Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Hagsmo, Leena
Publications (10 of 21) Show all publications
Hagsmo, L. (2014). En mötesplats fylld av mening: En studie om gemenskap och samarbete i skapandet av Arvikafestivalen. (Doctoral dissertation). Karlstads universitet: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>En mötesplats fylld av mening: En studie om gemenskap och samarbete i skapandet av Arvikafestivalen
2014 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
A Meaningful Meeting Place : A Study of Community and Cooperation in the Making of the Arvika Festival
Abstract [en]

This thesis explores what happens when people come together to pursue a common goal. It points to the importance for individuals to be part of a social context that they have chosen and how this belonging in turn can impact on the place where the phenomenon occurs. The basis of the study is the organisation of the once popular Arvika Festival as a social meeting place. The festival was created from a bottom-up perspective in a basically non-profit context. The aim of the thesis is to explain how positive social effects are created through the relations established in the process of arranging a festival and how these in turn become part of place-making. Interviews were conducted with persons who have worked in the festival organisation since the start in 1992. The analysis is essentially based on their experiences and observations. The importance of Arvika’s cultural heritage for the emergence of the festival is also discussed.

The concept of social capital is used as a theoretical tool to describe and discuss the social context of the festival organisation and its external relations. The relations, contacts, and links created are further described and discussed in terms of the activity space of the festival organisation and how this overlaps and becomes part of the activity space of other actors. Place is approached from a relational perspective, which does not exclude meaning. The Arvika Festival carried meaning and significance while creating a sense of place

The study shows that the Arvika Festival was important to many people and generated new processes. A tolerant environment for new ideas was created. A strong sense of community was developed in the course of planning and working together. The contacts and experiences that the individuals acquired in the making of the festival have left imprints on the place, Arvika. What started out as doing something for fun turned out to do so much more.

 

Abstract [sv]

Avhandlingen handlar om vad som kan ske när människor möts och samarbetar mot ett gemensamt mål. Den visar på betydelsen för enskilda personer av att ingå i ett socialt sammanhang de själva valt och hur detta i sin tur kan ha betydelse för den plats där detta förekommer. Det som har utgjort grunden för undersökningen är den forna Arvikafestivalens organisation, Galaxen. Festivalen är skapad i ett underifrånperspektiv till största delen i ett ideellt sammanhang. Syftet med avhandlingen är att förstå hur positiva sociala effekter skapas i de relationer som uppstår i arbetet med en festival och hur det i sin tur blir en del av platsskapandet. Intervjuer har genomförts med personer som har arbetat i festivalorganisationen från Arvikafestivalens start år 1992. Det är deras upplevelser och erfarenheter som i huvudsak utgjort underlaget för analysen. I sammanhanget diskuteras även betydelsen av Arvikas kulturarv för uppkomsten av festivalen.

 Avhandlingen visar att Arvikafestivalen var av betydelse för många människor och bidrog till att nya processer startade. Det skapades en tillåtande miljö där det fanns utrymme för egna idéer. Genom att planera och skapa något tillsammans med andra uppstod en stark gemenskap. De kontakter och de lärdomar som individerna erhöll ur arbetet med festivalen har gett avtryck på platsen Arvika. Det som från början handlade om att göra något som var roligt har bidragit till så mycket mer.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstads universitet: Karlstads universitet, 2014. p. 191
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2014:1
Keywords
social effects, social capital, place, sense of place, meeting place, activity space, festival organisation, Arvika Festival, Arvika, sociala effekter, socialt kapital, plats, känslan för plats, mötesplats, aktivitetsrum, festivalorganisation, Arvikafestivalen, Arvika
National Category
Social Sciences
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-30582 (URN)978-91-7063-529-8 (ISBN)
Public defence
2014-01-31, Erlandersalen 11D 227, Karlstads universitet, Karlstad, 10:15 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2014-01-07 Created: 2013-12-03 Last updated: 2014-01-07Bibliographically approved
Harkman, L., Hagsmo, L. & Westlindh, S. (2014). Utvärdering av Bättre Affärer: Ett projekt gällande främjande av kvinnors företagande i Värmland. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av Bättre Affärer: Ett projekt gällande främjande av kvinnors företagande i Värmland
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karlstads Universitet har under våren och sommaren 2014 genomfört en utvärdering av Inovas projekt Bättre Affärer. Genom samverkan mellan Cerut och Inova genomfördes under läsåret 2013-2014 en seminarieserie kring Bättre Affärer med fokus på främjade av kvinnors företagande. Frågorna som belystes kretsade kring innovationer, omvärldsanalys och vad det är kunderna vill och behöver i framtiden. Under seminarieserien deltog bland andra forskare, politiker och företagare inom olika branscher som lyftes fram som goda exempel på kvinnors företagande. Som inspiratörer medverkade också företagare som deltagit i projektet Bättre Affärer samt andra utanför projektets ramar.Inovas målsättning med föreliggande utvärdering av projektet Bättre Affärer är att ta reda på vad deltagande företagare och aktörer anser om projektet och vilken betydelse det har haft för främjande av kvinnors företagande, något som är av vikt för fortsatt framtida verksamhet.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2014. p. 24
Series
CERUT, arbetsrapporter ; 2014:3
National Category
Social Sciences Economics and Business
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-37170 (URN)
Available from: 2015-07-27 Created: 2015-07-27 Last updated: 2018-01-08Bibliographically approved
Aronsson, L., Braunerhielm, L., Grundel, I. & Hagsmo, L. (2012). Värmlänningarnas kulturella landskap (1ed.). In: Lennart Nilsson, Lars Aronsson och PO Norell (Ed.), Värmländska landskap: Politik, Ekonomi, Samhälle, Kultur, Medier (pp. 293-321). Karlstad: Karlstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Värmlänningarnas kulturella landskap
2012 (Swedish)In: Värmländska landskap: Politik, Ekonomi, Samhälle, Kultur, Medier / [ed] Lennart Nilsson, Lars Aronsson och PO Norell, Karlstad: Karlstad University Press, 2012, 1, p. 293-321Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstad University Press, 2012 Edition: 1
National Category
Media and Communications Social and Economic Geography Political Science
Research subject
Political Science; Media and Communication Studies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-12379 (URN)978-91-86637-04-0 (ISBN)
Projects
SOM-institutet
Available from: 2012-03-20 Created: 2012-03-20 Last updated: 2018-07-30Bibliographically approved
Aronsson, L., Braunerhielm, L. & Hagsmo, L. (2011). Arvikafestivalen, platskultur och kreativitet. In: Aronsson, Lars; Braunerhielm, Lotta (Ed.), Kreativitet på plats (pp. 197-224). Karlstad: Karlstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Arvikafestivalen, platskultur och kreativitet
2011 (Swedish)In: Kreativitet på plats / [ed] Aronsson, Lars; Braunerhielm, Lotta, Karlstad: Karlstad University Press , 2011, p. 197-224Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstad University Press, 2011
Keywords
Kreativitet, Festivaler
National Category
Human Geography
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-13102 (URN)9789186637026 (ISBN)
Available from: 2012-04-27 Created: 2012-04-27 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Aronsson, L., Braunerhielm, L., Grundel, I. & Hagsmo, L. (2011). The role of Culture and Lifestyles in Placemaking. In: : . Paper presented at Current Issues in European Cultural Studies: ACSIS. Norrköping. 15-17 of June 2011.
Open this publication in new window or tab >>The role of Culture and Lifestyles in Placemaking
2011 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Social Sciences Human Geography
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-34391 (URN)
Conference
Current Issues in European Cultural Studies: ACSIS. Norrköping. 15-17 of June 2011
Available from: 2014-10-15 Created: 2014-10-15 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Sandström, S., Hagsmo, L. & Aronsson, L. (2010). Kulturella sektorn i Arvika: En kartläggning av kulturell verksamhet och samarbete inom Arvika kommun. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Kulturella sektorn i Arvika: En kartläggning av kulturell verksamhet och samarbete inom Arvika kommun
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I föreliggande rapport redovisas en kartläggning av den kulturella sektorn i Arvika kommun i Värmland. Studien har genomförts av Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karlstads universitet. Syftet är att ge underlag för Region Värmland och Arvika kommuns fortsatta arbete med att initiera och stödja utvecklingsprocesser inom denna sektor. De delmoment som ingick i uppdragets omfattning är följande:

 

  • kartlägga den kulturella sektorns omfattning och nätverk i Arvika kommun
  • undersöka utvecklingspotentialen hos den kulturella sektorn i form av nätverksträffar samt undersöka möjligheterna för innovativa processer och mikrokluster
  • undersöka behovet av kunskaps- och kompetensutveckling för den kulturella sektorn
  • diskutera strategier för hållbar platsutveckling – en helhetsstruktur som tillvaratar platsens särarter och identitet i samklang med utveckling av kreativa miljöer till gagn för invånare, besökare, företag och andra organisationer
  • bidra till metodutveckling med ett verktyg som är användbart i bland annat övriga Värmland

 

Det finns en problematik runt definitionen gällande begreppen kulturella och kreativa näringar. I skilda undersökningar och utvärderingar runt om i landet så förekommer en viss variation bland dessa definitioner beroende på olika faktorer, en av dessa faktorer kan vara de olika inspirationskällor ur ett nationellt/internationellt perspektiv som legat till grund för avgränsningen. Det kan även handla om hänsynen till den specifika platsen som sådan, samt syftet med själva undersökningen eller utvärderingen. Vi ger några kortfattade exempel på olika undersökningar angående kulturella och kreativa näringar där definitionerna av begreppet skiljer sig något åt. Syftet har varit, med tanke på den metodutveckling som ligger till grund för föreliggande undersökning, att visa på olika definitioner och metoder utifrån skilda undersökningar utförda av olika intressenter. Det begrepp vi valt att använda i föreliggande undersökning är den kulturella sektorn.

 

Metoden som den här studien bygger på är en enkätundersökning, sex intervjuer och en översiktlig genomgång av den kulturella sektorn i Arvika enligt SNI-koder.

 

Enligt den empiriska studien visade det sig att den kulturella sektorn i Arvika består av många små en- eller fåmansföretag, i huvudsak enskilda firmor men det finns också många ideella föreningar. Till den största delen består den kulturella sektorn i Arvika av företag som är inriktade på kultur-/naturarv, scenkonst och konst, design och hantverk. Detta är också förenligt med den tradition som startade förra sekelskiftet då det var en immigrering av konstnärer, konsthantverkare och musiker till Arvikatrakten. Man kan också se tydliga indicier på hur kulturarvet i Arvika påverkar traditionen inom konst och musik än idag.

 

Sammanfattningsvis kan resultatet av denna studie tolkas som att det finns många positiva sidor för företag inom den kulturella sektorn av att vara lokaliserad just i Arvika kommun. Den positiva andan, det gynnsamma föreningsengagemanget och traditionen vad det gäller konsthantverk och musik har stor betydelse.

 

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2010. p. 53
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2010:7
Keywords
kultur, kulturell verksamhet, kreativa näringar
National Category
Human Geography
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-5298 (URN)978-91-7063-292-1  (ISBN)
Available from: 2010-02-16 Created: 2010-02-16 Last updated: 2011-11-02Bibliographically approved
Hagsmo, L. & Karlsson, S. (2009). Mer företagare än bonde: Utvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 i Värmlands län. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Mer företagare än bonde: Utvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 i Värmlands län
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2009. p. 47
Series
CERUT, arbetsrapporter ; 2009:2
National Category
Human Geography
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-11029 (URN)
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2019-07-12Bibliographically approved
Hagsmo, L. & Westlindh, S. (2009). Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun, del 2. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun, del 2
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2009. p. 179
Series
Arbetsrapport, ISSN 1654-5826 ; 2009:1
National Category
Human Geography
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-11028 (URN)
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2013-06-10Bibliographically approved
Hagsmo, L. (2008). Attitydundersökning II bland boende i Bengtsfors kommun: en jämförelse mellan 2005 och 2007. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Attitydundersökning II bland boende i Bengtsfors kommun: en jämförelse mellan 2005 och 2007
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2008
Series
CERUT, arbetsrapporter ; 2008:8
National Category
Human Geography
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-17205 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-06-20Bibliographically approved
Hagsmo, L. (2008). Berättelsen/-erna om Arvikafestivalen och Galaxen. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Berättelsen/-erna om Arvikafestivalen och Galaxen
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2008
Series
CERUT, arbetsrapporter ; 2008:11
National Category
Human Geography
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-17367 (URN)
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-06-20Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications