Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 37) Show all publications
Axelsson, J., Karlsson, J. C. & Skorstad, E. J. (2018). An infiltrating solidarity: The worker collectivity today. In: : . Paper presented at The Nordic Work Life Conference 2018, Oslo 13-15 June.
Open this publication in new window or tab >>An infiltrating solidarity: The worker collectivity today
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Work Sciences
Research subject
Working Life Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-67623 (URN)
Conference
The Nordic Work Life Conference 2018, Oslo 13-15 June
Available from: 2018-06-13 Created: 2018-06-13 Last updated: 2018-08-08Bibliographically approved
Arvidson, M. & Axelsson, J. (2018). Exploring self-loyalty in the context of social acceleration: Theorising loyalties as emotions and resistance. In: Mikael Baaz, Satu Heikkinen, Mona Lilja (Ed.), Resistance and emotions: Interrogating crossroads and social change. Routledge
Open this publication in new window or tab >>Exploring self-loyalty in the context of social acceleration: Theorising loyalties as emotions and resistance
2018 (English)In: Resistance and emotions: Interrogating crossroads and social change / [ed] Mikael Baaz, Satu Heikkinen, Mona Lilja, Routledge, 2018Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

This book discusses different ways in which the cross-roads between emotions and resistance can be theorised. While the sociological field focuses primarily on emotions that are entangled in the relationship between the individual and collective, the cultural studies field has recently started to emphasise affects as a ‘rescue’ from the deterministic aspect of the poststructuralist approach (in which language decides everything) (Hemmings 2005, 2014). Scholars promoting the ‘affective turn’ argue that affects and interpretations are inseparable. By taking affects as the point of departure, it is argued that it is possible to show how bodies move in their own ways, but still in relation to others. Departing from this, it becomes interesting to explore how emotions are involved in different power relations and how they feed resistance. If we accept that emotions and interpretations are entangled and inseparable then we must investigate emotions as powerful forces of resistance.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2018
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-67698 (URN)9781138482531 (ISBN)
Available from: 2018-06-15 Created: 2018-06-15 Last updated: 2018-08-08Bibliographically approved
Axelsson, J. (2018). Lojal - mot vem?. Nio-Fem: tidskrift om arbetsliv & profession (2), 18-21
Open this publication in new window or tab >>Lojal - mot vem?
2018 (Swedish)In: Nio-Fem: tidskrift om arbetsliv & profession, ISSN 2001-9688, no 2, p. 18-21Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-70042 (URN)
Available from: 2018-11-06 Created: 2018-11-06 Last updated: 2018-12-10Bibliographically approved
Arvidson, M. & Axelsson, J. (2018). The Cole-Guetzkow-view on loyalty conflicts in organizational and everyday life. In: : . Paper presented at The Nordic Work Life Conference 2018, Oslo 13-15 June.
Open this publication in new window or tab >>The Cole-Guetzkow-view on loyalty conflicts in organizational and everyday life
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Albert O. Hirschman's concepts of exit, voice, and loyalty constitute a well-known theoretical model frequently used in problems concerning loyalties and loyalty conflicts. Despite Hirschman's contributions, we argue that loyalty conflicts are not sufficiently theoretically or empirically explored. In this paper we use theorizing, a method provided by Richard Swedberg, to analyze loyalty conflicts, both in organizational and everyday life and present alternative and complementary perspectives to Hirschman's model. This approach is also a continuation of our own previous research about different forms of loyalties. Two thinkers we consider to be interesting in this case are G. D. H. Cole (1925/26) and Harold Guetzkow (1955). The theoretical perspectives of these two thinkers are combined in the paper – and this is what we call "the Cole-Guetzkow-view". From G. D. H. Cole, the idea is that society and everyday life are built from a complex weaving of competing loyalties, as well as the idea that loyalty conflicts, and their handling, tightens our discernment and rationality. In sum, loyalty conflicts develop us as reflecting human beings. Guetzkow, from his point of view, discusses different strategies to use when faced with loyalty conflicts. For example, a loyalty conflict can be solved through divided loyalties called compartmenting as in this case: a person may feel loyal to the church on Sundays while more profane loyalties are relevant during the rest of the week. In conclusion, the Cole-Guetzkow-view on loyalty conflicts contributes with ingenious and creative strategies and solutions to different social and moral dilemmas both in organizations and everyday life. The creative and strategic aspects of people facing loyalty conflicts are sometimes missing in the Hirschman-model were the Cole-Guetzkow view can function in a complementary way. As a link between Cole and Guetzkow some ideas from Morton Grodzins are used.

National Category
Work Sciences
Research subject
Working Life Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-67614 (URN)
Conference
The Nordic Work Life Conference 2018, Oslo 13-15 June
Available from: 2018-06-13 Created: 2018-06-13 Last updated: 2018-08-08Bibliographically approved
Arvidson, M. & Axelsson, J. (2017). Exploring self-loyalty in the context of social acceleration: Theorising loyalties as emotions and resistance. Journal of Political Power, 10(2), 133-148
Open this publication in new window or tab >>Exploring self-loyalty in the context of social acceleration: Theorising loyalties as emotions and resistance
2017 (English)In: Journal of Political Power, ISSN 2158-379X, E-ISSN 2158-3803, Vol. 10, no 2, p. 133-148Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article is a theoretical exploration of a layer of loyalty called self-loyalty. We define self-loyalty as an emotion that is channelled through social forms. To show the usage and relevance of the concept we present social acceleration as a contextualisation. Two self-loyalty strategies in relation to acceleration are discussed: a voluntary form based on resistance and an involuntary form based on acceptance and 'playing the game'.

Place, publisher, year, edition, pages
London: Taylor & Francis Group, 2017
Keywords
Self-loyalty, loyalty, acceleration, emotions, resistance
National Category
Sociology
Research subject
Working Life Science; Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-57062 (URN)10.1080/2158379X.2017.1335835 (DOI)000423969100002 ()
Available from: 2017-07-09 Created: 2017-07-09 Last updated: 2018-08-08Bibliographically approved
Arvidson, M. & Axelsson, J. (2017). G. D. H. Coles syn på lojaliteter. In: : . Paper presented at Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, SWEPSA, 2017, Karlstad.
Open this publication in new window or tab >>G. D. H. Coles syn på lojaliteter
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
National Category
Political Science
Research subject
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-64625 (URN)
Conference
Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, SWEPSA, 2017, Karlstad
Available from: 2017-10-06 Created: 2017-10-06 Last updated: 2018-08-08Bibliographically approved
Axelsson, J. & Høyer, H. C. (2017). Lojalitet och tillit - hur är fenomenen relaterade till varandra?. In: : . Paper presented at "Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden" - FALF konferens 2017, 13-15 juni, Alnarp, Sweden.
Open this publication in new window or tab >>Lojalitet och tillit - hur är fenomenen relaterade till varandra?
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Tillit är ett mycket välutforskat fenomen och begrepp inom samhällsvetenskapen under desenaste decennierna. Såväl teoretiskt som empiriskt har många aspekter av tillit blivit belysta. Även lojalitet får betraktas som relativt utforskat, om än inte alls i lika hög grad som tillit. Både lojalitet och tillit berör djupgående men också förhållandevis implicita och svårfångade aspekter av den mänskliga samvaron. I detta paper vill vi utforska relationen mellan dessa fenomen. Även om sådana kopplingar redan har undersökts bedömer vi att mycket återstår att göra. Vi vill just ha ett fokus på själva fenomenen, snarare än begreppen. Bakomliggande finns här ett kritiskt realistiskt perspektiv på vetenskaplig verksamhet, där vi antar att det är samhällsvetenskapens roll att utforska fenomen på en ontologisk nivå snarare än en epistemologisk. Preliminärt kan vi konstatera att i en jämförelse mellan begreppen så framstår tillit som något mer fundamentalt än lojalitet. Tillit tycks exempelvis vara aktuellt i nästan alla mänskliga situationer,medan lojalitet inte är det. Tillit är exempelvis aktuellt redan när vi är små barn – något liknande kan inte sägas om lojalitet. Även om tillit tycks vara mer fundamental vill vi också lyfta fram hittills förhållandevis bortglömd teori om lojalitetens centrala plats i människans socialitet. En likhet vi iakttar är att båda fenomenen är integrerande till sin karaktär. Vi använder här Johan P Olsens begrepp ”politisk ordning” – och både lojalitet och tillit tycks vara centrala när det gäller att skapa en sådan ordning. En skillnad tycks gälla partiskhet. Lojalitet handlar om att vara partisk, att ta ställning för något (och åtminstone implicit ta avstånd från något annat). Tillit tycks inte präglas av en liknande partiskhet. Ytterligare en skillnad berör tidsdimensionen. Tillit tycks vara framtidsinriktad och fenomenet ligger nära ett annat välkänt fenomen – nämligen hopp. Lojalitet, däremot, tycks ha en påtaglig inriktning mot det förflutna. En lojal person ärtrogen mot tidigare gjorde överenskommelser, löften eller avtal. Detta paper är en förstudie till en mindre empirisk studie om lojalitet och tillit bland tjänstemän i offentlig sektor i Norge och Sverige (tjänstemän i Hedmark och Värmland är aktuella). Studien skall vara jämförande och intervjuer skall göras med tjänstemän på tre olika nivåer -  kommunal, regional och statlig nivå

National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-55091 (URN)
Conference
"Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden" - FALF konferens 2017, 13-15 juni, Alnarp, Sweden
Available from: 2017-06-15 Created: 2017-06-15 Last updated: 2018-08-08Bibliographically approved
Börnfelt, P.-O. & Axelsson, J. (2017). Loyalty hindering and facilitating reporting concern at work. In: : . Paper presented at International Whistleblowing Research Network Conference, Fafo, Oslo, 22-23 juni 2017.
Open this publication in new window or tab >>Loyalty hindering and facilitating reporting concern at work
2017 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
National Category
Work Sciences
Research subject
Working Life Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-55363 (URN)
Conference
International Whistleblowing Research Network Conference, Fafo, Oslo, 22-23 juni 2017
Available from: 2017-06-23 Created: 2017-06-23 Last updated: 2018-08-08Bibliographically approved
Arvidson, M. & Axelsson, J. (2017). Självlojalitet i arbetslivet. In: : . Paper presented at "Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden" - FALF konferens 2017, 13-15 juni, Alnarp, Sweden.
Open this publication in new window or tab >>Självlojalitet i arbetslivet
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

I detta paper introduceras begreppet självlojalitet; begreppet utvecklas sedan i relation till centrala fenomen i arbetslivet. Begreppsutvecklingen sker med inspiration från Richard Swedbergs resonemang kring theorizing som en vetenskaplig metod i sig själv. Theorizing innebär bland annat att processen är viktig, inte bara det teoretiska slutresultatet. I linje med detta är vårt mål att uttrycka oss på ett essäistiskt och tankeväckande sätt som startar läsarens egna (och kanske också alternativa) resonemang om ämnet. I vårt paper bygger vi vidare på vår tidigare utveckling av lojalitetsbegreppet. Vi hämtar lojalitetsdefinitionen från Josiah Royce, och definierar lojalitet på detta sätt: ”den praktiska och genomgripande hängivenheten hos en person för en sak”. Vi menar att ”en sak” kan vara något som är tydligt anknutet till en enskild individ – till exempel ett livsprojekt, en karriär eller en hobby. Självlojalitet kan till exempel innebära att man på självdisciplinerat och metodiskt sätt strävar efter framtida, personliga mål i yrkeslivet. Även om självlojalitet är tydligt kopplat till en enskild individ rör det sig dock inte om  något asocialt. Eftersom människor är sociala varelser präglas även relationerna till oss själva, som individer, av det sociala livet. I anslutning till självlojalitetens socialitet så ser vi självlojalitet som en social form i Georg Simmels mening. Vi bygger härmed vidare på vårt tidigare teoretiserande där vi har arbetat fram fyra sociala lojalitetsformer som är aktuella i interpersonella sammanhang (vertikal-ofrivillig; vertikal-frivillig; horisontell-ofrivillig; horisontell-frivillig). Självlojalitet kan inte buntas ihop med någon av dessa fyra utan bör ses som ett eget begrepp. Relationen mellan det horisontella och vertikala ser inte ut att vara relevant i samband med självlojalitet – däremot skillnaden mellan det frivilliga och det ofrivilliga. Således introduceras två grundformer av självlojalitet – frivillig självlojalitet och ofrivillig självlojalitet. När dessa  rundformer utvecklas i vårt paper sker det i relation till fenomen i arbetslivet. Frivillig självlojalitet är när människor kan utveckla sina möjligheter ”inifrån och ut” i arbetslivet. Det kan till exempel vara när en individ kan försörja sig genom det som först var en hobby. Ofrivillig självlojalitet handlar om att människor pressas utifrån till att vara självlojala. Uttryckt med mer vedertagna begrepp så handlar det om att individer pressas till att ”förverkliga sig själva” och vara individualistiska. Vi menar att den ofrivilliga självlojaliteten är påfallande i vårt samhälle, och ett exempel på detta fenomen är Arbetsförmedlingens behandling av arbetslösa personer. I vårt paper förs också ett resonemang om självlojalitet som del i en vidare samhällstendens där olika ursprungligen interpersonella fenomen (till exempel lojalitet – men även något helt annat som fotografin) fått mer individualistiska varianter under senare decennier

National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-55088 (URN)
Conference
"Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden" - FALF konferens 2017, 13-15 juni, Alnarp, Sweden
Available from: 2017-06-15 Created: 2017-06-15 Last updated: 2018-08-08Bibliographically approved
Axelsson, J. & Høyer, H. C. (2017). Suveräna livsyttringar - i politiken?. In: : . Paper presented at Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, SWEPSA, 2017, Karlstad.
Open this publication in new window or tab >>Suveräna livsyttringar - i politiken?
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
National Category
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-64627 (URN)
Conference
Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, SWEPSA, 2017, Karlstad
Available from: 2017-10-06 Created: 2017-10-06 Last updated: 2018-08-08Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4760-160x

Search in DiVA

Show all publications