Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Johnson, Mikael
Publications (10 of 33) Show all publications
Davoudi, S. & Johnson, M. (2016). Samverkan Trafikförsörjningsprogram.
Open this publication in new window or tab >>Samverkan Trafikförsörjningsprogram
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Med stöd i Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket 2§ punkt 12 utgår vi ifrån att Trafikverket ska vara ett stöd i arbetet att utveckla ett effektivt och hållbart transportsystem utifrån ett trafikslagsövergripande synsätt i nära dialog med RKM för att skapa en långsiktig infrastrukturplanering, i det att Trafikverket ska stödja arbetet med att ta fram trafikförsörjningsprogrammen (TFP). Föreliggande rapport fokuserar på Trafikverkets roll i samverkan med de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

 

För att närmare studera, utveckla och tydliggöra ramarna för trafikverkets stöd och ansvar för kollektivtrafikfrågor, använder vi i denna rapport en förståelseorienterad metod som bygger på att förstå och tolka den kontext som Trafikverket agerar i. Föreliggande text är en inventering av olika utformningar av kollektivtrafikmyndigheter i landet samt Trafikverkets olika Regionkontor. Fokus är i huvudsak riktad mot hur de är organiserade och hur de arbetar för att hantera olika frågor. Syftet är att med denna samlade kunskap se hur samverkansutmaningar har hanterats i olika lösningar och på så sätt öppna upp för ett ömsesidigt lärande och stärka förutsättningarna för samverkan.

 

Föreliggande studie visar att samverkan mellan kollektivtrafikmyndigheterna och Trafikverket inte är statisk utan en del i en dynamisk process som baseras på kunskap, personliga relationer och förtroende. Genom att få kunskap om den andra organisationen och skapa sig en förståelse om hur man kan samverka för att uppnå bättre effekter av sina satsningar skapas en grund för samarbete. Det är sedan genom personliga relationer som ett förtroende skapas mellan parterna och som fördjupar samarbetet. Ett samarbete likt den mellan Trafikverket och Kollektivtrafikmyndigheterna som varken är bundet till hierarkiska eller beroendemässiga parametrar kräver förtroende och relationella band mellan parterna för att fungera. Den kunskapsintegration som uppstår mellan organisationerna när man klarar av att länka och integrera människors kunskaper och färdigheter genom sina personliga relationer och organisatoriska processer bidrar till ökad organisatorisk kapacitet för respektive organisation. Samspelet mellan organisationerna bidrar till att respektive organisation på ett bättre sätt kan anpassa sig till föränderliga samhällsbehov och skapa interna strukturer som följer de förändrade behov som finns i samhället.

Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099
Keywords
Samverkan, kollektivtrafik, trafikverket, trafikförsörjningsprogram
National Category
Humanities
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-39062 (URN)
Funder
Swedish Transport Administration
Available from: 2016-01-18 Created: 2016-01-18 Last updated: 2017-12-06
Isaksson, R., Garvare, R., Johnson, M., Kuttainen, C. & Pareigis, J. (2015). Sustaining swedens competitive position: Lean lifelong learning. Measuring Business Excellence, 19(1), 92-102
Open this publication in new window or tab >>Sustaining swedens competitive position: Lean lifelong learning
Show others...
2015 (English)In: Measuring Business Excellence, ISSN 1368-3047, E-ISSN 1758-8057, Vol. 19, no 1, p. 92-102Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose – The purpose of this paper is to explore what options the adult learner has for continued learning and what role universities are playing in providing net-based education. Current options for lifelong learning and improvement opportunities in the educational process are described based on an assessment inspired by principles of lean management. Design/methodology/approach – Sweden is chosen as an example. The current level of net-based university education and the demand for it is assessed using official Swedish data. Lean management principles are used as a starting point to define parameters for interest for the adult learner. These parameters are then converted into a five-level scale for assessing current performance with focus on university courses. The authors also study how Swedish County Councils manage their employee education and carry out a check of courses offered by massive open online course providers. Findings – Lean management principles in combination with customer focus seem to present relevant parameters for assessing distance education. Preliminary results indicate that lean lifelong learning has a considerable improvement potential. The main reasons for this potential seem to be more of a bureaucratic and political nature, whereas technology and resources appear to be less of an issue. Practical implications – The results have implications for both universities and organisations. The pressure on universities to become more customer-focussed, while at the same time, cost-effectiveness is likely to increase. Originality/value – Using the customer perspective for educational services and applying lean principles to education.

Place, publisher, year, edition, pages
Emerald Group Publishing Limited, 2015
Keywords
Lifelong learning, Organisational learning, Competence development, Distance education, Lean learning, Massive open online courses
National Category
Business Administration
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-44880 (URN)10.1108/MBE-11-2014-0045 (DOI)000214429400009 ()2-s2.0-84928106561 (Scopus ID)
Available from: 2016-08-15 Created: 2016-08-15 Last updated: 2017-09-11Bibliographically approved
Enquist, B., Johnson, M. & Rönnbäck, Å. (2015). The paradigm shift to business excellence 2.0. International Journal of Quality and Service Sciences, 7(2-3), 321-333
Open this publication in new window or tab >>The paradigm shift to business excellence 2.0
2015 (English)In: International Journal of Quality and Service Sciences, ISSN 1756-669X, E-ISSN 1756-6703, Vol. 7, no 2-3, p. 321-333Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose: This paper aims to contribute to the debate on business excellence by comparing the business excellence models of Malcolm Baldrige, European Foundation for Quality Management and Swedish Institute for Quality. By assessing these in relation to today’s new business landscape, the authors suggest that emphasising issues such as stakeholder co-creation of value, stakeholder dialogue, service innovation, service logic, business ethics and different views on resource integration can alter the view of quality improvement from economic, social and environmental perspectives, in turn, leading to Business Excellence 2.0.

Design/methodology/approach: This study examines three business excellence models and compares their adoption of the concepts of today’s new business landscape. The study focuses on whether the models’ fundamental principles and concepts are aligned with the views on sustainability, stakeholder co-creation and service innovation.

Findings: The examined business excellence models do not fully respond to the requirements of today’s business landscape. To gain relevance in the private sector, the fundamental ideas of the models in terms of concepts, criteria and evaluation processes must be rethought. Such an opportunity enables the quality movement and service logic research to come together to develop new business excellence models that incorporate the challenges of today’s business landscape. Research limitations/implications – This paper illustrates the need to develop business excellence models to address the perspectives of today’s new business landscape.

Practical implications: By incorporating strategies in sustainability, stakeholder co-creation and service innovation in business excellence models, organisations can deliver sustainable business growth.

Originality/value: The paper sheds new light on how business excellence models can incorporate aspects of the new business landscape. It also shows how the quality movement and the ongoing service logic research can come together to develop a new business excellence model that addresses the challenges in the new business landscape.

Place, publisher, year, edition, pages
Emerald Group Publishing Limited, 2015
National Category
Business Administration
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-44845 (URN)10.1108/IJQSS-03-2015-0032 (DOI)2-s2.0-84930733408 (Scopus ID)
Available from: 2016-08-15 Created: 2016-08-15 Last updated: 2017-11-28Bibliographically approved
Enquist, B., Sebhatu, S. P. & Johnson, M. (2015). Transcendence for Business Logics in Value Networks for Sustainable Service Business. Journal of service theory and practice, 25(2), 181-197
Open this publication in new window or tab >>Transcendence for Business Logics in Value Networks for Sustainable Service Business
2015 (English)In: Journal of service theory and practice, ISSN 2055-6225, E-ISSN 2055-6233, Vol. 25, no 2, p. 181-197Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Emerald Group Publishing Limited, 2015
Keywords
Transcendence; Business logic; Value Network; S-D logic; G-D logic; Public – Private partnership; Sustainability; Hermeneutic; Dialectic and Public Transit
National Category
Humanities
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-34273 (URN)10.1108/JSTP-09-2013-0189 (DOI)000358714000004 ()
Available from: 2014-10-10 Created: 2014-10-10 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Gebaur, H., Johnson, M. & Enquist, B. (2014). Service Innovations for Enhancing Public Transit Services (3ed.). In: Lars Fuglsang, Rolf Ronning, and Bo Enquist (Ed.), Framing Innovations in Public Services Sector: (pp. 41-62). New York: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Service Innovations for Enhancing Public Transit Services
2014 (English)In: Framing Innovations in Public Services Sector / [ed] Lars Fuglsang, Rolf Ronning, and Bo Enquist, New York: Routledge, 2014, 3, p. 41-62Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
New York: Routledge, 2014 Edition: 3
Series
Rotledge studies in innovation, organization and technology
National Category
Humanities
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-34332 (URN)000343009500004 ()978-0-415-70928-6 (ISBN)
Available from: 2014-10-14 Created: 2014-10-14 Last updated: 2016-08-10Bibliographically approved
Isaksson, R., Johnson, M. & Garvare, R. (2014). The crippled bottom line: Measuring sustainability. In: Andy Neely, Rick Edgeman, Jacob Eskildsen (Ed.), Conference proceedings 2014 Performance management association conference: Designing the high-performing organization. Paper presented at 2014 PMA Performance management association conference - Designing the high-performing organization, 25-27 June, Aarhus Denmark.
Open this publication in new window or tab >>The crippled bottom line: Measuring sustainability
2014 (English)In: Conference proceedings 2014 Performance management association conference: Designing the high-performing organization / [ed] Andy Neely, Rick Edgeman, Jacob Eskildsen, 2014Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Purpose

Global development is not sustainable. Yet, both academia and practitioners are struggling with making sense of what sustainable development is. Sustainability can be assessed in the dimensions Profit, Planet and People. One of the problems with the approach is that these dimensions cannot be added while there are conflicting priorities. Another problem is that performance seldom is related to global system boundaries. The purpose of this paper is to study how sustainability on an organizational level could be operationalized while being linked to global boundaries.

 

Methodology

Sustainable Development and sustainability definitions are reviewed to identify main stakeholders. Main processes required for sustainability are identified based on People and Planet as stakeholders. People value defined as utility is compared to Planet harm as carbon emissions and People harm as prices of products. The proposed theoretical concept is examined on the business level looking at the process of providing housing and cement manufacturing.

 

Findings

The relative indicators with focus on People utility compare to Planet and People harm seem to be relevant for measuring the level of sustainability.

 

Practical implications

The practical implications of the results could be important in that the proposed approach with relative indicators linked to global limits could help companies work with sustainability.

 

Originality

In spite of the inherent logic of adjusting consumption to existing means there is little written about the practical implications for organizations.

 

Keywords: Sustainability reporting; Sustainability KPI; Triple Bottom Line; Profit-People-Planet; Eco Efficiency; Relative KPI; Value per harm.

 

Research paper

Keywords
Sustainability reporting; Sustainability KPI; Triple Bottom Line; Profit-People-Planet; Eco Efficiency; Relative KPI; Value per harm
National Category
Social Sciences
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-33645 (URN)
Conference
2014 PMA Performance management association conference - Designing the high-performing organization, 25-27 June, Aarhus Denmark
Available from: 2014-09-12 Created: 2014-09-12 Last updated: 2015-07-08Bibliographically approved
Isaksson, R. & Johnson, M. (2013). A Preliminary Model for Assessing University Sustainability from the Student Perspective. Sustainablity, 5(9), 3690-3701
Open this publication in new window or tab >>A Preliminary Model for Assessing University Sustainability from the Student Perspective
2013 (English)In: Sustainablity, ISSN 2071-1050, Vol. 5, no 9, p. 3690-3701Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
mdpi, 2013
Keywords
sustainability assessment, university sustainability, sustainable development, website analysis, student focus, university ranking, sweden
National Category
Social Sciences Business Administration
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-29625 (URN)10.3390/su5093690 (DOI)000325021000005 ()
Available from: 2013-10-18 Created: 2013-10-18 Last updated: 2013-12-19Bibliographically approved
Enquist, B., Johnson, M., Lundgren, F. & Rönnbäck, Å. (2013). Business Excellence 2.0. In: : . Paper presented at The 16th QMOD Conference - 4th - 6th september Portorož, Slovenia. Portoroz, Slovenian
Open this publication in new window or tab >>Business Excellence 2.0
2013 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Portoroz, Slovenian: , 2013
National Category
Humanities
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-34337 (URN)
Conference
The 16th QMOD Conference - 4th - 6th september Portorož, Slovenia
Available from: 2014-10-14 Created: 2014-10-14 Last updated: 2014-10-14Bibliographically approved
Löfgren, M., Davoudi, S., Högström, C. & Johnson, M. (2013). Customer satisfaction in public transit. In: : . Paper presented at 22nd Nordic Academy of Management Conference, University of Iceland, Reykjavík, 21-23 August 2013.. Reykjavik
Open this publication in new window or tab >>Customer satisfaction in public transit
2013 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Reykjavik: , 2013
National Category
Business Administration
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-28905 (URN)
Conference
22nd Nordic Academy of Management Conference, University of Iceland, Reykjavík, 21-23 August 2013.
Available from: 2013-09-05 Created: 2013-09-05 Last updated: 2018-01-15Bibliographically approved
Gebaur, H., Sebhatu, S., Johnson, M. & Enquist, B. (2013). Innovation in complex service systems. In: : . Paper presented at International Research Symposium on Service Management, (IRSSM-4),July 02-06,2013, Kerala, India..
Open this publication in new window or tab >>Innovation in complex service systems
2013 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-29746 (URN)
Conference
International Research Symposium on Service Management, (IRSSM-4),July 02-06,2013, Kerala, India.
Available from: 2013-10-18 Created: 2013-10-18 Last updated: 2015-12-28Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications