Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 118) Show all publications
Bladh, G., Spanget Christensen, T. & Samuelsson, J. (2023). Editorial Nordidactica 2023:1 Jubileum. Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education (1)
Open this publication in new window or tab >>Editorial Nordidactica 2023:1 Jubileum
2023 (Swedish)In: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, no 1Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2023
National Category
Didactics
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-93699 (URN)
Available from: 2023-02-17 Created: 2023-02-17 Last updated: 2023-05-23Bibliographically approved
Bladh, G. & Nilsson, S. (2023). Om att utveckla geografiskt tänkande i skolans geografiundervisning. Forskning om undervisning & lärande, ForskUL, 11(1), 8-28
Open this publication in new window or tab >>Om att utveckla geografiskt tänkande i skolans geografiundervisning
2023 (Swedish)In: Forskning om undervisning & lärande, ForskUL, ISSN 2001-6131, Vol. 11, no 1, p. 8-28Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Den här artikeln tar ett geografididaktiskt perspektiv på geografisk kunskap och hur geografiskt kunnande kan utvecklas i geografiundervisningen i grundskolan. I den geografididaktiska forskningen har det poängterats hur geografiska perspektiv med fokus på världen (relationer i rummet till exempel från lokalt till globalt) och jorden (relationer mellan natur och samhälle) kan kopplas till olika former av att tänka geografiskt. Geografididaktiken försöker också beskriva vilket geografiskt kunnande som elever kan få tillgång till när de utvecklar ett geografiskt tänkande. I det här sammanhanget blir det tydligt att olika kunskapsformer behöver integreras i en undervisning för att utveckla förmågan att tillämpa geografiskt tänkande. Vårt syfte med den här artikeln är tudelat. Vi vill dels lyfta fram centrala delar i den internationella geografididaktiska teoretiska diskussionen men också genom tre konkreta geografididaktiska exempel visa vägar att utveckla det geografiska språket, där lärare och forskare tillsammans utformar en undervisning som fokuserar geografiskt tänkande.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Lärarstiftelsen, 2023
Keywords
Geografididaktik, geografiskt tänkande, powerful knowledge
National Category
Human Geography Didactics
Research subject
Educational Work; Samhällskunskap
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-95524 (URN)
Available from: 2023-06-20 Created: 2023-06-20 Last updated: 2023-06-22Bibliographically approved
Stolare, M., Bladh, G. & Kristiansson, M. (2022). Supporting Teachers' Professional Development in Social Studies Education (1sted.). In: Brian Hudson; Niklas Gericke; Christina Olin-Scheller; Martin Stolare (Ed.), International Perspectives on Knowledge and Quality: Implications for Innovation in Teacher Education Policy and Practice (pp. 185-204). London: Bloomsbury Academic
Open this publication in new window or tab >>Supporting Teachers' Professional Development in Social Studies Education
2022 (English)In: International Perspectives on Knowledge and Quality: Implications for Innovation in Teacher Education Policy and Practice / [ed] Brian Hudson; Niklas Gericke; Christina Olin-Scheller; Martin Stolare, London: Bloomsbury Academic, 2022, 1st, p. 185-204Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
London: Bloomsbury Academic, 2022 Edition: 1st
Series
Reinventing Teacher Education
Keywords
Social Studies Education, Primary School, Didactic, Powerful Knowledge, Model for Educational Reconstruction, Professional development
National Category
Didactics
Research subject
History; Samhällskunskap
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-92338 (URN)978-1-3501-7840-3 (ISBN)9781350178427 (ISBN)
Available from: 2022-10-31 Created: 2022-10-31 Last updated: 2023-06-20Bibliographically approved
Nilsson, S. & Bladh, G. (2022). Thinking Geographically? Secondary Teachers’ Curriculum Thinking when Using Subject-Specific Digital Tools. Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education (2022:3), 171-203
Open this publication in new window or tab >>Thinking Geographically? Secondary Teachers’ Curriculum Thinking when Using Subject-Specific Digital Tools
2022 (English)In: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, no 2022:3, p. 171-203Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In this paper we explore Swedish secondary social science teachers’ curriculum thinking when they engage in constructing lesson plans with the purpose to develop students’ geographical thinking while conducting geographical analyses with subject-specific digital tools (SSDTs). Framed as a case study with a workshop design, a group of secondary social science teachers constructed lesson plans that were implemented with their students. Different data were collected during the case study process, such as a survey, recorded workshops, written lesson plans and reflection documents. The findings were analysed based on a synthetic model of geographical thinking and the Graphical Assessment of TPACK Instrument, GATI, in order to consider teachers’ professional knowledge base. The results indicated that most of the teachers engaged in geographical thinking when planning the lessons, but there is an imbedded difficulty in the transformation of such thinking into lesson plans and student instructions. The knowledge base, displayed as their personal GATI models, differed among the teachers and integrating of SSDTs in the lesson plans turned out to be a threshold. Teachers with less technological knowledge did not manage to construct lesson plans even though their content knowledge was solid. Similarly, teachers with a less developed geographical knowledge base did not manage to integrate geographical thinking in their lesson plans. This implies that the integration between the different aspects of the knowledge base is crucial alongside developing each knowledge.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: CSD Karlstad, 2022
Keywords
CASE STUDY, GEOGRAPHY TEACHING, SECONDARY SCHOOL, GEOGRAPHICAL THINKING, SUBJECT-SPECIFIC DIGITAL TOOLS, KNOWLEDGE BASE, TPACK, GATI, SECONDARY EDUCATION
National Category
Didactics
Research subject
Geography; Subject-specific education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-91962 (URN)
Available from: 2022-10-14 Created: 2022-10-14 Last updated: 2022-10-14Bibliographically approved
Andrée, M. & Bladh, G. (2021). Didaktik och didaktiska traditioner. In: Maria Andrée; Gabriel Bladh; Ingrid Carlgren; Malin Tväråna (Ed.), Ämneslärarens arbete: Didaktiska perspektiv: (pp. 67-111). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Didaktik och didaktiska traditioner
2021 (Swedish)In: Ämneslärarens arbete: Didaktiska perspektiv / [ed] Maria Andrée; Gabriel Bladh; Ingrid Carlgren; Malin Tväråna, Stockholm: Natur och kultur, 2021, p. 67-111Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2021
National Category
Didactics
Research subject
Subject-specific education; Samhällskunskap
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-89912 (URN)978-91-27-82890-2 (ISBN)
Available from: 2022-05-24 Created: 2022-05-24 Last updated: 2022-10-11Bibliographically approved
Bladh, G. (2021). Läroplansteori och didaktik. In: Maria Andrée; Gabriel Bladh; Ingrid Carlgren; Malin Tväråna (Ed.), Ämneslärarens arbete: Didaktiska perspektiv (pp. 195-228). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Läroplansteori och didaktik
2021 (Swedish)In: Ämneslärarens arbete: Didaktiska perspektiv / [ed] Maria Andrée; Gabriel Bladh; Ingrid Carlgren; Malin Tväråna, Stockholm: Natur och kultur, 2021, p. 195-228Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2021
National Category
Didactics
Research subject
Subject-specific education; Samhällskunskap
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-89913 (URN)9789127828902 (ISBN)
Available from: 2022-05-24 Created: 2022-05-24 Last updated: 2022-10-11Bibliographically approved
Bladh, G., Madsen, R. & Löfström, J. (2021). Samfundsfag i Norden – återblickar, inblickar och utblickar på ett ämnesdidaktiskt fält.. In: Abstract Book: . Paper presented at The 8th Nordic Conference on Subject Education(NOFA8), Bergen, Norway, May 18-20, 2021.. Western Norway University of Applied Science
Open this publication in new window or tab >>Samfundsfag i Norden – återblickar, inblickar och utblickar på ett ämnesdidaktiskt fält.
2021 (Swedish)In: Abstract Book, Western Norway University of Applied Science , 2021Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

De nordiska länderna delar många förutsättningar i sin historia, kultur och samhällsutveckling. Den nordiska kulturella gemenskapen och de nordiska välfärdssamhällena har format en kontext för många gemensamma utbildningshistoriska avtryck eller utvecklingstrender i våra skolsystem. Ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv ställer vi i denna workshop frågan vad som kännetecknar de samhällsorienterande skolämnena i ett nordisk komparativt perspektiv. Med utgångspunkt i tidsbilder från en konferens om nordiskt samfundsfag i Oslo 1959, och tidskriften Nordidacticas tio år som nordisk arena för de samhällsorienterade ämnena diskuteras bland annat om det finns särskilda nordiska ämnesdidaktiska samfundsfag traditioner och om och hur de är under förändring. Hur möts utmaningar kring t.ex. kreativitet, literacitet och kritiskt tänkande i ämnena?

Place, publisher, year, edition, pages
Western Norway University of Applied Science, 2021
Keywords
Samhällsorienterande ämnen, samfundsfag, ämnesdidaktik, nordisk komparation
National Category
Didactics
Research subject
Subject-specific education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-89916 (URN)
Conference
The 8th Nordic Conference on Subject Education(NOFA8), Bergen, Norway, May 18-20, 2021.
Available from: 2022-05-24 Created: 2022-05-24 Last updated: 2022-10-28Bibliographically approved
Arrhenius, M., Bladh, G. & Lundholm, C. (2021). Swedish 12-13 Year-Old Students' Geographical Understanding of the Gulf Stream. Journal of geography (Houston), 121(1), 5-17
Open this publication in new window or tab >>Swedish 12-13 Year-Old Students' Geographical Understanding of the Gulf Stream
2021 (English)In: Journal of geography (Houston), ISSN 0022-1341, E-ISSN 1752-6868, Vol. 121, no 1, p. 5-17Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this study was to investigate students' understanding of the Gulf Stream as a geographical phenomenon and in relation to geospatial conceptualizations focusing on the geographical concepts of location, distribution and interaction. Data consists of 134 responses from 12-13-year-old students who completed an assignment in the Swedish national test in geography (2013). The responses were analyzed using thematic analysis. Data was complemented with interviews in 2017. Results show that many students hold alternative conceptions of the Gulf Stream in relation to geographical concepts, which implies that instruction should focus on students' geographical contextual understanding, including map-reasoning skills.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2021
Keywords
Gulf Stream, alternative conceptions, geospatial conceptualisations, geography education
National Category
Didactics
Research subject
Subject-specific education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-87959 (URN)10.1080/00221341.2021.2001029 (DOI)000723464500001 ()2-s2.0-85120090096 (Scopus ID)
Available from: 2021-12-29 Created: 2021-12-29 Last updated: 2022-09-19Bibliographically approved
Lambert, D., Béneker, T. & Bladh, G. (2021). The challenge of ‘recontextualisation’ and Future 3 curriculum scenarios: an overview. In: Mary Fargher, David Mitchell, Emma Till (Ed.), Recontextualising Geography in Education: (pp. 9-24). Cham: Springer
Open this publication in new window or tab >>The challenge of ‘recontextualisation’ and Future 3 curriculum scenarios: an overview
2021 (English)In: Recontextualising Geography in Education / [ed] Mary Fargher, David Mitchell, Emma Till, Cham: Springer, 2021, p. 9-24Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Cham: Springer, 2021
National Category
Didactics
Research subject
Geography; Subject-specific education; Samhällskunskap
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-89914 (URN)9783030737214 (ISBN)9783030737221 (ISBN)
Available from: 2022-05-24 Created: 2022-05-24 Last updated: 2022-11-10Bibliographically approved
Andrée, M., Bladh, G., Carlgren, I. & Tväråna, M. (Eds.). (2021). Ämneslärares arbete: Didaktiska perspektiv. Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Ämneslärares arbete: Didaktiska perspektiv
2021 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Ämneslärarens arbete didaktiska perspektiv är en grundbok som i första hand riktar sig till blivande ämneslärare, men kan med fördel även läsas av verksamma lärare. Boken behandlar den utbildningsvetenskapliga kärnans alla delar. 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2021. p. 492
National Category
Didactics
Research subject
Samhällskunskap
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-89911 (URN)978-91-27-82890-2 (ISBN)
Available from: 2022-05-24 Created: 2022-05-24 Last updated: 2022-10-18Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0786-6977

Search in DiVA

Show all publications