Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Olin-Scheller, ChristinaORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2872-4102
Publications (10 of 170) Show all publications
Olin-Scheller, C. & Wijkmark, S. (2023). Barns och ungas läsning: Larmrapporter och kritiska perspektiv. Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Barns och ungas läsning: Larmrapporter och kritiska perspektiv
2023 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, pages
Stockholm: , 2023
National Category
Humanities and the Arts
Research subject
Comparative Literature
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-98574 (URN)
Available from: 2024-02-17 Created: 2024-02-17 Last updated: 2024-02-17
Buskqvist, U. & Johansson, E. (2023). Digitaliseringens utmaningar. In: Åsa Söderström; Anette Forssten Seise (Ed.), Etiska perspektiv på skolledares arbete: (pp. 57-71). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Digitaliseringens utmaningar
2023 (Swedish)In: Etiska perspektiv på skolledares arbete / [ed] Åsa Söderström; Anette Forssten Seise, Lund: Studentlitteratur AB, 2023, p. 57-71Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2023
National Category
Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-97527 (URN)978-91-44-15993-5 (ISBN)
Available from: 2023-11-27 Created: 2023-11-27 Last updated: 2023-12-07Bibliographically approved
Randahl, A.-C., Liljekvist, Y., Olin-Scheller, C. & van Bommel, J. (2023). From authorised visitor to key person – a trajectory of participation in teacher Facebook groups. Education Inquiry, 14(4), 480-495
Open this publication in new window or tab >>From authorised visitor to key person – a trajectory of participation in teacher Facebook groups
2023 (English)In: Education Inquiry, E-ISSN 2000-4508, Vol. 14, no 4, p. 480-495Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article reports a study on members in self-organised Facebook groups for teachers. The aim is to investigate how teachers’ needs and actions form their roles in the extended staffroom. 26 teachers from six different Facebook groups within two different school subjects, mathematics and Swedish, are interviewed. The results reveal a trajectory from a lurking behaviour as authorised visitor to a key person within the community of the group or an influencer, where teachers can function as authorities in their field. In relation to this trajectory, the interviewed teachers describe the choice to become public as a crucial step, emphasising the courage needed. A next important step can be identified when teachers leave the role as consumers of content that others provide, asking questions and commenting on others’ posts, in favour of a more contributing role, publishing their own posts and expressing an agenda. Further, these kinds of large Facebook groups can be seen as a node in teachers’ social media networks.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2023
National Category
Didactics Educational Sciences
Research subject
Subject-specific education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-89866 (URN)10.1080/20004508.2022.2069931 (DOI)000799440900001 ()2-s2.0-85130604165 (Scopus ID)
Funder
Swedish Research Council, 2015-01979
Available from: 2022-05-19 Created: 2022-05-19 Last updated: 2023-12-11Bibliographically approved
Stolare, M., Olin-Scheller, C. & Liljekvist, Y. (2023). Kraftfull professionskunskap i ämnesundervisning: Gästredaktionell kommentar. Forskning om undervisning och lärande, 11(1), 3-7
Open this publication in new window or tab >>Kraftfull professionskunskap i ämnesundervisning: Gästredaktionell kommentar
2023 (Swedish)In: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, Vol. 11, no 1, p. 3-7Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Sveriges Lärares vetenskapliga råd; Lärarförlaget, 2023
Keywords
Kraftfull kunskap komparativ ämnesdidaktik transformation kraftfull professionskunskap
National Category
Didactics
Research subject
Educational Work; History
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-94601 (URN)
Available from: 2023-05-11 Created: 2023-05-11 Last updated: 2024-02-06Bibliographically approved
Nilsberth, M. & Olin-Scheller, C. (2023). Svenskämnets plattformisering: Nya didaktiska kontrakt i gymnasieskolans svenskämnesundervisning. In: : . Paper presented at Nordiskt nätverk för förstaspråksdidaktisk forskning, NNFF, Helsingfors, 25-26 oktober 2023.
Open this publication in new window or tab >>Svenskämnets plattformisering: Nya didaktiska kontrakt i gymnasieskolans svenskämnesundervisning
2023 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [sv]

Den svenska gymnasieskolan kan sägas ha blivit plattformiserad, genom att olika slags lärplattformar har integrerats i undervisningens fysiska såväl som sociala organisering (jfr. Kerssens & van Dijk, 2021; Pangrazio et al.2022). Ur ett didaktiskt perspektiv väcker detta frågor om hur ämnesinnehåll representeras och medieras genom plattformarna, och vilken betydelse detta kan ha för elevers deltagande och lärprocesser. Den här presentationen är en del av projektet Plattformspedagogik. En studie om att synliggöra nya rum för lärande i det digitala klassrummet (VR/UVK 2019-03760) och fokuserar ur ett elevperspektiv på hur lärande- och undervisningsprocesser hanteras i svenskundervisning på gymnasieskolan. 

Med utgångspunkt i begreppen didaktiska kontrakt och didaktisk miljö (Brosseau, 1997; Sensevy, 2012) analyserar vi elevers och lärares samhandlingar i förhållande till ämnesspecifik kunskap under valda lektioner i svenska där plattformar används. Vi har använt oss av videoetnografisk metod, där vi med en kombination av två kameror och skärminspelning av fokuselevers datorskärmar i detalj kan följa såväl elevers interaktion som deras skärmmedierade aktiviteter. Ur ett datamaterial bestående av videoinspelningar från 15 svensklektioner, med sammanlagt 14 olika fokuselever, har vi analyserat de utvalda exemplen med multimodal interaktionsanalys (Goodwin, 2000) med fokus på lärares och elevers meningsskapande samhandlingar (Sensevvy, 2012). Analyserna synliggör en variation i hur lärare använder sig av plattformen när det gäller dess roll i bedömningspraktiker. Vi ser också hur plattformen kommer att fungera som ett slags nav för distribution av olika texter som till stor del ersätter traditionella läroböcker. Plattformarnas närvaro i undervisningen verkar bidra till förändrade didaktiska kontrakt när det gäller svenskämnets literacypraktiker, där förändringarna tycks vara störst när det gäller arbete med sakprosatexter medan arbetet med skönlitterära texter inte förändras i lika hög grad. Våra preliminära resultat utgör grund för ytterligare problematisering av processer av plattformisering i relation till klassrummets dialog och rekontextualisering av ämneskunskaper. 

National Category
Didactics Pedagogical Work
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-98318 (URN)
Conference
Nordiskt nätverk för förstaspråksdidaktisk forskning, NNFF, Helsingfors, 25-26 oktober 2023
Available from: 2024-02-01 Created: 2024-02-01 Last updated: 2024-02-09Bibliographically approved
Stolare, M., Olin-Scheller, C. & Liljekvist, Y. (2023). Tema: Komparativ ämnesdidaktik: Transformationer som utvecklar kraftfull kunskap. Utbildning och lärande, 17(2), 5-9
Open this publication in new window or tab >>Tema: Komparativ ämnesdidaktik: Transformationer som utvecklar kraftfull kunskap
2023 (Swedish)In: Utbildning och lärande, ISSN 1653-0594, Vol. 17, no 2, p. 5-9Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Falun: Högskolan Dalarna, 2023
Keywords
Kraftfull kunskap, transformation, komparativ ämnesdidaktik
National Category
Didactics
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-96833 (URN)10.58714/ul.v17i2.15841 (DOI)
Available from: 2023-09-29 Created: 2023-09-29 Last updated: 2023-10-09Bibliographically approved
Stolare, M., Olin-Scheller, C. & Liljekvist, Y. (Eds.). (2023). Tema: Komparativ ämnesdidaktik: Transformationer som utvecklar kraftfull kunskap: Utbildning & lärande, volym 17, nr 2, 2023. Falun: Högskolan i Dalarna
Open this publication in new window or tab >>Tema: Komparativ ämnesdidaktik: Transformationer som utvecklar kraftfull kunskap: Utbildning & lärande, volym 17, nr 2, 2023
2023 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Falun: Högskolan i Dalarna, 2023
Series
Utbildning och Lärande, E-ISSN 2001-4554 ; 17:2
National Category
Educational Sciences
Research subject
History; Comparative Literature; Mathematics
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-98217 (URN)
Available from: 2024-01-29 Created: 2024-01-29 Last updated: 2024-02-06Bibliographically approved
Stolare, M., Olin-Scheller, C. & Liljekvist, Y. (Eds.). (2023). Tema: Kraftfull professionskunskap i ämnesundervisning: Forskning om undervisning & lärande, volym 11, nr 1, 2023. Stockholm: Lärarstiftelsen
Open this publication in new window or tab >>Tema: Kraftfull professionskunskap i ämnesundervisning: Forskning om undervisning & lärande, volym 11, nr 1, 2023
2023 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Abstract [sv]

I Tema: Kraftfull professionskunskap i ämnesundervisning presenterar de tre gästredaktörerna Martin Stolare, Christina Olin-Scheller och Yvonne Liljekvist fyra artiklar där frågor om hur innehållet i undervisningen väljs ut och sedan transformeras med syfte att möjliggöra för eleverna att lära sig. Begreppet kraftfull professionskunskap, ur engelskans powerful professional knowledge, avser lärares förmåga att undervisa ett specifikt ämnesinnehåll för en särskild grupp elever. Artiklarna behandlar pedagogiska utmaningar i undervisning av så vitt skilda ämnen som geografi, svetsning och matematik samt utveckling av ämnesövergripande undervisning i digitala miljöer.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Lärarstiftelsen, 2023
Series
Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2001-6131 ; 11:1
National Category
Educational Sciences
Research subject
History; Comparative Literature; Mathematics
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-98216 (URN)978-91-527-7245-4 (ISBN)
Available from: 2024-01-29 Created: 2024-01-29 Last updated: 2024-02-06Bibliographically approved
Hudson, B., Gericke, N., Olin-Scheller, C. & Stolare, M. (2023). Trajectories of powerful knowledge and epistemic quality: analysing the transformations from disciplines across school subjects. Journal of Curriculum Studies, 55(2), 119-137
Open this publication in new window or tab >>Trajectories of powerful knowledge and epistemic quality: analysing the transformations from disciplines across school subjects
2023 (English)In: Journal of Curriculum Studies, ISSN 0022-0272, E-ISSN 1366-5839, Vol. 55, no 2, p. 119-137Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper outlines the development of a comparative research framework in subject didactics and applies this in the process of analysing the transformations from academic disciplines across different school subjects. The theoretical framework builds on the concepts of ‘powerful knowledge’ and ‘transformation’ and ‘epistemic quality’ within which transformation processes from the classroom to the societal level are considered as ‘trajectories of powerful knowledge and epistemic quality’. The framework is used to analyse the findings from recent empirical studies across school subjects that have been reported on in publications arising from the Knowledge and Quality across School Subjects and Teacher Education (KOSS) network. 1 The paper then focuses on analysing the transformations from disciplines across school subjects, given that the first boundary in defining powerful knowledge concerns knowledge that is specialized in both how it is produced and transmitted. To analyse this boundary, the findings from the empirical studies are grouped into broad subject categories. These are then compared with the corresponding disciplines by using the widely cited Biglan classification scheme of academic disciplines in higher education. Finally, we consider the implications for curriculum planning and teacher education policy and reflect on the concept of subject-specific educational content knowledge (SSECK). 

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2023
Keywords
epistemic quality, Powerful knowledge, powerful professional knowledge, subject-specific educational content knowledge (SSECK), transformation
National Category
Pedagogy Didactics
Research subject
Educational Work; Comparative Literature; Biology; History
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-93977 (URN)10.1080/00220272.2023.2182164 (DOI)000942298700001 ()2-s2.0-85149310531 (Scopus ID)
Funder
Swedish Research Council, 2108-03603
Available from: 2023-03-22 Created: 2023-03-22 Last updated: 2023-06-08Bibliographically approved
Nilsberth, M., Olin-Scheller, C., Tarander, E. & Johansson, A. (2023). Utforskande samtal mellan lärare och forskare om en uppkopplad undervisningspraktik. Forskning om undervisning och lärande, 11(1), 81-106
Open this publication in new window or tab >>Utforskande samtal mellan lärare och forskare om en uppkopplad undervisningspraktik
2023 (Swedish)In: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, Vol. 11, no 1, p. 81-106Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Den här artikeln sätter fokus på samtal mellan lärare och forskare om utmaningar kopplade till undervisningens digitalisering på en skola som har satsat på införandet av digital teknologi i alla ämnen. Syftet är att belysa transformationsprocesser i olika skolämnen i digitaliserade och uppkopplade klassrum, genom att analysera hur lärande om dessa frågor tar form i samtalen mellan deltagarna. Åtta fokusgruppsamtal genomfördes under fyra läsår och har analyserats med samtalsanalys för att synliggöra fysiska, semantiska och sociala dimensioner av de läranderum som formas. Resultaten visar att samtalsarrangemanget kan stödja lärandeprocesser både under och mellan samtalen, och kan överbrygga brott i kontinuiteten som kan relateras till organisatoriska förändringar på skolan. Vidare visar analysen att gruppsammansättningen med lärare från olika ämnen inte främst gynnade fördjupning av ämnesdidaktiska aspekter av undervisningens digitalisering utan framför allt gynnade fördjupning när det gäller ämnesövergripande frågor.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Lärarstiftelsen, 2023
Keywords
digitalisering, kraftfull professionskunskap, läranderum, samtalsanalys, transformation
National Category
Educational Sciences
Research subject
Educational Work; Comparative Literature; Swedish
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-94411 (URN)
Available from: 2023-04-24 Created: 2023-04-24 Last updated: 2023-04-24Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2872-4102

Search in DiVA

Show all publications