Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Jakobsen, Liselotte
Publications (10 of 31) Show all publications
Bergqvist, T. & Jakobsen, L. (2012). Arbete i räddningstjänst, fritid och familj. In: Lars-Gunnar Engström, Liselotte Jakobsen & Clary Krekula (Ed.), Jämställdhet, mångfald och svenska räddningstjänster: om föreställningar och förändringsviljor (pp. 49-58). Karlstad: Karlstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Arbete i räddningstjänst, fritid och familj
2012 (Swedish)In: Jämställdhet, mångfald och svenska räddningstjänster: om föreställningar och förändringsviljor / [ed] Lars-Gunnar Engström, Liselotte Jakobsen & Clary Krekula, Karlstad: Karlstad University Press, 2012, p. 49-58Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstad University Press, 2012
Keywords
arbete, jämställdhet, genus, räddningstjänst
National Category
Gender Studies Work Sciences Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Working Life Science; Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-28869 (URN)978-91-86637-11-8 (ISBN)
Projects
GeRd - Den genuskodade räddningstjänsten
Available from: 2013-09-04 Created: 2013-09-04 Last updated: 2020-04-16Bibliographically approved
Bergqvist, T. & Jakobsen, L. (2012). Att kombinera arbete i räddningstjänst med resten av livet. In: Lars-Gunnar Engström, Liselotte Jakobsen & Clary Krekula (Ed.), Jämställdhet, mångfald och svenska räddningstjänster: om föreställningar och förändringsviljor (pp. 59-67). Karlstad: Karlstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Att kombinera arbete i räddningstjänst med resten av livet
2012 (Swedish)In: Jämställdhet, mångfald och svenska räddningstjänster: om föreställningar och förändringsviljor / [ed] Lars-Gunnar Engström, Liselotte Jakobsen & Clary Krekula, Karlstad: Karlstad University Press, 2012, p. 59-67Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstad University Press, 2012
Keywords
arbete, fritid, work-life balance, genus, räddningstjänst
National Category
Gender Studies Work Sciences
Research subject
Working Life Science; Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-28871 (URN)978-91-86637-11-8 (ISBN)
Available from: 2013-09-04 Created: 2013-09-04 Last updated: 2018-07-17Bibliographically approved
Jansson, U., Sandlund, E., Jakobsen, L. & Olin-Scheller, C. (2012). Diskursiv och könad normering kring stress i ett föränderligt arbetsliv. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 18(2), 29-44
Open this publication in new window or tab >>Diskursiv och könad normering kring stress i ett föränderligt arbetsliv
2012 (Swedish)In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 18, no 2, p. 29-44Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Artikeln problematiserar diskursiva konstruktioner av stress i dagens arbetsliv ur ett genusperspektiv. Genom analys av intervjuer och inspelade medarbetarsamtal i tre organisationer argumenterar författarna för att normalisering av stress villkoras av nyliberala principer om valfrihet och individuella lösningar. I den nyliberala stressdiskursen frånskrivs arbetsgivare ansvar för stressproblematik, och en normalisering av stress riskerar därmed att dölja strukturer som blir diskriminerande och långsiktigt ohållbara för hälsa i arbetslivet.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2012
National Category
Work Sciences
Research subject
Working Life Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-16101 (URN)
Available from: 2012-12-07 Created: 2012-12-06 Last updated: 2023-08-28Bibliographically approved
Engström, L.-G., Jakobsen, L. & Krekula, C. (Eds.). (2012). Jämställdhet, mångfald och svenska räddningstjänster: Om föreställningar och förändringsviljor. Karlstad: Karlstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Jämställdhet, mångfald och svenska räddningstjänster: Om föreställningar och förändringsviljor
2012 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Abstract [sv]

Denna skrift avrapporterar en delundersökning inom forskningsprojektet GeRd – ”Den genuskodade räddningstjänsten”. GeRd är ett mångvetenskapligt forskningsprojekt som bedrivs vid Karlstads universitet. Projektet syftar till att identifiera förutsättningarna för jämställdhet och mångfald inom svenska räddningstjänster, och vidare till att identifiera förändringsmöjligheter. Forskarna ser det också som avgörande att bidra med kunskap som bygger på praktisk erfarenhet och som fortlöpande förs ut i verksamheterna.

Resultaten i denna rapport baseras huvudsakligen på en omfattande enkät som distribuerades till olika personalkategorier i 25 stycken slumpvis utvalda räddningstjänster i Sverige våren 2011. Rapporten ger därmed en kvantitativ bild av skilda förhållanden inom räddningstjänsterna i relation till jämställdhet och mångfald, något som tidigare saknats. Den besvarades av 1176 anställda inom räddningstjänsterna. Av dessa var 38 procent heltidsanställda brandmän, 24 procent var räddningspersonal i beredskap, 30 procent fanns i operativ arbetsledning och 5 procent i annan ej operativ tjänst. 94 procent av de som besvarat enkäten var män och 6 procent kvinnor.Rapportens 13 kapitel påvisar tydliga skillnader, både mellan olika räddningstjänster och mellan olika personalkategorier inom dem, beträffande inställningen till det förändringsarbete som pågår i organisationerna. Samtidigt finns övergripande mönster och tendenser i materialet. Resultaten diskuteras i relation till aktuell forskning och teoribildning.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstad University Press, 2012. p. 147
National Category
Gender Studies
Research subject
Sociology; Social Work; Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-29553 (URN)978-91-86637-11-8 (ISBN)
Projects
Den genuskodade räddningstjänsten. En studie av jämställdhetens förutsättningar
Available from: 2013-10-17 Created: 2013-10-17 Last updated: 2019-07-11Bibliographically approved
Sandlund, E., Olin-Scheller, C., Nyroos, L., Jakobsen, L. & Nahnfeldt, C. (2011). The Performance Appraisal Interview: An arena for the reinforcement of norms for ideal employeeship. Nordic Journal of Working Life Studies (2), 59-75
Open this publication in new window or tab >>The Performance Appraisal Interview: An arena for the reinforcement of norms for ideal employeeship
Show others...
2011 (English)In: Nordic Journal of Working Life Studies, E-ISSN 2245-0157, no 2, p. 59-75Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In the present paper, we report findings from a study of performance appraisal interviews between middle managers and employees. The study is based on analysis of video uptake of authentic performance appraisal interviews, and through detailed examination of participant conduct and orientation, we point to structural mechanisms and institutional norms which limit the possibilities for employees to raise topics connected to negative experiences of stress in performance appraisal talk. It is argued that norms concerning ideal employeeship are shaped by a partly hidden curriculum in the organization which in turn is talked into being in the performance appraisal interviews. The study concludes that empirical attention to the social interplay in performance appraisal interactions reveal how participant conduct aligns or disaligns with institutional and social underpinnings of workplace ideals.

Place, publisher, year, edition, pages
Roskilde: Roskilde university, 2011
Keywords
performance appraisal interview, ideal worker, staff development, conversation analysis, hidden curriculum
National Category
Gender Studies
Research subject
Working Life Science; English; Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-10780 (URN)
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2024-01-17Bibliographically approved
Jakobsen, L., Nahnfeldt, C., Nyroos, L., Olin-Scheller, C. & Sandlund, E. (2010). Medarbetarsamtal som arena för att befästa normer kring medarbetarskap. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 16(3), 39-54
Open this publication in new window or tab >>Medarbetarsamtal som arena för att befästa normer kring medarbetarskap
Show others...
2010 (Swedish)In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 16, no 3, p. 39-54Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Denna artikel redovisar resultat från en studie av medarbetarsamtal mellan chefer och deras anställda. Studien, som omfattar videoinspelade samtal, intervjuer och en enkät, pekar på strukturella mekanismer och normer som försvårar för medarbetare att lyfta negativa upplevelser av stress i samtalen. Resultaten visar hur olika livsformer kolliderar och hur bilder av en god medarbetare formas av en delvis dold läroplan i organisationen.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2010
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
Working Life Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-8079 (URN)
Available from: 2011-08-19 Created: 2011-08-19 Last updated: 2023-08-28Bibliographically approved
Forsberg, G. & Jakobsen, L. (2008). Aspects of Contemporary Understanding of Non-heteronormativity in Spatial and Labour Analysis.
Open this publication in new window or tab >>Aspects of Contemporary Understanding of Non-heteronormativity in Spatial and Labour Analysis
2008 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-17064 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Jakobsen, L. (2008). Ellinor Platzer: Från folkhem till karriärhushåll. Den nya husliga arbetsdelningen [Review]. Arbetsmarknad och arbetsliv
Open this publication in new window or tab >>Ellinor Platzer: Från folkhem till karriärhushåll. Den nya husliga arbetsdelningen
2008 (Swedish)In: Arbetsmarknad och arbetslivArticle, book review (Refereed)
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-18760 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Jakobsen, L. & Jansdotter Samuelsson, M. (2008). Skillnader i föreställningar, värderingar och normer om hem/familj och arbete.
Open this publication in new window or tab >>Skillnader i föreställningar, värderingar och normer om hem/familj och arbete
2008 (Swedish)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-23546 (URN)
Available from: 2013-01-22 Created: 2013-01-22 Last updated: 2013-01-22
Forsberg, G., Jakobsen, L. & Jansdotter, M. (2007). Lokalt formade livsformer, handlingspraktiker och världsbilder. In: Sune Berger, Gunnel Forsberg & Morten Örbeck (Ed.), Inre Skandinavien - en gränsregion under omvandling: . Karlstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Lokalt formade livsformer, handlingspraktiker och världsbilder
2007 (Swedish)In: Inre Skandinavien - en gränsregion under omvandling / [ed] Sune Berger, Gunnel Forsberg & Morten Örbeck, Karlstad University Press , 2007Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad University Press, 2007
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-21132 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Organisations

Search in DiVA

Show all publications