8423-8125
Alternative names
Publications (10 of 108) Show all publications
Löfgren, H., Löfgren, R. & Pérez Prieto, H. (2018). Pupils’ enactments of a policy for equivalence: Stories about different conditions when preparing for national tests. European Educational Research Journal (online), 17(5), 676-695
Open this publication in new window or tab >>Pupils’ enactments of a policy for equivalence: Stories about different conditions when preparing for national tests
2018 (English)In: European Educational Research Journal (online), ISSN 1474-9041, E-ISSN 1474-9041, Vol. 17, no 5, p. 676-695Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article revolves around the educational policy introduced in Swedish schools that has extended national testing to younger pupils. The policy is intended to support equal assessment and grading. With the exception of short-term preparations for the tests focused on here, the testing routines are regulated by the state. The paper aims to examine how the policy of national testing in grade six is enacted in different school contexts from a pupil’s point of view, and how this affects equivalence in school. A narrative analysis was conducted of pupils’ (n = 150) stories about preparing for national tests in 11 schools. Three forms of enactments were distinguished according to how responsibility for test preparations was allocated in each school. In some schools, teachers invited the pupils systematically to the translation process. In other schools, pupils were given most of the responsibility for preparation and were left alone as actors vis-a-vis the policy. Finally, in schools that applied ad hoc preparations, the pupils’ position as actors became less secure and more multifaceted. This variety regarding the pupils’ test preparations in school stress that the different enactments of this policy of national testing have implications for the interpretation of equivalence in school.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2018
Keywords
enactment, equivalence, national tests, policy actors, pupils
National Category
Educational Sciences
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-66670 (URN)10.1177/1474904118757238 (DOI)000441974900005 ()2-s2.0-85042406717 (Scopus ID)
Available from: 2018-03-13 Created: 2018-03-13 Last updated: 2019-03-14Bibliographically approved
Löfgren, H., Pérez Prieto, H., Tanner, M., Löfgren, R., Samuelsson, J. & Lindberg, V. (2017). Att ständigt bli bedömd. In: Héctor Pérez Prieto, Håkan Löfgren (Ed.), Att ständigt bli bedömd: Elevers berättelser om betyg och nationella prov (pp. 175-188). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Att ständigt bli bedömd
Show others...
2017 (Swedish)In: Att ständigt bli bedömd: Elevers berättelser om betyg och nationella prov / [ed] Héctor Pérez Prieto, Håkan Löfgren, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 175-188Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2017
National Category
Educational Sciences
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-65455 (URN)978-91-44-11590-0 (ISBN)
Available from: 2017-12-20 Created: 2017-12-20 Last updated: 2017-12-21Bibliographically approved
Pérez Prieto, H. & Löfgren, H. (Eds.). (2017). Att ständigt bli bedömd: Elevers berättelser om betyg och nationella prov. Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Att ständigt bli bedömd: Elevers berättelser om betyg och nationella prov
2017 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2017. p. 200
National Category
Educational Sciences
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-65450 (URN)978-91-44-11590-0 (ISBN)
Available from: 2017-12-20 Created: 2017-12-20 Last updated: 2017-12-21Bibliographically approved
Tanner, M. & Pérez Prieto, H. (2017). Elevers motstånd i ett beslut som berör dem. In: Héctor Pérez Prieto, Håkan Löfgren (Ed.), Att ständigt bli bedömd: Elevers berättelser om betyg och nationella prov (pp. 159-174). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Elevers motstånd i ett beslut som berör dem
2017 (Swedish)In: Att ständigt bli bedömd: Elevers berättelser om betyg och nationella prov / [ed] Héctor Pérez Prieto, Håkan Löfgren, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 159-174Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2017
National Category
Educational Sciences
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-65454 (URN)978-91-44-11590-0 (ISBN)
Available from: 2017-12-20 Created: 2017-12-20 Last updated: 2017-12-21Bibliographically approved
Asplund, S.-B. & Pérez Prieto, H. (2017). "En del är ju helt koko". En samlare berättar. In: : . Paper presented at 10:e konferensen om livsberättelseforskning vid Karlstads universitet, 23-24 november 2017.
Open this publication in new window or tab >>"En del är ju helt koko". En samlare berättar
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-65278 (URN)
Conference
10:e konferensen om livsberättelseforskning vid Karlstads universitet, 23-24 november 2017
Available from: 2017-11-28 Created: 2017-11-28 Last updated: 2018-08-08Bibliographically approved
Pérez Prieto, H. & Karlsson, L. (Eds.). (2017). KAPET: Tema: Neoliberalismen och utbildningen. Karlstad: Institutionen för pedagogiska studier vid Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>KAPET: Tema: Neoliberalismen och utbildningen
2017 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Institutionen för pedagogiska studier vid Karlstads universitet, 2017
Series
KAPET: Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift, E-ISSN 2002 -3979 ; 13:1
Keywords
neoliberalism, utbildning, performativitet, policy, marknadisering, återkoppling, digitalisering
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-65391 (URN)
Available from: 2017-12-19 Created: 2017-12-19 Last updated: 2018-11-06Bibliographically approved
Tanner, M., Samuelsson, J. & Pérez Prieto, H. (2017). Skolan, marknaden och ämnet.: Kommersiella aktörer på internet i undervisningen. Kapet (elektronisk), 13(1), 3-26
Open this publication in new window or tab >>Skolan, marknaden och ämnet.: Kommersiella aktörer på internet i undervisningen
2017 (Swedish)In: Kapet (elektronisk), E-ISSN 2002-3979, Vol. 13, no 1, p. 3-26Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

I den här artikeln uppmärksammar vi förekomsten av olika privata och kommersiella webbsajter som specifikt riktar sig mot undervisning och lärande i skolan. Syftet är att beskriva och diskutera hur några olika kommersiella aktörer på internet tar plats som policyaktörer i ett utbildningssammanhang, och vad det kan betyda i relation till undervisningens ämnesinnehåll. Med ett särskilt fokus på historieämnet, analyserar vi med inspiration från metoden network ethnograpy två olika exempel på sådana webbsajter, SO-rummet samt studi.se. Vi undersöker det nätverk av aktörer som ligger bakom webbsajten, hur syftet med sajten framställs samt hur historieämnet konstrueras på dessa sajter. Resultatet visar hur den politiska styrningen av skolan har fått konkurrens av nya aktörer, vilket leder till att de förstnämndas inflytande minskar till förmån för det komplexa nätverk av aktörer som istället tar plats. På så vis skapas ett marknadens ämne, som visserligen i de två studerade exemplen visar sig ligga nära det konventionella skolämnet historia, men som också visar på ett starkt behov av ytterligare forskning som kan synliggöra hur olika och vitt skilda ideologiska intressen tar plats och skapar politiska kluster som kommer att påverka undervisningens innehåll.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2017
Keywords
digitalisering, policy enactment, network ethnography, ämneskonstruktion
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-65392 (URN)
Available from: 2017-12-19 Created: 2017-12-19 Last updated: 2018-11-27Bibliographically approved
Pérez Prieto, H. & Löfgren, H. (2017). Vad är det vi gör med prov och betyg i skolan?. In: Héctor Pérez Prieto, Håkan Löfgren (Ed.), Att ständigt bli bedömd: Elevers berättelser om betyg och nationella prov (pp. 13-34). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Vad är det vi gör med prov och betyg i skolan?
2017 (Swedish)In: Att ständigt bli bedömd: Elevers berättelser om betyg och nationella prov / [ed] Héctor Pérez Prieto, Håkan Löfgren, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 13-34Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2017
National Category
Educational Sciences
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-65451 (URN)978-91-44-11590-0 (ISBN)
Available from: 2017-12-20 Created: 2017-12-20 Last updated: 2017-12-21Bibliographically approved
Tanner, M. & Pérez Prieto, H. (2016). Förändrade dokumentationspraktiker - förändrade stödinstatser?. Kapet (elektronisk), 12(2), 21-38
Open this publication in new window or tab >>Förändrade dokumentationspraktiker - förändrade stödinstatser?
2016 (Swedish)In: Kapet (elektronisk), E-ISSN 2002-3979, Vol. 12, no 2, p. 21-38Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

I den här artikeln diskuteras hur specialpedagoger översätter och hanterar en nyligen införd reform när det gäller skolors stödinsatser, där det tidigare begreppet ”särskilt stöd” nu har delats in i två nivåer av stödinsatser, ”extra anpassningar” eller ”särskilt stöd”. Med utgångspunkt i en mindre intervjustudie uppmärksammas några av de frågor och dilemman som aktualiseras i samband med detta. Reformen förstås som ett exempel på hur policy reformer ramar in och formar det tolkningsarbete som sker på alla nivåer i utbildningssystemet, vilket mot bakgrund av skolans nuvarande styrningssystem under senare decennier har inneburit ett ökat performativt tryck. Analysen grundar sig på tre intervjuer med specialpedagoger på olika skolor och olika stadier. Sådana aspekter som i intervjuerna framstår som kritiska för hur specialpedagogerna hanterar de förändringar som skrivits fram på myndighetsnivå har identifierats och tematiserats. Resultatet visar hur specialpedagogerna hamnar i en mellanposition mellan rektor och lärararbetslagen, där förhandlingar om olika yrkesgruppers ansvar i förhållande till varandra blir centralt när reformen hanteras. Strävan efter att utarbeta hållbara rutiner och strukturer för att utreda, dokumentera och följa upp stödinsatser framstår som en stor del av specialpedagogernas tolkning av reformen, medan förändringsarbetet på klassrumsnivå blir mindre synligt i deras framställning. 

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2016
Keywords
dokumentationspraktiker, särskilt stöd, specialpedagog, intervjustudie
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Education; Special Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-47661 (URN)
Available from: 2017-01-18 Created: 2017-01-18 Last updated: 2018-11-27Bibliographically approved
Pérez Prieto, H. & Roos, C. (Eds.). (2015). KAPET (11-1ed.). Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>KAPET
2015 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2015 Edition: 11-1
Series
KAPET: Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift, E-ISSN 2002 -3979 ; Årgång 11-1
National Category
Educational Sciences
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-38300 (URN)
Available from: 2015-11-03 Created: 2015-11-03 Last updated: 2018-11-06Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8423-8125

Search in DiVA

Show all publications