Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Lindh, Magnus
Alternative names
Publications (10 of 23) Show all publications
Lindh, M. & Miles, L. (2011). Fusing Regions? Sustainable Regional Action and European Integration, Nordic Regional Action in a Fused Europe?. In: H. Reynaert, K. Steyvers and E. Van Bever (Ed.), The Road to Europe: : Main Street or Backward Alley for Local Governments in Europe?. Brugge: Vanden Broele Publishers
Open this publication in new window or tab >>Fusing Regions? Sustainable Regional Action and European Integration, Nordic Regional Action in a Fused Europe?
2011 (English)In: The Road to Europe: : Main Street or Backward Alley for Local Governments in Europe? / [ed] H. Reynaert, K. Steyvers and E. Van Bever, Brugge: Vanden Broele Publishers, 2011Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

The chapter, published in a volume by a leading publisher in Belgium and based on proceedings of a major international conference held at Ghent University in 2010, presents the concepts of regional action and fusion as fruitful approaches to understanding how regional actors in Finland and Sweden 'get the best out of the EU'.

Place, publisher, year, edition, pages
Brugge: Vanden Broele Publishers, 2011
Keywords
Regional Action, Finland, Sweden, European integration, Fusing regions
National Category
Political Science
Research subject
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-11724 (URN)978 90 4960 411 0 (ISBN)
Available from: 2012-02-20 Created: 2012-02-20 Last updated: 2012-03-02Bibliographically approved
Lindh, M. (2011). Nordic Regional Action in a Fused Europe?. In: Høibraaten, H. & Hille, J. (Ed.), Northern Europe and the Future of the EU: Nordeuropa und die Zukunft der EU. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag
Open this publication in new window or tab >>Nordic Regional Action in a Fused Europe?
2011 (English)In: Northern Europe and the Future of the EU: Nordeuropa und die Zukunft der EU / [ed] Høibraaten, H. & Hille, J., Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2011Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2011
Series
Nordeuropeische Studien ; 23
Keywords
Regional Action, Sweden, Finland, Fusing Regions
National Category
Political Science
Research subject
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-11726 (URN)3830519656 (ISBN)978-3830519652 (ISBN)
Available from: 2012-02-20 Created: 2012-02-20 Last updated: 2012-03-02Bibliographically approved
Lindh, M. (2011). Regional påverkan av EU:s beslutsfattande: Hur nå framgång i ett regionalt gränsöverskridande ledarskap?.
Open this publication in new window or tab >>Regional påverkan av EU:s beslutsfattande: Hur nå framgång i ett regionalt gränsöverskridande ledarskap?
2011 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

I ett pågående projekt, Fusing Regions Plus+, undersöks hur regionala aktörer i agerar i vertikala nätverk, och då i synnerhet i sina direkta kontakter med EU:s beslutsfattande. Den så kallade Fusions-tesen används som en bakomliggande beskrivning av de processer som pågår på EU- respektive statsnivå. I och med att den federala vägen är stängd, då det saknas ett folkligt stöd för en europeisk federation, samt att den konfederala (rent mellanstatliga) vägen uppfattas som alldeles för ineffektiv, återstår en tredje väg, en mer pragmatisk, problemlösande integration som steg för steg smälter samman de offentliga resurserna på nationell och övernationell nivå, s.k. Fusion (om hur vi använder det teoretiska konceptet Fusion, se forskarrapporten: Understanding Regional Action and the European Union, A Fusion Approach, Lindh et a.l 2007).

Poängen med fusion är att denna process öppnar även möjligheter för regioner att involveras och delta i det europeiska beslutsfattandet. Detta är mer uppenbart vad gäller federala och semi-federala statsbildningar med mer traditionellt starka regioner, men även i stater med historiskt svaga regioner ser vi att regionala aktörer blir allt mer aktiva, och i ökande grad ”by-passar” staten i sin strävan att driva det regionala intresset mot EU, och att få ut det mesta av EU.

Empiriska studien visar att ”bypass”-aktiviteter föreligger och att dessa aktiviteter förutspås öka i framtiden; samt att ”bypass”-aktiviteter anses vara bra för regionerna. Det bör poängteras att dessa aktiviteter ökar från en ganska blygsam nivå (Lindh et al 2009).

I en tidigare studie identifierades fyra indikatorer som särskilt viktiga för ett framgångsrikt regionalt handlande gentemot EU (vilka vi valt att kalla för LIRP-modellen): Leadership, (starkt eller svagt ledarskap i formulerandet av det regionala intresset?), Institution building, (Hur ser organisationen ut? Hur kan den förbättras?), Resource allocation, (Var och hur gör resurserna bäst nytta?), samt Policy development, (Vad vill regionen och hur förmedla det till beslutsfattandet i EU? Lindh et al. 2009).

I den pågående studien är syftet att fortsätta att identifiera viktiga aspekter av ett regionalt gränsöverskridande ledarskap, med fokus på EU. Tanken är att i det papper som presenteras i arbetsgruppen försöka operationalisera LIRP-modellen ytterligare och diskutera dess relevans och fruktbarhet med seminariet.

Keywords
Fusion, Flernivåsystem, LIRP-modellen
National Category
Political Science
Research subject
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-11722 (URN)
Projects
Fusing Regions Plus+
Note
KonferensbidragAvailable from: 2012-02-20 Created: 2012-02-20 Last updated: 2012-03-02Bibliographically approved
Lindh, M. & Miles, L. (2010). Fusing Regions? Sustainable Regional Action and the European Integration: Nordic Regional Action in a Fused Europe.
Open this publication in new window or tab >>Fusing Regions? Sustainable Regional Action and the European Integration: Nordic Regional Action in a Fused Europe
2010 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Political Science
Research subject
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-9825 (URN)
Projects
Fusing Regions?
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2013-06-12Bibliographically approved
Lödén, H., Lindh, M., Miles, L. & Räftegård, C. (2009). Fusing Regions?: Investigating Sustainable Regional Action in Nordic Regions. In: : .
Open this publication in new window or tab >>Fusing Regions?: Investigating Sustainable Regional Action in Nordic Regions
2009 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The paper introduces the concept of regional action and then investigates the propensity for such regional action undertaken by policy-makers in three specific regions in Finland, Sweden and Norway. The paper focuses on the changing roles of regional networks and the implications for them as boundaries become blurred, the paper contends that the activities of regional policy-makers need to be understood through an appreciation that European integration is contributing to the transformation of regions and the blurring (or fusing) of regional competencies. There is therefore, in our view, an urgent need to focus research specifically upon how Nordic regional policy-makers act towards the European Union, and in what degrees and forms, regional action is sustainable at the functional level.

The research project is funded by the Nordic Council of Ministers as part of the Internationalisation of Regional Development Policies Needs and Demands in the Nordic countries research programme, and are a comparative study that focuses upon: (i) the behaviour, strategies and levels of action and interaction of regional actors in EU structures and (ii) the attitudes of regional actors towards interacting with the EU. The study concentrates on regional actors behaviour and attitudes in a variety of policy fields that is affected by EU.

This paper represents a part in the final phase of this project, which has a deadline for the final report in May, 2009, and are founded on an earlier paper, Regional Action and the European Union: A Fusion Approach, presented by the authors at the NISA conference in Odense (May 2007) and at the Performing Regions/Regional Performance: Regions and Regionalism in and Beyond Europe conference at Lancaster University (September 2007).

Methodological issues are not discussed in this paper; instead it focuses on the design of the study and the relation between the core concepts. Finally, we initiate a discussion on how to make policy recommendations as a result of a theoretically informed empirical study.

National Category
Political Science
Research subject
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-11010 (URN)
Projects
Fusing Regions?
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2014-12-09Bibliographically approved
Lindh, M., Lödén, H., Miles, L., Stegmann McCallion, M. & Räftegård, C. (2009). Fusing Regions?: Sustainable Regional Action in the Context of European Integration. Stockholm: Nordregio
Open this publication in new window or tab >>Fusing Regions?: Sustainable Regional Action in the Context of European Integration
Show others...
2009 (English)Report (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Nordregio, 2009. p. 126
Series
Nordregio Report, ISSN 1654-2290 ; 2009:8
Keywords
European integration, Regionalisation, Europeanization, Fusion, Regional Action
National Category
Political Science
Research subject
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-11340 (URN)
Projects
Fusing Regions?
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2014-12-11Bibliographically approved
Lödén, H., Lindh, M., Miles, L., Räftegård, C. & Stegmann McCallion, M. (2009). Fusing Regions?: Sustainable Regional Governance in the Context of European Integration. Stockholm: Nordregio
Open this publication in new window or tab >>Fusing Regions?: Sustainable Regional Governance in the Context of European Integration
Show others...
2009 (English)Report (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Nordregio, 2009. p. 126
Series
Nordregio, Nordic Centre for Spatial Development, ISSN 16542290
National Category
Political Science
Research subject
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-11324 (URN)
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2014-12-11Bibliographically approved
Lindh, M. (2009). Mot en europacentrerad politikdidaktik. Paper presented at NOFA 2 Den anden Nordiske Fagdidaktikkonference13-15 maj 2009, middelfart. Paper presented at NOFA 2 Den anden Nordiske Fagdidaktikkonference13-15 maj 2009, middelfart.
Open this publication in new window or tab >>Mot en europacentrerad politikdidaktik
2009 (Swedish)Conference paper, Published paper (Refereed)
Keywords
Subject Didactics
National Category
Political Science
Research subject
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-11293 (URN)
Conference
NOFA 2 Den anden Nordiske Fagdidaktikkonference13-15 maj 2009, middelfart
Available from: 2012-02-08 Created: 2012-02-08 Last updated: 2013-06-12Bibliographically approved
Lindh, M. & Miles, L. (2008). Becoming Electronic Parliamentarians? ICT Usage in the Swedish Riksdag. In: Xiudian Dai and Philip Norton (Ed.), The Internet and European Parliamentary Democracy: A Comparative Study of the Ethics of Political Communication in the Digital Age: . Routledge
Open this publication in new window or tab >>Becoming Electronic Parliamentarians? ICT Usage in the Swedish Riksdag
2008 (English)In: The Internet and European Parliamentary Democracy: A Comparative Study of the Ethics of Political Communication in the Digital Age / [ed] Xiudian Dai and Philip Norton, Routledge , 2008Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

The chapter presents the findings from a quantitative survey of over 80 parliamentarians, as well as website surveys combined with qualitative interviews. The authors explore the degree of usage of Information and Communication Technologies (ICTs) by Swedish parliamentarians. They suggest that, by 2005, Swedish MPs were becoming 'electonic parliamentarians' and that this, combined with the growing usage of political blogs, places increasing demands upon party organisations and the Riksdag to consider the broader management and accountability issues of greater ICT usage by individual MPs. The authors argue that there is a pressing requirement for further research on these organisational and institutional dimensions by scholars of legislative studies, particularly, given the developments in ICT-advanced political systems, like Sweden. The chapter was also published in the Journal of Legislative Studies in 2007

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2008
Keywords
Electronic Parliamentarians, ICT, Sweden, Parliament, Riksdag, blogs
National Category
Political Science
Research subject
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-17316 (URN)9780415459488 (ISBN)
Projects
Electronic Parliamentarians
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2013-01-21
Miles, L., Räftegård, C., Lindh, M. & Lödén, H. (2008). Fusing Regions? Sustainable Regional Governance in the Context of European Integration: Overview of the Main Preliminary Findings. Paper presented at Research Programme Seminar, Nordic Centre for Spatial Development (NORDREGIO), Stockholm, 8 September 2008. Paper presented at Research Programme Seminar, Nordic Centre for Spatial Development (NORDREGIO), Stockholm, 8 September 2008.
Open this publication in new window or tab >>Fusing Regions? Sustainable Regional Governance in the Context of European Integration: Overview of the Main Preliminary Findings
2008 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This Briefing Paper presented the Main Preliminary Findings of the empirical research on Regional Action undertaken in three regions in Finland, Norway and Sweden as part of the Fusing Regions? Sustainable Regional Governance in the Context of European Integration project funded under the 'Internationalisation of Regional Development Policies - Needs and Demands in the Nordic Countries' research programme of the Nordic Council of Ministers

Keywords
Fusing Regions, fusion approach, regional action, institutional fusion, fusion perspective
National Category
Political Science
Research subject
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-19592 (URN)
Conference
Research Programme Seminar, Nordic Centre for Spatial Development (NORDREGIO), Stockholm, 8 September 2008
Projects
Fusing Regions?
Available from: 2013-01-21 Created: 2013-01-21 Last updated: 2014-12-09
Organisations

Search in DiVA

Show all publications