Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 26) Show all publications
Carlman, P. & Hjalmarsson, M. (2017). Gender regime in a Sport for All programme in school. In: : . Paper presented at AIESEP Internationale congress, Guadeloupe 7-10 nov 2017.
Open this publication in new window or tab >>Gender regime in a Sport for All programme in school
2017 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
Abstract [en]

Introduction

The aim of the study was to investigate children’s experiences of The Sport for All programme in school (SAP) (idrottsskolan). The specific purpose with this paper was to investigate if boys and girls have equality accessibility to participate in the SAP. The purpose of the SAP is to give children an opportunity to try different sports, with a focus on play and motor learning rather than organized competition.

Methods

This article is based on repeated focus group interviews with one group of 7 ten-year-old girls participating in a SAP in the western part of Sweden. The girls had no, or limited experience, of practice organized sport on their leisure time. The girl’s lived in a low socioeconomic district with a high proportion of immigrants. In the district there is few sports clubs.

Results

The result shows how the boys have the power to dominate the practice and influence the girls’ experiences of the SAP. And sometimes the boys take over and control the practice in so considerable proportions that the girls find it difficult to participate in the SAP. The study shows that the boys have a better opportunity to use their agency (Alanen, 2014), partly in cooperation with the leaders, and be a part of and influence the sport activities in the SAP.

 Conclusions

The girls in the study felt that they were disparaged and excluded cause of the boys’ behaviour. Hence, it is absolutely necessarily that organizer of the SAP pay attention to gender issues and work out guidelines and strategies so that both girls and boys feel included in the SAP:s all activities. As has been discussed before (Flintoff, 2008), and according the results in this study, it requires more than to just start up sport activities and hope that more alternatives will boost more and new participants.

Keywords
Leisure-time centre, Gender, Connell, Children, Sport
National Category
Educational Sciences Sport and Fitness Sciences
Research subject
Sports Science; Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-65557 (URN)
Conference
AIESEP Internationale congress, Guadeloupe 7-10 nov 2017
Available from: 2018-01-09 Created: 2018-01-09 Last updated: 2018-01-09Bibliographically approved
Hjalmarsson, M., Löfdahl, A. & Warin, J. (2017). Gendered aspects of Leisure-time teacher’s care: social and physical dimensions. Education Inquiry, 8(3), 232-245
Open this publication in new window or tab >>Gendered aspects of Leisure-time teacher’s care: social and physical dimensions
2017 (English)In: Education Inquiry, ISSN 2000-4508, E-ISSN 2000-4508, Vol. 8, no 3, p. 232-245Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article aims to gain knowledge on how gender and profession are accounted for and expressed in leisure-time teachers’ (LtTs) work in Sweden, with a specific focus on the caring aspects of the profession. Our results show that LtTs take up various positions in navigating between aspects connected to managerialism and external auditing as well as trust and internal valuation. We argue that the need exists for an expanded understanding of care in order to recognise and reward various gendered actions and activities in teachers’ caring orientation. The article provides knowledge to both researchers and practitioners on gendered nuances of care that by tradition have been connected to women.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis Group, 2017
Keywords
Gender, leisure-time centres, managerialism, profession, teachers’ work
National Category
Pedagogy
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-65260 (URN)10.1080/20004508.2017.1308459 (DOI)
Available from: 2017-11-24 Created: 2017-11-24 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Carlman, P. & Hjalmarsson, M. (2017). Genusrelaterade erfarenheter av Idrottsskolan: en grupp flickor berättar. In: : . Paper presented at Nationell konferens I pedagogiskt arbete, Göteborg 14-15 aug 2017.
Open this publication in new window or tab >>Genusrelaterade erfarenheter av Idrottsskolan: en grupp flickor berättar
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Syfte

Idrottsskolan innebär att flera idrottsföreningar samverkar med skolan, där barn på

fritidshemstiden kontinuerligt under en termin ges möjligheten att prova på olika idrotter.

Den ska bygga på lek och sätta barnen i centrum och inte vara grundad i organiserad

tävlingsverksamhet. Syftet med studien är att bidra med kunskap om flickors erfarenheter av

idrottsskolan.

Metod

Studien baseras på upprepade (två tillfällen) fokusgruppsintervjuer med en grupp bestående

av sju stycken tioåriga flickor som deltog i en idrottsskola på västsvensk ort. Flickorna hade

ingen eller begränsad erfarenhet av organiserad föreningsidrott.

Teoretisk inramning

Studien tar stöd den så kallade ”nya” barndomssociologin, vilket innebär att

barnet sätts i centrum som en aktiv agent i sociala processer. Vidare omfattar studien ett

genusperspektiv i avsikt att belysa genusrelaterade normer och erfarenheter inom

idrottsskolans ram.

Förväntade slutsatser

Det preliminära resultatet visar att de intervjuade flickorna beskriver pojkarna i idrottsskolan

på ett genusstereotypt vis och som en homogen grupp. Flickornas berättelser visar också att

de har mött genusstereotypa uppfattningar från pojkarna om flickor. Enligt deras

erfarenheter ges pojkarnas agens mer utrymme och de påverkar aktivt idrottsskolans

innehåll.

Keywords
Fritidshem, Idrottsledare, Barn, Conell, Idrott, Skola, Idrottsföreningar
National Category
Educational Sciences
Research subject
Sports Science; Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-65559 (URN)
Conference
Nationell konferens I pedagogiskt arbete, Göteborg 14-15 aug 2017
Available from: 2018-01-09 Created: 2018-01-09 Last updated: 2018-01-18Bibliographically approved
Löfdahl Hultman, A. & Hjalmarsson, M. (2016). Children’s interpretive reproduction of gender-conscious didactic agendas in a Swedish pre-school (1ed.). In: Simon Brownhill, Jo Warin, Inga Wernersson (Ed.), Men, masculinities and teaching in early childhood education: International perspectives on gender and care (pp. 36-45). London: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Children’s interpretive reproduction of gender-conscious didactic agendas in a Swedish pre-school
2016 (English)In: Men, masculinities and teaching in early childhood education: International perspectives on gender and care / [ed] Simon Brownhill, Jo Warin, Inga Wernersson, London: Routledge, 2016, 1, p. 36-45Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
London: Routledge, 2016 Edition: 1
Keywords
gender-conscious, didactics, swedish pre-school
National Category
Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-42380 (URN)10.4324/9781315756936 (DOI)9781138797710 (ISBN)9781315756936 (ISBN)
Available from: 2016-06-07 Created: 2016-05-23 Last updated: 2017-03-10Bibliographically approved
Hjalmarsson, M. & Löfdahl Hultman, A. (2016). Det är inte jag som har tillsatt mig själv på posten: Motstånd och ironi i relationer mellan förstelärare och deras kollegor. Paper presented at Andra nationella konferensen i Pedagogiskt arbete 2015. Kapet (elektronisk), 12(1), 76-94
Open this publication in new window or tab >>Det är inte jag som har tillsatt mig själv på posten: Motstånd och ironi i relationer mellan förstelärare och deras kollegor
2016 (Swedish)In: Kapet (elektronisk), E-ISSN 2002-3979, Vol. 12, no 1, p. 76-94Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

2013 infördes en ny reform om karriärvägar för lärare. Genom att tillsätta 17 000 lärare i en ny position, en formellt högre befattning – förstelärare - förväntas reformen förutom att bidra till skolutveckling och förbättrad måluppfyllelse även att höja läraryrkets status. Efter reformens två första år konstateras att förstelärarpositionen domineras av kvinnor. I artikeln belyses de villkor som kvinnor i lärarkarriärer mött och fortfarande möter, villkor som relateras till de positioner som förstelärarna upplever sig ha. Data från intervjuer och enkäter belyser hur första generationens förstelärare själva upplever att lärarkollegor ser på deras nya position och hur de själva hanterar dessa bemötanden. I analysen av data har vi inspirerats av ett teoretiskt ramverk av Wahl, Holgersson och Höök (1998) om hur ironi och motstånd används för att hantera skilda positioner bland kollegor. Resultaten visar framförallt hur förstelärare utsätts för ironiska kommentarer och gliringar från kollegor, men även hur förstelärare gör motstånd och hävdar sin position. 

 

Begreppet position används i artikeln i två betydelser. Å ena sidan refererar position till den formella befattningen som förstelärarna har fått genom förordnandet. Å andra sidan hänvisar positionsbegreppet till den symboliska plats som förstelärarna försätts och försätter sig själva i genom interaktion med andra i yrkesvardagens praktiker.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2016
National Category
Pedagogical Work Pedagogy
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-43709 (URN)
Conference
Andra nationella konferensen i Pedagogiskt arbete 2015
Available from: 2016-06-28 Created: 2016-06-28 Last updated: 2017-11-28Bibliographically approved
Hjalmarsson, M. & Löfdahl, A. (2015). Confirming and resisting an underdog position: Leisure-time teachers dealing with a new practice. European Early Childhood Education Research Journal, 23(4), 434-443
Open this publication in new window or tab >>Confirming and resisting an underdog position: Leisure-time teachers dealing with a new practice
2015 (English)In: European Early Childhood Education Research Journal, ISSN 1350-293X, E-ISSN 1752-1807, Vol. 23, no 4, p. 434-443Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The article focuses on how leisure-time teachers (LtT) in Sweden both confirm and resist the array of new demands related to leisure-time centres (LtC). The data consist of interviews with six LtTs. The results are interpreted as representing different parts of the LtT's professionalism and show that the LtTs through their tellings constructs certain children, problems and solutions as a response to the demands in their work, thereby both confirming and resisting an underdog position. By constructing a manageable child they legitimise their professionalism and vice versa: constructing a child they are not capable of handling underlines their work conditions and offers a response to the discussion of insufficient quality, thereby confirming the low status of LtTs.

Keywords
leisure-time centre (LtC), leisure-time teacher (LtT), teacher professionalism, working conditions, children, quality
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-30247 (URN)10.1080/1350293X.2015.1087139 (DOI)000363530400003 ()
Available from: 2013-11-26 Created: 2013-11-26 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Hjalmarsson, M. & Löfdahl, A. (2014). Being caring and disciplinary: male primary school teachers on expectations from others. Gender and Education, 26(3), 280-292
Open this publication in new window or tab >>Being caring and disciplinary: male primary school teachers on expectations from others
2014 (English)In: Gender and Education, ISSN 0954-0253, E-ISSN 1360-0516, Vol. 26, no 3, p. 280-292Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The article explores how male primary school teachers view and relate to other people's expectations of them as teachers. The empirical data consists of interviews with seven teachers working in compulsory school grades three to five in a large-sized town in Sweden. The theoretical work on relations among masculinities developed by Connell and the theoretical concept of care discussed by Noddings are used in the analysis work. Results show on one hand that the teachers view themselves as privileged due to their minority position and on the other hand feel considerable pressure from others as well as from themselves to perform a certain kind of masculinity. The teachers' descriptions of their everyday practices show that they sometimes gather in homo-social groups and demonstrate a care orientation by trying to constitute the welfare of the pupils.

National Category
Pedagogical Work
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-30249 (URN)10.1080/09540253.2014.901731 (DOI)000338437900007 ()
Available from: 2013-11-26 Created: 2013-11-26 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Löfdahl, A., Hjalmarsson, M. & Franzén, K. (2014). De yngsta barnen - exemplet matematik. In: Löfdahl, A., Hjalmarsson, M. & Franzén, K. (Ed.), Förskollärarens metod och vetenskapsteori: (pp. 58-68). Liber
Open this publication in new window or tab >>De yngsta barnen - exemplet matematik
2014 (Swedish)In: Förskollärarens metod och vetenskapsteori / [ed] Löfdahl, A., Hjalmarsson, M. & Franzén, K., Liber, 2014, p. 58-68Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Liber, 2014
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-30261 (URN)9789147106585 (ISBN)
Available from: 2013-11-26 Created: 2013-11-26 Last updated: 2017-09-11Bibliographically approved
Hjalmarsson, M. (2014). Enkäter till förskollärare. In: A. Löfdahl., M. Hjalmarsson & K. Franzén (Ed.), Förskollärarens metod och vetenskapsteori: (pp. 157-165). Liber
Open this publication in new window or tab >>Enkäter till förskollärare
2014 (Swedish)In: Förskollärarens metod och vetenskapsteori / [ed] A. Löfdahl., M. Hjalmarsson & K. Franzén, Liber, 2014, p. 157-165Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Liber, 2014
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-30260 (URN)978-91-47-10658-5 (ISBN)
Available from: 2013-11-26 Created: 2013-11-26 Last updated: 2014-12-09Bibliographically approved
Löfdahl, A., Hjalmarsson, M. & Franzén, K. (Eds.). (2014). Förskollärarens metod och vetenskapsteori (1ed.). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Förskollärarens metod och vetenskapsteori
2014 (Swedish)Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2014. p. 188 Edition: 1
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-30250 (URN)9789147106585 (ISBN)
Available from: 2013-11-26 Created: 2013-11-26 Last updated: 2014-12-09Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7438-0232

Search in DiVA

Show all publications