Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Wagnsson, Stefan, DocentORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0311-7979
Biography [eng]

My research mainly focuses on child and youth sports, with a particular interest for young people's psychosoacial development, motivation for sport and parents' involvement in sport.

Biography [swe]

Min forskning riktar sig i huvudsak mot barn- och ungdomsidrott, med speciellt fokus på ungas psykosociala utveckling, motivation till idrott samt föräldrarnas engagemang inom idrotten.

Publications (10 of 55) Show all publications
Nilson, F., Lundkvist, E., Wagnsson, S. & Gustafsson, H. (2019). Has the second ‘running boom’ democratized running? A study on the sociodemographic characteristics of finishers at the world’s largest half marathon. Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, 1-11
Open this publication in new window or tab >>Has the second ‘running boom’ democratized running? A study on the sociodemographic characteristics of finishers at the world’s largest half marathon
2019 (English)In: Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, ISSN 1743-0437, E-ISSN 1743-0445, p. 1-11Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

Previous studies have shown that runners differ in terms of sociodemographic characteristics. However, given the increase in participants at running races, the question arises whether these sociodemographic differences have been erased and if the second running boom has democratized running. An online questionnaire was sent to a randomized sample (n = 2378) of finishers at the 2017 Gothenburg half marathon (Göteborgsvarvet). The self-reported sociodemographic variables were then compared to Swedish national averages. The results show that Göteborgsvarvet finishers are considerably more likely to be men, well-educated and employed, compared to the general population of Sweden. This study indicates, therefore, that half marathon finishers are still distinctly different in terms of sociodemographic variables compared to the general population. These differences need to be taken into consideration when conclusions are drawn concerning running and its health effects on runners.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2019
Keywords
Marathon, socioeconomics, public health, Gothenburg half marathon, Göteborgsvarvet
National Category
Health Sciences
Research subject
Sports Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-76296 (URN)10.1080/17430437.2019.1703687 (DOI)000503537200001 ()
Available from: 2020-01-15 Created: 2020-01-15 Last updated: 2020-04-15Bibliographically approved
Hedström, P., Wagnsson, S. & Sjöqvist, B. (2019). Levnadsvanor. In: Laura Kobyletzski (Ed.), Hälsan i Värmland: Resultat från undersökningen Liv och Hälsa 2017 (pp. 21-36). Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Levnadsvanor
2019 (Swedish)In: Hälsan i Värmland: Resultat från undersökningen Liv och Hälsa 2017 / [ed] Laura Kobyletzski, Karlstad: Karlstads universitet, 2019, p. 21-36Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2019
National Category
Health Sciences
Research subject
Public Health Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-76299 (URN)
Available from: 2020-01-15 Created: 2020-01-15 Last updated: 2020-01-16Bibliographically approved
Wagnsson, S., Augustsson, C., Kougioumtzis, K., Stråhlman, O. & Patriksson, G. (2019). Nyanlända barns och ungdomars uppfattningar om och upplevelser av föreningsidrotten i Sverige. Stockholm: Riksidrottsförbundet
Open this publication in new window or tab >>Nyanlända barns och ungdomars uppfattningar om och upplevelser av föreningsidrotten i Sverige
Show others...
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med studien var att undersöka nyanlända barns och ungdomars uppfattningar om och upplevelser av den svenska föreningsidrotten. Studien har en multi-metod design, där 422 nyanlända barn och ungdomar har besvarat en specialkonstruerad enkät, och 107 har deltagit i fokusgruppintervjuer. Resultaten visar att en fjärdedel av respondenterna deltar i svensk förenings-idrott, närmare en femtedel har slutat föreningsidrotta, medan drygt hälften aldrig har idrottat i en förening i Sverige. Främsta motiven till att förenings-idrotta i Sverige är relaterat till att ha roligt, att det är bra och att det utvecklar det svenska språket. En stor andel av de nyanlända barn och ungdomarna i stu-dien uppger att de tränar eller tävlar i träningsgrupper/lag som är blandat med aktiva från Sverige och andra länder. Av de som för närvarande inte föreningsidrottar uppger drygt hälften att de skulle vilja idrotta i en förening. I övrigt visade deltagarmönstren på att poj-kar deltar i dubbelt så hög utsträckning i föreningsidrott som flickor. Ensam-kommande barn och ungdomar och de som inte har uppehållstillstånd idrottar också i högre utsträckning jämfört med de som anlände tillsammans med sin familj. Studien resultat visade vidare att fotboll, kampsport och basket är de mest ut övade idrotterna i Sverige. Tidigare hade 43 procent utövat någon form av organiserad idrott i hemlandet inom främst fotboll, kampsport och volley-boll. Endast hälften av de som hade idrottat i organiserad form i hemlandet del-tar i föreningsidrott i Sverige. Närmare hälften av nyanlända barn och ungdomar i studien har själva sökt upp och tagit kontakt med idrottsföreningarna och frågat om de får börja idrotta, medan endast 5 procent uppger att de har blivit kontaktade av ledare/föreningar i syfte att locka dem till idrotten. De nyanlända barn och ungdomar som i stu-dien uppgav att de inte idrottar, prioriterar skolan i högre utsträckning, upp-lever sig vara allmänt sämre i idrott, har föräldrar som inte är likna angelägna att deras barn idrottar, och har bristande kunskaper om hur de ska göra för att börja i en förening, jämfört med de som idrottar i en förening. En av de faktorer som stack ut i fokusgruppintervjuerna, och i de öppna svaren i enkäten, var nyanlända barns och ungdomars upplevelser av idrottsföreningar-nas frånvaro/ointresse av att kontakta och försöka värva de nyanlända barn och ungdomar som har en uttalad vilja att börja idrotta i en förening. Andra delar som uppfattades viktiga för nyanlända barns och ungdomars idrottande var att idrottsledaren bör ha en social kompetens och stötta varje individ i ett lag/en träningsgrupp, oavsett vilken kompetens eller tidigare bakgrund individen har. (17) (PDF) Nyanlända barns och ungdomars uppfattningar om och upplevelser av föreningsidrotten i Sverige.

Available from: https://www.researchgate.net/publication/335310441_Nyanlanda_barns_och_ungdomars_uppfattningar_om_och_upplevelser_av_foreningsidrotten_i_Sverige [accessed Oct 11 2019].

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Riksidrottsförbundet, 2019. p. 52
Series
FoU-rapport ; 2019:3
Keywords
Immigrant, sport, organized sports, youth, Nyanlända, immigranter, ungdomar föreningsidrott, idrott, integration
National Category
Health Sciences
Research subject
Sports Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-75232 (URN)978-91-87385-26-1 (ISBN)
Available from: 2019-10-11 Created: 2019-10-11 Last updated: 2019-10-18Bibliographically approved
Wagnsson, S., Augustsson, C., Kougioumtzis, K., Stråhlman, O. & Patriksson, G. (2019). Nyanlända barns och ungdomars uppfattningar om och upplevelser av föreningsidrotten i Sverige. Stockholm: Riksidrottsförbundet
Open this publication in new window or tab >>Nyanlända barns och ungdomars uppfattningar om och upplevelser av föreningsidrotten i Sverige
Show others...
2019 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

På uppdrag av Riksidrottsförbundet har en grupp forskare från Karlstad universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet utfört en studie i syfte att undersöka nyanlända barns och ungdomars uppfattningar om och upplevelser av den svenska föreningsidrotten. Studien har en multi-metod design, där 422 nyanlända barn och ungdomar har besvarat en specialkonstruerad enkät, och 107 har deltagit i fokusgruppintervjuer. Resultaten visar att en fjärdedel av respondenterna deltar i svensk föreningsidrott, närmare en femtedel har slutat föreningsidrotta, medan drygt hälften aldrig har idrottat i en förening i Sverige. Främsta motiven till att föreningsidrotta i Sverige är relaterat till att ha roligt, att det är bra och att det utvecklar det svenska språket. En stor andel av de nyanlända barn och ungdomarna i studien uppger att de tränar eller tävlar i träningsgrupper/lag som är blandat med aktiva från Sverige och andra länder. Av de som för närvarande inte föreningsidrottar uppger drygt hälften att de skulle vilja idrotta i en förening. I övrigt visade deltagarmönstren på att pojkar deltar i dubbelt så hög utsträckning i föreningsidrott som flickor. Ensamkommande barn och ungdomar och de som inte har uppehållstillstånd idrottar också i högre utsträckning jämfört med de som anlände tillsammans med sin familj. Studien resultat visade vidare att fotboll, kampsport och basket är de mest utövade idrotterna i Sverige. Tidigare hade 43 procent utövat någon form av organiserad idrott i hemlandet inom främst fotboll, kampsport och volleyboll. Endast hälften av de som hade idrottat i organiserad form i hemlandet deltar i föreningsidrott i Sverige. Närmare hälften av nyanlända barn och ungdomar i studien har själva sökt upp och tagit kontakt med idrottsföreningarna och frågat om de får börja idrotta, medan endast 5 procent uppger att de har blivit kontaktade av ledare/föreningar i syfte att locka dem till idrotten. De nyanlända barn och ungdomar som i studien uppgav att de inte idrottar, prioriterar skolan i högre utsträckning, upplever sig vara allmänt sämre i idrott, har föräldrar som inte är likna angelägna att deras barn idrottar, och har bristande kunskaper om hur de ska göra för att börja i en förening, jämfört med de som idrottar i en förening.En av de faktorer som stack ut i fokusgruppintervjuerna, och i de öppna svaren i enkäten, var nyanlända barns och ungdomars upplevelser av idrottsföreningarnas frånvaro/ointresse av att kontakta och försöka värva de nyanlända barn och ungdomar som har en uttalad vilja att börja idrotta i en förening. Andra delar som uppfattades viktiga för nyanlända barns och ungdomars idrottande var att idrottsledaren bör ha en social kompetens och stötta varje individ i ett lag/en träningsgrupp, oavsett vilken kompetens eller tidigare bakgrund individen har. Resultaten diskuteras i relation till Bronfenbrenners (2005) bioekologiska modell, där begränsade erfarenheter av organiserad idrott samt skillnader i kulturella normer och värderingar är några av de faktorer som lyfts fram som potentiella hinder för nyanlända barns och ungdomars deltagande i idrott. Andra delar som lyfts fram i diskussionen är vikten av att idrottsföreningar möter upp den tillsynes stora andel nyanlända barn och ungdomar som vill idrotta, men inte vet hur man kommer i kontakt med föreningarna. Avslutningsvis ges förslag till idrottsrörelsen på förändringar som kan göras.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Riksidrottsförbundet, 2019. p. 52
Series
FoU-rapport ; 2019:3
Keywords
Nyanlända, barn, ungdomar, idrott
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Sports Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-76297 (URN)978-91-87385-26-1 (ISBN)
Available from: 2020-01-15 Created: 2020-01-15 Last updated: 2020-01-15Bibliographically approved
Wagnsson, S. (2018). Idrott – men sen då? En uppföljningsstudie om den organiserade idrottens betydelse för ungas hälsoutveckling.. In: : . Paper presented at UBBs forskningsfestival, Karlstads universitet, 8 november 2018..
Open this publication in new window or tab >>Idrott – men sen då? En uppföljningsstudie om den organiserade idrottens betydelse för ungas hälsoutveckling.
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Keywords
Idrott, hälsa, barn, ungdomar, utveckling
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Sports Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-70156 (URN)
Conference
UBBs forskningsfestival, Karlstads universitet, 8 november 2018.
Available from: 2018-11-16 Created: 2018-11-16 Last updated: 2018-11-29Bibliographically approved
Svensson, M. & Wagnsson, S. (2018). SAMSYN Värmland: En kartläggning av implementeringen och utvecklingen av Samsyn Värmland 2017. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>SAMSYN Värmland: En kartläggning av implementeringen och utvecklingen av Samsyn Värmland 2017
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2018. p. 33
Keywords
barn, ungdomar, idrott
National Category
Medical and Health Sciences
Research subject
Sports Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-69280 (URN)
Available from: 2018-09-18 Created: 2018-09-18 Last updated: 2019-06-19Bibliographically approved
Wagnsson, S. (2017). Föreningsidrott och ungas psykosociala hälsoutveckling.. In: J. Faskunger & P. Sjöblom (Ed.), Idrottens samhällsnytta : En vetenskaplig översikt av idrottsrörelsens mervärden för individ och samhälle. (pp. 54-68). Stockholm: Riksidrottsförbundet
Open this publication in new window or tab >>Föreningsidrott och ungas psykosociala hälsoutveckling.
2017 (Swedish)In: Idrottens samhällsnytta : En vetenskaplig översikt av idrottsrörelsens mervärden för individ och samhälle. / [ed] J. Faskunger & P. Sjöblom, Stockholm: Riksidrottsförbundet , 2017, p. 54-68Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Riksidrottsförbundet, 2017
Keywords
Idrott, samhällsnytta, barn, ungdomar utveckling
National Category
Other Medical Sciences not elsewhere specified Sport and Fitness Sciences
Research subject
Sports Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-69279 (URN)9789187385193 (ISBN)
Available from: 2018-09-18 Created: 2018-09-18 Last updated: 2020-04-21Bibliographically approved
Gustafsson, H., Carlin, M., Podlog, L., Wagnsson, S. & Ericsson, H. (2016). Perfectionism and athlete burnout: Does the motivational climate matter?. In: : . Paper presented at Swedish Association for Behavioural and Social Research in Sport, Annual Conference, September 28 - October 1, 2016, 16-17 November, Örebro University, Örebro, Sweden..
Open this publication in new window or tab >>Perfectionism and athlete burnout: Does the motivational climate matter?
Show others...
2016 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
National Category
Sport and Fitness Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-47765 (URN)
Conference
Swedish Association for Behavioural and Social Research in Sport, Annual Conference, September 28 - October 1, 2016, 16-17 November, Örebro University, Örebro, Sweden.
Available from: 2017-01-27 Created: 2017-01-27 Last updated: 2019-11-04Bibliographically approved
Gustafsson, H., Hill, A., Stenling, A. & Wagnsson, S. (2016). Profiles of perfectionism, parental climate, and burnout among competitive junior athletes. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 26(10), 1256-1264
Open this publication in new window or tab >>Profiles of perfectionism, parental climate, and burnout among competitive junior athletes
2016 (English)In: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ISSN 0905-7188, E-ISSN 1600-0838, Vol. 26, no 10, p. 1256-1264Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Recent research suggests that groups of athletes which differ in terms of perfectionism and perceptions of achievement climate can be identified. Moreover, these groups also differ in terms of burnout symptoms. The purpose of the current study was to extend this research by examining whether discernible groups can be identified based on scores of perfectionism and perceptions of parent-initiated climate and, then, whether these groups differ in terms of burnout. Two-hundred and thirty-seven Swedish junior athletes (124 males and 113 females aged 16-19) from a variety of sports completed measures of athlete burnout, multidimensional perfectionism, and parent-initiated motivational climate. Latent profile analysis identified four groups: non-perfectionistic athletes in a task-involving climate, moderately perfectionistic athletes in a task-involving climate, highly perfectionistic athletes in a task-involving climate, and highly perfectionistic athletes in a mixed climate. The latter two groups reported higher levels of burnout in comparison to other groups. The findings suggest that junior athletes high in perfectionism may be at comparatively greater risk to burnout and that this may especially be the case when they perceive their parents to emphasize concerns about failure and winning without trying one’s best.

Place, publisher, year, edition, pages
John Wiley & Sons, 2016
Keywords
Personality; motivation; performance; stress
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Sports Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-42460 (URN)10.1111/sms.12553 (DOI)000386937200015 ()26408202 (PubMedID)
Available from: 2016-05-23 Created: 2016-05-23 Last updated: 2019-07-10Bibliographically approved
Podlog, L., Gustafsson, H., Wagnsson, S., Lundqvist, C. & Johansson, M. (2016). Relationships between Hope and Training Hours Among Adolescent Swedish Soccer Players. In: : . Paper presented at The NASPSPA 2016 CONFERENCE June 15-18, 2016 in Montreal, Quebec, Canada.
Open this publication in new window or tab >>Relationships between Hope and Training Hours Among Adolescent Swedish Soccer Players
Show others...
2016 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Sport and Fitness Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-47767 (URN)
Conference
The NASPSPA 2016 CONFERENCE June 15-18, 2016 in Montreal, Quebec, Canada
Available from: 2017-01-27 Created: 2017-01-27 Last updated: 2019-11-04Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0311-7979

Search in DiVA

Show all publications