Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 76) Show all publications
Bergman, A., Gillberg, G. & Ivarsson, L. (2019). Att lämna yrket eller stanna kvar, organisationskultur och sexuella trakasserier, delat ledarskap samt arbetets estetik. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 25(2), 4-5
Open this publication in new window or tab >>Att lämna yrket eller stanna kvar, organisationskultur och sexuella trakasserier, delat ledarskap samt arbetets estetik
2019 (Swedish)In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 25, no 2, p. 4-5Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Abstract [sv]

Tre av detta nummers artiklar berör organisation på ett eller annat sätt.Det handlar om varför poliser väljer att frivilligt säga upp sig och lämnayrket; sexuella trakasserier och hur sådana hanteras i mansdomineradeorganisationer samt erfarenheter av delat ledarskap i skolväsendet. Den sistaartikeln utgörs av en essä om hur arbete har framställts i bildkonst, musik ochlitteratur. Detta nummer av Arbetsmarknad & Arbetsliv avslutas med att JanCh Karlsson recenserar boken Job Quality in an Era of Flexibility. Experiences ina European Context.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2019
National Category
Work Sciences
Research subject
Working Life Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-74840 (URN)
Available from: 2019-09-24 Created: 2019-09-24 Last updated: 2019-09-25
Bergman, A. & Ulfsdotter Eriksson, Y. (2019). Kundintensivaserviceyrken: om status, emotioner och kropp i arbetet (1ed.). In: Åke Sandberg (Ed.), Arbete & Välfärd: Ledning personal och organisationsmodeller i Sverige (pp. 337-452). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Kundintensivaserviceyrken: om status, emotioner och kropp i arbetet
2019 (Swedish)In: Arbete & Välfärd: Ledning personal och organisationsmodeller i Sverige / [ed] Åke Sandberg, Lund: Studentlitteratur , 2019, 1, p. 337-452Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2019 Edition: 1
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology) Work Sciences
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-71361 (URN)978-91-44-11631-0 (ISBN)
Available from: 2019-02-25 Created: 2019-02-25 Last updated: 2019-03-06Bibliographically approved
Bergman, A. & Ivarsson, L. (2019). Televiserad arbetsetik,arbetsförmedlingensutvärderingsverksamhet,personalförsörjningoch karriärutveckling,arbetsdelningens återkomst,återhämtning efter arbetet samtkommunal arbetsmarknadspolitik. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 25(3-4), 4-6
Open this publication in new window or tab >>Televiserad arbetsetik,arbetsförmedlingensutvärderingsverksamhet,personalförsörjningoch karriärutveckling,arbetsdelningens återkomst,återhämtning efter arbetet samtkommunal arbetsmarknadspolitik
2019 (Swedish)In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 25, no 3-4, p. 4-6-Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: , 2019
National Category
Work Sciences
Research subject
Working Life Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-75994 (URN)
Available from: 2019-12-16 Created: 2019-12-16 Last updated: 2019-12-16
Bergman, A. (2019). The future matter matters: Disasters as a (potential) vehicle for social change - It is about time (1ed.). In: S. M. Hoffman & R. E. Barrios (Ed.), Disaster upon Disaster: Exploring the Gap Between Knowledge, Policy and Practice (pp. 356-377). New York: Berghahn Books
Open this publication in new window or tab >>The future matter matters: Disasters as a (potential) vehicle for social change - It is about time
2019 (English)In: Disaster upon Disaster: Exploring the Gap Between Knowledge, Policy and Practice / [ed] S. M. Hoffman & R. E. Barrios, New York: Berghahn Books, 2019, 1, p. 356-377Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

The chapter is a theoretical discussion about disasters and vulnerability in relation to time, and predominantly in relation to the future. It is critically scrutinizing disaster management strategies and the organization of recovery work by shedding light over (power) relations between rescuers and victims and between local knowledge and expert knowledge. In doing so, the chapter suggests alternative ways of how to gain knowledge trough participation. By exceeding the notions of recovery and resilience using concepts as utopia and dystopia the chapter is a gentle reminder of that we are responsible for a future that is not ours – but “theirs”.

Place, publisher, year, edition, pages
New York: Berghahn Books, 2019 Edition: 1
Series
Catastrophes in Context ; 2
Keywords
disaster, vulnerability, poert, time, futures, utopias, disaster management
National Category
Social Sciences Social Anthropology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-74790 (URN)978-1-78920-345-5 (ISBN)978-1-78920-648-7 (ISBN)978-1-78920-346-2 (ISBN)
Available from: 2019-09-19 Created: 2019-09-19 Last updated: 2019-09-26Bibliographically approved
Bergman, A. & Karlsson, J. (2019). "There is no future for oldies": Sensing dignity and alienation in the cabin (1ed.). In: B. Furåker & K. Håkansson (Ed.), Work Orientations: Theoretical Perspectives and Empirical Findings (pp. 165-192). London: Routledge
Open this publication in new window or tab >>"There is no future for oldies": Sensing dignity and alienation in the cabin
2019 (English)In: Work Orientations: Theoretical Perspectives and Empirical Findings / [ed] B. Furåker & K. Håkansson, London: Routledge, 2019, 1, p. 165-192Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

Female cabin attendants who have been in the occupation for 25 years or more have been interviewed. They were middle-aged, middle-class women, and they told about the decline of working conditions and the work environment during that time. The point of departure is in the interviews and the literature; from there, the chapter constructs a ‘Dignity–Alienation Model’ in order to interpret the interviewees’ narratives. It is built up by continua for a number of dimensions of dignity and alienation. They are Autonomy–Powerlessness, Meaningful work–Meaningless work, Flourishing–Self-estrangement, Respect–Disrespect, and High work-life quality–Low work-life quality. In all dimensions, there has been a clear movement from subjective dignity towards subjective alienation, although the strength of this development varies. It is shown that working conditions and work environment are causal mechanisms bringing about feelings that are relevant for the alterations in the dimensions of the model. Changes in work from good to bad cause a movement from a sense of dignity to one of alienation, which indicates a drastic downturn in both job satisfaction and organizational commitment.

Place, publisher, year, edition, pages
London: Routledge, 2019 Edition: 1
Series
Routledge Studies in Management, Organizations and Society
Keywords
alienation, dignity, job satisfaction, organizational commitment, working conditions
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-74253 (URN)10.4324/9781351121149 (DOI)9780815383291 (ISBN)
Available from: 2019-09-18 Created: 2019-09-18 Last updated: 2019-09-26Bibliographically approved
Håkansta, C. & Bergman, A. (2018). Digitaliserad och isolerad: yrkespraktiken i ett mobilt yrke. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 24(3-4), 7-25
Open this publication in new window or tab >>Digitaliserad och isolerad: yrkespraktiken i ett mobilt yrke
2018 (Swedish)In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 24, no 3-4, p. 7-25Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Digitaliseringen bidrar till ökad rumslig och tidslig flexibilitet i arbetet, vilket manifesteras på en rad olika sätt i olika yrkesgrupper. Denna intervjustudie fokuserar en yrkesgrupp i den offentliga sektorn vars villkor och former för arbetet genomgår tämligen stora förändringar: arbetsmiljöinspektörer. Ökad rumslig och tidslig flexibilitet har lett till upplevd isolering i denna yrkesgrupp, vilket leder oss till en nygammal diskussion om ensamarbete och dess påverkan på välbefinnande, arbetstillfredsställelse, kunskapsutbyte och lärande. Vi vill därmed inspirera till diskussion om och studier av hur olika yrkespraktiker påverkas av digitaliseringen samt dess konsekvenser för arbetsmiljön.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2018
National Category
Work Sciences
Research subject
Working Life Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-71365 (URN)
Available from: 2019-02-26 Created: 2019-02-26 Last updated: 2019-02-27Bibliographically approved
Bergman, A., Gillberg, G. & Ivarsson, L. (2018). Profession, anställningsformer, frivilligarbete och religion. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 24(1-2), 4-6
Open this publication in new window or tab >>Profession, anställningsformer, frivilligarbete och religion
2018 (Swedish)In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 24, no 1-2, p. 4-6Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Abstract [sv]

Artiklarna i detta nummer av Arbetsmarknad & Arbetsliv behandlar olika områden. Den första handlar om hur gymnasielärare upplever att de förberetts för sitt yrke under lärarutbildningen. Den andra rör hemtjänstens förhållningssätt till äldre personer med alkoholproblem. Den tredje artikeln handlar om anställda i handeln, en bransch som kännetecknas av olika typer av anställningsformer. Nästa artikel belyser samverkan mellan räddningstjänsten och frivilliga insatser vid branden i Västmanland för några år sedan. Därefter följer en artikel om begränsningen av kvinnors rätt att manifestera sin religion i arbetslivet. Numret avslutas med tre recensioner. Eskil Wadensjö recenserar Tora Nords doktorsavhandling Arbete som rättighet eller skyldighet. Föreställningar om arbetsmarknadsfrånvaro i välfärdsstaten; Peter Håkansson recenserar Jack Lainpeltos doktorsavhandling Ämnade för restaurangarbete? - Om politisk styrning och lågutbildade ungdomars väg fram till arbetsmarknadens tröskel; Erik Sjödin recenserar Rasmus Hästbackas licentiatavhandling Europeiska företagsråd i svenska koncerner: En rättsvetenskaplig studie av EWC-regleringens betydelse för arbetstagarinflytande och styrning.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2018
National Category
Work Sciences
Research subject
Working Life Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-68809 (URN)
Available from: 2018-08-20 Created: 2018-08-20 Last updated: 2018-08-20
Olsson, H. & Bergman, A. (2018). Socialtjänstens arbete med hedersvåld: Resultat från en intervjuundersökning. Länsstyrelsen i Dalarnas län
Open this publication in new window or tab >>Socialtjänstens arbete med hedersvåld: Resultat från en intervjuundersökning
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag av regeringen att stödja samordningen av insatser i länet som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Länsstyrelsen har även en viktig roll i att kontinuerligt verka för utveckling av samverkan mellan kommuner och ansvariga myndigheter. Ett led i länsstyrelsens arbete att motverka hedersrelaterat våld och förtryck är forskningsprojekt om Socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld med Högskolan Dalarna som projektägare. Projektet har finansierats av 2015 års utvecklingsmedel för Hedersrelaterat våld och har pågått under perioden 2016–2017. Rapportens resultatdel baseras på intervjuer med socialsekreterare som inom ramen för sin myndighetsutövning, ansvarar för ärenden som gäller våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtyck. Målet med rapporten har varit att få en nulägesuppfattning om socialtjänsternas arbete med våld i nära relationer, med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck samt att identifiera områden som kan förbättras och utvecklas vidare. Implementering av nya arbetssätt med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck, förefaller fortfarande befinna sig i ett inledningsskede hos många socialtjänster i Dalarnas län. Vidare framgår att arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck uppfattas som ett kontroversiellt arbetsområde som är förenat med många dilemman. Det ges uttryck för att stödet från arbetsledningen är viktigt för att hantera osäkerhet och skapa legitimitet i arbetet. Beskrivningar ges av arbetsplatser som präglas av personalomsättning och brist på kontinuitet. Samtidigt ges goda exempel på arbetsplatser där det förekommer ett utvecklingsarbete som präglas av ett kollegialt ansvarstagande. Resultatet visar att socialtjänsten förfogar över en ytterst begränsad mängd insatser och metoder för att bistå de våldsutsatta och deras anhöriga. Framgår att det föreligger behov av fortsatta utbildningssatsningar inom området för socialtjänstens personal.

Place, publisher, year, edition, pages
Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2018. p. 76
Series
Rapporter från Länsstyrelsen i Dalarnas län, ISSN 1654-7691 ; 2018:01
Keywords
samordning, insatser, våld, förtryck, kvinnor, människohandel, myndighet
National Category
Social Work
Research subject
Health and Welfare
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-66384 (URN)
Available from: 2018-02-15 Created: 2018-02-15 Last updated: 2018-03-07Bibliographically approved
Bergman, A., Eriksson, B. & Gillberg, G. (2017). Arbetsförmedlingens verksamhet samt risk- och sårbarhetsanalyser. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 23(4), 4-6
Open this publication in new window or tab >>Arbetsförmedlingens verksamhet samt risk- och sårbarhetsanalyser
2017 (Swedish)In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 23, no 4, p. 4-6Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2017
National Category
Work Sciences
Research subject
Working Life Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-67052 (URN)
Available from: 2018-04-18 Created: 2018-04-18 Last updated: 2018-04-18Bibliographically approved
Bergman, A., Eriksson, B. & Gillberg, G. (2017). Arbetsvillkor och coaching. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 23(3), 4-6
Open this publication in new window or tab >>Arbetsvillkor och coaching
2017 (Swedish)In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 23, no 3, p. 4-6Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
karlstad: Karlstads universitet, 2017
National Category
Work Sciences
Research subject
Working Life Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-67045 (URN)
Available from: 2018-04-18 Created: 2018-04-18 Last updated: 2018-04-18Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5967-7970

Search in DiVA

Show all publications