Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 24) Show all publications
Olausson, P. (2017). The path towards the modern family: Fertility in the expanding industrial town of Boras circa 1830-1930 [Review]. Historisk Tidskrift (S), 137(4), 699-703
Open this publication in new window or tab >>The path towards the modern family: Fertility in the expanding industrial town of Boras circa 1830-1930
2017 (English)In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 137, no 4, p. 699-703Article, book review (Refereed) Published
National Category
History
Research subject
History
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-65959 (URN)000418623500008 ()
Available from: 2018-01-25 Created: 2018-01-25 Last updated: 2018-06-29Bibliographically approved
Olausson, P. (Ed.). (2017). Universitetsfilialen i Karlstad 1967-1977: Glimtar från akademins första år. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Universitetsfilialen i Karlstad 1967-1977: Glimtar från akademins första år
2017 (Swedish)Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Antologin utgör en historisk beskrivning av hur Karlstad fick sin första akademiska utbildning och hur universitetsfilialen (till Göteborgs universitet) från 1967 till 1977 utvecklades till en självständig högskola, som 1999 blev Karlstads universitet. Boken tar upp övergripande aspekter på den svenska utbildningspolitiken under perioden (och dessförinnan) men ger också inblickar i vardagslivet för lärare och studenter under en formativ period. Filialens tillkomst är också en av de viktigaste händelserna i Karlstads och regionens 1900-talshistoria vilket gör boken till en lokalhistorisk spegling av utvecklingen i tid och rum.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2017. p. 168
Keywords
Universitet, Karlstad, filial, utbildningshistoria, lokalhistoria
National Category
History
Research subject
History
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-63529 (URN)978-91-7063-801-5 (ISBN)
Available from: 2017-09-11 Created: 2017-09-11 Last updated: 2018-06-26Bibliographically approved
Olausson, P., Högman, A.-K., Frolova, N. & Abramzon, M. (Eds.). (2015). Iron Links: Essays about Swedish Migrants to the Urals from the Beginning of the 1700s to the Late 1800s. Magnitogorsk, Ryssland: Magnitogorsk Publishing House
Open this publication in new window or tab >>Iron Links: Essays about Swedish Migrants to the Urals from the Beginning of the 1700s to the Late 1800s
2015 (English)Collection (editor) (Refereed)
Abstract [sv]

Boken är producerad i samverkan mellan forskare i Sverige och Ryssland, med Karlstads universitet och Nosov Magnitogorsk State Technical University som utgivande parter. Artikelbidragen har i fokus utvandringen från Bergslagen - särskilt Degerfors - till Tirlyan (och i förlängningen även Beloretsk) i Uralbergen under 1870- och 1880-talen. Tidsperspektivet är dock längre än så och sträcker sig tillbaka till 1700-talets början, när svenska krigsfångar i många fall utgjorde goda resurser i utvecklingen av den dåtida ryska järnhanteringen. Flera artiklar behandlar också 1900-talets svenska närvaro i Ryssland, den som blev och den som kunde ha blivit. Även hur svensk-ryska relationer skildrats av resenärer är föremål för uppmärksamhet i boken.

Place, publisher, year, edition, pages
Magnitogorsk, Ryssland: Magnitogorsk Publishing House, 2015. p. 267
Keywords
1-2. Iron industry and steel workers, Sweden - Russia 3. Migration and emigration, Sweden 4. Migration and immigration, Russia
National Category
Humanities
Research subject
History
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-38138 (URN)978-91-7063-629-5 (ISBN)978-5-9967-0626-6 (ISBN)
Available from: 2015-10-08 Created: 2015-10-08 Last updated: 2019-07-12Bibliographically approved
Olausson, P., Ullström, M. & Fjällsby, I.-L. (Eds.). (2015). Som ringar på vattnet: 25 år av internationellt samarbete. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Som ringar på vattnet: 25 år av internationellt samarbete
2015 (Swedish)Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Boken presenterar ett 25-årigt samarbete mellan Karlstads universitet och Banaras Hindu University i Varanasi, Indien, med bidrag från medverkande forskare, lärare, studenter, konstnärer, författare och andra. Perspektivet är i huvudsak svenskt, liksom språket, men några bidrag finns också med från indisk sida.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2015. p. 108
Keywords
Internationellt samarbete, Indien, Varanasi, Karlstads universitet
National Category
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-38142 (URN)978-91-7063-632-5 (ISBN)
Available from: 2015-10-08 Created: 2015-10-08 Last updated: 2019-07-12Bibliographically approved
Olausson, P. (2015). The Blacksmiths of Degerfors: A Study of Emigrants to Russia in the 1870s. In: Mikhail Abramzon, Natalya Frolova, Ann-Kristin Högman, Peter Olausson (Ed.), Iron Links: Essays about Swedish Migrants to the Urals from the Beginning of the 1700s to the Late 1800s (pp. 18-51). Magnitogorsk, Ryssland: Magnitogorsk Publishing House
Open this publication in new window or tab >>The Blacksmiths of Degerfors: A Study of Emigrants to Russia in the 1870s
2015 (English)In: Iron Links: Essays about Swedish Migrants to the Urals from the Beginning of the 1700s to the Late 1800s / [ed] Mikhail Abramzon, Natalya Frolova, Ann-Kristin Högman, Peter Olausson, Magnitogorsk, Ryssland: Magnitogorsk Publishing House , 2015, p. 18-51Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Artikeln belyser gruppen av emigranter till ryska Uralbergen från Bergslagen, främst Degerfors, under 1870- och 1880-talen och tar upp frågor kring socioekonomiskt ursprung, migrationsförlopp och migranternas vidare öden efter de initiala utvandringsåren. Den presenterar också det - främst svenska - källmaterial, som finns tillgängligt för studier av det här slaget.

Place, publisher, year, edition, pages
Magnitogorsk, Ryssland: Magnitogorsk Publishing House, 2015
Keywords
Smeder, bergshantering, migration, arkiv, Wilhelm Sarwe, Degerfors, Ryssland, Uralbergen
National Category
History and Archaeology
Research subject
History
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-38140 (URN)978-91-7063-629-5 (ISBN)978-5-9967-0626-6 (ISBN)
Available from: 2015-10-08 Created: 2015-10-08 Last updated: 2019-07-12Bibliographically approved
Olausson, P. (2013). Regionerna och historien: Institutionsbyggande och identitetsskapande (1ed.). In: Tomas Mitander, Line Säll, Andreas Öjehag (Ed.), Det regionala samhällsbyggandets praktiker: tiden, makten, rummet (pp. 29-49). Göteborg: Daidalos
Open this publication in new window or tab >>Regionerna och historien: Institutionsbyggande och identitetsskapande
2013 (Swedish)In: Det regionala samhällsbyggandets praktiker: tiden, makten, rummet / [ed] Tomas Mitander, Line Säll, Andreas Öjehag, Göteborg: Daidalos, 2013, 1, p. 29-49Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Översiktlig analys över hur och på vilka grunder regioner skapats, upplösts och nybildats i Europa, från Västroms sönderfall och fram till 2000-talets början

Abstract [en]

An overview analyzis of how European regions have developed since the disappearence of the Western Roman empire and until the beginning of the 21h century

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Daidalos, 2013 Edition: 1
Keywords
Regions, identity, borders, Regioner, identitet, gränser
National Category
Humanities
Research subject
History
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-32985 (URN)978-91-7173-422-8 (ISBN)
Available from: 2014-06-27 Created: 2014-06-27 Last updated: 2019-07-12Bibliographically approved
Olausson, P. (2012). Bengt von Echstedt i arkiven. In: Nilsson, Käthy; Hallén, Åsa; Sjöqvist, Lars; Jansson, Annelie; Collvin, Birgitta (Ed.), Värmland förr och nu 2012: (pp. 60-93). Karlstad: Värmlands museum
Open this publication in new window or tab >>Bengt von Echstedt i arkiven
2012 (Swedish)In: Värmland förr och nu 2012 / [ed] Nilsson, Käthy; Hallén, Åsa; Sjöqvist, Lars; Jansson, Annelie; Collvin, Birgitta, Karlstad: Värmlands museum , 2012, p. 60-93Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Studien fokuserar på assessorn Bengt von Echstedt (1723-1794), känd för eftervärlden som byggherre för den s k von Echstedtska gården i Kila socken, Säffle kommun. Gården är en välbevarad gård från 1760-talet, som inte minst med sina många väggmålningar från tiden ger inblickar i 1700-talets form- och idévärld. Artikeln utgör en granskning av Bengt von Echstedts liv i källornas belysning: vad kan man veta om en ståndsperson och hans släkt-, familje- och umgängeskretsar under 1700-talet - och på vilka områden tiger källorna? Den kan därmed läsas både som ett personhistoriskt och kulturhistoriskt bidrag och som en metodstudie på det arkivvetenskapliga och mikrohistoriska området.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Värmlands museum, 2012
Series
Värmland förr och nu, ISSN 0349-036x ; 111
Keywords
Manor houses, personal history, archival science, micro history, Herrgårdar, personhistoria, arkivvetenskap, mikrohistoria
National Category
History
Research subject
History
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-15322 (URN)9789185224838 (ISBN)
Available from: 2012-10-25 Created: 2012-10-25 Last updated: 2019-07-12Bibliographically approved
Olausson, P. (2012). Fattigdomen på den svenska landsbygden: Exemplet Väse år 1869 (550ed.). In: Jon Räftegård (Ed.), Pionjärer, kravaller och fattiga bönder: Berättelser om Karlstad med omnejd under 150 år 1863-2012 (pp. 131-183). Karlstad: Karlstads kommun
Open this publication in new window or tab >>Fattigdomen på den svenska landsbygden: Exemplet Väse år 1869
2012 (Swedish)In: Pionjärer, kravaller och fattiga bönder: Berättelser om Karlstad med omnejd under 150 år 1863-2012 / [ed] Jon Räftegård, Karlstad: Karlstads kommun , 2012, 550, p. 131-183Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Studien behandlar den svenska fattigdomen under 1860-talets nödår: vilka var de fattiga, hur organiserades och sköttes den lokala fattigvården, vad säger situationen om synen på fattiga och rika i brytningstiden mellan ett agrart och ett begynnande industriellt präglat Sverige?

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads kommun, 2012 Edition: 550
Keywords
Poverty, micro history, local history, social history, archival science, Fattigdom, mikrohistoria, lokalhistoria, socialhistoria, arkivvetenskap
National Category
History
Research subject
History
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-15333 (URN)978-91-637-1763-5 (ISBN)
Available from: 2012-10-26 Created: 2012-10-26 Last updated: 2019-07-12Bibliographically approved
Olausson, P. (2011). Breven hem. Om en Amerikaemigrants levnadsberättelse. (1ed.). In: Lena Marander-Eklund, Ann-Catrin Östman (Ed.), Biografiska betydelser: norm och erfarenhet i levnadsberättelser (pp. 185-208). Möklinta: Gidlund
Open this publication in new window or tab >>Breven hem. Om en Amerikaemigrants levnadsberättelse.
2011 (Swedish)In: Biografiska betydelser: norm och erfarenhet i levnadsberättelser / [ed] Lena Marander-Eklund, Ann-Catrin Östman, Möklinta: Gidlund , 2011, 1, p. 185-208Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Artikeln behandlar rågan om rekonstruktionen av en levnadsberättelse, utifrån bevarat brevmaterial. Den tar upp frågor om vardagens villkor och möjligheterna att tolka en människas livsvärld från brev och, i viss mån, traditionsuppgifter. Artikelns huvudperson är en industriarbetare i staden South Bend, Indiana, USA, med sitt ursprung på landsbygden i Värmland, Sverige. Tidsperioden är 1910-1950-tal.

Abstract [sv]

The article discussed issues concerning the reconstruction of life histories, based upon preserved letters. It has a ma working in the industries of South Bend, Indiana, USA, as it´s main charachter - he was one of the many immigrants anc had his origin out in the countryside of the province of Värmland, Sweden.

Place, publisher, year, edition, pages
Möklinta: Gidlund, 2011 Edition: 1
Keywords
Brev, levnadsberättelser, emigration, identitetet, South Bend, Letters, life history, migration, identity, South Bend
National Category
Humanities
Research subject
History
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-9183 (URN)978-91-7844-827-2 (ISBN)
Projects
Biografiska betydelser (Åbo akademi)
Available from: 2012-01-12 Created: 2012-01-12 Last updated: 2019-07-12Bibliographically approved
Olausson, P. (2011). Identitet i en föränderlig värld: En diskussion om självbildens skaparvillkor utifrån en migrantbrevsamlings vittnesbörd. In: : . Paper presented at The 27th Conference for Nordic Historians at the University of Tromsö, August 11-14 2011, Tromsö, Norway.
Open this publication in new window or tab >>Identitet i en föränderlig värld: En diskussion om självbildens skaparvillkor utifrån en migrantbrevsamlings vittnesbörd
2011 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
National Category
Humanities
Research subject
History
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-27266 (URN)
Conference
The 27th Conference for Nordic Historians at the University of Tromsö, August 11-14 2011, Tromsö, Norway
Available from: 2013-05-20 Created: 2013-05-20 Last updated: 2019-07-12Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-8549-8482

Search in DiVA

Show all publications