Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Olin-Scheller, ChristinaORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2872-4102
Publications (10 of 98) Show all publications
Hermansson, C. & Olin-Scheller, C. (2019). Digi-läsning: Om läsning, kropp och rum i en digitaliserad förskola. In: Kjällander, S. & Riddersporre, B. (Ed.), Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund: (pp. 74-93). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Digi-läsning: Om läsning, kropp och rum i en digitaliserad förskola
2019 (Swedish)In: Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund / [ed] Kjällander, S. & Riddersporre, B., Stockholm: Natur och kultur, 2019, p. 74-93Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2019
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-71691 (URN)9789127824331 (ISBN)
Available from: 2019-04-02 Created: 2019-04-02 Last updated: 2019-04-04Bibliographically approved
Nordenstam, A. & Olin-Scheller, C. (2019). Läsning utan motstånd: Lättläst är en kontraproduktiv genväg till läsning. Svenskläraren, 63(1), 17-18
Open this publication in new window or tab >>Läsning utan motstånd: Lättläst är en kontraproduktiv genväg till läsning
2019 (Swedish)In: Svenskläraren, ISSN 0346-2412, Vol. 63, no 1, p. 17-18Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Svensklärarföreningen, 2019
National Category
General Literature Studies Pedagogy
Research subject
Comparative Literature; Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-71135 (URN)
Available from: 2019-02-18 Created: 2019-02-18 Last updated: 2019-02-25Bibliographically approved
Löfdahl, A., Olin-Scheller, C. & Tanner, M. (Eds.). (2018). Berättelser: Vänbok till Héctor Pérez Prieto. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Berättelser: Vänbok till Héctor Pérez Prieto
2018 (Swedish)Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Denna vänbok tillägnas vår kollega Héctor Pérez Prieto. Boken består av olika berättelser med anknytning till Héctors forskning och tillsammans formar bidragen en ny berättelse om hans forskarliv, en slags livsberättelse.

Författarna är akademiska vänner som vid olika tidpunkter och på olika platser samarbetat med Héctor som handledare, student, doktorand och kollega.  

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2018
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2018:3
National Category
Educational Sciences
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-65444 (URN)978-91-7063-829-9 (ISBN)978-91-7063-924-1 (ISBN)
Available from: 2017-12-19 Created: 2017-12-19 Last updated: 2018-02-22
van Bommel, J., Liljekvist, Y. & Olin-Scheller, C. (2018). Capturing, Managing and Analyzing Teachers' Informal Professional Development on Social Media.
Open this publication in new window or tab >>Capturing, Managing and Analyzing Teachers' Informal Professional Development on Social Media
2018 (English)Report (Refereed)
Abstract [en]

Teachers’ professional discussions have now expanded onto different platforms on social media. Collecting such digital open accessible data from social media brings new challenges for educational researchers. Teachers’ discussions on Facebook are the focus of this study and the methodological issues coming from capturing, managing and analyzing our data are explored.

Different social media generate different types of data and the difference between dialogical and monological communication becomes clear. Further, the issue of anonymity requires special attention, as one has to redefine what can be considered public information. As the data is relatively easy to gather, it can result in large quantities and a stratified sample of the data is suggested, both for qualitative and generalizable results.

This report aims to convey our findings but also raises some unresolved questions, for instance concerning the use of different modalities or future technological development. 

Series
Working Papers in Mathematics Education ; 2018:1
Keywords
data collection, methodological concerns, professional development, social media, teachers
National Category
Educational Sciences
Research subject
Mathematics didactics
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-65315 (URN)978-91-7063-921-0 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council, 2015-01979
Available from: 2017-12-06 Created: 2017-12-06 Last updated: 2018-06-26Bibliographically approved
Duek, S., Grönvall, C., Johansson, A. K. & Olin-Scheller, C. (2018). Den tibetanska argumentationstekniken – en alternativ retorik. Kapet (elektronisk), 1, 7-19
Open this publication in new window or tab >>Den tibetanska argumentationstekniken – en alternativ retorik
2018 (Swedish)In: Kapet (elektronisk), E-ISSN 2002-3979, Vol. 1, p. 7-19Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Tibetanska buddhistiska munkar har i tusentals år ägnat sig åt att fördjupa sitt vetande och sin visdom i sitt sökande att befria sig från oönskade tankar och handlingar. En aktivitet som de, i tät kontakt med indisk, hinduisk logik, har utvecklat under århundradena, är att, enligt ett visst mönster, föra filosofiska debatter med varandra. Denna debatt är också en del av undervisningen i skolor för tibetanska barn och unga och kan ses som ett sätt att bevara kulturella och språkliga traditioner. I vår artikel utvecklar vi aspekter av denna argumentationsteknik som har relevans för vår svenska utbildningskontext och kontrasterar den mot den antika retorik, som fått ny aktualitet i västerländsk skola och samhälle de senaste decennierna. Syftet med denna artikel är därför att belysa den tibetanska argumentationstekniken i relation till klassisk retorik och ett svenskt utbildningssammanhang. Vi diskuterar också i vilken mån den tibetanska argumentationstekniken kan inspirera i ett arbete för ökad respekt och ömsesidig förståelse – inte polarisering – i både klassrum och samhälle i dagens Sverige. Det empiriska materialet till artikeln består av observationer och intervjuer med studenter och lärare i Dharamsala, observationer i klassrum i Dharamsala, analys av läroplanen och fältanteckningar. Våra resultat pekar på att debatterna tycks engagera eleverna och en del debatter blir inte bara levande utan också känslomässigt engagerande. Resultaten visar också att debatternas avsikt är att skärpa tanken och kräver att man är kunnig, påläst på sitt ämne, och nyttjar källorna som argument.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2018
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-71637 (URN)
Available from: 2019-03-28 Created: 2019-03-28 Last updated: 2019-03-28Bibliographically approved
Roos, C. & Olin-Scheller, C. (2018). Digital participation among children in rural areas. In: S. Danby, M. Fleer, C. Davidsson & S. Hatzigianni (Ed.), Digital childhoods : Technologies in children’s everyday lives (pp. 49-63). New York: Springer-Verlag New York
Open this publication in new window or tab >>Digital participation among children in rural areas
2018 (English)In: Digital childhoods : Technologies in children’s everyday lives / [ed] S. Danby, M. Fleer, C. Davidsson & S. Hatzigianni, New York: Springer-Verlag New York, 2018, p. 49-63Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
New York: Springer-Verlag New York, 2018
Series
International Perspectives on Early Childhood Education and Development, ISSN 2468-8746, E-ISSN 2468-8754 ; 22
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-48186 (URN)10.1007/978-981-10-6484-5 (DOI)978-981-10-6483-8 (ISBN)978-981-10-6484-5 (ISBN)
Available from: 2017-03-22 Created: 2017-03-22 Last updated: 2018-04-16Bibliographically approved
Olin-Scheller, C. (2018). Då tänker jag på Sokrates. Värmländsk kultur (5), 36-37
Open this publication in new window or tab >>Då tänker jag på Sokrates
2018 (Swedish)In: Värmländsk kultur, no 5, p. 36-37Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Föreningen Värmländsk Kultur, 2018
National Category
Other Humanities
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-69531 (URN)
Available from: 2018-10-08 Created: 2018-10-08 Last updated: 2019-03-07Bibliographically approved
Ljung Egeland, B., Duek, S. & Olin-Scheller, C. (2018). Hjälpa eller stjälpa?: Uppfattningar om läxor och elever med migrationsbakgrund (1ed.). In: Danbolt Vesteraas, Anne Marit, Tomter Alstad, Gunhild & Tveit Randen, Gunhild (Ed.), Litterasitet og flerspråklighet: – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og laererutdanning (pp. 57-74). Bergen: Fagbokforlaget
Open this publication in new window or tab >>Hjälpa eller stjälpa?: Uppfattningar om läxor och elever med migrationsbakgrund
2018 (Swedish)In: Litterasitet og flerspråklighet: – muligheter og utfordringer for barnehage, skole og laererutdanning / [ed] Danbolt Vesteraas, Anne Marit, Tomter Alstad, Gunhild & Tveit Randen, Gunhild, Bergen: Fagbokforlaget, 2018, 1, p. 57-74Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Bergen: Fagbokforlaget, 2018 Edition: 1
Keywords
flerspråkighet, läxor, svenska som andraspråk, beliefs, uppfattningar
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Swedish as a Second Language; Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-69221 (URN)978-82-450-2350-3 (ISBN)
Available from: 2018-09-14 Created: 2018-09-14 Last updated: 2019-02-28Bibliographically approved
Olin-Scheller, C. & Tanner, M. (2018). Klassrummet som plats för lärande utmanas. Svenskläraren (1), 18-19
Open this publication in new window or tab >>Klassrummet som plats för lärande utmanas
2018 (Swedish)In: Svenskläraren, ISSN 0346-2412, no 1, p. 18-19Article in journal, Editorial material (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Svenskläraren, 2018
National Category
Educational Sciences
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-66085 (URN)
Projects
Uppkopplade klassrum
Funder
Swedish Research Council, 2015-01044
Available from: 2018-02-02 Created: 2018-02-02 Last updated: 2018-02-22Bibliographically approved
Olin-Scheller, C. (2018). Mobiler, klassrum och enkla svar. Alfa (1), 4
Open this publication in new window or tab >>Mobiler, klassrum och enkla svar
2018 (Swedish)In: Alfa, ISSN 2000-1959, no 1, p. 4-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Humanities and the Arts
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-66498 (URN)
Funder
Swedish Research Council, 2015-01044
Available from: 2018-02-27 Created: 2018-02-27 Last updated: 2018-05-17Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2872-4102

Search in DiVA

Show all publications