Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Augustsson, ChristianORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9435-5683
Publications (10 of 45) Show all publications
Högman, J., Augustsson, C. & Hedström, P. (2019). Let’s do those 60 minutes! Children’s perceived landscape for daily physical activity. Sport, Education and Society
Open this publication in new window or tab >>Let’s do those 60 minutes! Children’s perceived landscape for daily physical activity
2019 (English)In: Sport, Education and Society, ISSN 1357-3322, E-ISSN 1470-1243Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

In a scientific effort to understand the reasons for low physical-activity levels among children, there is a need to consider how children perceive and interact with their complex environments holistically. This study outlines an image of the perceived landscape within which children in two lower-socioeconomic contexts engage in daily physical activity. By applying bioecological perspectives (Bronfenbrenner, U. 2005. Making human Beings human: Bioecological perspectives on human development. SAGE), the aim included an analysis of how the perceived landscape and its interrelated factors influence children’s physical activity. We used 15 focus-group interviews with children (n = 63, ages 8–13) from four different rural and suburban areas of southern and central Sweden. Through analyzing the children’s stories about their experiences of everyday physical activity from a bioecological perspective, an image of a complex landscape was revealed. Structural (schools’ institutional frameworks), cultural (local sports cultures), and environmental factors (e.g. schoolyard design) were evident in interpersonal relations within the microsystem and interacted with personal characteristics, primarily gender and level of physical competence and, thereby, affected the possibilities of the children engaging in proximal processes related to physical activity. This study contributes new qualitative understanding based on children’s voices about how the performance of daily physical activity among younger children (ages 7–13) in lower-socioeconomic areas may be considered an interactional process between individuals and their perceived environment, which can be thought of as a multidimensional landscape. Implications include actions which contribute to more diverse environments enabling proximal processes among a broader group of children.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2019
Keywords
bioecological theory, Child perspective, children’s everyday lives, daily physical activity, focus-group interviews, proximal processes, sports participation, youth sports, adolescent, article, child, environmental factor, female, gender, human, human development, human relation, interview, landscape, major clinical study, male, physical activity, suburban area, Sweden, voice, youth sport
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Sports Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-72343 (URN)10.1080/13573322.2019.1610374 (DOI)000469673900001 ()2-s2.0-85065095755 (Scopus ID)
Available from: 2019-06-07 Created: 2019-06-07 Last updated: 2019-06-13
Wagnsson, S., Augustsson, C., Kougioumtzis, K., Stråhlman, O. & Patriksson, G. (2019). Nyanlända barns och ungdomars uppfattningar om och upplevelser av föreningsidrotten i Sverige. Stockholm: Riksidrottsförbundet
Open this publication in new window or tab >>Nyanlända barns och ungdomars uppfattningar om och upplevelser av föreningsidrotten i Sverige
Show others...
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med studien var att undersöka nyanlända barns och ungdomars uppfattningar om och upplevelser av den svenska föreningsidrotten. Studien har en multi-metod design, där 422 nyanlända barn och ungdomar har besvarat en specialkonstruerad enkät, och 107 har deltagit i fokusgruppintervjuer. Resultaten visar att en fjärdedel av respondenterna deltar i svensk förenings-idrott, närmare en femtedel har slutat föreningsidrotta, medan drygt hälften aldrig har idrottat i en förening i Sverige. Främsta motiven till att förenings-idrotta i Sverige är relaterat till att ha roligt, att det är bra och att det utvecklar det svenska språket. En stor andel av de nyanlända barn och ungdomarna i stu-dien uppger att de tränar eller tävlar i träningsgrupper/lag som är blandat med aktiva från Sverige och andra länder. Av de som för närvarande inte föreningsidrottar uppger drygt hälften att de skulle vilja idrotta i en förening. I övrigt visade deltagarmönstren på att poj-kar deltar i dubbelt så hög utsträckning i föreningsidrott som flickor. Ensam-kommande barn och ungdomar och de som inte har uppehållstillstånd idrottar också i högre utsträckning jämfört med de som anlände tillsammans med sin familj. Studien resultat visade vidare att fotboll, kampsport och basket är de mest ut övade idrotterna i Sverige. Tidigare hade 43 procent utövat någon form av organiserad idrott i hemlandet inom främst fotboll, kampsport och volley-boll. Endast hälften av de som hade idrottat i organiserad form i hemlandet del-tar i föreningsidrott i Sverige. Närmare hälften av nyanlända barn och ungdomar i studien har själva sökt upp och tagit kontakt med idrottsföreningarna och frågat om de får börja idrotta, medan endast 5 procent uppger att de har blivit kontaktade av ledare/föreningar i syfte att locka dem till idrotten. De nyanlända barn och ungdomar som i stu-dien uppgav att de inte idrottar, prioriterar skolan i högre utsträckning, upp-lever sig vara allmänt sämre i idrott, har föräldrar som inte är likna angelägna att deras barn idrottar, och har bristande kunskaper om hur de ska göra för att börja i en förening, jämfört med de som idrottar i en förening. En av de faktorer som stack ut i fokusgruppintervjuerna, och i de öppna svaren i enkäten, var nyanlända barns och ungdomars upplevelser av idrottsföreningar-nas frånvaro/ointresse av att kontakta och försöka värva de nyanlända barn och ungdomar som har en uttalad vilja att börja idrotta i en förening. Andra delar som uppfattades viktiga för nyanlända barns och ungdomars idrottande var att idrottsledaren bör ha en social kompetens och stötta varje individ i ett lag/en träningsgrupp, oavsett vilken kompetens eller tidigare bakgrund individen har. (17) (PDF) Nyanlända barns och ungdomars uppfattningar om och upplevelser av föreningsidrotten i Sverige.

Available from: https://www.researchgate.net/publication/335310441_Nyanlanda_barns_och_ungdomars_uppfattningar_om_och_upplevelser_av_foreningsidrotten_i_Sverige [accessed Oct 11 2019].

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Riksidrottsförbundet, 2019. p. 52
Series
FoU-rapport ; 2019:3
Keywords
Immigrant, sport, organized sports, youth, Nyanlända, immigranter, ungdomar föreningsidrott, idrott, integration
National Category
Health Sciences
Research subject
Sports Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-75232 (URN)978-91-87385-26-1 (ISBN)
Available from: 2019-10-11 Created: 2019-10-11 Last updated: 2019-10-18Bibliographically approved
Wagnsson, S., Augustsson, C., Kougioumtzis, K., Stråhlman, O. & Patriksson, G. (2019). Nyanlända barns och ungdomars uppfattningar om och upplevelser av föreningsidrotten i Sverige. Stockholm: Riksidrottsförbundet
Open this publication in new window or tab >>Nyanlända barns och ungdomars uppfattningar om och upplevelser av föreningsidrotten i Sverige
Show others...
2019 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

På uppdrag av Riksidrottsförbundet har en grupp forskare från Karlstad universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet utfört en studie i syfte att undersöka nyanlända barns och ungdomars uppfattningar om och upplevelser av den svenska föreningsidrotten. Studien har en multi-metod design, där 422 nyanlända barn och ungdomar har besvarat en specialkonstruerad enkät, och 107 har deltagit i fokusgruppintervjuer. Resultaten visar att en fjärdedel av respondenterna deltar i svensk föreningsidrott, närmare en femtedel har slutat föreningsidrotta, medan drygt hälften aldrig har idrottat i en förening i Sverige. Främsta motiven till att föreningsidrotta i Sverige är relaterat till att ha roligt, att det är bra och att det utvecklar det svenska språket. En stor andel av de nyanlända barn och ungdomarna i studien uppger att de tränar eller tävlar i träningsgrupper/lag som är blandat med aktiva från Sverige och andra länder. Av de som för närvarande inte föreningsidrottar uppger drygt hälften att de skulle vilja idrotta i en förening. I övrigt visade deltagarmönstren på att pojkar deltar i dubbelt så hög utsträckning i föreningsidrott som flickor. Ensamkommande barn och ungdomar och de som inte har uppehållstillstånd idrottar också i högre utsträckning jämfört med de som anlände tillsammans med sin familj. Studien resultat visade vidare att fotboll, kampsport och basket är de mest utövade idrotterna i Sverige. Tidigare hade 43 procent utövat någon form av organiserad idrott i hemlandet inom främst fotboll, kampsport och volleyboll. Endast hälften av de som hade idrottat i organiserad form i hemlandet deltar i föreningsidrott i Sverige. Närmare hälften av nyanlända barn och ungdomar i studien har själva sökt upp och tagit kontakt med idrottsföreningarna och frågat om de får börja idrotta, medan endast 5 procent uppger att de har blivit kontaktade av ledare/föreningar i syfte att locka dem till idrotten. De nyanlända barn och ungdomar som i studien uppgav att de inte idrottar, prioriterar skolan i högre utsträckning, upplever sig vara allmänt sämre i idrott, har föräldrar som inte är likna angelägna att deras barn idrottar, och har bristande kunskaper om hur de ska göra för att börja i en förening, jämfört med de som idrottar i en förening.En av de faktorer som stack ut i fokusgruppintervjuerna, och i de öppna svaren i enkäten, var nyanlända barns och ungdomars upplevelser av idrottsföreningarnas frånvaro/ointresse av att kontakta och försöka värva de nyanlända barn och ungdomar som har en uttalad vilja att börja idrotta i en förening. Andra delar som uppfattades viktiga för nyanlända barns och ungdomars idrottande var att idrottsledaren bör ha en social kompetens och stötta varje individ i ett lag/en träningsgrupp, oavsett vilken kompetens eller tidigare bakgrund individen har. Resultaten diskuteras i relation till Bronfenbrenners (2005) bioekologiska modell, där begränsade erfarenheter av organiserad idrott samt skillnader i kulturella normer och värderingar är några av de faktorer som lyfts fram som potentiella hinder för nyanlända barns och ungdomars deltagande i idrott. Andra delar som lyfts fram i diskussionen är vikten av att idrottsföreningar möter upp den tillsynes stora andel nyanlända barn och ungdomar som vill idrotta, men inte vet hur man kommer i kontakt med föreningarna. Avslutningsvis ges förslag till idrottsrörelsen på förändringar som kan göras.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Riksidrottsförbundet, 2019. p. 52
Series
FoU-rapport ; 2019:3
Keywords
Nyanlända, barn, ungdomar, idrott
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Sports Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-76297 (URN)978-91-87385-26-1 (ISBN)
Available from: 2020-01-15 Created: 2020-01-15 Last updated: 2020-01-15Bibliographically approved
Thorell, G., Augustsson, C., Stråhlman, O. & Morgan, K. (2018). The Swedish riding school: A social arena for young riders. Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, 21(9), 1416-1431
Open this publication in new window or tab >>The Swedish riding school: A social arena for young riders
2018 (English)In: Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, ISSN 1743-0437, E-ISSN 1743-0445, Vol. 21, no 9, p. 1416-1431Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim was to explore how young riders experience the riding school. By analysing focus groups interviews, a picture emerged showing that young riders' main motive for participating at riding schools was the social aspects. Riding schools could be characterized through an institutional perspective in which the young riders became internalized and socialized into a stable culture. The young riders identified with the norms and values of the riding instructors through master-apprentice learning. In addition, the results revealed a change in the stable culture since the instructors encouraged social interactions and participation in the community that became central to learning and development. Opportunities to influence and interact were important for the individuals and from a child's rights perspective. Through participation in the community of practice at riding schools, young riders not only learn about riding and horse management but also develop important personal social skills.

National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Sports Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-68480 (URN)10.1080/17430437.2017.1390564 (DOI)000435708000013 ()
Available from: 2018-07-06 Created: 2018-07-06 Last updated: 2018-07-06Bibliographically approved
Carlman, P. & Augustsson, C. (2018). ”Vi kallade oss alltid SMARTISARNA”: En uppföljningsstudie av ett hälsofrämjande skolprojekt. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>”Vi kallade oss alltid SMARTISARNA”: En uppföljningsstudie av ett hälsofrämjande skolprojekt
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

De flesta barn och ungdomar i Sverige är inte tillräckligt fysiskt aktiva. I Sverige idag är det få barn som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet på 60 minuter per dag. Forskningsgenomgångar har dokumenterat att skolbaserade interventioner har möjlighet att förbättra den fysiska statusen hos elever. Värmlands Idrottsförbund och Friskvården i Värmland beslutade 2004 att göra en satsning på ett hälsofrämjande skolprojekt – som fick namnet SMARTIS. Huvudmålet med SMARTIS var att öka barnens fysiska aktivitetsgrad i skolan och på fritiden samt att förbättra den fysiska förmågan. I föreliggande rapport studeras elevers beskrivningar av SMARTIS betydelse för deras levnadsvanor under och efter projektet. Studiens design omfattade individuella intervjuer och en gruppintervju med elever som tidigare deltagit i SMARTIS. Resultatet analyseras och diskuteras utifrån hur eleverna upplevde SMARTIS under sin tid på skolan och vilken betydelse SMARTIS har haft för det liv de lever idag. I rapporten synliggörs att för att ge alla elever möjlighet att utveckla varaktiga beteenden och vanor utanför skolan bör hälsofrämjande arbete i skolan vara relevant för eleverna och att de kan relatera de aktiviteter som genomförs till sig själva och deras vardagliga liv.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2018. p. 39
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2018:58
Keywords
rörelse, fysisk aktivitet, idrott, elever, skola
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Sports Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-70268 (URN)978-91-7063-899-2 (ISBN)978-91-7063-994-4 (ISBN)
Note

Värmlandsidrotten ska ha sin logga med på titelsidan.

Available from: 2018-11-23 Created: 2018-11-23 Last updated: 2019-01-16Bibliographically approved
Högman, J. & Augustsson, C. (2017). To play or not to play, that's the question: young people's experiences of organized spontaneous sport. Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, 20(9), 1134-1149
Open this publication in new window or tab >>To play or not to play, that's the question: young people's experiences of organized spontaneous sport
2017 (English)In: Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, ISSN 1743-0437, E-ISSN 1743-0445, Vol. 20, no 9, p. 1134-1149Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

As an attempt to reach physically inactive young people, especially girls, organized spontaneous sport (OSP) was implemented as a part of the state programme 'The Sports Lift' (2010). Projects, however, tended to primarily attract physically active boys rather than the actual target group. This problem calls for a qualitative approach to gain further knowledge about the interplay within the activities. Accordingly, this study aims to examine young people's experiences of OSP activities with focus on participation, leadership and determining processes. To fulfil this purpose, a case study design was implemented. Data were collected through observations (pilot study) and semi-structured interviews with participants. The theoretical point of departure is developmental ecology, emphasizing the individual's interaction with the multilevel environment. Results show that OSP is experienced as different from conventional organized sport. Further, the domination of boys is made possible through upholding the masculine sports norm, which is actualized within determining processes.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2017
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Sports Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-65666 (URN)10.1080/17430437.2016.1269080 (DOI)000403820600004 ()
Available from: 2018-01-18 Created: 2018-01-18 Last updated: 2018-07-24Bibliographically approved
Carlman, P. & Augustsson, C. (2016). It’s like half-sport, maybe even a bit more than half-sport: Children’s experience of a Sport for All Programme in School. European Journal for Sport and Society, 13(2), 97-110
Open this publication in new window or tab >>It’s like half-sport, maybe even a bit more than half-sport: Children’s experience of a Sport for All Programme in School
2016 (English)In: European Journal for Sport and Society, ISSN 1613-8171, Vol. 13, no 2, p. 97-110Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In this article we explore children’s experiences of a Sport for All Programme (SAP) in school. The purpose of the ‘Sport for All’ policy is to give children an opportunity to try different sports, with a focus on play and motor learning rather than organized competition. In this study, we approach children as active agents in constructing the SAP practice in line with the theoretical standpoint that children are competent social actors with agency. The study is based on repeated focus group interviews with 15 ten-year-old children (9 girls, 6 boys) participating in a SAP in the western part of Sweden. The children perceived the SAP as sessions with less emphasis on performance and without organized competitions; it was described as a ‘low threshold’ activity. However, the result showed that the SAP activity was not free from performance-oriented principles. The Sport for All pedagogy needs to consider and handle the consequences of competition principles, especially if the participating children and leaders have a performance ethos.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2016
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Sports Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-38342 (URN)10.1080/16138171.2016.1183943 (DOI)000442104300002 ()
Available from: 2015-11-08 Created: 2015-11-08 Last updated: 2019-11-08Bibliographically approved
Wagnsson, S., Stenling, A., Gustafsson, H. & Augustsson, C. (2016). Swedish youth football players' attitudes towards moral decision in sport as predicted by the parent-initiated motivational climate. Psychology of Sport And Exercise, 25, 110-114
Open this publication in new window or tab >>Swedish youth football players' attitudes towards moral decision in sport as predicted by the parent-initiated motivational climate
2016 (English)In: Psychology of Sport And Exercise, ISSN 1469-0292, E-ISSN 1878-5476, Vol. 25, p. 110-114Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Objectives: The purpose of this study was to examine associations between late adolescent football players' perceptions of the motivational climate as initiated by mothers and fathers and attitudes towards moral decision making in sports. Design: Cross-sectional. Methods: Participants were 213 Swedish football players (144 males, 67 females) aged 16-19 years who completed measures assessing perceived parent-initiated motivational climate (i.e., success-without effort climate [SWEC]; worry conducive climate [WCC]; and learning/enjoyment climate [LEC]) and attitudes towards moral decision-making in sport (i.e., acceptance of cheating [AOC]; acceptance of gamesmanship [AOC.] and keeping winning in proportion [KWIP]). Results: Canonical correlations demonstrated moderate positive relations between parent initiated both mother and father performance climates (WCC and SWEC) and AOC and AOG. Moreover, the relationship between mother and father-initiated learning/enjoyment climate (LEC) were shown to be moderately and positively associated with the prosocial attitude dimension of KWIP. Results also showed that a mother-initiated LEC and a mother-initiated SWEC were stronger predictors of the criterion variables (AOC, AOG, and KWIP) than equivalent father-initiated climate dimensions. Conclusions: The results highlight the importance of considering the relationship between parent initiated climates especially initiated by mothers and the development of moral decision-making among youth football players.

Keywords
Youth sport, Parent, Motivational climate, Moral functioning, Attitudes
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Sports Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-44656 (URN)10.1016/j.psychsport.2016.05.003 (DOI)000379563600013 ()
Available from: 2016-08-12 Created: 2016-08-12 Last updated: 2019-07-12Bibliographically approved
Wagnsson, S. & Augustsson, C. (2015). Idrottsföräldrars syn på den kommersialiserade barn- och ungdomsidrotten.. In: Christine Dartsch, Johan R Norberg & Johan Pihlblad (Ed.), Idrottens pris: om idrottens kostnader och medlemskapets betydelse (pp. 9-64). Stockholm: Centrum för idrottsforskning
Open this publication in new window or tab >>Idrottsföräldrars syn på den kommersialiserade barn- och ungdomsidrotten.
2015 (Swedish)In: Idrottens pris: om idrottens kostnader och medlemskapets betydelse / [ed] Christine Dartsch, Johan R Norberg & Johan Pihlblad, Stockholm: Centrum för idrottsforskning , 2015, , p. 58p. 9-64Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Centrum för idrottsforskning, 2015. p. 58
Series
Centrum för idrottsforskning ; 2015:2
Keywords
Föräldrar, idrott, barn, ungdomar, kommersialisering
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Sports Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-38166 (URN)978-91-981833-3-7 (ISBN)
Available from: 2015-10-13 Created: 2015-10-13 Last updated: 2019-11-05Bibliographically approved
Wagnsson, S. & Augustsson, C. (2015). Kommersiell idrott ger föräldrar huvudbry. Svensk idrottsforskning, 24(2), 22-25
Open this publication in new window or tab >>Kommersiell idrott ger föräldrar huvudbry
2015 (Swedish)In: Svensk idrottsforskning, Vol. 24, no 2, p. 22-25Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2015
Keywords
Förädrar, barn, ungdomar, kommersialiserad, idrott
National Category
Social Sciences Sport and Fitness Sciences
Research subject
Sports Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-38168 (URN)
Available from: 2015-10-13 Created: 2015-10-13 Last updated: 2019-07-10Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9435-5683

Search in DiVA

Show all publications