Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
BETA
Folkesson, Per
Publikationer (10 of 41) Visa alla publikationer
Folkesson, P. (2017). Bostad Först i Karlstad. Karlstad: Karlstads universitet
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Bostad Först i Karlstad
2017 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Bostad Först är ett nytt sätt att tänka och arbeta i Sverige när det gäller insatserför personer som är hemlösa. Tanken att varje människa har behov av och rätt tillbostad och hem tillämpas i praktiken och är vägledande för verksamheten BostadFörst i Karlstad. En annan tanke, och även erfarenhet, är att en egen bostad ochett hem där det är möjligt att känna sig hemma ger förutsättningar att ta tag iandra problem i livet, om man så önskar. Denna rapport presenterar BostadFörst i Karlstad och dess bakgrund och sammanhang. Den redovisar också denutvärdering av verksamheten som FoU Välfärd Värmland genomfört på uppdragav Karlstads kommuns Arbetsmarknads- och socialförvaltning.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Karlstad: Karlstads universitet, 2017. s. 155
Serie
FoU-rapport ; 2017:1
Nationell ämneskategori
Socialt arbete
Forskningsämne
Socialt arbete
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-71209 (URN)
Anmärkning

Ogiltigt ISSN angett i rapporten.

Tillgänglig från: 2019-02-20 Skapad: 2019-02-20 Senast uppdaterad: 2019-02-20Bibliografiskt granskad
Folkesson, P. & Lindgren, O. (2015). En studie av verkan av samtalen vid Samtalsakuten. Karlstad
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>En studie av verkan av samtalen vid Samtalsakuten
2015 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

I den här rapporten presenteras resultaten av en studie av verkan av samtalen vid Samtalsakuten i Karlstad. Samtalsakuten är en öppen verksamhet som erbjuder stödsamtal för personer som befinner sig i kritiska livssituationer, är över 18 år och bor i Forshaga, Hammarö, Karlstad eller Kil. De kan ta direkt kontakt med Samtalsakuten. Alla som tar kontakt tas emot och det krävs ingen remiss för att få en tid. ”Samtalsstöd i kris” är den arbetsmodell som tillämpas. Den anknyter till såväl rådgivning som korttidsterapi och psykoterapi.

Två frågeställningar utgjorde utgångspunkt för studien: Gör samtalen vid Samtalsakuten skillnad för klienterna? Får man hjälp med det man sökte för? Studien har genomgått en etisk prövning och godkänts av Regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala.

Mellan september 2011 och juli 2013 samlades data in från 106 personer som deltog i studien, 77 kvinnor (72,6 %) och 29 män (27,4 %). Data rörande deltagarnas bakgrund och sökorsaker och om deras självupplevda känsla av sammanhang, ångest, depressivitet och sömnsvårigheter samlades in. När samtalsserien avslutades ifylldes ett utvärderingsformulär och sex månader senare sändes samtliga självskattnings- och ett utvärderingsinstrument ut på nytt till deltagarna för att få uppföljningsdata.

De personer som söker kontakt med Samtalsakuten gör det i en situation som upplevs som ohållbar. Studien visar att ”samtalsstöd i kris” gör skillnad för deltagarna vad avser ångest, nedstämdhet/depression, sömn och känsla av sammanhang. Skillnaden uttrycks av deltagarna som ett nytt sätt att se, begripa och hantera sin vardag och sitt livssammanhang. Deltagarna anser sig ha fått god hjälp, är nöjda med sina samtalsterapeuter och deras arbetssätt och anser att de blivit väl mottagna.

Samtalsakuten är en verksamhet som genom studien visar sig genomföra goda insatser. För kommuninvånarna i Forshaga, Hammarö, Karlstad och Kil är det en lätt tillgänglig resurs och verksamhet väl värd att bevara men det finns även goda skäl att utveckla modellen och sprida den till fler län och kommuner.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Karlstad: , 2015. s. 142
Serie
FoU-rapport ; 2015:1
Nyckelord
crisis counseling, psychosocial rehabilitation
Nationell ämneskategori
Tillämpad psykologi
Forskningsämne
Socialt arbete
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-35396 (URN)
Tillgänglig från: 2015-03-17 Skapad: 2015-03-17 Senast uppdaterad: 2015-07-02Bibliografiskt granskad
Lindgren, O., Almqvist, K. & Folkesson, P. (2014). Patients’ thoughts on effective psychotherapy. The European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy, 7, 4-21
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Patients’ thoughts on effective psychotherapy
2014 (Engelska)Ingår i: The European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy, ISSN 1756-7599, Vol. 7, s. 4-21Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Earlier studies of patients’ experiences in psychotherapy identify relationship factors as being significant forpatients. Our aim in this study conducted in accord with grounded theory, was to explore in some depth patients’thoughts about what is effective in psychotherapy and thereby increase our knowledge about the processof psychotherapy from a patient perspective. Data were collected in open interviews that provided rich andvaried information. Several informants had been in more than one therapy and thus, eight interviews provideddata about sixteen psychotherapies. The core concept that emerged from the data was that of the therapist’sresponsive acceptance. This concept provides an answer to the question “What do patients think is effective inpsychotherapy?” If the therapist is responsive and accepting, the mutual interplay between the patient and thetherapist becomes productive and collaborative. On the other hand, if responsive acceptance falters, the wholetherapy process is at risk.

Nyckelord
Empathy; grounded theory; interviews, unstructured; mental health and illness; psychology; relationships, patientprovider; research, qualitative
Nationell ämneskategori
Tillämpad psykologi
Forskningsämne
Psykologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-34288 (URN)
Tillgänglig från: 2014-10-13 Skapad: 2014-10-12 Senast uppdaterad: 2017-12-06Bibliografiskt granskad
Folkesson, P. (2014). Projektet Stöd i arbete: En processutvärdering och måluppfyllelseanalys. Karlstad: Karlstads universitet
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Projektet Stöd i arbete: En processutvärdering och måluppfyllelseanalys
2014 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Projektet Stöd i Arbete genomfördes i Karlstads kommun mellan oktober 2012 och sista december 2013. Det hade syftet att skapa förutsättningar för lönearbete och hållbara lösningar till egen försörjning för personer med psykiska funktionsnedsättningar som står utanför arbetsmarknaden. Projektmedel var beviljade av Socialstyrelsen.

Projektarbetet har utgått från metoden Individual Placement and Support, IPS, med evidens i USA. Metoden bygger på tanken att arbete med lön bidrar till att människor får möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang och känna ett värde vilket bidrar till en ökad självkänsla, ekonomiskt oberoende, delaktighet i samhället och återhämtning. Kärnan i metoden är `stöd i arbetet´, ett stöd som ges på det sätt och så länge brukaren önskar. Samverkan är ett annat viktigt moment. Den grupp bestående av fem vägledare och en projektledare, IPS-teamet, som hade uppdraget att genomföra projektet skapade en unik plattform för tvärsektoriell samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstingspsykiatrins psykosenhet, enheter inom den egna kommunen och arbetsgivare på den lokala arbetsmarknaden.

FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet fick uppdraget att utvärdera projektet. Utvärderingsuppdraget har genomförts som en processutvärdering, en måluppfyllelseanalys och fyra formativa utvärderingar, en i kvartalet under 2013. En fristående brukarrevision har genomförts som med revisorernas godkännande ingår i sin helhet som ett särskilt kapitel i denna rapport.

Resultatet av utvärderingen visar att den grupp, IPS-teamet, som haft uppdraget att genomföra projektet varit en mycket engagerad och målmedveten grupp personer. Brukarrevisionen visar att brukarna upplever att de blivit mycket väl bemötta av sina vägledare. Handläggare och tjänstemän vid Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstingspsykiatrins psykosenhet och Vuxenavdelningen i kommunen är liksom arbetsgivare mycket positiva till projektet. Generellt får projektet och IPS-teamet mycket positiva omdömen trots att ”de strukturella” förutsättningarna för projektet redan inledningsvis var synnerligen osäkra. De positiva omdömena innebär dock inte att det inte finns utvecklingsområden när det gäller arbetsrehabilitering enligt IPS-metoden, tillämpad i Sverige. Ett sådant är de regelsystem som gäller en deltagares ekonomiska ersättning.

Processutvärderingen visar att `stöd i arbetet´ är en nödvändig framgångsfaktor för att arbetsrehabilitering enligt den modell som tillämpats ska lyckas. Det visade sig vara avgörande både för arbetsgivare och deltagare. Vägledarnas engagemang och bemötande av deltagare, samarbetsparter och arbetsgivare var också en framgångsfaktor, liksom den plattform som byggdes för samverkan och aktualisering av deltagare i projektet från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstingspsykiatrins psykosenhet och Vuxenavdelningen i kommunen.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Karlstad: Karlstads universitet, 2014. s. 92
Serie
FoU-rapport ; 2014:1
Nationell ämneskategori
Samhällsvetenskap
Forskningsämne
Socialt arbete
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-34287 (URN)
Tillgänglig från: 2014-10-12 Skapad: 2014-10-12 Senast uppdaterad: 2014-10-15Bibliografiskt granskad
Folkesson, P. & Lindgren, O. (2014). The Effectiveness of Counseling at a Local Crisis Center. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 18(2), 121-140
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>The Effectiveness of Counseling at a Local Crisis Center
2014 (Engelska)Ingår i: International Journal of Psychosocial Rehabilitation, ISSN 1475-7192, E-ISSN 1475-7192, ISSN 1475-7192, Vol. 18, nr 2, s. 121-140Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Samtalsakuten (the Counseling Emergency) is an open crisis center operated in collaboration between the municipalities of Forshaga, Hammarö, Karlstad, and Kil; the Church of Sweden; and the County Council of Värmland. Its mandate is to offer crisis counseling to adults who contact the center when they are in an acute life crisis. Samtalsakuten uses a working model influenced by the various tradi-tions and approaches of several talk therapies. The aim of the study was to examine counseling effec-tiveness at Samtalsakuten. The study was based on a replicated single-case design, and quantitative and qualitative data were collected prior to each counseling session as well as six months after the completion of the session series. Our main finding is that counseling made a significant difference and had a positive effect on anxiety, depression, insomnia, and sense of coherence for clients who com-pleted their sessions in mutual agreement with their therapist.

Nyckelord
Mental health and public policy, crisis intervention, common factors in psychological treatment, eclectic psychosocial treatment.
Nationell ämneskategori
Tillämpad psykologi
Forskningsämne
Socialt arbete
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-34285 (URN)
Tillgänglig från: 2014-10-12 Skapad: 2014-10-12 Senast uppdaterad: 2017-12-05Bibliografiskt granskad
Folkesson, P. (2012). Projektet integrerad psykiatri i Värmland: En utvärdering. Karlstad: Karlstads universitet
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Projektet integrerad psykiatri i Värmland: En utvärdering
2012 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Karlstad: Karlstads universitet, 2012. s. 106
Serie
FoU-rapport ; 2012:3
Nationell ämneskategori
Socialt arbete
Forskningsämne
Socialt arbete; Psykologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-13117 (URN)
Tillgänglig från: 2012-04-27 Skapad: 2012-04-27 Senast uppdaterad: 2014-10-15Bibliografiskt granskad
Lindgren, O., Folkesson, P. & Almqvist, K. (2012). Renewing experience: Therapists' Thoughts on What is Effective in Psychotherapy. European journal for qualitative research in psychotherapy (6), 1-7
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Renewing experience: Therapists' Thoughts on What is Effective in Psychotherapy
2012 (Engelska)Ingår i: European journal for qualitative research in psychotherapy, ISSN 1756-7599, nr 6, s. 1-7Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

In this qualitative study, nine psychotherapists with different theoretical approaches were interviewed about their thoughts on what is effective in their work. Data was collected and analyzed according to Grounded Theory. The results are presented as a grounded theory of therapists' thoughts on what is effective in psychotherapy. The theory consists of a core category, Renewing Experience, its subcategories and their subsequent properties. The therapists' efforts in psychotherapy are to use the relationship with the patient as well as psychotherapy techniques available to cause the patient to experience something new. New experiences in psychotherapy add to and place earlier life experiences in a new perspective. If the new experiences are related to the patient's central issues, they can modify and renew existing and maladaptive conceptions of reality and make new life alternatives available to patients. Renewing Experience is a cumulative process where the therapist's ability to individualize interplay is decisive.

Nationell ämneskategori
Psykologi
Forskningsämne
Psykologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-8721 (URN)
Tillgänglig från: 2011-11-07 Skapad: 2011-11-07 Senast uppdaterad: 2017-12-06Bibliografiskt granskad
Folkesson, P. (2011). Ett verksamhetsår vid Familjehuset: En utvärdering av en kommunal familjebehandlingsenhet. Karlstad: FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Ett verksamhetsår vid Familjehuset: En utvärdering av en kommunal familjebehandlingsenhet
2011 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Karlstad: FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet, 2011. s. 41
Serie
FoU-rapport ; 2011:5
Nationell ämneskategori
Samhällsvetenskap
Forskningsämne
Socialt arbete; Psykologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-12330 (URN)
Tillgänglig från: 2012-03-21 Skapad: 2012-03-16 Senast uppdaterad: 2013-11-13Bibliografiskt granskad
Folkesson, P. (2010). Kön, hemtjänst och försörjningsstöd: Redovisning av ett uppdrag inom ramen för utvecklingsprojektet att implementera ett jämställdhetsperspektiv inom ifo och omvårdnadsförvaltningen i Kristinehamns kommun. Karlstad: Karlstads universitet
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Kön, hemtjänst och försörjningsstöd: Redovisning av ett uppdrag inom ramen för utvecklingsprojektet att implementera ett jämställdhetsperspektiv inom ifo och omvårdnadsförvaltningen i Kristinehamns kommun
2010 (Svenska)Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
Ort, förlag, år, sidor
Karlstad: Karlstads universitet, 2010. s. 16
Nationell ämneskategori
Psykologi
Forskningsämne
Psykologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-10215 (URN)
Anmärkning

PM från FoU Välfärd Värmland november 2010

Tillgänglig från: 2012-02-08 Skapad: 2012-02-08 Senast uppdaterad: 2014-10-15Bibliografiskt granskad
Lindgren, O., Folkesson, P. & Almqvist, K. (2010). On the importance of the therapist in psychotherapy: A summary of current research. International Forum of Psychoanalysis, 19(4), 224-229
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>On the importance of the therapist in psychotherapy: A summary of current research
2010 (Engelska)Ingår i: International Forum of Psychoanalysis, ISSN 0803-706X, E-ISSN 1651-2324, Vol. 19, nr 4, s. 224-229Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

The American Psychological Association's Presidential Task Force on Evidence-Based Practice articulates a decision-making process based on the integration of the best available research, clinical expertise, and patient characteristics. The treatment method, the individual psychotherapist, the treatment relationship, and the patient are all vital contributors to successful psychotherapy. Several studies have shown that the variation in treatment effect among psychotherapists using the same method is greater than the variation in treatment effect among different methods. This outcome pleads for a comprehensive psychotherapist-related g-factor of psychotherapy. In terms of decision-making for health-care institutions and clinical practices, it would seem wise not to separate the psychotherapist, the patient, or the relationship from the method as there seem to be extensive effects relative to the interaction among these parameters. Parallel to a growing knowledge of evidence-based methods, there is still a decisive lack of scientific knowledge about these interactions

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Routledge, 2010
Nyckelord
psychotherapy, treatment outcome, mental health services
Nationell ämneskategori
Psykologi
Forskningsämne
Psykologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:kau:diva-10346 (URN)10.1080/08037060903536047 (DOI)
Tillgänglig från: 2012-02-08 Skapad: 2012-02-08 Senast uppdaterad: 2017-12-07Bibliografiskt granskad
Organisationer

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer