Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Christiansson, Benneth
Publications (10 of 24) Show all publications
Christiansson, B. (2012). Lean Integration Using Open Source Based Infrastructure and an Integration Competency Center Approach. Communications of the IBIMA, 2012, 1-9
Open this publication in new window or tab >>Lean Integration Using Open Source Based Infrastructure and an Integration Competency Center Approach
2012 (English)In: Communications of the IBIMA, ISSN 1943-7765, E-ISSN 1943-7765, Vol. 2012, p. 1-9Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In this paper a set of successful Enterprise Application Integration projects are analyzed andcommon characteristics are identified. These characteristics are then distilled into a set of keysuccess factors. The empirical foundation for this study is the active participation in a number ofsuccessful EAI projects, as a consequence thereof we classify the research method as actionresearch. We can note that common key success factors are the use of common canonicalformats for data exchange, open source and ESB for EAI infrastructure, enterprise integrationpatterns, and the establishment of an integration competency center. The possibility to enablesuccessful and maintainable EAI should be of crucial interest for basically all of todaysbusinesses, where we only see an increased need for successful EAI both in a business as well asin a business to business perspective.

Place, publisher, year, edition, pages
International Business Information Management Association (IBIMA), 2012
Keywords
EAI, Open Source, Lean Integration
National Category
Information Systems
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-13331 (URN)10.5171/2012.532248 (DOI)
Available from: 2012-05-15 Created: 2012-05-15 Last updated: 2019-12-18Bibliographically approved
Christiansson, B. (2011). Key Success Factors for Successful Enterprise Application Integration: Using Lean Integration and Open Source Based Infrastructure. Open Source Journal (2), 37-42
Open this publication in new window or tab >>Key Success Factors for Successful Enterprise Application Integration: Using Lean Integration and Open Source Based Infrastructure
2011 (English)In: Open Source Journal, ISSN 2042-4434, no 2, p. 37-42Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Open Source Central, United Kingdom, 2011
Keywords
EAI, SOA, Agile, Lean, ESB
National Category
Information Systems
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-13330 (URN)
Available from: 2012-05-15 Created: 2012-05-15 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Christiansson, B. & Svensson, F. (2007). Problems with non-open data standards in swedish municipals: - when integrating and adopting systems. Paper presented at Proceedings of the Ninth International Conference on Enterprise Information Systems, Volume DISI, Funchal, Madeira, Portugal. Paper presented at Proceedings of the Ninth International Conference on Enterprise Information Systems, Volume DISI, Funchal, Madeira, Portugal. Funchal: Conference proceedings
Open this publication in new window or tab >>Problems with non-open data standards in swedish municipals: - when integrating and adopting systems
2007 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Governments world-wide are applying information and communication technology in order to meet a broad range of citizen and organizational needs. When planning systems integration the choice should lead to the software that best suits the organizational needs, taking into account price, quality, ease of use, support, reliability, security and other characteristics considered important. This paper is based on experiences from the KOMpiere project which aims at modifying the open source licensed ERP-system Compiere for use in Swedish municipals. The overall goal of the project is to support and enhance the use of open source licensed software in the Swedish public sector and thereby enable municipals to lower their IT-related costs and gain strategic control over their own IT-environment. We discovered that at least some Swedish municipals dont have free access to the data they are appointed to govern and protect. The software vendors have, by using non-open data standards, excluded the municipals from using their own data freely. Thereby denying Swedish municipals an open market. We have in this paper suggested the creation and usage of XML-based ODS for all systems in Swedish municipals

Place, publisher, year, edition, pages
Funchal: Conference proceedings, 2007
Keywords
Open Data Standards, Systems integration
National Category
Information Systems
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-22595 (URN)9789728865887 (ISBN)
Conference
Proceedings of the Ninth International Conference on Enterprise Information Systems, Volume DISI, Funchal, Madeira, Portugal
Available from: 2013-01-22 Created: 2013-01-22 Last updated: 2018-01-11
Christiansson, M.-T. & Christiansson, B. (2006). Mötet mellan process och komponent: mot ett ramverk för en verksamhetsnära kravspecifikation vid anskaffning av komponentbaserade informationssystem. (Doctoral dissertation). Linköping
Open this publication in new window or tab >>Mötet mellan process och komponent: mot ett ramverk för en verksamhetsnära kravspecifikation vid anskaffning av komponentbaserade informationssystem
2006 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [sv]

Denna avhandling är en kvalitativ studie av hur organisationer kan förenkla och förbättra arbetet med kravspecificering vid anskaffning av komponentbaserade informationssystem. Avhandlingens utgångspunkt är att mer verksamhetsnära och användbara informationssystem kan anskaffas genom att använda en integrerad verksamhetsmodell där verksamhetsanalys och kravspecificering slås samman. Fyra kunskapsområden har studerats och analyserats för att generera ett ramverk som riktar uppmärksamhet mot relevant innehåll och utformning av en integrerad verksamhetsmodell, 1) verksamhetsprocesser 2) verksamhetsmodellering 3) mjukvarukomponenter och 4) specificering. Avhandlingens empiri representeras av en rekonstruktion av den komponent- och processorienterade anskaffning av ett komplett vårdinformationssystem som genomförts i Landstinget i Värmland. Analyser i respektive kunskapsområde har skett utifrån ansatsen Multi-Grounded Theory vilket innebär en teorigenerering utifrån en växelverkan mellan existerande teorier och empirisk grundning. Några exempel på kunskapsbidrag är ett vidareutvecklat processbegrepp samt en ny livscykelmodell för komponentbaserade informationssystem. Utifrån kunskapsbidragen inom respektive kunskapsområde har integrationspunkter identifierats som legat till grund för utveckling av ramverket för en verksamhetsnära kravspecifikation. I avhandlingen dras slutsatsen att genom att integrera arbetet med verksamhetsanalys och kravspecificering skapas bättre förutsättningar för att kravspecifikationer speglar de behov systemen är avsedda att uppfylla och att gapet mellan krav och lösning minskar genom ett bättre underlag för kommunikation mellan kund och systemleverantör.Ramverket pekar på att en verksamhetsnära kravspecifikation utformas i en integrerad processmodell som beskriver verksamhetsprocesser utifrån identifierade generiska processbegrepp samt ett scenario för användning och en klassificering av funktionalitet. Kravspecifikationen bör, enligt ramverket, även innehålla en systemöversikt, kommersiella och leverantörsrelaterade krav, design- och arkitektoniska krav samt utförandekrav. Ramverket har prövats och vidareutvecklats utifrån en extern validering i form av en utvärderingsworkshop där ramverkets relevans och användbarhet diskuterats utifrån de erfarenheter och den dokumentation som genererats i Landstinget i Värmland.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: , 2006
Series
Linköping Studies in Information Science, Dissertation No.14, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet, ISSN 02829800
Keywords
Verksamhetsprocesser, Mjukvarukomponenter, Kravspecificering, Integrerad verksamhetsmodell, Komponentbaserade informationssystem, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Kravspecifikationer, Lösningsspecifikationer
National Category
Information Systems
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-21706 (URN)918564322X (ISBN)
Note

Distrubution: Kontakta Marie-Therese Christiansson

Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2018-01-11
Christiansson, M.-T. & Christiansson, B. (2005). A "Close to Business" Requirement Specification of Software Components. In: Bubenko, J. Eriksson, O. Fernlund, H. Lind, M. (Ed.), : . Paper presented at Promote IT - Proceedings of the Fifth Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and University Colleges in Sweden. Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>A "Close to Business" Requirement Specification of Software Components
2005 (English)In: / [ed] Bubenko, J. Eriksson, O. Fernlund, H. Lind, M., Lund: Studentlitteratur , 2005Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2005
Keywords
close-to-business, requirement specification, software components
National Category
Information Systems
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-16475 (URN)
Conference
Promote IT - Proceedings of the Fifth Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and University Colleges in Sweden
Projects
Processorienterad verksamhetsutveckling i LiV 2002
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Christiansson, M.-T. & Christiansson, B. (2005). A Software Component Specification: Founded in Business Processes. In: Khosrow-Pour, M. (Ed.), Managing Modern Organizations Through Information Technology: . Paper presented at in Managing Modern Organizations with Information Technology 2005, San Diego,. Hershey, USA: Idea Group Publishing
Open this publication in new window or tab >>A Software Component Specification: Founded in Business Processes
2005 (English)In: Managing Modern Organizations Through Information Technology / [ed] Khosrow-Pour, M., Hershey, USA: Idea Group Publishing , 2005Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Hershey, USA: Idea Group Publishing, 2005
Keywords
Software Component Specification, Business Processes
National Category
Information Systems
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-16643 (URN)978-1-61692-129-3 (ISBN)
Conference
in Managing Modern Organizations with Information Technology 2005, San Diego,
Projects
Processorienterad verksamhetsutveckling i LiV 2002
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Christiansson, B. & Christiansson, M.-T. (2004). An informal COTS Specification Model: Enabling Component Acquisition. In: : . Paper presented at Proceedings of the International Workshop on COTS Terminology and Categories: Can We Reach a Consensus? 1-4 February, Rendondo Beach, California, USA.
Open this publication in new window or tab >>An informal COTS Specification Model: Enabling Component Acquisition
2004 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Keywords
COTS specification, component acquisition
National Category
Information Systems
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-16887 (URN)
Conference
Proceedings of the International Workshop on COTS Terminology and Categories: Can We Reach a Consensus? 1-4 February, Rendondo Beach, California, USA
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Christiansson, M.-T. & Christiansson, B. (2004). Extreme Modelling: Less is More. In: Khosrow-Pour, M. (Ed.), : . Paper presented at Proceedings of IRMA 2004 New Orleans, in Innovations Through Information Technology, Idea Group Publishing, Hershey, USA.
Open this publication in new window or tab >>Extreme Modelling: Less is More
2004 (English)In: / [ed] Khosrow-Pour, M., 2004Conference paper, Published paper (Refereed)
Keywords
Extreme modelling, business modelling, light-weight, agile
National Category
Information Systems
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-19180 (URN)
Conference
Proceedings of IRMA 2004 New Orleans, in Innovations Through Information Technology, Idea Group Publishing, Hershey, USA
Projects
Processorienterad verksamhetsutveckling i LiV 2002
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Christiansson, M.-T. & Christiansson, B. (2004). Reasons for Integrating Software Component Specifications in Business Process Models. In: Proceedings of the 6th International Conference onEnterprise Information Systems: . Paper presented at ICEIS 2004, 14-17 April, Porto, Portugal.
Open this publication in new window or tab >>Reasons for Integrating Software Component Specifications in Business Process Models
2004 (English)In: Proceedings of the 6th International Conference onEnterprise Information Systems, 2004Conference paper, Published paper (Refereed)
Keywords
integrating, software component specifications, business process models
National Category
Information Systems
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-22891 (URN)
Conference
ICEIS 2004, 14-17 April, Porto, Portugal
Projects
Processorienterad verksamhetsutveckling i LiV 2002
Available from: 2013-01-22 Created: 2013-01-22 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Christiansson, M.-T. & Christiansson, B. (2003). A Foundation for a Systematic Framework to use in Analysis of Documentation: The meeting between Business Process and Software Components. In: : . Paper presented at Proceedings of 3 rd Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and at University Colleges in Sweden, The Knowledge Foundation, 5-7 May, Gotland University.
Open this publication in new window or tab >>A Foundation for a Systematic Framework to use in Analysis of Documentation: The meeting between Business Process and Software Components
2003 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Keywords
Business Process, Software Components
National Category
Information Systems
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-16536 (URN)
Conference
Proceedings of 3 rd Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and at University Colleges in Sweden, The Knowledge Foundation, 5-7 May, Gotland University
Projects
Processorienterad verksamhetsutveckling i LiV 2002
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications