Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Hägglund, Solveig
Publications (10 of 74) Show all publications
Löfdahl, A., Hägglund, S. & Thelander, N. (2017). Förskolans demokratifostran: I ett föränderligt samhälle (1ed.). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Förskolans demokratifostran: I ett föränderligt samhälle
2017 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2017. p. 101 Edition: 1
National Category
Educational Sciences
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-65441 (URN)978-91-40-69589-5 (ISBN)
Available from: 2017-12-19 Created: 2017-12-19 Last updated: 2019-10-14Bibliographically approved
Löfdahl, A. & Hägglund, S. (2014). Att osynliggöra och upprätthålla olikheter: om paradoxer och motsägelser i förskolans arbete med mångfald. (1ed.). In: J. Balldin, J. Dahlbeck, A. Harju, P.Lilja (Ed.), Om förskolan och de yngre barnen – historiska och nutida nedslag: Vänbok till Ingegerd Tallberg Broman. (pp. 115-129). Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Att osynliggöra och upprätthålla olikheter: om paradoxer och motsägelser i förskolans arbete med mångfald.
2014 (Swedish)In: Om förskolan och de yngre barnen – historiska och nutida nedslag: Vänbok till Ingegerd Tallberg Broman. / [ed] J. Balldin, J. Dahlbeck, A. Harju, P.Lilja, Studentlitteratur AB, 2014, 1, p. 115-129Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I den svenska förskolans uppdrag ingår att skapa förutsättningar för förståelse och acceptans av social och kulturell mångfald och bidra till att upprätthålla ett demokratiskt samhälle.  Detta uppdrag har problematiserats på olika sätt, till exempel genom att undersöka dess historiska, institutionella och professionella förutsättningar. Under ett antal år har vi undersökt hur förskolebarn kollektivt konstruerar innebörder och mening i sociala fenomen. Bland annat har vi undersökt hur olikheter i jämnårigas sätt att vara och se ut används när barnen tillsammans konstruerar norm- och värdesystem i sina kamratkulturer. I analyserna har vi uppmärksammat ett antal paradoxer och motsägelser – olikhet kan både används för att förstärka tillhörighet och markera utanförskap, det kan både stå för något som är i överensstämmelse med det institutionella uppdragets ”goda” mångfaldsbegrepp och något som bidrar till exkludering.  I vårt kapitel skissar vi en teoretisk/begreppslig ram och ger exempel på resultat av analyser som belyser den komplexitet som utmärker förskolebarns pågående arbete med att förstå och möta mångfald.

Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur AB, 2014 Edition: 1
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-34553 (URN)9789144101163 (ISBN)
Available from: 2014-11-06 Created: 2014-11-06 Last updated: 2019-10-28Bibliographically approved
Hägglund, S. & Johansson, E. M. (2014). Belonging, value conflicts and children's rights in learning for sustainability in early childhood. In: Julie Davis & Sue Elliot (Ed.), Research in early childhood education for sustainability: International perspectives and provocations (pp. 38-48). London: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Belonging, value conflicts and children's rights in learning for sustainability in early childhood
2014 (English)In: Research in early childhood education for sustainability: International perspectives and provocations / [ed] Julie Davis & Sue Elliot, London: Routledge, 2014, p. 38-48Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
London: Routledge, 2014
Keywords
learning for sustainability, early childhood education, children's rights, values
National Category
Social Sciences
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-34698 (URN)978-0-415-85448-1 (ISBN)978-0-415-85449-8 (ISBN)978-1-315-76749-9 (ISBN)
Available from: 2014-12-02 Created: 2014-12-02 Last updated: 2015-02-27Bibliographically approved
Hägglund, S. (2014). Förskolebarnet och rätten till delaktighet: Ett försök att begreppsliggöra ett värdepedagogiskt uppdrag. In: Eva Johansson & Robert Thornberg (Ed.), Värdepedagogik: Eik och demokrati i förskola och skola (pp. 101-115). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Förskolebarnet och rätten till delaktighet: Ett försök att begreppsliggöra ett värdepedagogiskt uppdrag
2014 (Swedish)In: Värdepedagogik: Eik och demokrati i förskola och skola / [ed] Eva Johansson & Robert Thornberg, Stockholm: Liber, 2014, p. 101-115Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2014
Keywords
barns rättigheter, förskola, barns delaktighet
National Category
Social Sciences Social Sciences
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-34696 (URN)978-91-47-11414-6 (ISBN)
Available from: 2014-12-02 Created: 2014-12-02 Last updated: 2015-11-12Bibliographically approved
Hägglund, S., Quennerstedt, A. & Thelander, N. (2013). Barns och ungas rättigheter i utbildning. Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Barns och ungas rättigheter i utbildning
2013 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2013
National Category
Pedagogy
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-26984 (URN)978-91-40-60347-2 (ISBN)
Available from: 2013-04-19 Created: 2013-04-19 Last updated: 2013-04-19Bibliographically approved
Hägglund, S. & Bengtsson, K. (2013). Barns samtal som kunskapskälla. In: Annica Löfdahl, Karin Franzén, Maria Hjalmarsson (Ed.), Förskollärarens metod- och vetenskapsteori: (pp. 121-131). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Barns samtal som kunskapskälla
2013 (Swedish)In: Förskollärarens metod- och vetenskapsteori / [ed] Annica Löfdahl, Karin Franzén, Maria Hjalmarsson, Stockholm: Liber, 2013, p. 121-131Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2013
National Category
Social Sciences
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-30347 (URN)
Available from: 2013-11-28 Created: 2013-11-28 Last updated: 2015-11-12Bibliographically approved
Harcourt, D. & Hägglund, S. (2013). Turning the UNCRC upside down: a bottom-up perspective on chuldren's rights. International Journal of Early Years Education, 21(4, 01), 286-299
Open this publication in new window or tab >>Turning the UNCRC upside down: a bottom-up perspective on chuldren's rights
2013 (English)In: International Journal of Early Years Education, ISSN 0966-9760, E-ISSN 1469-8463, Vol. 21, no 4, 01, p. 286-299Article in journal (Refereed) Published
Keywords
early childhood education, children's rights
National Category
Social Sciences Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-30746 (URN)
Available from: 2013-12-17 Created: 2013-12-17 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Löfdahl, A. & Hägglund, S. (2012). Diversity in preschool: Defusing and maintaining differences. Australasian Journal of Early Childhood, 37(1), 119-126
Open this publication in new window or tab >>Diversity in preschool: Defusing and maintaining differences
2012 (English)In: Australasian Journal of Early Childhood, ISSN 0312-5033, Vol. 37, no 1, p. 119-126Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article discusses the complexities of social and cultural diversity as demonstrated by children in a Swedish multicultural preschool setting. An integrated theoretical model which holds contemporary child and childhood theories is developed. Our particular interest is in the cultural determinants underlying diversity at a structural as well as a practice level. Results show how diversity is both defused and maintained through planned activities. The 'social knowledge domain' is used as a concept for describing how social interactions between children confirm and construct common clusters of social knowledge about diversity with relevance for social life at preschool.

Place, publisher, year, edition, pages
EARLY CHILDHOOD AUSTRALIA INC, 2012
Keywords
multiculturalism, learning, developmental psychology, education, primary--curricula
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-38521 (URN)000323483700004 ()
Projects
social diversity, cultural diversity, multicultural preschool setting
Available from: 2016-01-22 Created: 2015-11-23 Last updated: 2017-11-30Bibliographically approved
Harcourt, D. & Hägglund, S. (2012). Exploring Children's Rights in Context. In: : . Paper presented at ECER Conference 2012 The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All. Sept 18-21, Cadiz, Spain.
Open this publication in new window or tab >>Exploring Children's Rights in Context
2012 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Educational Work
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-26980 (URN)
Conference
ECER Conference 2012 The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All. Sept 18-21, Cadiz, Spain
Available from: 2013-04-19 Created: 2013-04-19 Last updated: 2013-07-05Bibliographically approved
Hägglund, S. & Thelander, N. (2011). Children's rights at 21: policy, theory, practice. Education Inquiry, 2(3), 365-371
Open this publication in new window or tab >>Children's rights at 21: policy, theory, practice
2011 (English)In: Education Inquiry, ISSN 2000-4508, E-ISSN 2000-4508, Vol. 2, no 3, p. 365-371Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: , 2011
Keywords
Children's rights in education, the UN Convention of the Rights of the Child, childhood studies
National Category
Social Sciences
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-12488 (URN)
Available from: 2012-03-23 Created: 2012-03-23 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications