Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 19) Show all publications
Nyberg, L., Hakkarainen, H., Blumenthal, B. & Moberg, J.-O. (2019). Konsekvenser av sommarskyfall i Sverige under åren 2009-2018: Analys av rapportering i dagstidningar. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Konsekvenser av sommarskyfall i Sverige under åren 2009-2018: Analys av rapportering i dagstidningar
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Skyfall är en typ av naturolycka som karakteriseras av lokal utbredning och snabbt förlopp,i regel utan förvarningstid. Kunskapen om intensiv nederbörd är omfattande mennär det gäller skyfallens konsekvenser finns relativt få samlade beskrivningar. Dennarapport syftar till att ge en nationell bild av konsekvenser av skyfall och visar att redandagens klimat skapar stora skador och kostnader i många svenska kommuner. Studienär baserad på artiklar och notiser om skyfall under åren 2009–2018.

Rapporten ingår som del i forskningsprojektet “Minskade klimatrisker i framtidensbebyggelse och boende lärande från tidigare händelser och samhällsplanering” somhar genomförts på Centrum för klimat och säkerhet mellan 2014–2018 och finansieratsav Stiftelsen Länsförsäkringsgruppens Forsknings- och Utvecklingsfond.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2019. p. 34
Series
Centrum för klimat och säkerhet, Rapport ; 2019:2
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Risk and Environmental Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-71695 (URN)978-91-7867-013-0 (ISBN)978-91-7867-018-5 (ISBN)
Available from: 2019-04-03 Created: 2019-04-03 Last updated: 2019-09-24
Blumenthal, B. (2018). Nederbördsintensitet och andra faktorer som påverkar skyfallsskador. (Licentiate dissertation). Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Nederbördsintensitet och andra faktorer som påverkar skyfallsskador
2018 (Swedish)Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
Alternative title[en]
Rainfall intensity and other flood damage affecting factors
Abstract [sv]

I Sverige inträffar många skyfall och intensiva regn under sommarmånaderna. Det finns inga uppenbara geografiska mönster, vilket är en skillnad gentemot älv- eller sjööversvämningar där det vanligtvis är känt vilka områden som kan komma att översvämmas vid en viss vattennivå eller ett visst vattenflöde. För individer och samhällsaktörer innebär en skyfallshändelse i många fall en stor överraskning då skyfall utvecklas snabbt och dagens meteorologiska prognossystem i stort inte lyckas att prognosticera extrema regn korrekt med avseende på mängd, tid och plats. Vädervarningar kommer med kort varsel eller uteblir helt. Konsekvenserna av intensiv nederbörd och skyfall är främst översvämningar och erosionsskador på byggnader och infrastruktur, men även störningar och avbrott i olika samhällsfunktioner som kan påverka samhället och individer utanför det drabbade området.

I denna avhandling har 15 år av försäkringsskadedata använts för att undersöka samband mellan nederbördsintensitet och skyfallsskador. Även påverkan av andra faktorer som topografi, bebyggelse och socioekonomiska aspekter har undersökts. Resultaten visar att regnintensitet under ett 60 minuters intervall i kombination med korta perioder av extrem intensitet, tillsammans med topografiska faktorer spelar en betydande roll vid uppkomsten av skador.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2018. p. 49
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2018:56
Keywords
urban flood, rainfall intensity, insured flood loss, flood damage function, GIS, urban översvämning, nederbördsintensitet, försäkringsskador, skadefunktion, GIS
National Category
Other Earth and Related Environmental Sciences
Research subject
Risk and Environmental Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-70173 (URN)978-91-7063-897-8 (ISBN)978-91-7063-992-0 (ISBN)
Presentation
2019-01-11, 21A347, Karlstads universitet, Karlstad, 10:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Funder
Länsförsäkringar AB
Available from: 2018-12-11 Created: 2018-11-19 Last updated: 2018-12-11Bibliographically approved
Blumenthal, B. & Nyberg, L. (2018). The impact of intense rainfall on insurance losses in two Swedish cities. Journal of Flood Risk Management, 12(S2), 1-13, Article ID e12504.
Open this publication in new window or tab >>The impact of intense rainfall on insurance losses in two Swedish cities
2018 (English)In: Journal of Flood Risk Management, ISSN 1753-318X, E-ISSN 1753-318X, Vol. 12, no S2, p. 1-13, article id e12504Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

While a major part of previous research in the field of flood damage has focused on water depth as the most important causal factor, little attention has been paid to the role of rainfall intensity. As a test, this paper used correlation and regression analyses to investigate rainfall intensity as a factor affecting flood damage. For a time period of 15 years, the relationship between insurance losses caused by floods and rainfall intensity data from rain gauges were examined in two Swedish cities. Another objective was to find an approach for damage functions based on rainfall intensity as explanatory variable. Using linear regression, two approaches with considerable high degrees of explanation were found – one based on an exponential function and one on a power function. Using a lower limit for rainfall intensity, the approaches reached degrees of explanation between 30 and 78 %. From this study it was concluded that rainfall intensity during the summer months and the occurrence of insurance damages per day caused by floods were correlated and further that rainfall intensity has a great potential to explain urban flood damages. In the future, additional studies are needed to validate the proposed methods and integrate other flood damage affecting factors in the approach.

Place, publisher, year, edition, pages
Hoboken: Wiley-Blackwell, 2018
Keywords
flash flood, flood damage, flood damage function, insured flood loss, rainfallintensity, urban flood, skyfall, översvämningar, regnintensitet, försäkringsskador
National Category
Other Earth and Related Environmental Sciences
Research subject
Risk and Environmental Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-70169 (URN)10.1111/jfr3.12504 (DOI)
Funder
Länsförsäkringar AB
Available from: 2018-11-19 Created: 2018-11-19 Last updated: 2019-11-14Bibliographically approved
Grahn, T., Nyberg, L. & Blumenthal, B. (2013). Analys av översvämningsskador - En kunskapsöversikt. Karstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Analys av översvämningsskador - En kunskapsöversikt
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karstad: Karlstads universitet, 2013
Series
Klimat & Säkerhet ; 2
National Category
Natural Sciences
Research subject
Risk and Environmental Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-34069 (URN)
Available from: 2014-10-07 Created: 2014-10-07 Last updated: 2019-07-12Bibliographically approved
Andersson, J.-O., Blumenthal, B. & Nyberg, L. (2013). Kartering av översvämningsrisker vid Vänern. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Kartering av översvämningsrisker vid Vänern
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I denna studie genomfördes en översvämningskartering och -analys som utgick från fyra

extrema vattennivåer i Vänern. Baserat på höjddata från den Nya Nationella Höjdmodellen

(NNH) generades utbredningspolygoner med hjälp av GIS för de fyra översvämningsnivåerna.

Överlagringsanalyser gjordes sedan med kartskikt för väg, mark och byggnader

samt för vissa kommuner även befolkning för att urskilja vägsträckor, markområden,

byggnader och boende inom översvämningsutbredningen vid de fyra nivåerna.

Översvämningskartor togs fram i pdf-format och Google Earth-format. GIS-analysen har

genererat kvantitativa data för översvämmade vägsträckor, markytor antal byggnader etc.

Vidare har en objektsbaserad analys genomförts utifrån kartmaterial och kommunala data

över sårbara anläggningar och funktioner. Resultaten har sammanställts kommunvis och

för Vänerområdet i sin helhet i form av text, tabeller och diagram.

Det som drabbas först vid en översvämning i Vänern är dels objekt som utifrån sina

funktioner ligger vattennära t.ex. fritidsanläggningar, men även viktiga vägar som E18 och

E45. Järnvägsträckan Göteborg-Karlstad-Stockholm översvämmas redan vid 100-årsnivån.

Med stigande vattennivå drabbas allt fler objekt och samhällsviktiga funktioner. De städer

som påverkas mest är Karlstad, Kristinehamn, Mariestad, Lidköping och Vänersborg.

De direkta skadekostnaderna för en 100-årsnivå i Vänern har beräknats till 100-240 Mkr,

där en möjlig vindeffekt kan ge ytterligare upp till 120 Mkr i skadekostnader. För en

dimensionerande nivå skulle skadekostnaderna bli av en helt annan storleksordning och

uppgå till ca 9,8 miljarder kr. Vid denna nivå skulle stora indirekta skador uppstå som vi

inte har haft möjlighet att värdera ekonomiskt. De största kostnaderna kan kopplas till

översvämmade byggnader.

I en absolut jämförelse med Mälaren av kvantitativa data för översvämmade vägar,

markområden och antal byggnader är konsekvenserna vid Vänern något lägre.

Studien genomfördes på uppdrag av och i samarbete med

Vänerkommunerna i samverkan om

Vänerns reglering.

 

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2013. p. 158
Series
Centrum för klimat och säkerhet, Rapport ; 2013:1
Keywords
GIS, Översvämningsrisk, Sårbarhetskartering, Översvämningskador, Skadekostnader, Vänern, Risk
National Category
Geosciences, Multidisciplinary
Research subject
Risk and Environmental Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-33975 (URN)978-91-7063-527-4 (ISBN)
Available from: 2014-10-03 Created: 2014-10-03 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Blumenthal, B., Nyberg, L., Grahn, T., Gustafsson, K. & Hindersson, E. (2010). 10 år efter Arvikaöversvämningen. Karlstad: Karlstad University Press
Open this publication in new window or tab >>10 år efter Arvikaöversvämningen
Show others...
2010 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Efter en mycket regnrik höst kulminerade vattennivån i Glafsfjorden den 29 november 2000 på drygt 3 m över normalnivån. De strandnära områdena i det värmländska Arvika sattes under vatten, vägnätet hotades, många mindre vägar fick stängas av och järnvägstrafiken ställdes in i över tre veckor. Samhällets krafter mobiliserades för att skydda fastigheter och infrastruktur. Många högt uppsatta besökare kom till Arvika för att se översvämningen med egna ögon. Läget var skarpt i en och en halv månad.

Boken ger en inblick i den meteorologiska och hydrologiska bakgrunden av händelsen. Den beskriver händelseförloppet och skadorna som översvämningen orsakade. I en samhällsekonomisk genomgång summeras de direkta skadekostnaderna till 315 Mkr i 2009 års prisläge. Översvämningen följdes upp i ett stort antal utredningar och boken skildrar hur planerna till ett översvämningsskydd för staden växte fram. Den mänskliga dimensionen av händelsen förtydligas med berättelser av översvämningsdrabbade privatpersoner och intervjuer med kommunanställda.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstad University Press, 2010. p. 77
National Category
Climate Research
Research subject
Environmental Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-8480 (URN)978-91-85335-99-2 (ISBN)
Available from: 2011-10-04 Created: 2011-10-04 Last updated: 2019-07-12Bibliographically approved
Nyberg, L., Grahn, T. & Blumenthal, B. (2010). Ekonomiska konsekvenser av kraftiga skyfall: tre fallstudier. Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Open this publication in new window or tab >>Ekonomiska konsekvenser av kraftiga skyfall: tre fallstudier
2010 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2010. p. 34
National Category
Environmental Sciences
Research subject
Environmental Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-10691 (URN)978-91-7383-092-8 (ISBN)
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2019-07-12Bibliographically approved
Blumenthal, B. (2010). När Vänern svämmade över: Händelseutveckling och konsekvenser av översvämningen 2000/2001. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>När Vänern svämmade över: Händelseutveckling och konsekvenser av översvämningen 2000/2001
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Mellan november 2000 och juni 2001 låg Vänerns vattennivå över sjöns dämningsgräns i nästan 6 månader. Situationen orsakades av en utdragen period med ovanligt stora nederbördsmängder över Vänerns tillrinningsområde mellan oktober och mitten av december 2000. Sjöns nivå ökade under denna period i genomsnitt med 2 cm per dygn. Översvämningsproblemen började uppstå längs den ca 2000 km långa kusten (utan öar) från mitten av november. När sjöns nivå kulminerade den 11 januari 2001 hade olika aktörer lyckats vidta omfattande åtgärder i de översvämningshotade områdena som skyddade samhällsviktiga funktioner såsom VA, transporter och elförsörjning, men även bostäder och industrianläggningar.

I en genomgång av skador och konsekvenser i samband med översvämningen visade det sig inte oväntat att det främst är tangibla1 direkta och indirekta skador som är beskrivna i olika dokument och sammanställningar som har tagits fram inom olika sektorer. Uppföljningar av långsiktiga konsekvenser av översvämningen och beskrivningar av hur interaktionen mellan olika sektorer påverkades av Vänerns höga nivåer saknas däremot med några få undantag. Rapporten kan inte ge någon heltäckande bild av de ekonomiska konsekvenser som Väneröversvämningen 2000/2001 har lett till. För en del sektorer som lantbruk, yrkesfisket och de kommunala verksamheterna i de drabbade Vänerkommunerna kunde ekonomiska värderingar hittas medan de saknas för skogsbruket, delar av transportsektorn och industrierna. I rapporten görs en uppskattning av hushållens skador i Värmland med hjälp skadebeloppen som utbetalades av Länsförsäkringar Värmland i samband med Väneröversvämningen.

Kommunerna utmed Vänerkusten fick omfattande skador på avlopps- och dagvattennäten och reningsverken. Kommunala, strandnära fritidsområden såsom fritidshamnar, campingplatser, badplatser och sjönära gång- och cykelvägar skadades i nästan alla berörda kommuner. Efter översvämningen gav regeringen kommunerna möjlighet att ansöka om bidrag för direkta fysiska skador och kostnader för förebyggande åtgärder, t ex temporära invallningar. 

Studien genomfördes med syfte att kunna bevara, återföra och nyttja erfarenheter från översvämningen 2000-2001 inför och under kommande översvämningssituationer med likartade eller högre nivåer. Studien är en del i Centrum för klimat och säkerhets deltagande inom EU–projektet SAWA (Strategic Alliance for integrated Water management Actions) vars målsättning bl a är att utveckla planer för hantering av översvämningsrisker. Studien är det första steget av en sårbarhetsstudie i Vänern som kommer att utföras vid Centrum för klimat och säkerhet under åren 2010/2011.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2010. p. 52
Series
Centrum för klimat och säkerhet, Rapport ; 2010:1
Keywords
Natural disaster, flooding, vulnerability, economic losses, Naturolycka, översvämning, sårbarhet, samhällskonsekvenser, skadekostnader, riskhantering
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-8385 (URN)978-91-7063-289-1 (ISBN)
Projects
SAWA, Strategic Alliance for integrated Water management Actions
Available from: 2011-09-22 Created: 2011-09-22 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Nyberg, L., Blumenthal, B. & Johansson, M. (2010). Sustainability aspects of flood risk management - A case study of Lake Vänern and the Göta älv River, Sweden. Paper presented at Conference for Society for Risk Analysis Europe in Karlstad, June 2009. Paper presented at Conference for Society for Risk Analysis Europe in Karlstad, June 2009.
Open this publication in new window or tab >>Sustainability aspects of flood risk management - A case study of Lake Vänern and the Göta älv River, Sweden
2010 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Environmental Sciences
Research subject
Environmental Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-10697 (URN)
Conference
Conference for Society for Risk Analysis Europe in Karlstad, June 2009
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Nyberg, L., Evers, M., Andersson-Skold, Y., Johansson, M. & Blumenthal, B. (2010). Sustainability Aspects of Flood Risk Management: Interrelations and Challenges. In: SELECTED PAPERS FROM IDRC ON RISK REDUCTION AND DISASTER MANAGEMENT: . Paper presented at 3rd International Disaster and Risk Conference (IDRC) (pp. 101-107). HARBIN INST TECHNOLOGY, P R CHINA, 1
Open this publication in new window or tab >>Sustainability Aspects of Flood Risk Management: Interrelations and Challenges
Show others...
2010 (English)In: SELECTED PAPERS FROM IDRC ON RISK REDUCTION AND DISASTER MANAGEMENT, HARBIN INST TECHNOLOGY, P R CHINA , 2010, Vol. 1, p. 101-107Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Aspects of sustainable development are crucial for Flood Risk Management (FRM). These aspects are relevant for the flood risk analysis, risk evaluation and risk-reduction. Two case studies are used to identify potential conflicts between different values: Lake Vanern and Gota alv River in Sweden and Elbe River in Germany. In both cases there are diverging interests of how to manage the systems, e.g. how to regulate water levels and use floodplains. The conclusion is that the relevant sustainability aspects must be identified, addressed and valued in the risk management process, especially for different risk-reducing measure options.

Place, publisher, year, edition, pages
HARBIN INST TECHNOLOGY, P R CHINA, 2010
Keywords
Flood Risk Management, Sustainability, Lake Vanem, Elbe River
National Category
Climate Research
Research subject
Risk and Environmental Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-40550 (URN)000298969300018 ()
Conference
3rd International Disaster and Risk Conference (IDRC)
Available from: 2016-02-17 Created: 2016-02-17 Last updated: 2016-03-01Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8255-0836

Search in DiVA

Show all publications