Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 72) Show all publications
Bergman, A. & Ulfsdotter Eriksson, Y. (2019). Kundintensivaserviceyrken: om status, emotioner och kropp i arbetet (1ed.). In: Åke Sandberg (Ed.), Arbete & Välfärd: Ledning personal och organisationsmodeller i Sverige (pp. 337-452). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Kundintensivaserviceyrken: om status, emotioner och kropp i arbetet
2019 (Swedish)In: Arbete & Välfärd: Ledning personal och organisationsmodeller i Sverige / [ed] Åke Sandberg, Lund: Studentlitteratur , 2019, 1, p. 337-452Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2019 Edition: 1
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology) Work Sciences
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-71361 (URN)978-91-44-11631-0 (ISBN)
Available from: 2019-02-25 Created: 2019-02-25 Last updated: 2019-03-06Bibliographically approved
Håkansta, C. & Bergman, A. (2018). Digitaliserad och isolerad: yrkespraktiken i ett mobilt yrke. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 24(3-4), 7-25
Open this publication in new window or tab >>Digitaliserad och isolerad: yrkespraktiken i ett mobilt yrke
2018 (Swedish)In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 24, no 3-4, p. 7-25Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Digitaliseringen bidrar till ökad rumslig och tidslig flexibilitet i arbetet, vilket manifesteras på en rad olika sätt i olika yrkesgrupper. Denna intervjustudie fokuserar en yrkesgrupp i den offentliga sektorn vars villkor och former för arbetet genomgår tämligen stora förändringar: arbetsmiljöinspektörer. Ökad rumslig och tidslig flexibilitet har lett till upplevd isolering i denna yrkesgrupp, vilket leder oss till en nygammal diskussion om ensamarbete och dess påverkan på välbefinnande, arbetstillfredsställelse, kunskapsutbyte och lärande. Vi vill därmed inspirera till diskussion om och studier av hur olika yrkespraktiker påverkas av digitaliseringen samt dess konsekvenser för arbetsmiljön.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2018
National Category
Work Sciences
Research subject
Working Life Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-71365 (URN)
Available from: 2019-02-26 Created: 2019-02-26 Last updated: 2019-02-27Bibliographically approved
Bergman, A., Gillberg, G. & Ivarsson, L. (2018). Profession, anställningsformer, frivilligarbete och religion. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 24(1-2), 4-6
Open this publication in new window or tab >>Profession, anställningsformer, frivilligarbete och religion
2018 (Swedish)In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 24, no 1-2, p. 4-6Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Abstract [sv]

Artiklarna i detta nummer av Arbetsmarknad & Arbetsliv behandlar olika områden. Den första handlar om hur gymnasielärare upplever att de förberetts för sitt yrke under lärarutbildningen. Den andra rör hemtjänstens förhållningssätt till äldre personer med alkoholproblem. Den tredje artikeln handlar om anställda i handeln, en bransch som kännetecknas av olika typer av anställningsformer. Nästa artikel belyser samverkan mellan räddningstjänsten och frivilliga insatser vid branden i Västmanland för några år sedan. Därefter följer en artikel om begränsningen av kvinnors rätt att manifestera sin religion i arbetslivet. Numret avslutas med tre recensioner. Eskil Wadensjö recenserar Tora Nords doktorsavhandling Arbete som rättighet eller skyldighet. Föreställningar om arbetsmarknadsfrånvaro i välfärdsstaten; Peter Håkansson recenserar Jack Lainpeltos doktorsavhandling Ämnade för restaurangarbete? - Om politisk styrning och lågutbildade ungdomars väg fram till arbetsmarknadens tröskel; Erik Sjödin recenserar Rasmus Hästbackas licentiatavhandling Europeiska företagsråd i svenska koncerner: En rättsvetenskaplig studie av EWC-regleringens betydelse för arbetstagarinflytande och styrning.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2018
National Category
Work Sciences
Research subject
Working Life Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-68809 (URN)
Available from: 2018-08-20 Created: 2018-08-20 Last updated: 2018-08-20
Olsson, H. & Bergman, A. (2018). Socialtjänstens arbete med hedersvåld: Resultat från en intervjuundersökning. Länsstyrelsen i Dalarnas län
Open this publication in new window or tab >>Socialtjänstens arbete med hedersvåld: Resultat från en intervjuundersökning
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag av regeringen att stödja samordningen av insatser i länet som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Länsstyrelsen har även en viktig roll i att kontinuerligt verka för utveckling av samverkan mellan kommuner och ansvariga myndigheter. Ett led i länsstyrelsens arbete att motverka hedersrelaterat våld och förtryck är forskningsprojekt om Socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld med Högskolan Dalarna som projektägare. Projektet har finansierats av 2015 års utvecklingsmedel för Hedersrelaterat våld och har pågått under perioden 2016–2017. Rapportens resultatdel baseras på intervjuer med socialsekreterare som inom ramen för sin myndighetsutövning, ansvarar för ärenden som gäller våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtyck. Målet med rapporten har varit att få en nulägesuppfattning om socialtjänsternas arbete med våld i nära relationer, med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck samt att identifiera områden som kan förbättras och utvecklas vidare. Implementering av nya arbetssätt med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck, förefaller fortfarande befinna sig i ett inledningsskede hos många socialtjänster i Dalarnas län. Vidare framgår att arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck uppfattas som ett kontroversiellt arbetsområde som är förenat med många dilemman. Det ges uttryck för att stödet från arbetsledningen är viktigt för att hantera osäkerhet och skapa legitimitet i arbetet. Beskrivningar ges av arbetsplatser som präglas av personalomsättning och brist på kontinuitet. Samtidigt ges goda exempel på arbetsplatser där det förekommer ett utvecklingsarbete som präglas av ett kollegialt ansvarstagande. Resultatet visar att socialtjänsten förfogar över en ytterst begränsad mängd insatser och metoder för att bistå de våldsutsatta och deras anhöriga. Framgår att det föreligger behov av fortsatta utbildningssatsningar inom området för socialtjänstens personal.

Place, publisher, year, edition, pages
Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2018. p. 76
Series
Rapporter från Länsstyrelsen i Dalarnas län, ISSN 1654-7691 ; 2018:01
Keywords
samordning, insatser, våld, förtryck, kvinnor, människohandel, myndighet
National Category
Social Work
Research subject
Health and Welfare
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-66384 (URN)
Available from: 2018-02-15 Created: 2018-02-15 Last updated: 2018-03-07Bibliographically approved
Bergman, A., Eriksson, B. & Gillberg, G. (2017). Arbetsförmedlingens verksamhet samt risk- och sårbarhetsanalyser. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 23(4), 4-6
Open this publication in new window or tab >>Arbetsförmedlingens verksamhet samt risk- och sårbarhetsanalyser
2017 (Swedish)In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 23, no 4, p. 4-6Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2017
National Category
Work Sciences
Research subject
Working Life Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-67052 (URN)
Available from: 2018-04-18 Created: 2018-04-18 Last updated: 2018-04-18Bibliographically approved
Bergman, A., Eriksson, B. & Gillberg, G. (2017). Arbetsvillkor och coaching. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 23(3), 4-6
Open this publication in new window or tab >>Arbetsvillkor och coaching
2017 (Swedish)In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 23, no 3, p. 4-6Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
karlstad: Karlstads universitet, 2017
National Category
Work Sciences
Research subject
Working Life Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-67045 (URN)
Available from: 2018-04-18 Created: 2018-04-18 Last updated: 2018-04-18Bibliographically approved
Eriksson, B. & Bergman, A. (2017). Arbetsvillkor, tillfälliga arbeten, funktionshinderkoder och validering av kompetens. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 23(2), 4-7
Open this publication in new window or tab >>Arbetsvillkor, tillfälliga arbeten, funktionshinderkoder och validering av kompetens
2017 (Swedish)In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 23, no 2, p. 4-7Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2017
National Category
Work Sciences
Research subject
Working Life Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-67027 (URN)
Available from: 2018-04-17 Created: 2018-04-17 Last updated: 2018-04-17Bibliographically approved
Holth, L., Bergman, A. & MacKenzie, R. (2017). Gender, availability and dual emancipation in the Swedish ICT sector. Work, Employment and Society, 31(2), 230-247
Open this publication in new window or tab >>Gender, availability and dual emancipation in the Swedish ICT sector
2017 (English)In: Work, Employment and Society, ISSN 0950-0170, E-ISSN 1469-8722, Vol. 31, no 2, p. 230-247Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Set in the context of the Swedish state’s agenda of dual emancipation for women and men, the article shows how a global ICT consultancy company’s formal gender equality goal is undermined by competing demands. Employing the concept of availability, in preference to work–life balance, the research found women opted out of roles requiring high degrees of spatial and temporal availability for work, in favour of roles more easily combined with family responsibilities. Such choices led to poor career development, plus the loss of technological expertise and confidence.These outcomes were at odds with the company’s gender equality aims, as well as government objectives to make it easier for women and men to combine work and family, and increase the number of women within ICT.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2017
Keywords
availability, dual emancipation, gendered division of labour, ICT, IT consultants, work and family, work–life balance
National Category
Work Sciences
Research subject
Working Life Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-38003 (URN)10.1177/0950017016651378 (DOI)000397933200002 ()
Note

This article was published as manuscript in Line Holths doctoral thesis.

Available from: 2015-09-22 Created: 2015-09-22 Last updated: 2018-11-09Bibliographically approved
Karlsson, J. C. & Bergman, A. (2017). Methods for social theory: Analytical tools for theorizing and writing (1ed.). New York: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Methods for social theory: Analytical tools for theorizing and writing
2017 (English)Book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
New York: Routledge, 2017. p. 184 Edition: 1
National Category
Social Sciences Work Sciences
Research subject
Working Life Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-47504 (URN)978-1-4724-7284-7 (ISBN)978-1-4724-7281-6 (ISBN)
Available from: 2016-12-14 Created: 2016-12-14 Last updated: 2019-06-17Bibliographically approved
Axelsson, J. & Bergman, A. (2016). Inflytande som medel för att hantera maktobalans (1ed.). In: Margaretha Holmqvist (Ed.), Makt och inflytande i arbetslivet: (pp. 13-32). Stockholm: Premiss förlag
Open this publication in new window or tab >>Inflytande som medel för att hantera maktobalans
2016 (Swedish)In: Makt och inflytande i arbetslivet / [ed] Margaretha Holmqvist, Stockholm: Premiss förlag, 2016, 1, p. 13-32Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Premiss förlag, 2016 Edition: 1
Keywords
makt, inflytande, arbetstagare, arbetsorganisation
National Category
Social Sciences Work Sciences
Research subject
Working Life Science; Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-41715 (URN)9789186743536 (ISBN)
Available from: 2016-04-17 Created: 2016-04-17 Last updated: 2018-08-08Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5967-7970

Search in DiVA

Show all publications