Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Wagnsson, Stefan, DocentORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0311-7979
Biography [eng]

My research mainly focuses on child and youth sports, with a particular interest for young people's psychosoacial development, motivation for sport and parents' involvement in sport.

Biography [swe]

Min forskning riktar sig i huvudsak mot barn- och ungdomsidrott, med speciellt fokus på ungas psykosociala utveckling, motivation till idrott samt föräldrarnas engagemang inom idrotten.

Publications (10 of 47) Show all publications
Wagnsson, S., Augustsson, C., Kougioumtzis, K., Stråhlman, O. & Patriksson, G. (2019). Nyanlända barns och ungdomars uppfattningar om och upplevelser av föreningsidrotten i Sverige. Stockholm: Riksidrottsförbundet
Open this publication in new window or tab >>Nyanlända barns och ungdomars uppfattningar om och upplevelser av föreningsidrotten i Sverige
Show others...
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med studien var att undersöka nyanlända barns och ungdomars uppfattningar om och upplevelser av den svenska föreningsidrotten. Studien har en multi-metod design, där 422 nyanlända barn och ungdomar har besvarat en specialkonstruerad enkät, och 107 har deltagit i fokusgruppintervjuer. Resultaten visar att en fjärdedel av respondenterna deltar i svensk förenings-idrott, närmare en femtedel har slutat föreningsidrotta, medan drygt hälften aldrig har idrottat i en förening i Sverige. Främsta motiven till att förenings-idrotta i Sverige är relaterat till att ha roligt, att det är bra och att det utvecklar det svenska språket. En stor andel av de nyanlända barn och ungdomarna i stu-dien uppger att de tränar eller tävlar i träningsgrupper/lag som är blandat med aktiva från Sverige och andra länder. Av de som för närvarande inte föreningsidrottar uppger drygt hälften att de skulle vilja idrotta i en förening. I övrigt visade deltagarmönstren på att poj-kar deltar i dubbelt så hög utsträckning i föreningsidrott som flickor. Ensam-kommande barn och ungdomar och de som inte har uppehållstillstånd idrottar också i högre utsträckning jämfört med de som anlände tillsammans med sin familj. Studien resultat visade vidare att fotboll, kampsport och basket är de mest ut övade idrotterna i Sverige. Tidigare hade 43 procent utövat någon form av organiserad idrott i hemlandet inom främst fotboll, kampsport och volley-boll. Endast hälften av de som hade idrottat i organiserad form i hemlandet del-tar i föreningsidrott i Sverige. Närmare hälften av nyanlända barn och ungdomar i studien har själva sökt upp och tagit kontakt med idrottsföreningarna och frågat om de får börja idrotta, medan endast 5 procent uppger att de har blivit kontaktade av ledare/föreningar i syfte att locka dem till idrotten. De nyanlända barn och ungdomar som i stu-dien uppgav att de inte idrottar, prioriterar skolan i högre utsträckning, upp-lever sig vara allmänt sämre i idrott, har föräldrar som inte är likna angelägna att deras barn idrottar, och har bristande kunskaper om hur de ska göra för att börja i en förening, jämfört med de som idrottar i en förening. En av de faktorer som stack ut i fokusgruppintervjuerna, och i de öppna svaren i enkäten, var nyanlända barns och ungdomars upplevelser av idrottsföreningar-nas frånvaro/ointresse av att kontakta och försöka värva de nyanlända barn och ungdomar som har en uttalad vilja att börja idrotta i en förening. Andra delar som uppfattades viktiga för nyanlända barns och ungdomars idrottande var att idrottsledaren bör ha en social kompetens och stötta varje individ i ett lag/en träningsgrupp, oavsett vilken kompetens eller tidigare bakgrund individen har. (17) (PDF) Nyanlända barns och ungdomars uppfattningar om och upplevelser av föreningsidrotten i Sverige.

Available from: https://www.researchgate.net/publication/335310441_Nyanlanda_barns_och_ungdomars_uppfattningar_om_och_upplevelser_av_foreningsidrotten_i_Sverige [accessed Oct 11 2019].

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Riksidrottsförbundet, 2019. p. 52
Series
FoU-rapport ; 2019:3
Keywords
Immigrant, sport, organized sports, youth, Nyanlända, immigranter, ungdomar föreningsidrott, idrott, integration
National Category
Health Sciences
Research subject
Sports Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-75232 (URN)978-91-87385-26-1 (ISBN)
Available from: 2019-10-11 Created: 2019-10-11 Last updated: 2019-10-18Bibliographically approved
Wagnsson, S. (2018). Idrott – men sen då? En uppföljningsstudie om den organiserade idrottens betydelse för ungas hälsoutveckling.. In: : . Paper presented at UBBs forskningsfestival, Karlstads universitet, 8 november 2018..
Open this publication in new window or tab >>Idrott – men sen då? En uppföljningsstudie om den organiserade idrottens betydelse för ungas hälsoutveckling.
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Keywords
Idrott, hälsa, barn, ungdomar, utveckling
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Sports Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-70156 (URN)
Conference
UBBs forskningsfestival, Karlstads universitet, 8 november 2018.
Available from: 2018-11-16 Created: 2018-11-16 Last updated: 2018-11-29Bibliographically approved
Svensson, M. & Wagnsson, S. (2018). SAMSYN Värmland: En kartläggning av implementeringen och utvecklingen av Samsyn Värmland 2017. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>SAMSYN Värmland: En kartläggning av implementeringen och utvecklingen av Samsyn Värmland 2017
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2018. p. 33
Keywords
barn, ungdomar, idrott
National Category
Medical and Health Sciences
Research subject
Sports Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-69280 (URN)
Available from: 2018-09-18 Created: 2018-09-18 Last updated: 2019-06-19Bibliographically approved
Wagnsson, S. (2017). Föreningsidrott och ungas psykosociala hälsoutveckling.. In: J. Faskunger & P. Sjöblom (Ed.), Idrottens samhällsnytta : En vetenskaplig översikt av idrottsrörelsens mervärden för individ och samhälle. (pp. 54-68). Stockholm: Riksidrottsförbundet
Open this publication in new window or tab >>Föreningsidrott och ungas psykosociala hälsoutveckling.
2017 (Swedish)In: Idrottens samhällsnytta : En vetenskaplig översikt av idrottsrörelsens mervärden för individ och samhälle. / [ed] J. Faskunger & P. Sjöblom, Stockholm: Riksidrottsförbundet , 2017, p. 54-68Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Riksidrottsförbundet, 2017
Keywords
Idrott, samhällsnytta, barn, ungdomar utveckling
National Category
Medical and Health Sciences
Research subject
Sports Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-69279 (URN)9789187385193 (ISBN)
Available from: 2018-09-18 Created: 2018-09-18 Last updated: 2019-03-21Bibliographically approved
Gustafsson, H., Hill, A., Stenling, A. & Wagnsson, S. (2016). Profiles of perfectionism, parental climate, and burnout among competitive junior athletes. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 26(10), 1256-1264
Open this publication in new window or tab >>Profiles of perfectionism, parental climate, and burnout among competitive junior athletes
2016 (English)In: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ISSN 0905-7188, E-ISSN 1600-0838, Vol. 26, no 10, p. 1256-1264Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Recent research suggests that groups of athletes which differ in terms of perfectionism and perceptions of achievement climate can be identified. Moreover, these groups also differ in terms of burnout symptoms. The purpose of the current study was to extend this research by examining whether discernible groups can be identified based on scores of perfectionism and perceptions of parent-initiated climate and, then, whether these groups differ in terms of burnout. Two-hundred and thirty-seven Swedish junior athletes (124 males and 113 females aged 16-19) from a variety of sports completed measures of athlete burnout, multidimensional perfectionism, and parent-initiated motivational climate. Latent profile analysis identified four groups: non-perfectionistic athletes in a task-involving climate, moderately perfectionistic athletes in a task-involving climate, highly perfectionistic athletes in a task-involving climate, and highly perfectionistic athletes in a mixed climate. The latter two groups reported higher levels of burnout in comparison to other groups. The findings suggest that junior athletes high in perfectionism may be at comparatively greater risk to burnout and that this may especially be the case when they perceive their parents to emphasize concerns about failure and winning without trying one’s best.

Place, publisher, year, edition, pages
John Wiley & Sons, 2016
Keywords
Personality; motivation; performance; stress
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Sports Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-42460 (URN)10.1111/sms.12553 (DOI)000386937200015 ()26408202 (PubMedID)
Available from: 2016-05-23 Created: 2016-05-23 Last updated: 2019-07-10Bibliographically approved
Wagnsson, S., Stenling, A., Gustafsson, H. & Augustsson, C. (2016). Swedish youth football players' attitudes towards moral decision in sport as predicted by the parent-initiated motivational climate. Psychology of Sport And Exercise, 25, 110-114
Open this publication in new window or tab >>Swedish youth football players' attitudes towards moral decision in sport as predicted by the parent-initiated motivational climate
2016 (English)In: Psychology of Sport And Exercise, ISSN 1469-0292, E-ISSN 1878-5476, Vol. 25, p. 110-114Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Objectives: The purpose of this study was to examine associations between late adolescent football players' perceptions of the motivational climate as initiated by mothers and fathers and attitudes towards moral decision making in sports. Design: Cross-sectional. Methods: Participants were 213 Swedish football players (144 males, 67 females) aged 16-19 years who completed measures assessing perceived parent-initiated motivational climate (i.e., success-without effort climate [SWEC]; worry conducive climate [WCC]; and learning/enjoyment climate [LEC]) and attitudes towards moral decision-making in sport (i.e., acceptance of cheating [AOC]; acceptance of gamesmanship [AOC.] and keeping winning in proportion [KWIP]). Results: Canonical correlations demonstrated moderate positive relations between parent initiated both mother and father performance climates (WCC and SWEC) and AOC and AOG. Moreover, the relationship between mother and father-initiated learning/enjoyment climate (LEC) were shown to be moderately and positively associated with the prosocial attitude dimension of KWIP. Results also showed that a mother-initiated LEC and a mother-initiated SWEC were stronger predictors of the criterion variables (AOC, AOG, and KWIP) than equivalent father-initiated climate dimensions. Conclusions: The results highlight the importance of considering the relationship between parent initiated climates especially initiated by mothers and the development of moral decision-making among youth football players.

Keywords
Youth sport, Parent, Motivational climate, Moral functioning, Attitudes
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Sports Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-44656 (URN)10.1016/j.psychsport.2016.05.003 (DOI)000379563600013 ()
Available from: 2016-08-12 Created: 2016-08-12 Last updated: 2019-07-12Bibliographically approved
Wagnsson, S. & Augustsson, C. (2015). Kommersiell idrott ger föräldrar huvudbry. Svensk idrottsforskning, 24(2), 22-25
Open this publication in new window or tab >>Kommersiell idrott ger föräldrar huvudbry
2015 (Swedish)In: Svensk idrottsforskning, Vol. 24, no 2, p. 22-25Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2015
Keywords
Förädrar, barn, ungdomar, kommersialiserad, idrott
National Category
Social Sciences Sport and Fitness Sciences
Research subject
Sports Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-38168 (URN)
Available from: 2015-10-13 Created: 2015-10-13 Last updated: 2019-07-10Bibliographically approved
Wagnsson, S., Lindwall, M. & Gustafsson, H. (2014). Participation in organized sport and self-esteem across adolescence: the mediating role of perceived sport competence. Journal of Sport & Exercise Psychology (JSEP), 36(6), 584-594
Open this publication in new window or tab >>Participation in organized sport and self-esteem across adolescence: the mediating role of perceived sport competence
2014 (English)In: Journal of Sport & Exercise Psychology (JSEP), ISSN 0895-2779, E-ISSN 1543-2904, Vol. 36, no 6, p. 584-594Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The purpose of the study was to test longitudinal (2 years across three occasions) associations between sport participation (SP) and self-esteem (SE) across adolescence (10–18 years), addressing the mediating role of perceived sport competence (PSC) from a developmental perspective. Three waves of data were collected from three age cohorts (10–12, 13–15, and 16–18 years) of school-aged youth (N = 1358). The results demonstrate that SP and SE are related across time and that PSC has an important mediating role in this relationship, both from a skill development and a self-enhancement perspective. In the skill development model, the mediating role of PSC was significantly stronger in the youngest cohort whereas the effect of PSC on subsequent SP in the self-enhancement model was significantly stronger in the 13–15 age group compared with the youngest age group.

Keywords
youth sport, adolescence, skill development, self-enhancement
National Category
Other Social Sciences Sport and Fitness Sciences
Research subject
Sports Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-38163 (URN)10.1123/jsep.2013-0137 (DOI)000348491000004 ()25602141 (PubMedID)
Available from: 2015-10-13 Created: 2015-10-13 Last updated: 2019-07-10Bibliographically approved
Wagnsson, S., Patriksson, G. & Carlman, P. (2014). The longitudinal changes of  participation and drop-out patterns inchildren and youth sports.. In: : . Paper presented at Congress of the International Association of Physical Education in Higher Education (AIESEP). Auckland, New Zealand, 10-13 February, 2014..
Open this publication in new window or tab >>The longitudinal changes of  participation and drop-out patterns inchildren and youth sports.
2014 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Since there is a widespread belief that sports contributes to a healthy development, coaches, parents and other representatives acting in the sport environment are often expressing a concern about the high drop-out rate in organized youth sports. However, drop-out decisions made by youths are not a static phenomenon (Patriksson, 1988). In order to be able to capture the mobility, the aim of the study was to examine longitudinal (2 years, 3 waves) changes of participation and drop-out patterns based on self-reports of 920 youth (10-18 years) from Sweden. Results showed that a vast majority (93%) of participants had, to some extent been involved in organized sports when entering the last wave. The participation rate decreased with 7% (75-68%) between 10-12 years, with 13% (66-53%) between 13-15 years and with 8% (42-34%) between 16-18 years. The attrition rate was highest between the ages of 14-16 (19%). Every year, a significant proportion (19%) of those who dropped out of sports returned. Almost a fifth of those who have dropped out of sports returned, but once again withdraw in the same year. A higher proportion of girls than boys (46% vs 37%) withdraw from sports. Further analyses revealed that it is primarily girls with foreign background who drops out. Results also showed that those who drop-out of sports to a larger extent are physical more active (twice a week or more) when compared with those who never have been involved in organized sports (64-66% vs 45-50%). The results are discussed in relation to longitudinal trends shown in previous research (e.g., Findlay, Garner & Kohen, 2009; Patriksson, 1988; Seippel, 2005) but also in relation to studies that have only used cross-sectional or retrospective designs (e.g., Butcher, Lindner & Johns, 2002).

National Category
Social Sciences
Research subject
Sports Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-33857 (URN)
Conference
Congress of the International Association of Physical Education in Higher Education (AIESEP). Auckland, New Zealand, 10-13 February, 2014.
Funder
Swedish National Centre for Research in Sports
Available from: 2014-09-29 Created: 2014-09-29 Last updated: 2019-07-12Bibliographically approved
Rolandsson, M., Wagnsson, S. & Hugoson, A. (2014). Tobacco use habits among Swedish female youth athletes and the influence of the social environment. International Journal of Dental Hygiene, 12(3), 219-225
Open this publication in new window or tab >>Tobacco use habits among Swedish female youth athletes and the influence of the social environment
2014 (English)In: International Journal of Dental Hygiene, ISSN 1601-5029, E-ISSN 1601-5037, Vol. 12, no 3, p. 219-225Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Aim: This study examined the prevalence of tobacco habits and the influence of the social environment among Swedish female athletes representing both individual and team sports in Sweden. Material and method: A self-reported cross-sectional survey was performed with 791 female athletes 15-24 years old representing ten of the most common sports in Sweden. The questions related to the participants' involvement in sports and their tobacco habits. Results: Findings revealed that a large proportion of the female athletes had never smoked (65%) or used snus (74%). However, a considerable portion of the participants had tried smoking (27%) or using snus (20%), especially those involved in team sports. Results also showed statistically significant associations between female athletes' smoking habits and those of both their mothers and their peers, but not with the tobacco habits of their coaches, indicating that coaches do not influence the female athletes' use of tobacco. Conclusion: In conclusion, this study indicated that the vast majority of female athletes did not use tobacco. A significant portion had sometimes tried tobacco, especially members of team sports, but this behaviour did not seem to be influenced by the tobacco habits of their coaches.

Keywords
athletes, gender, smokeless tobacco, smoking, snuff, snus, sports
National Category
Dentistry
Research subject
Dental Hygiene
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-41513 (URN)10.1111/idh.12065 (DOI)000339432600011 ()24382360 (PubMedID)
Available from: 2016-04-25 Created: 2016-04-11 Last updated: 2017-08-16Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0311-7979

Search in DiVA

Show all publications