Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
BETA
Lunde, Torodd
Publikationer (7 of 7) Visa alla publikationer
Lunde, T. (2019). Undersökande och verklighetsanknuten undervisning i ett allmänbildningsperspektiv. In: Karin Stolpe; Gunnar Höst (Ed.), Karin Stolpe & Gunnar Höst (Ed.), Kemi för alla: Bidrag från konferensen 1-2 oktober 2018 i Stockholm arrangerad av Kemilärarnas resurscentrum. Paper presented at Kemi för alla. 1-2 oktober, 2018. Stockholms universitet. (pp. 59-71). Linköping:: Linköping University Electronic Press
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Undersökande och verklighetsanknuten undervisning i ett allmänbildningsperspektiv
2019 (Svenska)Ingår i: Kemi för alla: Bidrag från konferensen 1-2 oktober 2018 i Stockholm arrangerad av Kemilärarnas resurscentrum / [ed] Karin Stolpe & Gunnar Höst, Linköping:: Linköping University Electronic Press, 2019, s. 59-71Konferensbidrag, Publicerat paper (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Trots att det finns stor enighet om att undervisning i de naturvetenskapligaämnena ska vara allmänbildande, finns det inte motsvarandeenighet om vad en sådan undervisning innebär. I denna artikel diskuterarjag några centrala begrepp inom didaktisk forskning för att redaut olika sätt att förstå allmänbildningsbegreppet i de naturvetenskapligaämnena, samt konsekvenser för undervisningen. Jag presenterarett ramverk för vardagsanknuten och undersökande undervisning.Ramverket består av tre delar där första delen är en vardags- ellersamhällsfråga med naturvetenskapligt innehåll, nästa del en undersökandeaktivitet och sista delen en återkoppling till ursprungsfrågan.Detta ramverk diskuteras utifrån olika perspektiv med stöd i de ämnesdidaktiskabegrepp som presenteras. Några skisser till undervisningsuppläggför olika stadier från mellanstadiet till gymnasiet presenteras.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Linköping:: Linköping University Electronic Press, 2019
Serie
Naturvetenskapernas och teknikens didaktik ; 5
Nyckelord
undersökande arbete, naturvetenskaplig allmänbildning, kemi, laborationer, didaktiska modeller
Nationell ämneskategori
Didaktik
Forskningsämne
Kemi
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-76510 (URN)9789179299606 (ISBN)
Konferens
Kemi för alla. 1-2 oktober, 2018. Stockholms universitet.
Tillgänglig från: 2020-01-27 Skapad: 2020-01-27 Senast uppdaterad: 2020-01-28Bibliografiskt granskad
Lunde, T., Chang Rundgren, S.-N. & Drechsler, M. (2016). Exploring the negotiation of the meaning of laboratory work in a continuous professional development program for lower secondary teachers. The Electronic Journal of Science Education, 20(8), 28-48
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Exploring the negotiation of the meaning of laboratory work in a continuous professional development program for lower secondary teachers
2016 (Engelska)Ingår i: The Electronic Journal of Science Education, ISSN 1087-3430, Vol. 20, nr 8, s. 28-48Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Southwestern University, 2016
Nyckelord
laboratory work, inquiry-based science teaching, negotiation, continuous professional development
Nationell ämneskategori
Didaktik
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-33298 (URN)
Tillgänglig från: 2014-08-01 Skapad: 2014-08-01 Senast uppdaterad: 2017-12-06Bibliografiskt granskad
Lunde, T., Rundgren, C.-J. & Chang Rundgren, S.-N. (2015). När läroplan och tradition möts: hur högstadielärare bemöter yttre förväntningar på undersökande arbete i naturämnesundervisningen. NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 11(1), 88-101
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>När läroplan och tradition möts: hur högstadielärare bemöter yttre förväntningar på undersökande arbete i naturämnesundervisningen
2015 (Svenska)Ingår i: NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, ISSN 1504-4556, E-ISSN 1894-1257, Vol. 11, nr 1, s. 88-101Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

The current Swedish curricula for compulsory school (Lgr11) emphasize inquiry-based science teaching to develop pupils’ critical thinking while the Swedish laboratory teaching tradition emphasize laboratory work to gain students conceptual understanding. The aim of this study is to illuminate how a group of teachers within the Swedish teaching tradition, based on the prevailing condition, met the external expectations of involving pupils in inquiry-based science teaching. During a teacher professional development program, the entire group of lower secondary science teachers within a school district, twelve in total, participated in group reflections about own inquiry activities. The results indicated that teachers, despite shortage of activates, wanted to involve pupils in inquiry-based science teaching to meet the curricula’s’ and national tests’ request for such activities. The teachers did this through hybridization, in which the teachers opened up and transformed existing laboratory activities; and by imitation, in which they imitated how investigative inquiry is carried out on national tests. Inquiry-based science teaching, as it emerges in this study, possessed several characteristics might limiting the potential for pupils to develop an understanding functional for critical thinking in private- and public lives. 

Nyckelord
inquiry-based science teaching, laboratory work, science education, lower secondary, teaching tradition, curricula, undersökande arbetssätt, laborativt arbete, laborationer, naturämnen, grundskolans senare del, undervisningstradition, läroplan
Nationell ämneskategori
Didaktik
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-33297 (URN)
Tillgänglig från: 2014-08-01 Skapad: 2014-08-01 Senast uppdaterad: 2017-12-06Bibliografiskt granskad
Lunde, T. & Chang Rundgren, S.-N. (2014). Developing a continuous professional development to enhance inquiry-based science teaching.. In: Bolte, C., & Rauch, F (Ed.), Enhancing Inquiry-based Science Professional Development in Europe: PROFILES Project and other Projects funded by the European Commission. Paper presented at 1st PROFILES (Professional Reflection Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education through Science) conference. Aug 25-27, Berlin/Germany. y..
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Developing a continuous professional development to enhance inquiry-based science teaching.
2014 (Engelska)Ingår i: Enhancing Inquiry-based Science Professional Development in Europe: PROFILES Project and other Projects funded by the European Commission / [ed] Bolte, C., & Rauch, F, 2014Konferensbidrag, Poster (med eller utan abstract) (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

In this paper, based on PROFILES, a continuous professional development (CPD) program developed in Karlstad Sweden is presented. A main strategy was to incorporate the elements of (1) the existing laboratory teaching tradition and (2) the teachers’ group reflections on inquiry-based science teaching mentioned in Swedish curriculum (Lgr 11), besides offering possibilities to use new equipment and using PROFILES three-step teaching module as teaching support. This was to facilitate the teachers’ negotiation process between the key ideas of laboratory work existing in the Swedish teaching tradition/teaching practice and of laboratory inquiry-based teaching discussed in the international literature. The CPD program demonstrated the co-constructing process among the in-service science teachers and the CPD provider. The participants were 15 lower secondary teachers and the program lasted for forty hours distributed on the total of six workshops.

Nationell ämneskategori
Didaktik
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-33766 (URN)978-3-9816683-1-5 (ISBN)
Konferens
1st PROFILES (Professional Reflection Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education through Science) conference. Aug 25-27, Berlin/Germany. y.
Projekt
PROFILES-project
Forskningsfinansiär
EU, FP7, Sjunde ramprogrammet, 266589
Tillgänglig från: 2014-09-22 Skapad: 2014-09-22 Senast uppdaterad: 2017-12-06Bibliografiskt granskad
Lunde, T., Chang Rundgren, S.-N. & Drechsler, M. (2014). Negotiating the meaning of laboratory work work adressing inquiry-based science teaching. In: : . Paper presented at Nordic reseach symposium on science education (NFSUN)2014,: Inquiry-based science education in technology-rich environments: jun 4-6, Helsinki, Finland.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Negotiating the meaning of laboratory work work adressing inquiry-based science teaching
2014 (Engelska)Konferensbidrag, Muntlig presentation med publicerat abstract (Refereegranskat)
Abstract [en]

Abstract The purpose of this study is to explore teachers’ negotiation process between the key ideas of laboratory work existing in the Swedish teaching tradition and of inquiry-based science teaching discussed in the international literature. The participants were 15 lower secondary teachers who joined an in-service teacher training program. Two times of group reflections were audio recorded and one focused group interview were collected as data resources. The preliminary result, based on two groups of six teachers, indicated that the negotiation process turned out very differently in different groups dependent on how the participant challenged themselves and negotiated with each other. The reflections concerning the awareness of different purposes on doing laboratory work for science teaching and learning were successful reached in one of the groups, while limited for the other one, , even though they were developing similar teaching activities during the program. The implication to inquiry-based science teaching for teacher training is presented.

Nyckelord
laboratory work, inquiry-based, negotiation, lower secondary, teacher training
Nationell ämneskategori
Utbildningsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-33737 (URN)
Konferens
Nordic reseach symposium on science education (NFSUN)2014,: Inquiry-based science education in technology-rich environments: jun 4-6, Helsinki, Finland
Tillgänglig från: 2014-09-17 Skapad: 2014-09-17 Senast uppdaterad: 2017-12-06Bibliografiskt granskad
Lunde, T. (2014). När läroplan och tradition möts: Om lärarfortbildning och undersökande aktiviteters syfte inom den laborativa NO-undervisningen i grundskolans senare del. (Licentiate dissertation). Karlstad: Karlstads universitet
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>När läroplan och tradition möts: Om lärarfortbildning och undersökande aktiviteters syfte inom den laborativa NO-undervisningen i grundskolans senare del
2014 (Svenska)Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

The Swedish curricula for compulsory school science emphasize laboratory inquiry-based science teaching (IBST) to develop pupils’ critical thinking. In contrast, several studies indicate that teachers within the Swedish teaching tradition almost solely emphasize laboratory work as a way to gain students understanding of traditional science content. In this thesis the aim is to investigate how this gap emerged in lower secondary science teaching and to investigate possible ways to bridge this gap between curricula and tradition. Two studies were carried out. In the first study, the aim was to explore how science teachers met the curricula’s expectations of involving pupils in IBST. The result is based on twelve teachers reflecting in groups about their own inquiry activities. Two strategies were identified. Hybridization (existing laboratory activities were transformed) and imitation (investigative inquiry as carried out on national tests was imitated). The way scientific practices are represented in such activities is probably limiting pupils’ potential for critical thinking in everyday life. In the second study, possibilities to bridge gaps between the laboratory tradition and IBST in curricula were explored within a teacher professional development program. Tensions between key ideas of laboratory work in Swedish teaching tradition and IBST, as discussed in international literature, were made explicit. It was then used as a point of departure to negotiate upon the purposes of involving students in laboratory work. The result was based on ten teachers divided in three groups. Eventually, two out of the three groups did explicit articulated awareness of different purposes linked to different types of laboratory activities. The third group showed limited awareness although they developed similar activities as the two other groups. This indicates that teaching tradition is an important variable when implementing new ideas and worthy taking into account and challenge.

 

Abstract [sv]

Baksidestext

Grundskolans läroplan för naturämnena betonar laborativt undersökande arbete i syftet att utveckla elevers kritiska tänkande medan undervisningstraditionen betonar laborationer i syftet att ge ökad förståelse för ämnesinnehåll. Syftet med denna avhandling var att undersöka hur detta glapp gestaltar sig i senare delen av grundskolan och hur detta glapp kan överbryggas. I delstudie ett utforskades lärares sätt att tillmötesgå förväntningar om undersökande arbete. Två strategier identifierades: hybridisering (befintliga laborationer omformades) och imitering (nationella prov härmades). Det finns risk för att dessa aktiviteter framställer naturvetenskapliga praktiker på ett sätt som ger begränsade förutsättningar för kritiskt tänkande i vardagsliv. I delstudie två utforskades möjligheten av att använda spänningar mellan läroplan och laborationstradition som utgångspunkt för att överbrygga glapp mellan läroplan och tradition. Spänningar synliggjordes och var utgångspunkt för förhandling om syften med laborationer. Resultatet visade att två utav totalt tre grupper i slutändan explicit skiljde på olika syften med olika laborativa aktiviteter. Detta indikerar att laborationstraditionen är en viktig faktor, värd att ta med i beräkningen, när undersökande arbete ska införlivas.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Karlstad: Karlstads universitet, 2014. s. 83
Serie
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2014:42
Nyckelord
inquiry-based science teaching, laboratory work, teaching tradition, lower secondary, teacher professional development, undersökande arbetssätt, lärarfortbildning, undervisning, natururorienterande ämnen, laborationer, grundskolans senare del, läroplan, undervisningstradition
Nationell ämneskategori
Didaktik
Forskningsämne
Kemi
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-33305 (URN)978-91-7063-577-9 (ISBN)
Presentation
2014-09-19, 21 A 244, Karlstad universitet, Karlstad, 10:00 (Svenska)
Opponent
Handledare
Tillgänglig från: 2014-08-28 Skapad: 2014-08-03 Senast uppdaterad: 2019-07-12Bibliografiskt granskad
Lunde, T. & Chang Rundgren, S.-N. (2012). Matching Inquiry- and Context-based Science Education to Swedish Curricula.. In: Bolte, C., Holbrook, J., Rauch, F. (Ed.), Inquiry-based Science Education in Europe: Reflections from the PROFILES Project. Paper presented at 1st PROFILES (Professional Reflection Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education through Science) conference. Sep 24-26, Berlin/Germany. (pp. 179-182).
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Matching Inquiry- and Context-based Science Education to Swedish Curricula.
2012 (Engelska)Ingår i: Inquiry-based Science Education in Europe: Reflections from the PROFILES Project / [ed] Bolte, C., Holbrook, J., Rauch, F., 2012, s. 179-182Konferensbidrag, Poster (med eller utan abstract) (Övrigt vetenskapligt)
Nationell ämneskategori
Didaktik
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-33767 (URN)978 - 3 - 00 - 039403 - 4 (ISBN)
Konferens
1st PROFILES (Professional Reflection Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education through Science) conference. Sep 24-26, Berlin/Germany.
Projekt
PROFILES-project
Forskningsfinansiär
EU, FP7, Sjunde ramprogrammet, 266589
Tillgänglig från: 2014-09-22 Skapad: 2014-09-22 Senast uppdaterad: 2017-12-06Bibliografiskt granskad
Organisationer

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer