Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 41) Show all publications
Bellström, P., Sjöberg, P. & Vestin, A. (2022). Distribuerad och synkron laborationshandledning i Zoom: Möjligheter för återkoppling i en programmeringskurs (1ed.). In: Niklas Johansson; Carina Vikströn (Ed.), Bidrag från universitetspedagogisk konferens 2021: (pp. 29-46). Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Distribuerad och synkron laborationshandledning i Zoom: Möjligheter för återkoppling i en programmeringskurs
2022 (Swedish)In: Bidrag från universitetspedagogisk konferens 2021 / [ed] Niklas Johansson; Carina Vikströn, Karlstads universitet, 2022, 1, p. 29-46Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Att använda Zoom för distribuerad och synkron laborations-handledning inom programmeringskurser, kan vid en första anblick ses som ett tillvägagångssätt utan några större utmaningar och problem. Men vid en andra anblick har flera utmaningar och problem identifierats. I föreliggande kapitel beskriver författarna därför hur de använt Zoom som plattform för distribuerad och synkron handledning på kursen Serverprogrammering i JavaScript.  I huvudsak har två övergripande erfarenheter utkristalliserat sig ur denna användning vilka i föreliggande kapitel benämns som: 1) Notifikationer för co-host och endast en plats i kön, och 2) Avsaknad av återkoppling.  I kapitlet behandlas dessa två erfarenheter utifrån utmaning och implementation. Som ett förslag på lösning för dessa två utmaningar föreslår författarna att ett kösystem implementeras. En kösystemsprototyp har också utvecklats och beskrivs i detalj i kapitlet. Författarna ser en hög potential i kösystemsprototypen både som den är utvecklad i dag och för framtida förbättringar med ny funktionalitet. För framtida utvecklingsarbete kommer därför också kösystemsprototypen att utvärderas både vad det gäller användbarhet och funktionalitet.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstads universitet, 2022 Edition: 1
Series
Utveckling av undervisning och examination i högre utbildning: utgiven av Universitetspedagogiska enheten vid Karlstads universitet ; 2022:1
National Category
Information Systems, Social aspects
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-96747 (URN)978-91-7867-297-4 (ISBN)978-91-7867-308-7 (ISBN)
Available from: 2023-09-19 Created: 2023-09-19 Last updated: 2023-09-20Bibliographically approved
Magnusson, M., Persson, E., Pettersson, J. S., Bellström, P., Venemyr, G. O., Tallak Bakken, B., . . . Hindersson, E. (2021). Digitalisering av krisövning: Erfarenheter från CriseIT-projekten. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Digitalisering av krisövning: Erfarenheter från CriseIT-projekten
Show others...
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Genomförandet av övningar är en nyckel till stärkt förmåga att agera effektivt i kris. CriseIT-projekten har haft som mål att bidra till detta genom att skapa möjligheter för kommuner och andra aktörer med krisövningsbehov att öva enklare och oftare.

Det finns en önskan om, och en medvetenhet om behoven av, att öva mer än vad som görs i nuläget i många organisationer. Digitala verktyg är ett sätt att göra det möjligt att öva oftare, med lägre resursåtgång och kortare tid för planering och genomförande. Corona-pandemin har ytterligare gjort det tydligt vilka möjligheter digitaliseringen innebär för att effektivisera processer som tidigare varit inramade av tids-och rumsbegränsningar –t.ex. övning.

Denna rapport syftar till att på ett lättillgängligt sätt redogöra för och diskutera utmaningar och möjligheter med den digitala övningsprocessen, så som den kommit till uttryck i CriseIT-projekten, genom att beskriva metodiska arbetssätt för design, genomförande och utvärdering av digitala krisövningar samt några perspektiv på implementering av digital övningsmetodik i organisationer. Målgrupp för rapporten är den som arbetar med krisberedskap i offentlig eller privat verksamhet, och som önskar lära sig mer om möjligheten att digitalisera sin övningsprocess. Arbetsrapporten är del av resultatredovisning för CriseIT2.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2021. p. 128
Keywords
risk, sårbarhet, kris, krishantering, riskhantering, krisövning, övning, övningsmetodik, träning, digital krisövning, lärplattform, lärande, LMS, informationssystem, samverkan, gränsregional samverkan, asynkron, synkron, distribuerad, samlokaliserad, planering, henomförande, utvärdering, beredskap, risiko, sårbarhet, øve, krisehåndtering, øvelse, digital øvelse, planlegging, gjennomføring, evaluering, oppfølging, læring, trening, grenseoverskridende, beredskap, opplæring, øvingsform, scenario, scenariobygging, spillmeldinger
National Category
Information Systems, Social aspects Social Sciences Interdisciplinary Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-87107 (URN)978-91-7867-239-4 (ISBN)978-91-7867-259-2 (ISBN)
Projects
CriseIT2 - Implementing Future Crisis Management Training
Funder
Interreg Sweden-Norway, 20201866
Available from: 2021-11-12 Created: 2021-11-12 Last updated: 2021-11-18Bibliographically approved
Bellström, P. & Sjöberg, P. (2021). Utmaningar och lösningar med att genomföraen planerad on-campus-kurs off-campus: Erfarenheter från att våren 2020 genomfört programmeringskursen Javascript För Webbutveckling. In: Niklas Jakobsson ; Carin Vikström (Ed.), Bidrag från universitetspedagogisk konferens: (pp. 79-97). Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Utmaningar och lösningar med att genomföraen planerad on-campus-kurs off-campus: Erfarenheter från att våren 2020 genomfört programmeringskursen Javascript För Webbutveckling
2021 (Swedish)In: Bidrag från universitetspedagogisk konferens / [ed] Niklas Jakobsson ; Carin Vikström, Karlstad: Karlstads universitet, 2021, p. 79-97Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Att på bara några dagar tvingas att ställa om en kurs från att haplanerats att genomföras on-campus till att istället genomföras off-campus kräver av alla berörda inte bara eftertanke och kreativitet utanockså engagemang och flexibilitet. I föreliggande kapitel beskriverförfattarna hur de hanterade övergången från on-campus till off-campus i samband med Covid-19 pandemin våren 2020 och det medfokus på kursen JavaScript för webbutveckling. I kapitlet redogörförfattarna för de fem utmaningar som de ställdes inför och hur de togsin an dessa och hittade lösningar. De fem utmaningarna som beskrivsi kapitalet är: 1) minimera antalet avhopp och behålla studenterna, 2)skapa tillräckligt utmanande individuella skriftliga hemtentamens-uppgifter som samtidigt ligger på en rimlig nivå, 3) uppföljnings-möten med återkoppling på inlämnad lösning, 4) avgöra vad som vartillräckligt bra i samband med off-campus och Covid-19 och 5)kommunikation mellan lärare. Bland annat genomfördes följandeaktiviteter för att lösa utmaningarna: föreläsningar spelades in ochpublicerads på Canvas, författarna arbetade iterativt och utveckladeexaminationsuppgifter med små spel, uppföljningsmöten genomfördespå zoom, inga omtagningar av inspelade filmer och avslutningsvisgenomfördes nästan dagliga avstämningsmöten mellan berörda lärare.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2021
Keywords
on-campus, off-campus, utmaningar och lösningar
National Category
Information Systems, Social aspects
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-87863 (URN)978-91-7867-190-8 (ISBN)978-91-7867-240-0 (ISBN)
Available from: 2021-12-17 Created: 2021-12-17 Last updated: 2021-12-28Bibliographically approved
Bellström, P., Persson, E., Magnusson, M., Pettersson, J. S., Wik, M., Venemyr, G. O. & Hindersson, E. (2020). Canvas som plattform för digitala krisövningar: Några första resultat från en demonstrationsövning. In: Niklas Jakobsson och Carina Vikström (Ed.), Kursdesign i Canvas: Bidrag från universitetspedagogisk konferens 2019 (pp. 11-42). Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Canvas som plattform för digitala krisövningar: Några första resultat från en demonstrationsövning
Show others...
2020 (Swedish)In: Kursdesign i Canvas: Bidrag från universitetspedagogisk konferens 2019 / [ed] Niklas Jakobsson och Carina Vikström, Karlstad: Karlstads universitet, 2020, p. 11-42Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Övning ger färdighet och det gäller inte bara i traditionell undervisning utan också vid krisledning. Krisledning kännetecknas av att medlemmarna i en krisledningsgrupp ska ansvara för sina respektive verksamhetsområden och genom snabb interaktion och samordning över verksamhetsgränserna mildra effekterna av krisen för organisationen eller samhället som helhet. Det innebär att rollmedvetenhet och kommunikationsförmåga måste tränas för den enskilde så väl som för gruppen som helhet. På gruppnivå är också samverkan och koordinering internt och externt viktigt att öva. Tidigare studier visar att organisationer är intresserade av möjligheten att öva mer via digitala verktyg (Wik et al., 2017). Inom ramen för det till och med 2021 pågående Interregprojektet CriseIT 2 utvecklar vi ett koncept för övningsstöd baserat på lärplattformar. Kapitlet beskriver genom en fallstudie hur en seminarieövning kan genomföras med stöd av lärplattformen Canvas. Data till studien har samlats in genom observationer, enkäter, storgruppsdiskussion och deltagarnas indata till Canvas. Erfarenheter från fallstudien sammanfattas i möjligheter, problem och förbättringsbehov kopplade till Canvas och övningsdesignen, och rekommendationer ges både för krisövning och för undervisning baserad på problematisering och dilemmaövningar i klassrummet.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2020
Series
Utveckling av undervisning och examination i högre utbildning: utgiven av Universitetspedagogiska enheten vid Karlstads universitet ; 2020:1
Keywords
Övning, digital krisövning, krisledning, Canvas, Canvas i klassrummet
National Category
Educational Sciences
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-81376 (URN)978-91-7867-154-0 (ISBN)978-91-7867-158-8 (ISBN)
Available from: 2020-11-20 Created: 2020-11-20 Last updated: 2022-05-23Bibliographically approved
Magnusson, M., Pettersson, J. S., Bellström, P. & Andersson, H. (2019). Developing crisis training software for local governments: From user needs to generic requirements.. In: Andersson B., Johansson B., Barry C., Lang M., Linger H., Schneider C (Ed.), Advances in information systems development: Lecture Notes in Information Systems and Organisation (pp. 79-96). Cham: Springer
Open this publication in new window or tab >>Developing crisis training software for local governments: From user needs to generic requirements.
2019 (English)In: Advances in information systems development: Lecture Notes in Information Systems and Organisation / [ed] Andersson B., Johansson B., Barry C., Lang M., Linger H., Schneider C, Cham: Springer, 2019, p. 79-96Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

In this paper, we identify, analyze and propose generic requirements for software aiming at supporting crisis management training in local governments. The study builds on a Swedish-Norwegian R&D project based on a quadruple helix model. A design science approach was applied and the artifact presented in this paper is a list of generic requirements. The generic requirements are divided into overall requirements, requirements connected to the trainer’s role and requirements connected to the trainee’s role. The requirements are also mapped to the problems and opportunities identified in the project. Finally, we present examples of elaborations of the addressed requirements based on software design considerations. The presented requirements and the systems development process that was used provide guidelines for systems analysts and developers in future systems development projects aiming at constructing new software for crisis management training.

Place, publisher, year, edition, pages
Cham: Springer, 2019
Series
Lecture Notes in Information Systems and Organisation, ISSN 2195-4976
Keywords
Crisis Management Training · Crisis Exercises · Design Science Research · Re-quirements Engineering · User Needs Analysis
National Category
Information Systems, Social aspects
Research subject
Computer Science; Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-74875 (URN)10.1007/978-3-030-22993-1_5 (DOI)9783030229924 (ISBN)
Funder
Interreg Sweden-Norway, 20200721
Available from: 2019-09-27 Created: 2019-09-27 Last updated: 2023-06-20Bibliographically approved
Magnusson, M., Venemyr, G. O., Bellström, P. & Bakken, B. (2019). Digitalizing Crisis Management Training. In: Panos Panagiotopoulos, Noella Edelmann, Olivier Glassey, Gianluca Misuraca, Peter Parycek, Thomas Lampoltshammer, Barbara Re (Ed.), Panos Panagiotopoulos, Noella Edelmann, Olivier Glassey, Gianluca Misuraca, Peter Parycek, Thomas Lampoltshammer, Barbara Re (Ed.), Electronic Participation 11th IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2019, San Benedetto Del Tronto, Italy, September 2–4, 2019, Proceedings: . Paper presented at 11th IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2019, San Benedetto Del Tronto, Italy, September 2–4, 2019 (pp. 102-113). Cham: Springer
Open this publication in new window or tab >>Digitalizing Crisis Management Training
2019 (English)In: Electronic Participation 11th IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2019, San Benedetto Del Tronto, Italy, September 2–4, 2019, Proceedings / [ed] Panos Panagiotopoulos, Noella Edelmann, Olivier Glassey, Gianluca Misuraca, Peter Parycek, Thomas Lampoltshammer, Barbara Re, Cham: Springer, 2019, p. 102-113Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The ongoing digital transformation in government has enabled innovative changes in operational processes and service. However, while e-services and social media are widely adopted, earlier studies indicate that this transformation is still being awaited in other areas, such as crisis or disaster preparedness. Recent events such as the 2018 wildfires in several parts of Europe, as well as empirical research, highlight the need for more (systematic) training of local governments’ crisis management teams. Conventional training methods are time- and space-dependent and require long-term planning, making it complicated to increase the extent of training. In this interdisciplinary study, we report on the results from the Swedish-Norwegian CriseIT project that aimed to develop information systems (IS) for crisis management training. The purpose of the article is to describe information systems designed to support local governments’ crisis management training and to discuss how these artefacts could improve crisis management training practices.

Place, publisher, year, edition, pages
Cham: Springer, 2019
Series
Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743 ; 11686
Keywords
Crisis management training, crisis training software, computer-based training, disaster management, design science research
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-74582 (URN)10.1007/978-3-030-27397-2_9 (DOI)978-3-030-27396-5 (ISBN)978-3-030-27397-2 (ISBN)
Conference
11th IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2019, San Benedetto Del Tronto, Italy, September 2–4, 2019
Projects
CriseIT
Funder
Interreg Sweden-Norway, 20200721
Available from: 2019-08-30 Created: 2019-08-30 Last updated: 2019-11-11Bibliographically approved
Bellström, P., Persson, E. & Magnusson, M. (2019). Elaborating requirements for a digital crisis training tool: Findings from a pilot study. In: Proceedings of ISD2019: . Paper presented at International Conference of Information Systems Development 28-30 August Toulon, Frankrike.
Open this publication in new window or tab >>Elaborating requirements for a digital crisis training tool: Findings from a pilot study
2019 (English)In: Proceedings of ISD2019, 2019Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Crisis preparedness is of great importance to many actors in society. Maintaining crisis preparedness is an arduous task that requires frequent exercises. However, many actors have trouble accomplishing this because planning and conducting exercises are time consuming and involve high costs. Digitalization of crisis training has been suggested as a way to partly overcome these obstacles. In this paper, we present the results of a pilot study on an exercise in a digital crisis training tool. Trainees were interviewed and a content analysis was performed on the data. The analytical categories consisted of requirements for a crisis training tool, developed in our previous work. The results of the analysis show that the pace of an exercise, the number of trainees and the number of asynchronous and synchronous modules are all related to boundaries of digital crisis training. These boundaries need to be further explored.

Keywords
Digital Crisis Training, Boundaries, Requirements, Qualitative Content Analysis
National Category
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-74630 (URN)
Conference
International Conference of Information Systems Development 28-30 August Toulon, Frankrike
Funder
Interreg Sweden-Norway, 20201866
Available from: 2019-09-04 Created: 2019-09-04 Last updated: 2020-01-09Bibliographically approved
Magnusson, M., Pettersson, J. S., Bellström, P. & Andersson, H. (2018). Developing crisis training software for local governments: From user needs to generic requirements. In: B. Andersson, B. Johansson, S. Carlsson, C. Barry, M. Lang, H. Linger, & C. Schneider (Ed.), Information Systems Development: Designing Digitalization (ISD2018 Proceedings). Paper presented at The 27th International Conference on Information Systems Development (ISD2018)Lund 22-24 Augusti. Lunds universiet
Open this publication in new window or tab >>Developing crisis training software for local governments: From user needs to generic requirements
2018 (English)In: Information Systems Development: Designing Digitalization (ISD2018 Proceedings) / [ed] B. Andersson, B. Johansson, S. Carlsson, C. Barry, M. Lang, H. Linger, & C. Schneider, Lunds universiet , 2018, p. -12Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In this paper we analyze and present the generic requirements identified for a software aiming at supporting crisis management training in local governments. The generic requirements are divided into overall requirements, requirements connected to the trainer’s role and requirements connected to the trainee’s role. Moreover, the requirements are mapped to problems as well as opportunities. Finally, we present examples of elaborations of the addressed requirements based on software design considerations. In our work we applied a design science approach and the artifact presented in this paper is a list of generic requirement. The presented requirements and the systems development process used, provide guidelines for systems analysts and developers in future systems development projects aiming at constructing new software for crisis management training

Place, publisher, year, edition, pages
Lunds universiet, 2018
Keywords
Crisis Training, Crisis Exercises, Design Science Research, Requirements Engineering, Needs Analysis
National Category
Information Systems, Social aspects
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-69314 (URN)978-91-7753-876-9 (ISBN)
Conference
The 27th International Conference on Information Systems Development (ISD2018)Lund 22-24 Augusti
Funder
Interreg Sweden-Norway, 20200721
Available from: 2018-09-19 Created: 2018-09-19 Last updated: 2023-06-20Bibliographically approved
Bellström, P. & Pettersson, J. S. (2018). Page Owner Comments on Page User Posts. A PilotStudy of Three Swedish Municipalities. In: Virkar, S., Parycek, P., Edelmann, N., Glassey, O., Janssen, M., Scholl, H J., Tambouris, E. (Ed.), Proceedings of the International Conference EGOV-CeDEM-ePart 2018: . Paper presented at EGOV-CeDEM-ePART Conference 3-5 sep Danube University Krems, Austria (pp. 81-89).
Open this publication in new window or tab >>Page Owner Comments on Page User Posts. A PilotStudy of Three Swedish Municipalities
2018 (English)In: Proceedings of the International Conference EGOV-CeDEM-ePart 2018 / [ed] Virkar, S., Parycek, P., Edelmann, N., Glassey, O., Janssen, M., Scholl, H J., Tambouris, E., 2018, p. 81-89Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In this paper, we present a pilot study of page owner comments on page user posts.Analysed data consist of the page user posts on three Swedish municipalities Facebook pages inone month. In general, it can be concluded that all three municipalities comment on page userposts to quite a large or even large extent (92%, 69% and 52%). The 42-page user posts thatwere left uncommented mainly belong to the categories of expressing an opinion, sharinginformation and requesting information. Taken together, these categories were identified in 76percent of the analysed page user posts. Because they are also the top three categories for userposts in general, further questions are prompted as to where municipalities satisfy requests forinformation or if other users provide answers.

Keywords
social media, Facebook, page owner comments, page user posts, content analysis
National Category
Information Systems
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-69315 (URN)978-3-903150-22-5 (ISBN)
Conference
EGOV-CeDEM-ePART Conference 3-5 sep Danube University Krems, Austria
Available from: 2018-09-19 Created: 2018-09-19 Last updated: 2019-02-28Bibliographically approved
Bellström, P. (2017). What do page users ask about? A content analysis of page user posts on a local government Facebook page. In: Paspallis, N., Raspopoulos, M., Barry, C., Lang, M., Linger, H., Schneider, C. (Ed.), Information Systems Development: Advances in Methods, Tools and Management (ISD2017 Proceedings). Paper presented at Information Systems Development (ISD2017): Advances in Methods, Tools and Management, University of Central Lancashire, Larnaca, Cyprus, 6-8 September 2017. Association for Information Systems
Open this publication in new window or tab >>What do page users ask about? A content analysis of page user posts on a local government Facebook page
2017 (English)In: Information Systems Development: Advances in Methods, Tools and Management (ISD2017 Proceedings) / [ed] Paspallis, N., Raspopoulos, M., Barry, C., Lang, M., Linger, H., Schneider, C., Association for Information Systems, 2017Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Association for Information Systems, 2017
Keywords
Facebook, Social Media, Content Analysis, Inductive Study, Exploratory Study, Qualitative Study, Government, Citizens, Page User Posts, Co-Design, Requirements Engineering, User-Generated Content.
National Category
Information Systems
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-63895 (URN)978-9963-2288-3-6 (ISBN)
Conference
Information Systems Development (ISD2017): Advances in Methods, Tools and Management, University of Central Lancashire, Larnaca, Cyprus, 6-8 September 2017
Available from: 2017-09-22 Created: 2017-09-22 Last updated: 2018-06-29Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0419-1647

Search in DiVA

Show all publications