Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 28) Show all publications
Bergman, A., Gillberg, G. & Ivarsson, L. (2019). Att lämna yrket eller stanna kvar, organisationskultur och sexuella trakasserier, delat ledarskap samt arbetets estetik. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 25(2), 4-5
Open this publication in new window or tab >>Att lämna yrket eller stanna kvar, organisationskultur och sexuella trakasserier, delat ledarskap samt arbetets estetik
2019 (Swedish)In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 25, no 2, p. 4-5Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Abstract [sv]

Tre av detta nummers artiklar berör organisation på ett eller annat sätt.Det handlar om varför poliser väljer att frivilligt säga upp sig och lämnayrket; sexuella trakasserier och hur sådana hanteras i mansdomineradeorganisationer samt erfarenheter av delat ledarskap i skolväsendet. Den sistaartikeln utgörs av en essä om hur arbete har framställts i bildkonst, musik ochlitteratur. Detta nummer av Arbetsmarknad & Arbetsliv avslutas med att JanCh Karlsson recenserar boken Job Quality in an Era of Flexibility. Experiences ina European Context.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2019
National Category
Work Sciences
Research subject
Working Life Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-74840 (URN)
Available from: 2019-09-24 Created: 2019-09-24 Last updated: 2019-09-25
Bergman, A. & Ivarsson, L. (2019). Televiserad arbetsetik, arbetsförmedlingens utvärderingsverksamhet, personalförsörjning och karriärutveckling, arbetsdelningens återkomst, återhämtning efter arbetet samt kommunal arbetsmarknadspolitik. Arbetsmarknad & Arbetsliv (3-4), 4-6
Open this publication in new window or tab >>Televiserad arbetsetik, arbetsförmedlingens utvärderingsverksamhet, personalförsörjning och karriärutveckling, arbetsdelningens återkomst, återhämtning efter arbetet samt kommunal arbetsmarknadspolitik
2019 (Swedish)In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, no 3-4, p. 4-6Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2019
National Category
Work Sciences
Research subject
Working Life Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-76657 (URN)
Available from: 2020-02-04 Created: 2020-02-04 Last updated: 2020-02-04
Gillberg, G., Ivarsson, L. & Wadensjö, E. (2018). Digitalisering, lärande och utbildning.. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 24(3-4), 4-6
Open this publication in new window or tab >>Digitalisering, lärande och utbildning.
2018 (Swedish)In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 24, no 3-4, p. 4-6Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Abstract [sv]

De två första artiklarna i detta nummer handlar om digitalisering och dess påverkan på arbetet och arbetssituationen i olika avseenden. Dessa följs av en artikel som behandlar lärande i arbetsorganisationer. Den fjärde artikeln belyser hur nyutexaminerade lärare i Sverige och Finland ser på den utbildning de har genomgått. Därefter följer en debattartikel – ”Snabbt förändrade arbetsmiljöer kräver forskning som bidrar till bred kunskap och metodik” – i vilken styrelsen för FALF fokuserat implikationer av dagens varierade arbetsmiljöer för verkningsfullt arbetsmiljöarbete. De argumenterar för mer arbetsplatsnära, intersektionella och mångvetenskapliga ansatser i arbetslivsforskningen – och att alltför förenklade beskrivningar i övergripande medeltal kan, liksom effektivitetshetsen i dagens samhälle, fördumma både arbetsmiljöarbetet och forskningen. Arbetsmiljö är ett mycket viktigt tema, och vi på redaktionen vill uppmärksamma det kommande numret som har just tema arbetsmiljö. Detta nummer avslutas med tre recensioner. Roland Kadefors recenserar Susan P Chens doctorsavhandling Knowledge management in the time of organisational change: Implications of a post-merger early retirement downsizing strategy in an aging knowledge based economy. A socio-technical system approach to a Norwegian case study; Jonas Axelsson recenserar boken Social struktur och mänskligt handlande: en introduktion till kritisk realistisk samhällsanalys (Gillberg, Persson, Seldén & Wennerström); Robin Färdig recenserar boken Beslut (Brunsson & Brunsson).

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2018
National Category
Work Sciences
Research subject
Working Life Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-71364 (URN)
Available from: 2019-02-26 Created: 2019-02-26 Last updated: 2019-02-27Bibliographically approved
Bergman, A., Gillberg, G. & Ivarsson, L. (2018). Profession, anställningsformer, frivilligarbete och religion. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 24(1-2), 4-6
Open this publication in new window or tab >>Profession, anställningsformer, frivilligarbete och religion
2018 (Swedish)In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 24, no 1-2, p. 4-6Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Abstract [sv]

Artiklarna i detta nummer av Arbetsmarknad & Arbetsliv behandlar olika områden. Den första handlar om hur gymnasielärare upplever att de förberetts för sitt yrke under lärarutbildningen. Den andra rör hemtjänstens förhållningssätt till äldre personer med alkoholproblem. Den tredje artikeln handlar om anställda i handeln, en bransch som kännetecknas av olika typer av anställningsformer. Nästa artikel belyser samverkan mellan räddningstjänsten och frivilliga insatser vid branden i Västmanland för några år sedan. Därefter följer en artikel om begränsningen av kvinnors rätt att manifestera sin religion i arbetslivet. Numret avslutas med tre recensioner. Eskil Wadensjö recenserar Tora Nords doktorsavhandling Arbete som rättighet eller skyldighet. Föreställningar om arbetsmarknadsfrånvaro i välfärdsstaten; Peter Håkansson recenserar Jack Lainpeltos doktorsavhandling Ämnade för restaurangarbete? - Om politisk styrning och lågutbildade ungdomars väg fram till arbetsmarknadens tröskel; Erik Sjödin recenserar Rasmus Hästbackas licentiatavhandling Europeiska företagsråd i svenska koncerner: En rättsvetenskaplig studie av EWC-regleringens betydelse för arbetstagarinflytande och styrning.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2018
National Category
Work Sciences
Research subject
Working Life Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-68809 (URN)
Available from: 2018-08-20 Created: 2018-08-20 Last updated: 2018-08-20
Ivarsson, L., Larsson, P. & MacKenzie, R. (2016). Management’s moral relativity regarding personal activities on company time. In: : . Paper presented at The 34th International Labour Process Conference "Working Revolutions: Revolutionising Work", 4th -6th April 2016, Berlin,Germany.
Open this publication in new window or tab >>Management’s moral relativity regarding personal activities on company time
2016 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

When people are at work they are expected to work and not spend time on other things. But people do not engage exclusively in work; they also engage in a variety of non-work related activities, which Eddy et al. (2010) choose to term ‘personal activities on company time’ or PACT. What personal activities people engage in is determined by what they consider urgent in one way or another, and what is possible to do at the specific workplace (Ivarsson & Larsson, forthcoming). So far, most studies on this subject have focused on subordinated personnel (Lim 2002) but mid- and top-level managers also engage in PACT (Schou Andreassen et al. 2014; Ivarsson & Larsson 2015). However, management attitudes to PACT vary significantly between their own activities and the behaviour of their subordinates. Based on in-depth interviews with 20 high-level managers from different sectors and industries in Sweden, the paper explores the differences in attitude and presentation of PACT.

We explore the incidence and rationale presented for respective actions of workers and managers,    which betrays an underlying moralising theme around work ethics that echoes back through the historic concerns of the Labour Process debate. Since the days of Taylor (1911), management have moralized about the personality and the attitude among workers – their inherited laziness and their never-ending tendency to ‘soldier’ – which has led to a perceived need to keep on monitoring and controlling employees by various means. Employees who, in one way or another, withholds working capacity – for example by engagement in some non-work related activity – are believed to cause financial loss for the organization (Self & Self 2014) and are also believed to influence overall work ethic in a negative way (Kamp & Brooks 1991).

 

From the data, managers engage quite extensively in personal activities on official work time. Even though employees and managers may have similar reasons for engagement in personal activities, the managers believe that there is a big difference between the two.  The managers’ general perception is that work time should be devoted only to work. They do not approve when an employee engage in any other activity than work; to engage is PACT is presented as “stealing” time, and indicative of a flawed work ethic. Nevertheless, when managers themselves engage quite extensively in personal activities on official work time, this is presented as a benefit of an inherently good work ethic, or “borrowing” time based on a capacity for compensatory calculation. Even in cases where a narrow band of legitimate PACT activities for workers were tolerated, this compared to managements’ lack of need to justify their engagement in a near limitless range of non-work activities. There has been a lot of focus on blurring of work and non-work roles for managers and the need for boundary management (Rothbard et al, 2005). The managers in this study presented the inversion of this logic with the assumption of a lack of competing needs for non-managerial workers and any blurring of the boundary being regarded as “soldiering”.

Keywords
Personal activities on company time, organizational misbehaviour, management, moral
National Category
Social Sciences
Research subject
Working Life Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-41704 (URN)
Conference
The 34th International Labour Process Conference "Working Revolutions: Revolutionising Work", 4th -6th April 2016, Berlin,Germany
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2010-0730
Available from: 2016-04-15 Created: 2016-04-15 Last updated: 2016-07-11Bibliographically approved
Bergman, A., Gillberg, G. & Ivarsson, L. (Eds.). (2015). Tankar om arbete: 17 texter om arbete, arbetsliv och samhällsförändring. Stockholm: Premiss förlag
Open this publication in new window or tab >>Tankar om arbete: 17 texter om arbete, arbetsliv och samhällsförändring
2015 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Premiss förlag, 2015. p. 365
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Working Life Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-36777 (URN)978-91-86743-46-8 (ISBN)
Available from: 2015-06-24 Created: 2015-06-24 Last updated: 2017-03-24Bibliographically approved
Ivarsson, L. & Larsson, P. (2015). Två uppsättningar regler: Chefers syn på egna och andras privata angelägenheter på arbetstid. In: Ann Bergman, Gunnar Gillberg, Lars Ivarsson (Ed.), Tankar om arbete: 17 texter om arbete, arbetsliv och samhällsförändring (pp. 298-319). Stockholm: Premiss förlag
Open this publication in new window or tab >>Två uppsättningar regler: Chefers syn på egna och andras privata angelägenheter på arbetstid
2015 (Swedish)In: Tankar om arbete: 17 texter om arbete, arbetsliv och samhällsförändring / [ed] Ann Bergman, Gunnar Gillberg, Lars Ivarsson, Stockholm: Premiss förlag, 2015, p. 298-319Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Premiss förlag, 2015
National Category
Work Sciences
Research subject
Working Life Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-36779 (URN)978-91-86743-46-8 (ISBN)
Available from: 2015-06-24 Created: 2015-06-24 Last updated: 2019-11-08Bibliographically approved
Ivarsson, L. (2014). Att förena passion med försörjning: En diskussion om hobby och arbete i det senmoderna samhället. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Att förena passion med försörjning: En diskussion om hobby och arbete i det senmoderna samhället
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Vissa sätt att försörja sig på benämns i termer av drömyrke, såsom att vara idrottare, musiker, konstnär, författare, skådespelare etc. De här människorna är ofta passionerade över området och utövandet ifråga, och har alltsedan unga år drömt om att kunna leva på sitt stora intresse. Att livnära sig på sådant som andra får lov att ägna sig åt på sin fritid tycks vara förenad med en allmän uppfattning om att det är inte bara självförverkligande, utan också bekymmerslöst. Men är det så?

I den här boken diskuteras förekomsten av att förena passion med försörjning, och den förhärligande bild som allmänheten tycks ha angående så kallade drömyrken, verkar inte helt överensstämmande med verkligheten.

Arbetslivsforskningen har till stor del negligerat frågan om passion och förvånande finns det knappt några texter som fokuserar på fenomenet att försörja sig på sin hobby. I det senmoderna individualiserade samhället där individerna alltmer uppmanas att ”göra sin grej” blir det angeläget att undersöka de villkor och konsekvenser som följer av detta. Förhoppningsvis kan den här boken ge viss insikt i vad ett förenande av passion och försörjning innebär. Och förhoppningsvis ger den inspiration till ytterligare forskning på området.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2014. p. 731
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2014:14
Keywords
arbete, passion, hobby, arbetsvillkor, arbetstillfredsställelse, det goda arbetet, självförverkligande, identitet, motivation, talang, exploatering, konkurrens, upplevelseindustri, tjänstesamhälle, lycka, idrott, sport, musik, konst, teater, skådespelare, författare, konstnär, musiker, ishockey, fotboll, lönearbete, karriär, yrkesval
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Research subject
Working Life Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-31273 (URN)978-91-7063-544-1 (ISBN)
Available from: 2014-02-07 Created: 2014-02-07 Last updated: 2015-08-03Bibliographically approved
Ivarsson, L. & Larsson, P. (2013). Kundrelationer i hantverksbranschen: Hantverkares respektive konsumenters upplevelser och erfarenheter. Karlstad
Open this publication in new window or tab >>Kundrelationer i hantverksbranschen: Hantverkares respektive konsumenters upplevelser och erfarenheter
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Kundrelationer har intresserat forskare och praktiker under tämligen lång tid. Ofta har man intagit ett kundperspektiv och försökt klargöra vad kunder värdesätter för att sedan kunna utveckla eller bibehålla så kallat kundfokus i syfte att nå företagsmässig framgång. Vad som anses vara ett framgångsrecept inom i synnerhet företagsekonomisk tjänsteforskning är att bemöta kunderna på ett unikt sätt, gärna kompletterat med förträfflig service. Vid sidan av studierna som intresserar sig för kunders önskemål och krav finns det undersökningar som fokuserar arbetssituationen hos anställdas, dvs de som förväntas uppfylla kundernas önskemål. Oavsett om det är kunder eller anställda som fokuseras placeras de mellanmänskliga relationerna – dvs själva mötet – oftast i fokus.

Föreliggande rapport består av två separata kvalitativa studier inom området för hantverkstjänster: en med inriktning på leverantörsidan (dvs hantverkare), en med inriktning på mottagarsidan (dvs konsumenter). Genom att intervjua både hantverkare och konsumenter ges en nyanserad bild av kundrelationen.

Båda dessa studier har utförts på uppdrag av Konsumentverket.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: , 2013. p. 165
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2013:30
Keywords
Hantverkare, konsument, kundrelationer, kundnöjdhet, kundfokus, psykologiskt kontrakt, förväntningar, konflikt, avtal, offert, renovering
National Category
Work Sciences
Research subject
Working Life Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-27483 (URN)978-91-7063-508-3 (ISBN)
Available from: 2013-06-03 Created: 2013-06-03 Last updated: 2015-08-03Bibliographically approved
Ivarsson, L. & Larsson, P. (2012). Personal activities on company time to make everyday life work. In: Ann Bergman, Henrietta Huzell (Ed.), Segregationens seghet och dess föränderliga former: en vänbok till Lena Gonäs (pp. 127-140). Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Personal activities on company time to make everyday life work
2012 (English)In: Segregationens seghet och dess föränderliga former: en vänbok till Lena Gonäs / [ed] Ann Bergman, Henrietta Huzell, Karlstad: Karlstads universitet, 2012, p. 127-140Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2012
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2012:25
Keywords
work life balance
National Category
Work Sciences
Research subject
Working Life Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-13641 (URN)
Projects
Privata angelägenheter på jobbet (och arbetsrelaterade sysslor på fritiden)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2010:0730
Available from: 2012-06-14 Created: 2012-06-14 Last updated: 2015-08-03Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7061-9955

Search in DiVA

Show all publications