Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Haglund, Lars
Publications (10 of 75) Show all publications
Haglund, L. (2015). Skall vi utbilda "bildade människor" eller "dresserade sälar"?. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Skall vi utbilda "bildade människor" eller "dresserade sälar"?
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Hur får vi våra studenter att tänka kritiskt och analytiskt och hur kan vi genom vår universitetsutbildning i Karlstad ge ett brett perspektiv på bildning. Forskningsanknytning av vår utbildning kan vara en väg som är viktig här. För drygt 10 år sedan formulerade vi inriktningen vad gäller dessa ting i Vision 2015 för vårt universitet:

Vårt reflekterande perspektiv ger en bred kunskapsbas för framtidens samhälle

Våra studenter är delaktiga i den vetenskapliga miljön och tillägnar sig ett reflekterande, kritiskt granskande och analyserande perspektiv. I vår utbildning och forskning balanserar vi värderingar, vetande och praktisk förmåga. Bildning och en bred kunskapsbas ser vi inte bara som en förutsättning för ett framgångsrikt yrkesliv och ett livslångt lärande, utan också som en grund för varje människas personliga utveckling.

Vad har hänt sedan dess? Hur har vi lyckats med våra föresatser? Vi har under ett antal år vid Karlstads universitet genomfört olika enkätundersökningar där studenter svarat på frågor som kan relateras till frågan hur vi hittar en bra balans i studierna.  I föreliggande rapport sammanfattas resultat från dessa studier.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2015. p. 52
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2014:52
Keywords
universitetspedagogik, studentenkät, bildning, forskningsanknytning
National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-33666 (URN)978-91-7063-590-8 (ISBN)
Available from: 2014-09-15 Created: 2014-09-15 Last updated: 2015-01-09Bibliographically approved
Haglund, L. & Johansson, L. E. (2015). Ämneslärarutbildning - Programuppföljning 2014. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Ämneslärarutbildning - Programuppföljning 2014
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Detta är en rapport inom projektet Karlstadsstudenter om studier och studentliv. I projektet analyseras studenters syn på studentliv och studier vid Karlstads universitet. Ett stort antal studier har genomförts sedan 2000 med enkäter bland studenter vid universitetet, på Campus, på musikhögskolan Ingesund och bland distansstudenter.

I föreliggande studie har vi frågat studenter som läser till Ämneslärare. Programmet ges på både campus och på distans och dessutom sker detta genom samläsning. Syftet med studien är som i tidigare studier att ta reda på vad studenterna tycker om sin utbildning och vilka förslag man har till förbättringar av studierna. Speciellt intressant är för just detta program att studera hur samläsning av program på campus och på distans kan fungera. Resultaten från undersökningarna används för utveckling av kurser och program vid Karlstads universitet.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2015. p. 53
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2015:17
Keywords
Distansutbildning, blandade undervisningsformer, nätbaserad undervisning, e-lärande, ikt-stöd, kvalitet, digital kompetens
National Category
Social Sciences Other Social Sciences
Research subject
Samhällskunskap
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-35301 (URN)978-91-7063-630-1 (ISBN)
Available from: 2015-03-02 Created: 2015-03-02 Last updated: 2017-12-06
Haglund, L. (2014). Högskoleutbildning som förbereder för arbetslivet: Gymnasister, campusstudenter, distansstudenter och alumner om att utbilda sig till ett yrke. Karlstad
Open this publication in new window or tab >>Högskoleutbildning som förbereder för arbetslivet: Gymnasister, campusstudenter, distansstudenter och alumner om att utbilda sig till ett yrke
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det finns många åsikter kring universitetsutbildningar och yrkesorientering. Frågan om hur man hittar en god balans mellan teori och praktik är ett vanligt diskussionsämne i föreläsningssalar, seminarierum och kaffehörnor på högskolor och universitet. Under ett antal år har vi vid Karlstads universitet genomfört olika enkätundersökningar där vi ställt frågor som kan relateras till yrkesorientering och balans mellan teori och tillämpning/praktik i studierna. I denna rapport sammanfattas svar från gymnasister på besök på universitetet, våra studenter som läser på Campus, våra studenter på distans och från våra alumner på frågor om utbildning och yrkesliv.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: , 2014. p. 31
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2014:37
Keywords
Alumn, högskoleutbildning
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-32495 (URN)978-91-7063-572-4 (ISBN)
Available from: 2014-06-13 Created: 2014-06-13 Last updated: 2014-09-30Bibliographically approved
Haglund, L. (2014). Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den: Träning av färdigheter i högskoleutbildning. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den: Träning av färdigheter i högskoleutbildning
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Hur kan vi genom vår universitetsutbildning i Karlstad utveckla våra studenters olika förmågor? Viktiga ting som förmåga att arbeta i grupp, tala väl och skriva väl är tema för den här rapporten. För drygt 10 år sedan formulerade vi inriktningen vad gäller några av dessa ting i Vision 2015 för vårt universitet:

I vår utbildning och forskning balanserar vi värderingar, vetande och praktisk förmåga.

Vad har hänt den praktiska träningen av olika förmågor? Hur har vi lyckats med våra föresatser att balansera olika moment i utbildningen? Vi har under ett antal år vid Karlstads universitet genomfört olika enkätundersökningar där studenter svarat på frågor som kan relateras till frågan hur färdighetsträning inkluderas i studierna.  I föreliggande rapport sammanfattas resultat från dessa olika studier.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2014. p. 55
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2014:51
Keywords
Högskolepedagogik, färdigheter, praktisk kunskap, studentenkäter
National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-33667 (URN)978-91-7063-589-2 (ISBN)
Available from: 2014-09-15 Created: 2014-09-15 Last updated: 2015-01-09Bibliographically approved
Haglund, L. (2014). Med en examen från Karlstads universitet: Alumner inom humaniora och samhällsvetenskap. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Med en examen från Karlstads universitet: Alumner inom humaniora och samhällsvetenskap
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Här redovisas den femte delrapporten i ett projekt där Alumner från Karlstads universitet ger sin syn på studier och arbetsmarknad. Tanken är att alumnerna skall ha något eller några års erfarenhet av livet efter studierna innan de är med i våra undersökningar. I rapporten redovisas resultat från enkäter till alumner som läst:

 • Politices kandidat
 • Webb och multimedia
 • Medier och kommunikation: Visuell kommunikation
 • Medier och kommunikation: Kommunikation och globala medier
 • Vård- och stödsamordning, kandidatexamen
 • Master i Vård- och stödsamordning

Alumner med examina från i första hand åren 2007 till 2010 svarade på en enkät hösten 2013.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2014. p. 44
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2014:8
Keywords
alumn, utbildning, arbetsmarknad
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-30882 (URN)978-91-7063-537-3 (ISBN)
Available from: 2014-01-14 Created: 2014-01-14 Last updated: 2014-04-14Bibliographically approved
Haglund, L. (2014). Med en examen från Karlstads universitet: Resultat från alumnstudier inom utbildningsprogram 2008 – 2013.
Open this publication in new window or tab >>Med en examen från Karlstads universitet: Resultat från alumnstudier inom utbildningsprogram 2008 – 2013
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Sedan 2008 har vi vid Karlstads universitet på ett systematiskt sätt samlat in information om våra utbildningsprogram genom enkäter till alumner, dvs. f d studenter. Målet med studierna är att ta fram informationsunderlag som kan läggas till grund för utveckling av våra utbildningsprogram. Tanken med studierna är att alumnerna skall ha något eller några års erfarenhet av livet efter studierna innan de är med i våra undersökningar. De som får svara på våra frågor är alltså tillräckligt nära sina studier för att komma ihåg detaljer men de har ändå en del erfarenhet från arbetslivet.

Vi har nu efter fem års löpande studier kommit igenom våra utbildningsprogram. Inte mindre än 65 olika enkätundersökningar riktade till våra alumner har genomförts inom program på kandidat- och magisternivå. I den här rapporten sammanfattar vi resultat från dessa olika enkäter. Det är drygt 2 000 alumner som delat med sig av sina erfarenheter av studier, studieliv och arbete. De flesta alumner anger att de trivts bra med studentlivet i Karlstad respektive Arvika (Musikhögskolan Ingesund). Många är mycket nöjda med den utbildning de fått. De allra flesta har ganska snart efter examen funnit sysselsättning i verksamheter de fått utbildning för. Många har redan ett par år efter examen ett tillsvidareförordnande inom sin tjänst. Alumnerna är nöjda med sitt arbete.

Publisher
p. 36
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2014:38
Keywords
Alumn, Högskolestudier, Arbetsmarknad
National Category
Social Sciences Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-32523 (URN)978-91-7063-573-1 (ISBN)
Available from: 2014-06-16 Created: 2014-06-16 Last updated: 2014-09-30Bibliographically approved
Haglund, L. (2014). Med studier och examen från Musikhögskolan Ingesund: Alumner om studier och arbete 2013. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Med studier och examen från Musikhögskolan Ingesund: Alumner om studier och arbete 2013
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Alumner som studerat på Musikhögskolans Musiklärarprogram ingår i den undersökning som presenteras här. Undersökningen genomfördes hösten 2013. Samtliga 220 alumner som startat sina studier under åren 2002-2008 tillfrågades i en enkät. Svarsfrekvensen blev omkring 50 procent. Av alumnerna har 70 procent tagit examen från programmet. 98 procent har jobb i dag, ofta med tillsvidareförordnande. De flesta av alumnerna är verksamma som musiklärare, oftast inom Musikskolor och Kulturskolor. Några har anställning som musiker och ganska många är verksamma som frilansmusiker. I flera av programmen framhålls praktik och andra former av kontakt med arbetslivet som både bra och som något som kan förbättras. Alumnerna uppskattar bredden i utbildningarna. Närhet till goda lärare upplevs som givande.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2014
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2014:18
Keywords
alumn, musiklärare, musikhögskola
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-31573 (URN)978-91-7063-549-6 (ISBN)
Available from: 2014-02-26 Created: 2014-02-26 Last updated: 2014-05-20Bibliographically approved
Haglund, L. (2014). Studenten i centrum: Kundstudier inom högre utbildning 1990 till 2014. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Studenten i centrum: Kundstudier inom högre utbildning 1990 till 2014
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Vi har under 25 år från 1990 och framöver arbetat med ett sort antal studier där vi frågat potentiella, nuvarande och före detta studenter om vilken utbildning de vill ha respektive vad de tycker om den utbildning får eller har fått på högskolan och på universitetet i Karlstad. Det är totalt 29 607 studenter, alumner och gymnasister som varit vänliga att svara på våra enkäter. Nu är det dags att summera upp. Vad kan vi lära oss av dessa studier och hur bör man gå vidare?

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2014
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2014:19
Keywords
högskolepedagogik, studenter, alumner, gymnasister
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-31574 (URN)978-91-7063-550-2 (ISBN)
Available from: 2014-02-26 Created: 2014-02-26 Last updated: 2014-05-20Bibliographically approved
Haglund, L. (2014). Utbildningar med nöjda studenter och nöjda alumner. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Utbildningar med nöjda studenter och nöjda alumner
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Vi har nu sedan drygt 20 år undersökt hur studenter och alumner ser på högre studier i Karlstad. Totalt har vi under åren samlat in i underkant av 30 000 enkäter från våra studenter och alumner. Den centrala frågan i studierna har varit vad som är en bra utbildning. Målet med arbetet är att ge ett underlag som kan användas för att utveckla kvaliteten i våra utbildningsprogram och kurser.  Nu i denna delstudie analyserar vi studenternas och alumnernas syn på kvalitet i utbildningen i ett övergripande perspektiv. Tycker studenter och alumner att våra utbildningar håller en hög kvalitet generellt?

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2014. p. 42
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2014:57
Keywords
universitet; student; alumn; nöjdhet
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-33850 (URN)978-91-7063-597-7 (ISBN)
Available from: 2014-09-29 Created: 2014-09-29 Last updated: 2020-06-29Bibliographically approved
Sundqvist, M. & Haglund, L. (2013). Med en examen från Karlstads universitet: Alumner inom hälsa, natur- och teknikvetenskap  Examen 2007–2010. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Med en examen från Karlstads universitet: Alumner inom hälsa, natur- och teknikvetenskap  Examen 2007–2010
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

En alumnstudie inom fakultetens område genomfördes hösten 2013. I rapporten redovisas resultaten av de enkäter till alumner som tagit examen från följande program under åren 2007-2010:

 • Biologiprogrammet
 • Biovetenskapligt program: Biomedicinsk analytiker och Receptarie
 • Civilingenjörsprogrammet Datateknik
 • Civilingenjörsprogrammet Energi- och Miljöteknik
 • Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi
 • Civilingenjörsprogrammet Kemiteknik
 • Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik
 • Civilingenjörsprogrammet Teknisk fysik
 • Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik
 • Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad
 • Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik
 • Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design
 • Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik
 • Dataingenjör
 • Miljövetarprogrammet

Alumnerna har jobb (98,5 %), och nästan alltid inom det område som man utbildat sig.

Alumnerna är i huvudsak nöjda med Kau och med sin utbildning

Den viktigaste framgångsfaktorn som nämns av många alumner är lärarnas kompentens, engagemang, hjälpsamhet och tillgänglighet.

Universitetets studiemiljö i vid bemärkelse lyfts fram. Det vill säga, lokaler, gruppstorlekar, gemenskap, bemötande, administration och campus.

Samverkan med arbetslivet i form av praktik, studiebesök, skarpa ”case-jobb” finns med både som en styrka och som något det borde finnas mer av. Detta är uppenbarligen ett område som engagerar många.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2013. p. 61
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2014:7
National Category
Other Engineering and Technologies
Identifiers
urn:nbn:se:kau:diva-30847 (URN)978-91-7063-536-6 (ISBN)
Available from: 2014-01-09 Created: 2014-01-09 Last updated: 2014-03-24
Organisations

Search in DiVA

Show all publications