Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 35) Show all publications
Carlman, P., Hjalmarsson, M. & Ljung Egeland, B. (2019). Children’s sport capital: Gender, cultural diversity and creation of norms in Swedish Sport for all programmes in school. In: : . Paper presented at 2nd WERA-IRN Extended Education Conference: Practice, Theories and Activities. Stockholm University, Sweden, September 26-28, 2019..
Open this publication in new window or tab >>Children’s sport capital: Gender, cultural diversity and creation of norms in Swedish Sport for all programmes in school
2019 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Pedagogical Work Sport and Fitness Sciences
Research subject
Educational Work; Sports Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-77146 (URN)
Conference
2nd WERA-IRN Extended Education Conference: Practice, Theories and Activities. Stockholm University, Sweden, September 26-28, 2019.
Available from: 2020-03-03 Created: 2020-03-03 Last updated: 2020-03-12Bibliographically approved
Hjalmarsson, M. & Odenbring, Y. (2019). Compensating for unequal childhoods: practitioners’ reflections on social injustice in leisure-time centres. Early Child Development and Care
Open this publication in new window or tab >>Compensating for unequal childhoods: practitioners’ reflections on social injustice in leisure-time centres
2019 (English)In: Early Child Development and Care, ISSN 0300-4430, E-ISSN 1476-8275Article in journal (Refereed) In press
Abstract [en]

In Sweden and other countries, children's everyday lives and educational opportunities depend on their living conditions and class backgrounds. The current study examined the manifestation of issues of social injustice and unequal childhoods in the daily practices of leisure-time centres in Sweden. The empirical data were derived from the written reflections of practitioners enrolled in a continuing education course. The results indicate that leisure-time centres play an important role by compensating for unequal childhoods and other inequalities in the society. The practitioners discussed the importance of the centres’ maintaining supplies of clothing and equipment for children who lack these essentials for participation in outdoor activities. This compensation for unequal childhoods was also expressed through the provision of a free snack every afternoon and free meals during excursions.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2019
Keywords
Childhood, compensating, inequality, leisure-time centres, social injustice
National Category
Pedagogy Sociology
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-71291 (URN)10.1080/03004430.2019.1570176 (DOI)2-s2.0-85060848151 (Scopus ID)
Available from: 2019-02-21 Created: 2019-02-21 Last updated: 2019-06-07Bibliographically approved
Hjalmarsson, M. (2019). Fritidshemmet – en utbildningsarena i spänningen mellan omsorgstradition, ökade kvalitetskrav och förtydligat uppdrag. Kapet (elektronisk), 15(2), 11-23
Open this publication in new window or tab >>Fritidshemmet – en utbildningsarena i spänningen mellan omsorgstradition, ökade kvalitetskrav och förtydligat uppdrag
2019 (Swedish)In: Kapet (elektronisk), E-ISSN 2002-3979, Vol. 15, no 2, p. 11-23Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Syftet med den här artikeln är att i samband med min professorsinstallation sammanfatta min forskargärning såhär långt, men också att rikta blicken framåt. Min forskning fokuserar på fritidshemmet som arena för utbildning, och på hur fritidspedagogers profession och arbete påverkas av genusordning, förändrad styrning av utbildning och skola, och krav på performativt tryck. Fritidshemmet är en väsentlig del av barndomen för en överväldigande majoritet av landets yngre skolbarn, men har trots det knappt rönt något intresse inom utbildningsvetenskaplig forskning. Utifrån resultat från tre av mina studier riktas i den här artikeln ljuset mot mötet mellan fritidshemmets omsorgstradition och frånvaron av mål att uppnå, och kravet på att uppvisa en verksamhet av hög kvalitet.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2019
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-75990 (URN)
Available from: 2019-12-16 Created: 2019-12-16 Last updated: 2019-12-16Bibliographically approved
Carlman, P., Hjalmarsson, M. & Vikström, C. (2019). Låt den rätte komma in: Idrottsledares tal om inkludering av flickor och pojkar med flyktingbakgrund. In: : . Paper presented at SVEBI:s årskonferens på GIH Stockholm 21-23 november 2019..
Open this publication in new window or tab >>Låt den rätte komma in: Idrottsledares tal om inkludering av flickor och pojkar med flyktingbakgrund
2019 (Swedish)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Other academic)
Abstract [sv]

Introduktion

Bland politiker i Europa finns en stark tilltro till idrotten som en integrationsarena (Agergaard, 2018). Elling och Knoppers (2005) menar att idrott inte enbart fungerar som en integrationsarena utan också kan bidra till exkludering och diskriminering, eftersom tillgängligheten till idrott påverkas av normativa föreställningar om genus och etnicitet. Med stöd av Smith, Spaaij och McDonald (2018) menar vi att idrottsledare har en stor betydelse för att skapa strukturer som möjliggör inkludering av deltagare med flyktingbakgrund.

 

Syfte och teoretisk ram

Studiens syfte är att undersöka hur genus och idrottskapital kommer till uttryck i idrottsledares tal om inkludering av unga med flyktingbakgrund. Studiens teoretiska referensram har utgångspunkt i Bourdieus (Bourdieu & Wacquant, 1992) begrepp kapital och Connells (1995) perspektiv på femininitet och maskulinitet.

Metod

Studien bygger på preliminära analyser av fyra fokusgruppsintervjuer med 21 föreningsledare (2 x 6, 1 x 5, 1 x 4) från 19 idrottsföreningar (två föreningar önskade att komma med två representanter).

 

Resultat

I ledarnas diskussioner kom det till uttryck att flickor och pojkar har med sig olika idrottskapital när de kommer till Sverige, och är mer eller mindre lämpliga för att kunna delta i den organiserade föreningsidrotten. Flickorna beskrevs i hög grad som en grupp som hade väldigt lite erfarenhet av idrott och fysisk aktivitet och som saknade idrottsliga förmågor.  Men även pojkar beskrevs i avsaknad av idrottskapital, i meningen förståelse av själva organiseringen av idrotten. Ledarna beskrev pojkar och flickor som distinkta grupper men också som grupper inom vilka det finns skillnader. Skillnaden mellan flickor beskrevs vara en följd av att kultur och traditioner i deras ursprungsländer kan vara mer eller mindre tillåtande i synen på flickor som idrottande subjekt. Även pojkarna som idrottande subjekt relaterades till deras ursprungsländer, men då främst i meningen att deras ursprung kunde förklara upplevda kroppsliga och mentala skillnader inom gruppen pojkar.

 

”95% är ju väldigt klena i kroppen, så de har ju liksom inte, de väger ju ingenting. I en närkamp när de började spela mot de svenska, äldre gubbarna så gjorde de bara så här, så flög de ju.”

 

”Ja det är allihop i stort sett, de här nerifrån Somalia och Eritrea”

 

”Ja där har du sugrör och så mot en afghan, där har du liksom ett riktigt dynamithuvud. Det är ju jättestor skillnad.”

 

Diskussion och slutsatser

Studien visar både på stereotypa föreställningar om flickor och pojkar och föreställningar om variationer inom dessa grupper. Resultat pekar på en vanligt förekommande och stereotyp bild av flickor med migrationsbakgrund som icke idrottare och som underrepresenterade i organiserad idrott. Givet att pojkar med migrationsbakgrund är väl representerade i föreningsidrotten  (se exempelvis Strandbu et al., 2017) finns en risk att förbise att vissa pojkar eller grupper av pojkar kan stå utanför eller i högre omfattning slutar med idrott. Med stöd av Connells (1995) teori om den hierarkiska relationen mellan olika maskulinitetspositioner, menar vi att de fysiskt svaga pojkarna positioneras som underordnade i ledarnas tal. I vidare forskning skulle det vara förtjänstfullt att fördjupa kunskapen om vilka pojkar som inkluderas och vilka som exkluderas i skilda idrottskontexter.

National Category
Sport and Fitness Sciences Pedagogical Work
Research subject
Educational Work; Sports Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-77147 (URN)
Conference
SVEBI:s årskonferens på GIH Stockholm 21-23 november 2019.
Available from: 2020-03-03 Created: 2020-03-03 Last updated: 2020-03-12Bibliographically approved
Carlman, P. & Hjalmarsson, M. (2018). A sport for all programme in school: girls’ experience.. Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, 22(3), 416-431
Open this publication in new window or tab >>A sport for all programme in school: girls’ experience.
2018 (English)In: Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, ISSN 1743-0437, E-ISSN 1743-0445, Vol. 22, no 3, p. 416-431Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article examines a Swedish Sport for All Programme (SAP) in school. We use a case study to discuss girls’ debut in alternative sports programme organized in collaboration between school and the sports movement. The empirical data are derived from repeated focus group interviews with one group of seven 10-year-old girls participating in one SAP. The analyses focus on their subjective experiences and how broader gender structures influence these experiences. Drawing on the results of this study, we argue that certain sports can be interpreted as oppressive activities that produce asymmetric power relationships between different groups of children. Simultaneously, the girls see the idea of sports as joyful activities, without male abuse and oppression or hierarchical gender relationships. Based on the girls’ accounts, we claim that both the leaders and the children actively reproduce gender stereotypes in the SAP.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2018
Keywords
Extra-curricular sport, leisure-time centres, gender equality, childhood, alternative sport
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Sports Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-70155 (URN)10.1080/17430437.2018.1490268 (DOI)000458758800006 ()
Available from: 2018-11-16 Created: 2018-11-16 Last updated: 2019-06-07Bibliographically approved
Franzén, K. & Hjalmarsson, M. (2018). At your service 24/7: Preschool managers on their tasks and daily work. Early years, 1-13
Open this publication in new window or tab >>At your service 24/7: Preschool managers on their tasks and daily work
2018 (English)In: Early years, ISSN 0957-5146, E-ISSN 1472-4421, p. 1-13Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

This article focuses on Swedish preschool managers’ views of their tasks and daily work: activities, conditions, challenges and ideas on leadership. Five preschool managers were asked to write diary notes during a couple of weeks at work. Through the analysis process, we were inspired by Yukl’s hierarchical behaviour taxonomy. The taxonomy divides leadership behaviours into four parts, task-oriented, relations-oriented, change-oriented and external. The taxonomy was used in terms of positions the managers navigate between, rather than considering them as being bearers of certain behaviours. Data indicate that these preschool managers mainly use the task-oriented and the relation-oriented position. We noticed that they also activate positions oriented to change and external contacts and network building, but to a significantly lesser extent. They solve all kind of problems and many of their stories are about how they strive to meet the needs of children, parents and staff.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2018
Keywords
daily work, diaries, Preschool managers, tasks
National Category
Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-72341 (URN)10.1080/09575146.2018.1478392 (DOI)2-s2.0-85048810865 (Scopus ID)
Available from: 2019-06-07 Created: 2019-06-07 Last updated: 2019-06-07
Hjalmarsson, M. (2018). Leisure-time teachers’ reflections on systematic quality work: Approaches and challenges. Early Child Development and Care, 189(13), 2197-2205
Open this publication in new window or tab >>Leisure-time teachers’ reflections on systematic quality work: Approaches and challenges
2018 (English)In: Early Child Development and Care, ISSN 0300-4430, E-ISSN 1476-8275, Vol. 189, no 13, p. 2197-2205Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In times of global tendencies on governance of the public sector, ‘quality’ has become a keyword, an ideal. In Sweden, all municipalities, school heads and teachers are required to carry out systematic quality work to meet the demand on goal attainment. Working with documentation is a crucial aspect of this process. The Swedish leisure-time centre aimed for younger school children has goals to strive towards but not goals to attain. This study aims to gain knowledge of leisure-time teachers’ reflections on their work with documentation. Based on written reflections from 22 groups of leisure-time teachers engaged in a continuing professional development course, the article call for a discussion on meanings of ‘quality’ and what effect systematic quality work has on views of valued activities, content and professional skills, and on the holistic notion of pupil’s learning and development.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2018
Keywords
Care, leisure-time centres, neoliberalism, quality, article, child, documentation, human, learning, professional development, skill, teacher
National Category
Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-72340 (URN)10.1080/03004430.2018.1445731 (DOI)000489567700011 ()2-s2.0-85043320122 (Scopus ID)
Available from: 2019-06-07 Created: 2019-06-07 Last updated: 2019-11-12
Hjalmarsson, M. (2018). The presence of pedagogy and care in leisure-time centres' local documents: Leisure-time teachers' documented reflections. AUSTRALASIAN JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD, 43(4), 57-63
Open this publication in new window or tab >>The presence of pedagogy and care in leisure-time centres' local documents: Leisure-time teachers' documented reflections
2018 (English)In: AUSTRALASIAN JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD, ISSN 1836-9391, Vol. 43, no 4, p. 57-63Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

MANY COUNTRIES OFFER younger school children school-age child care. However, the governance, organisation and practical activities and its relation to education and care differs within and between countries. In Scandinavia, the concept of Educare acknowledges the need for emotional, social and intellectual aspects of the holistic view of learning. The Swedish leisure-time centres (LTC) designed for younger school children have, by tradition, an identity that strongly relates to aspects of care. This study aims to gain knowledge of leisure-time teachers' (LTT) reflections on how pedagogy and care appear in LTCs' local documents. After examining the written reflections of 22 groups of LTTs involved in a professional development course, it can be argued that care is fundamental to the LTC activities; however, this notion is simultaneously challenged by neoliberal tendencies.

Place, publisher, year, edition, pages
Watson: Early Childhood Australia Inc, 2018
Keywords
Education, Gender
National Category
Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-71498 (URN)10.23965/AJEC.43.4.07 (DOI)000459705900008 ()
Available from: 2019-03-14 Created: 2019-03-14 Last updated: 2019-03-21Bibliographically approved
Carlman, P. & Hjalmarsson, M. (2017). Gender regime in a Sport for All programme in school. In: : . Paper presented at AIESEP Internationale congress, Guadeloupe 7-10 nov 2017.
Open this publication in new window or tab >>Gender regime in a Sport for All programme in school
2017 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
Abstract [en]

Introduction

The aim of the study was to investigate children’s experiences of The Sport for All programme in school (SAP) (idrottsskolan). The specific purpose with this paper was to investigate if boys and girls have equality accessibility to participate in the SAP. The purpose of the SAP is to give children an opportunity to try different sports, with a focus on play and motor learning rather than organized competition.

Methods

This article is based on repeated focus group interviews with one group of 7 ten-year-old girls participating in a SAP in the western part of Sweden. The girls had no, or limited experience, of practice organized sport on their leisure time. The girl’s lived in a low socioeconomic district with a high proportion of immigrants. In the district there is few sports clubs.

Results

The result shows how the boys have the power to dominate the practice and influence the girls’ experiences of the SAP. And sometimes the boys take over and control the practice in so considerable proportions that the girls find it difficult to participate in the SAP. The study shows that the boys have a better opportunity to use their agency (Alanen, 2014), partly in cooperation with the leaders, and be a part of and influence the sport activities in the SAP.

 Conclusions

The girls in the study felt that they were disparaged and excluded cause of the boys’ behaviour. Hence, it is absolutely necessarily that organizer of the SAP pay attention to gender issues and work out guidelines and strategies so that both girls and boys feel included in the SAP:s all activities. As has been discussed before (Flintoff, 2008), and according the results in this study, it requires more than to just start up sport activities and hope that more alternatives will boost more and new participants.

Keywords
Leisure-time centre, Gender, Connell, Children, Sport
National Category
Educational Sciences Sport and Fitness Sciences
Research subject
Sports Science; Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-65557 (URN)
Conference
AIESEP Internationale congress, Guadeloupe 7-10 nov 2017
Available from: 2018-01-09 Created: 2018-01-09 Last updated: 2019-07-12Bibliographically approved
Hjalmarsson, M., Löfdahl, A. & Warin, J. (2017). Gendered aspects of Leisure-time teacher’s care: social and physical dimensions. Education Inquiry, 8(3), 232-245
Open this publication in new window or tab >>Gendered aspects of Leisure-time teacher’s care: social and physical dimensions
2017 (English)In: Education Inquiry, ISSN 2000-4508, E-ISSN 2000-4508, Vol. 8, no 3, p. 232-245Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article aims to gain knowledge on how gender and profession are accounted for and expressed in leisure-time teachers’ (LtTs) work in Sweden, with a specific focus on the caring aspects of the profession. Our results show that LtTs take up various positions in navigating between aspects connected to managerialism and external auditing as well as trust and internal valuation. We argue that the need exists for an expanded understanding of care in order to recognise and reward various gendered actions and activities in teachers’ caring orientation. The article provides knowledge to both researchers and practitioners on gendered nuances of care that by tradition have been connected to women.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis Group, 2017
Keywords
Gender, leisure-time centres, managerialism, profession, teachers’ work
National Category
Pedagogy
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-65260 (URN)10.1080/20004508.2017.1308459 (DOI)
Available from: 2017-11-24 Created: 2017-11-24 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7438-0232

Search in DiVA

Show all publications