Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
BETA
Åberg, Jan-Olof
Publikationer (10 of 14) Visa alla publikationer
Åberg, J.-O. (2010). System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. Karlstad: Karlstads universitet
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland
2010 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Karlstad: Karlstads universitet, 2010. s. 39
Serie
FoU-rapport ; 2010:1
Nationell ämneskategori
Sociologi Socialt arbete
Forskningsämne
Sociologi; Socialt arbete
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-10688 (URN)
Tillgänglig från: 2012-02-08 Skapad: 2012-02-08 Senast uppdaterad: 2013-06-12Bibliografiskt granskad
Åberg, J.-O. (2005). Hur vet vi att det blev bra?: Reflektioner kring utvärderingar av Försäkringskassans samarbetsprojekt 2004. Karlstads universitet: Inst samhällsvetenskap / Cerut
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Hur vet vi att det blev bra?: Reflektioner kring utvärderingar av Försäkringskassans samarbetsprojekt 2004
2005 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Karlstads universitet: Inst samhällsvetenskap / Cerut, 2005
Nationell ämneskategori
Sociologi
Forskningsämne
Sociologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-20071 (URN)
Tillgänglig från: 2013-01-21 Skapad: 2013-01-21 Senast uppdaterad: 2013-01-21
Åberg, J.-O. (2002). Arrangerade nätverk som utvecklingsstöd. In: Marianne Ekman Philips (Ed.), Dialog över etablerade gränser. Om organisationsutveckling inom sjukvården: . Arbetslivsinsitutet
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Arrangerade nätverk som utvecklingsstöd
2002 (Svenska)Ingår i: Dialog över etablerade gränser. Om organisationsutveckling inom sjukvården / [ed] Marianne Ekman Philips, Arbetslivsinsitutet , 2002Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Arbetslivsinsitutet, 2002
Nationell ämneskategori
Sociologi
Forskningsämne
Sociologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-17057 (URN)917045647X (ISBN)
Projekt
Arbetsplatsförändringar inom sjukvården
Tillgänglig från: 2013-01-21 Skapad: 2013-01-21 Senast uppdaterad: 2013-01-21
Åberg, J.-O. (2001). Evaluation of the European Conference on The Meaning of Quality in Education.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Evaluation of the European Conference on The Meaning of Quality in Education
2001 (Engelska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Nationell ämneskategori
Sociologi
Forskningsämne
Sociologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-19068 (URN)
Tillgänglig från: 2013-01-21 Skapad: 2013-01-21 Senast uppdaterad: 2013-01-21
Åberg, J.-O. (1999). Between Rationality and Legitimacy: Evaluations as Institutionalized Rationality and Practical Strategies. In: J Holmer, J Ch Karlsson, B Thomasson (Ed.), Making Working Life Work. On Change, Competence, and Participation: . Karlstad University Studies, 1999:7
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Between Rationality and Legitimacy: Evaluations as Institutionalized Rationality and Practical Strategies
1999 (Engelska)Ingår i: Making Working Life Work. On Change, Competence, and Participation / [ed] J Holmer, J Ch Karlsson, B Thomasson, Karlstad University Studies , 1999, Vol. 1999:7Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Karlstad University Studies, 1999
Nationell ämneskategori
Sociologi
Forskningsämne
Sociologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-17381 (URN)
Projekt
Arbetsplatsförändringar inom sjukvården
Tillgänglig från: 2013-01-21 Skapad: 2013-01-21 Senast uppdaterad: 2013-01-21
Räftegård, C. & Åberg, J.-O. (1999). Gud ur maskineriet?: Sjutton Karlstadsprofessorer diskuterar universitetet och omvärlden. Karlstad University Studies
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Gud ur maskineriet?: Sjutton Karlstadsprofessorer diskuterar universitetet och omvärlden
1999 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

I Gud ur maskineriet? redovisas resultaten av sjutton karlstadsprofessorers överläggningar under ett dygn i december 1998. Den omedelbara orsaken till dessa överläggningar var den just förestående ombildningen av Högskolan i Karlstad till Karlstads universitet. Ämnet för överläggningarna var det nya universitetet och dess (nära) omvärld.

Gud ur maskineriet? är en så kallad professorsbok. Den kan läsas som en presentation av professorer vid det nya universitetet. Men den skiljer sig från andra sådana presentationer. Den introducerar inte respektive professor eller respektive forskningsfält. I stället presenterar den utfallet av professorer-nas gemensamma dialoger i angelägna frågor.

Det fanns inför Karlstads universitets tillblivelse den 1 januari 1999 mycket stora regionala förväntningar på vad universitetet skulle medföra. Gud ur maskineriet? kan i sig ses som ett uttryck för dessa. Länsstyrelsen i Värmland initierade bokprojektet och finansierade det tillsammans med Högskolan i Karlstad. Syftet var att nyttiggöra sig ledande universitetsföreträdares tankar och kunnande som del i en allmän strävan att fortlöpande förbättra levnadsvillkoren i regionen.I boken redovisas rapporter från tre professorsdialoger:

¥ om omvärldens förväntningar och universitetets idé

¥ om strömningar i vår tid och vår värld som inte tillräckligt uppmärksammas

¥ om Karlstads universitets möjligheter och betingelserBokens redaktörer är båda verksamma som forskare och lärare vid Karlstads universitet

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Karlstad University Studies, 1999
Nationell ämneskategori
Sociologi Statsvetenskap
Forskningsämne
Sociologi; Statsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-19855 (URN)
Tillgänglig från: 2013-01-21 Skapad: 2013-01-21 Senast uppdaterad: 2013-01-21
Åberg, J.-O. (1997). Det rationella och det legitima: En studie av utvärderingarnas teori och praktik. (Doctoral dissertation).
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Det rationella och det legitima: En studie av utvärderingarnas teori och praktik
1997 (Svenska)Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Avhandlingen beskriver den internationella utvecklingen av utvärdering som institution, ger ett förslag till sammanfattning av utvärderingsläran och undersöker utvärderingens praktik i ett antal konkreta fall. Analysen leder till en teoretisk skiss över hur utvärderingar kan bidra till att legitimera det som utvärderas.

Allt fler verksamheter och förändringar inom offentlig sektor utsätts för ut-värdering. Man organiserar således särskilda undersökningar för att åstadkomma välunderbyggda bedömningar, som i sin tur syftar till att ge underlag för beslut eller förändringar.

Utvärderingar kan vara rationella i den meningen att de är målinriktade och bygger på vetenskapliga metoder. De kan också användas rationellt för att ge grunder för politiska beslut. Samtidigt är det många intressen som står på spel när man utvärderar. Utvärderingar sker alltid under politiska villkor genom att olika inblandade försöker driva igenom eller försvara sin bild och sin bedömning av verkligheten. Denna motsättning mellan det förnuftiga och det politiska undersöks i avhandlingen med hjälp av en beskrivning av tre stora utvärderingsprogram, som samtliga gäller reformering av styrsystemen inom svenska landsting.

Generellt sett är ökningen av utvärderandet i västerlandet ett uttryck för en strävan att rationalisera offentliga sektorn genom vetenskapliga metoder och systematisk granskning av beslutade program. Teoribildningen kring utvärdering ökar också, och behandlar i huvudsak tre problem: att beskriva och förstå det som utvärderas, att bedöma det och att ge utvärderingen en betydelse för olika berörda. Rationellt sett bör dessa problem hanteras konsekvent, målinriktat och med vetenskapliga verktyg.

De tre utvärderingsprogrammen uppvisar många avvikelser från detta rationella ideal. De uppvisar exempelvis brister i tillförlitlighet och relevans, använder inte sällan fel metoder i förhållande till syftena, och bygger på antaganden som inte redovisas. Analysen av utvärderingsprojekten leder till slutsatsen att de kan förstås utifrån att de legitimerar både sig själva och de reformer som studeras. Det gör man genom att ge intryck av vetenskaplighet och målinriktning, men också genom externalitet dvs att utvärderarna är professionella och kommer in i sammanhanget utifrån och en viss grad av internalitet, dvs att utvärderingen anknyter till föreställningar och normer inom organisationen. Man kan förstå vad som görs i utvärderingarna som olika sätt att hantera motsättningen mellan rationalitet, externalitet och internalitet. Ett framträdande exempel är att utvärderarna inte sällan för beslutsfattarnas bedömningar vidare, presenterade som vetenskapliga faktasvar på målinriktade frågor.

Nationell ämneskategori
Sociologi
Forskningsämne
Sociologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-18225 (URN)
Tillgänglig från: 2013-01-21 Skapad: 2013-01-21 Senast uppdaterad: 2013-01-21
Andersson, G., Berg, K., Holmer, J., Tebelius, U. & Åberg, J.-O. (1995). Arbetsorganisation i förändring: Arbetslivsfondens roll för små och medelstora företag i Halland och Värmland. Arbetslivsfonden
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Arbetsorganisation i förändring: Arbetslivsfondens roll för små och medelstora företag i Halland och Värmland
Visa övriga...
1995 (Svenska)Rapport (Refereegranskat)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Arbetslivsfonden, 1995
Nationell ämneskategori
Sociologi
Forskningsämne
Sociologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-17036 (URN)
Tillgänglig från: 2013-01-21 Skapad: 2013-01-21 Senast uppdaterad: 2013-01-21
Holmer, J., Nelsson, O., Nilsson, K.-A., Rovio-Johansson, A. & Åberg, J.-O. (1992). Självvärdering och extern granskning: Utvärdering av tre utbildningar. UHÄ FoU-rapport
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Självvärdering och extern granskning: Utvärdering av tre utbildningar
Visa övriga...
1992 (Svenska)Rapport (Refereegranskat)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
UHÄ FoU-rapport, 1992
Nationell ämneskategori
Sociologi
Forskningsämne
Sociologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-23510 (URN)
Tillgänglig från: 2013-01-22 Skapad: 2013-01-22 Senast uppdaterad: 2013-01-22
Åberg, J.-O. (1990). Om utgångspunkter för verksamhetsvärdering. Arbetsvetenskap, Högskolan i Karlstad
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Om utgångspunkter för verksamhetsvärdering
1990 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Arbetsvetenskap, Högskolan i Karlstad, 1990
Nationell ämneskategori
Sociologi
Forskningsämne
Sociologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-22020 (URN)
Tillgänglig från: 2013-01-21 Skapad: 2013-01-21 Senast uppdaterad: 2013-01-21
Organisationer

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer